lu.se

Arbets- och Miljömedicin

Medicinska fakulteten | Lunds universitet

Meny

SPAT STAT

Rumslig statistik inom folkhälsoforskning

Om
Genom ett gästforskaranslag beviljat från ”Forskningsrådet för Arbetsliv och Socialvetenskap” (FAS) har Arbets- och Miljömedicin vid Laboratoriemedicin i Lund fått möjlighet att välkomna prof. Ellen K. Cromley, PhD (en av författarna till boken ”GIS and Public Health”) som gästforskare hos sig. Dr. Cromley kommer att vara stationerad vid den Arbets- och Miljömedicinska institutionen vid Laboratoriemedicin i Lund under sex månader 2013 (januari-juni) samt under två månader vardera under 2014 och 2015. Dr. Cromley kommer att vara involverad i såväl undervisning som forskning tillsammans med kollegerna vid institutionen men även vara behjälplig i egenskap av expert inom området för andra svenska institutioner och forskningscentrum involverade i miljömedicinsk forskning.

Föreläsningsserien är öppen för alla och man kan närvara vid samtliga eller utvalda delar. Inga tidigare erfarenheter inom GIS eller SAS behövs. Alla föreläsningar samt seminarie-/övningsmaterial kommer att kunna laddas ner efter föreläsningarna på länkarna nedan.

Schema

Datum

Tid 

Event

Lokal

14 Februari

kl.13.00-14.00 

Lektion
GIS and Health:
Where Can We Go From Here?

Atmosfären
(Geocentrum II)
Sölvegatan 12, Lund

26 Februari

kl.13.00-14.00 

Seminarie 1
Introduction to
Spatial Statistics

Hydrosfären
(Geocentrum I)
Sölvegatan 10, Lund

14 Mars

kl.13.00-14.00 

Seminarie 2
Local Proportions
and Odds Ratios

Flygeln
(Geocentrum I)
Sölvegatan 10, Lund

3 April

kl.13.00-14.00 

Seminarie 3
Geographically Wighted
Regression

Atmosfären
(Geocentrum II)
Sölvegatan 12, Lund

16 April

kl.11.00-12.00 

Seminarie 4
Focal Location
Quotients

Atmosfären
(Geocentrum II)
Sölvegatan 12,Lund

14 Maj

kl.13.00-14.00 

Seminarie 5
Co-location
Quotients

Världen
(Geocentrum I)
Sölvegatan 10, Lund

28 Maj

kl.11.00-12.00 

Seminarie 6
Quantile Regression

Atmosfären
(Geocentrum II)
Sölvegatan 12, Lund

11 Juni

kl.10.00-12.00

Lektion
GIS and Health:
What Have We Learned So Far?

Atmosfären
(Geocentrum II)
Sölvegatan 12, Lund

 Lektioner

Seminarier

Forskning

Se här för information om forskningsprojekt.

För mer information kontakta
Emilie Stroh