lu.se

Medicinska fakulteten

Lunds universitet

Meny

Läkarutbildningen vid Lunds universitet

För att bli en bra läkare krävs kunskap om kroppen, men det räcker inte att diagnostisera, behandla eller bota sjukdomar. Du måste också på ett empatiskt sätt kunna kommunicera med och möta människor med olika bakgrund, samtidigt som du har ett vetenskapligt förhållningssätt. Läkaryrket innebär även hälso- och sjukvård i vidare bemärkelse; informerande, förebyggande, organiserande, behandlande och forskande verksamhet.

  • Välkomna till studievägledningen!
    På läkarprogrammet finns en studievägledare och två studentstudievägledare till vilka du kan vända dig med frågor eller problem som rör studier eller din studiesituation. 

Aktuellt

Ingen antagning till senare del av program/studieortsbyte inom läkarprogrammet

Relaterad information:

 

internationellt small

 

Som student på läkareutbildningen kan du förlägga del av din utbildning utomlands

Arbetsgrupp för utveckling av läkarprogrammet