lu.se

Klinisk kemi och farmakologi

Medicinska fakulteten | Lunds universitet

Meny

Forskning

Forskningen vid Avdelningen för klinisk kemi och farmakologi bedrivs i avdelningens forskargrupper, i projekten:

 Nya proteinhämmare av cysteinproteaser: struktur, funktion och medicinsk användning  
 – Magnus Abrahamsons forskargrupp 
 

 Central och perifer reglering av urinvägs- och sexualfunktion  
 – Karl-Erik Anderssons forskargrupp 
 

 Cystatinernas biologi. Utveckling av nya läkemedel mot amyloidos-sjukdomar och multiresistenta grampositiva bakterier baserade på strukturen hos cystatin C  
 – Anders Grubbs forskargrupp 
 

 Klinisk farmakokinetik: Koncentration - effekt-samband med terapeutiska tillämpningar  
 – Peter Höglunds forskargrupp 
 

 Ämnesomsättningen av homocystein och dess förhållande till vaskulära sjukdomar 
 – Björn Hultbergs forskargrupp
 

 Farmakologisk reglering av TRP-kanaler i nervsystemet  
 – Edward Högestätts och Peter Zygmunts forskargrupp 
 

 Lysosomenzymer - struktur, syntes, ämnesomsättning och deras betydelse som sjukdomsorsak 
 – Anders Isakssons forskargrupp
 

 Hormonell och genetisk reglering av lipoproteinomsättningen  
 – Peter Nilson-Ehles forskargrupp 
 

 Reglering av magslemhinnans endokrina/parakrina system 
 – Per Norléns forskargrupp 
 

 Epitelinflammation i luftvägarna 
 – Carl Persons forskargrupp