lu.se

Laboratoriemedicin, Malmö

Medicinska fakulteten | Lunds universitet

Institutionen f laboratoriemedicin, Malmö

Välkommen till institutionen för laboratoriemedicin i Malmö (ILMM) ! Institutionen tillhör medicinska fakulteten vid Lunds universitet och är strategiskt placerad tillsammans med Skånes universitetssjukhus och Region Skånes laboratoriemedicinska verksamhet. 

Här har vi bland annat ett nära samarbete med en av Europas nyaste och modernaste infektionskliniker. Ett 15-tal forskargrupper – varav några världsledande – ägnar sig åt forskning  inom bland annat cancer, proteinkemi och mikrobiologi.

Institutionen ansvarar också för delar av läkarutbildningen på grundnivå som Lunds universitet bedriver i Malmö.

Nya avhandlingar


Portrtättbild av Monika Jusko.
Immunförsvar och munhälsa

2014-09-03 Svaren kring varför vi drabbas av inflammerat tandkött och dålig munhälsa kan delvis finnas i komplementsystemet, en del av immunförsvaret.

Det framkommer i en ny avhandling från Monika Jusko.


Receptor kan vara viktig vid tjocktarmscancer

2014-06-25 Cancer i tjock- och ändtarmen hör till de allra vanligaste cancersjukdomarna. Sayeh Savari har forskat på CysLT1R, en receptor involverad i mekanismer som påverkar celldelning och metastasering.

Aktuellt


Porträttfoto av Anders Håkansson.
Ny professor i infektionsmedicin på plats

2014-09-16 Infektionsmedicin som forsknings- och undervisningsfält har förstärkts med en ny professur på institutionen. Anders Håkansson från Buffalo, New York i USA forskar bl.a. kring luftvägsbakterier och antibiotika.


Prostatacancer - måltavla och behandling

2014-08-18 I en ny artikel i PNAS presenteras en tänkbar måltavla och möjlig substans för behandling av prostatacancer. Bakom fynden finns bl.a. Julius Semenas, forskarstudent vid institutionen.


Protein E bildas av två olika molekyler (blått+rött). På bilden har Haemophilus även bundit järn (grönt) till molekylen.  De nya forskningsrönen visar att bakterierna med hjälp av detta protein kan flytta livsnödvändigt järn mellan sig.

Nytt fynd av listiga luftvägsbakterier

2014-08-05 I ny forskning från institutionen visas för första gången hur luftvägsbakterier kan hjälpa varandra med påfyllnad av livsnödvändigt järn. Fynden publicerades nyligen i International  Journal of Medical Microbiology.


Crafoordska stiftelsen främjar forskning

2014-06-04 Crafoordska stiftelsen har nyligen anslagit närmare 17 miljoner kr till medicinsk forskning. Bland mottagarna finns flera verksamma vid institutionen.


Invigning Riesbeck Lab 22 maj 2014 - prodekanen klipper band. Foto: Björn Martinsson
Forskare tillsammans

2014-05-26 Forskningen kring luftvägsinfektioner får bättre förutsättningar när Kristian Riesbeck samlar sin grupp i gemensamma lokaler.


Publik på Berzeliussymposium i Jubileumsaulan, SUS Malmö 23-24 april 2014. Foto: Björn Martinsson
Nya vägar öppnas vid livsstart

2014-04-25  Intresset för livets start är stort från många olika håll i samhället. Mot denna bakgrund presenterades den senaste utvecklingen inom reproduktion, fosterliv och människolivets tidigaste utvecklingsstadier nyligen vid ett Berzeliussymposium  i Malmö.


Nyuppptäckt koppling mellan immunförsvar och diabetes

2014-04-14 Delar av immunförsvaret kan styra insulinproduktionen vid diabetes. Det är innebörden av ett nytt och oväntat fynd från Anna Blom m.fl. forskare som nu presenteras i Cell Metabolism.


Forskning om prostatacancer tilldelas pengar

2014-04-10 Hans Lilja, adjungerad professor och forskare inom klinisk kemi, deltar i ett stort forskningsprojekt som kretsar kring s.k. mikrovesikler. Satsningen har beviljats 33 miljoner kronor från Stiftelsen för strategisk forskning och Liljas del handlar om diagnosticering och klassificering av prostatacancer.


Porträttfoto av Hanna Johansson. Foto: Björn Martinsson
Okända HPV upptäcktes

2014-03-14 Hanna Johansson och Ola Forslund har tillsammans med kolleger upptäckt nya typer av HPV i negativa prover. Artikeln finns med bland tidskriften Virologys utvalda studier för 2013.


Framstående njurforskning blev Månadens artikel

2014-03-03 Njursvikt är en folksjukdom, och ännu återstår mycket att göra för att öka kunskapen om njurarnas funktion. Martin Johansson har tillsammans med sina kolleger nyligen publicerat ett arbete i Human Pathology som även blivit utsett till Månadens artikel vid medicinska fakulteten på Lunds universitet.

   

Fler aktuella avhandlingar


 

Konferenser/seminarier

Forskningens dag 2013: Leder rör oss alla - se webbinspelning i efterhand 

Medicinska fakulteten

För fler länkar inom medicinska fakulteten och Lunds universitet - se Genvägar högst upp på sidan

Externa länkar

Hitta hit