lu.se

Klinisk kemi och farmakologi

Medicinska fakulteten | Lunds universitet

Forskning

Forskningen vid Avdelningen för klinisk kemi och farmakologi bedrivs i avdelningens forskargrupper, i projekten:

Nya proteinhämmare av cysteinproteaser: struktur, funktion och medicinsk användning
– Magnus Abrahamsons forskargrupp

Central och perifer reglering av urinvägs- och sexualfunktion
– Karl-Erik Anderssons forskargrupp

Cystatinernas biologi. Utveckling av nya läkemedel mot amyloidos-sjukdomar och multiresistenta grampositiva bakterier baserade på strukturen hos cystatin C
– Anders Grubbs forskargrupp

Klinisk farmakokinetik: Koncentration - effekt-samband med terapeutiska tillämpningar
– Peter Höglunds forskargrupp

Ämnesomsättningen av homocystein och dess förhållande till vaskulära sjukdomar
– Björn Hultbergs forskargrupp

Farmakologisk reglering av TRP-kanaler i nervsystemet
– Edward Högestätts och Peter Zygmunts forskargrupp

Lysosomenzymer - struktur, syntes, ämnesomsättning och deras betydelse som sjukdomsorsak
– Anders Isakssons forskargrupp

Hormonell och genetisk reglering av lipoproteinomsättningen
– Peter Nilson-Ehles forskargrupp

Reglering av magslemhinnans endokrina/parakrina system
– Per Norléns forskargrupp

Epitelinflammation i luftvägarna
– Carl Persons forskargrupp