lu.se

Medicinska fakulteten

Lunds universitet

Meny

Om Läkarprogrammet

Läkarprogrammet vid Lunds universitet omfattar 330 högskolepoäng, det vill säga en studietid på 5 1/2 år (11 terminer). Utbildningen tar sikte på att ge dig ökad självständighet och valfrihet under din studietid, samtidigt som studiet av olika ämnesområden samordnas. Tidig patientkontakt och tidig introduktion av hälso- och sjukvårdsaspekter betonas i utbildningen. Klinisk placering genomförs vid lasaretten i Lund, Malmö, Helsingborg samt på andra håll i södra Sverige.

Utbildningen avslutas med läkarexamen. För behörighet (legitimation) som läkare krävs utöver detta minst 18 månaders vidareutbildning efter läkarexamen i form av handledd obligatorisk tjänstgöring - s k allmäntjänstgöring (AT) - som underläkare. Studenter som antagits höstterminen 2007 eller senare kan dessutom ta ut Medicine kandidat- och Medicine masterexamen.

Läkarkandidater på klinik