lu.se

Arbets- och Miljömedicin

Medicinska fakulteten | Lunds universitet

Meny

Utbildning

Läkarutbildning

Arbets- och miljömedicin ingår i termin 11 på läkarutbildningen vid Lunds Universitet

 

Ny utbildning inom Arbetsmiljö och hälsa samt företagshälsovård

  

Övriga utbildningsdagar/temadagar i klinikens regi