lu.se

Laboratoriemedicin, Malmö

Medicinska fakulteten | Lunds universitet

Institutionen f laboratoriemedicin, Malmö

Välkommen till institutionen för laboratoriemedicin i Malmö (ILMM) ! Institutionen tillhör medicinska fakulteten vid Lunds universitet och är strategiskt placerad tillsammans med Skånes universitetssjukhus och Region Skånes laboratoriemedicinska verksamhet. 

Här har vi bland annat ett nära samarbete med en av Europas nyaste och modernaste infektionskliniker. Ett 15-tal forskargrupper – varav några världsledande – ägnar sig åt forskning  inom bland annat cancer, proteinkemi och mikrobiologi.

Institutionen ansvarar också för delar av läkarutbildningen på grundnivå som Lunds universitet bedriver i Malmö.

Nya avhandlingar


Porträttfoto av Rickard Linnskog. Foto: Björn Martinsson
Kombination mot hudcancer

2014-10-09 En peptid och en neutraliserande antikropp kan motverka spridning av malignt melanom. Forskningsrönen presenteras i en avhandling från Rickard Linnskog.


Porträttfoto av Hanna Johansson. Foto: Björn Martinsson
Genomgång gav nya HPV-fynd

2014-09-22 Antalet kända typer av humant papillomvirus (HPV) har ökat kraftigt sedan upptäckten på 1930-talet. Ett antal nya typer har identifierats inom ramen för Hanna Johanssons avhandling.

Aktuellt


Anders Håkansson installerades som professor

2014-11-10 Infektionsforskaren Anders Håkansson installerades den 7 november 2014 som professor vid universitetet.


Nya anslag till forskare vid institutionen

2014-11-06 Flera forskare vid institutionen har nyligen beviljats anslag från Vetenskapsrådet respektive Cancerfonden.


Institutionens HIV-forskning uppmärksammas

2014-11-03 Läs artikel i Sydsvenska Dagbladet om HIV-forskningen som professor Patrik Medstrand och hans kolleger bedriver.


Porträttfoto av Anna Blom. Foto: Apelöga
Oväntad upptäckt gav miljoner

2014-10-02 Professorn Anna Blom får 29 miljoner kronor från Knut och Alice Wallenbergs stiftelse. En oväntad koppling mellan kroppens immunförsvar och insulinceller ligger bakom anslaget.


Porträttfoto av Anders Håkansson.
Ny professor i infektionsmedicin på plats

2014-09-16 Infektionsmedicin som forsknings- och undervisningsfält har förstärkts med en ny professur på institutionen. Anders Håkansson från Buffalo, New York i USA forskar bl.a. kring luftvägsbakterier och antibiotika.


Prostatacancer - måltavla och behandling

2014-08-18 I en ny artikel i PNAS presenteras en tänkbar måltavla och möjlig substans för behandling av prostatacancer. Bakom fynden finns bl.a. Julius Semenas, forskarstudent vid institutionen.


Protein E bildas av två olika molekyler (blått+rött). På bilden har Haemophilus även bundit järn (grönt) till molekylen.  De nya forskningsrönen visar att bakterierna med hjälp av detta protein kan flytta livsnödvändigt järn mellan sig.

Nytt fynd av listiga luftvägsbakterier

2014-08-05 I ny forskning från institutionen visas för första gången hur luftvägsbakterier kan hjälpa varandra med påfyllnad av livsnödvändigt järn. Fynden publicerades nyligen i International  Journal of Medical Microbiology.


Crafoordska stiftelsen främjar forskning

2014-06-04 Crafoordska stiftelsen har nyligen anslagit närmare 17 miljoner kr till medicinsk forskning. Bland mottagarna finns flera verksamma vid institutionen.


Invigning Riesbeck Lab 22 maj 2014 - prodekanen klipper band. Foto: Björn Martinsson
Forskare tillsammans

2014-05-26 Forskningen kring luftvägsinfektioner får bättre förutsättningar när Kristian Riesbeck samlar sin grupp i gemensamma lokaler.


Publik på Berzeliussymposium i Jubileumsaulan, SUS Malmö 23-24 april 2014. Foto: Björn Martinsson
Nya vägar öppnas vid livsstart

2014-04-25  Intresset för livets start är stort från många olika håll i samhället. Mot denna bakgrund presenterades den senaste utvecklingen inom reproduktion, fosterliv och människolivets tidigaste utvecklingsstadier nyligen vid ett Berzeliussymposium  i Malmö.


Nyuppptäckt koppling mellan immunförsvar och diabetes

2014-04-14 Delar av immunförsvaret kan styra insulinproduktionen vid diabetes. Det är innebörden av ett nytt och oväntat fynd från Anna Blom m.fl. forskare som nu presenteras i Cell Metabolism.


Forskning om prostatacancer tilldelas pengar

2014-04-10 Hans Lilja, adjungerad professor och forskare inom klinisk kemi, deltar i ett stort forskningsprojekt som kretsar kring s.k. mikrovesikler. Satsningen har beviljats 33 miljoner kronor från Stiftelsen för strategisk forskning och Liljas del handlar om diagnosticering och klassificering av prostatacancer.

   

Fler aktuella avhandlingar