lu.se

Arbets- och Miljömedicin

Medicinska fakulteten | Lunds universitet

Meny

Arbets- och miljömedicin Syd

Vi forskar kring människors arbets- och miljöbetingade hälsa, med inriktning på metaller, miljögifter, luftvägsskadande och cancerframkallande ämnen, stress och arbetsrelaterade besvär i rörelseorganen, samt äldre i arbetslivet. Vår styrka ligger i en kombination av registerstudier och biobanker, fältstudier och experimentella studier.


Kontakt

Lunds universitet
Avd för arbets- och miljömedicin
F-blocket, Akutgatan 8, vån 3, 4
(Hämtställe 32)

eller
Wigerthuset, Klinikgatan 22
221 85 Lund
(Hämtställe 32)

eller
Lunds universitet
Avd för Arbets- och miljömedicin
Baravägen 3
222 40 Lund
(Hämtställe 65)

E-post: 
amm@med.lu.se