lu.se

Laboratoriemedicin, Malmö

Medicinska fakulteten | Lunds universitet

Institutionen f laboratoriemedicin, Malmö

Välkommen till institutionen för laboratoriemedicin i Malmö (ILMM) ! Institutionen tillhör medicinska fakulteten vid Lunds universitet och är strategiskt placerad tillsammans med Skånes universitetssjukhus och Region Skånes laboratoriemedicinska verksamhet. 

Här har vi bland annat ett nära samarbete med en av Europas nyaste och modernaste infektionskliniker. Ett 15-tal forskargrupper – varav några världsledande – ägnar sig åt forskning  inom bland annat cancer, proteinkemi och mikrobiologi.

Institutionen ansvarar också för delar av läkarutbildningen på grundnivå som Lunds universitet bedriver i Malmö.

Ny avhandling


Porträttbild av Caroline Bergenfelz. Foto: Björn Martinsson
Immunförsvar luras vid cancer

2014-03-06 Redan tidigt kan cancercellerna locka över immunförsvarets celler på sin sida, och tumören får möjlighet att växa. Caroline Bergenfelz undersökte fenomenet med fokus på bröstcancer.

Aktuellt


Nyuppptäckt koppling mellan immunförsvar och diabetes

2014-04-14 Delar av immunförsvaret kan styra insulinproduktionen vid diabetes. Det är innebörden av ett nytt och oväntat fynd från Anna Blom m.fl. forskare som nu presenteras i Cell Metabolism.


Forskning om prostatacancer tilldelas pengar

2014-04-10 Hans Lilja, adjungerad professor och forskare inom klinisk kemi, deltar i ett stort forskningsprojekt som kretsar kring s.k. mikrovesikler. Satsningen har beviljats 33 miljoner kronor från Stiftelsen för strategisk forskning och Liljas del handlar om diagnosticering och klassificering av prostatacancer.


Porträttfoto av Hanna Johansson. Foto: Björn Martinsson
Okända HPV upptäcktes

2014-03-14 Hanna Johansson och Ola Forslund har tillsammans med kolleger upptäckt nya typer av HPV i negativa prover. Artikeln finns med bland tidskriften Virologys utvalda studier för 2013.


Framstående njurforskning blev Månadens artikel

2014-03-03 Njursvikt är en folksjukdom, och ännu återstår mycket att göra för att öka kunskapen om njurarnas funktion. Martin Johansson har tillsammans med sina kolleger nyligen publicerat ett arbete i Human Pathology som även blivit utsett till Månadens artikel vid medicinska fakulteten på Lunds universitet.


Porträttbild av Andreas Hedblom och Jenny Liao Persson. Foto: Björn Martinsson
De testar skräddarsydda läkemedelskandidater

2013-12-16 Doktoranden Andreas Hedblom och docent Jenny Liao Persson testar kandidater till läkemedel på utvalda cancermål. Läs och se deras julhälsning i Lunds universitets julkalender.


Förklaring av mystisk blödarsjukdom blev månadens artikel

2013-12-02 Ett svensk-amerikanskt forskningssamarbete har efter många års arbete lyckats förklara en mystik blödarsjukdom som gått i arv i flera generationer i en Texas-släkt. Bakom studien, som nyligen utsetts till månadens artikel vid medicinska fakulteten på Lunds universitet, finns flera verksamma vid institutionen.


Nyfunnen HIV-variant ger snabbare sjukdomsförlopp

2013-11-29 Professor Patrik Medstrand har tillsammans med kolleger upptäckt en HIV-variant leder till betydligt snabbare utveckling av AIDS än de i nuläget mer spridda formerna av viruset. Resultaten publicerades nyligen i den amerikanska tidskriften Journal of Infectious Diseases.


Porträttfoto av Maria Alvarado-Kristensson och Kristian Riesbeck
Grattis till...

2013-11-21 ...Maria Alvarado-Kristensson och Kristian Riesbeck som är två av de forskare vid institutionen som tilldelets nya anslag till sin forskning under hösten. Läs mer om vad anslagen betyder för deras fortsatta verksamhet.


Greta Eklund i labbmiljö. Foto: Björn Martinsson
Doktorand med brett cancerläkemedel som mål

2013-11-19 VIDEO Träffa Greta Eklund som forskar med fokus på cellernas delning och kopiering av sitt genetiska material. Målet är att öka kunskapen om tumörbildningar och att utveckla behandlingar som klarar flera olika cancerformer.


Nya forskningsanslag till institutionen

2013-11-05 Nyligen presenterade Vetenskapsrådet och Hjärt-Lungfonden fördelningen av forskningsanslag. Några av dem som beviljats anslag forskar kring cancer och tuberkolos vid institutionen.


Pneumokockstudie Månadens artikel

2013-10-31 Pneumokocker använder sig av ett protein i immunförsvaret som en brygga för att fästa till och ta sig in igenom det skyddande cellagret som bland annat klär insidan av luftvägar och blodkärl. Rönen publicerades nyligen i The Journal of Immunology och har nu även blivit Månadens artikel vid medicinska fakulteten på Lunds universitet. Forskningen är ett samarbete mellan Kristian Riesbecks och Anna Bloms forskargrupper vid institutionen.


HPV-virus

HPV en del av virusfloran i näsan

2013-10-31 Humama papillomvirus (HPV) ingår som en del i den naturligt förekommande bakterie- och virusfloran även i näsan. Det framkommer i en nyligen publicerad studie av bl.a. Ola Forslund i tidskriften Journal of Infectious Diseases.


Föreläsning om barncancer snart på tv

2013-10-07 Onsdagen den 9 oktober kl 16.00 sänder Kunskapskanalen en föreläsning där Daniel Bexell berättar om nya rön inom barncancer och hur den kan behandlas. Föreläsningen gavs under våren inom ramen för Crafoords vetenskapsluncher på Lunds stadsbibliotek, och kommer efter sändning att vara tillgänglig på urplay.se

 


Porträttfoto av Johan Malm. Foto: Kennet Ruona

Johan Malm installeras som professor

2013-09-05 Fredagen den 6 september finns Johan Malm med bland de 18 personer som installeras som professor vid Lunds universitet. Johan Malm har en professur i klinisk kemi med placering vid institutionen. Han forskar bl.a. kring mannens reproduktionssystem samt huruvida D-vitamin har betydelse för prostatacancer.

 

Aktuella avhandlingar