lu.se

Laboratoriemedicin, Lund

Medicinska fakulteten | Lunds universitet

Meny

Institutionen för Laboratoriemedicin

laboratoriemedicin

Vi bedriver ledande forskning med spets och bredd inom det laboratoriemedicinska fältet med fokus på hur sjukdomar uppkommer och hur vi kan förbättra patienters diagnostik och behandling. Några av våra starkaste områden med forskning i världsklass, handlar om cancer-, genetik- och blodforskning. Ett annat fokusområde är arbets- och miljömedicin, där vi studerar hur vår miljö påverkar vår hälsa. Utöver detta bedriver vi en omfattande forskarutbildning och är aktiva som lärare inom utbildningar på grund- och avancerad nivå – framför allt inom läkar- och biomedicinprogrammet. 


cmd
Christina Orsmark Pietras, molekylärbiolog på CMD

-  Vi är otroligt stolta över hur långt vi har kommit på kort tid, sa professor och överläkare Thoas Fioretos, när Centrum för molekylär diagnostik (CMD) visade upp verksamheten den 29 september i sina nya lokaler på BMC.

 

 

Alya Zriwil

Den vanligaste leukemin hos barn sker i B-celler och den första mutationen har visat sig uppstå redan under fosterlivet. I en avhandling från Lunds universitet har Alya Zriwil studerat tidig B-cellsutveckling i embryot och kunnat visa på skillnader i B-cellsutveckling hos embryo och hos vuxna. Den embryonala B-cellspopulation kan därför ha betydelse för hur leukemi uppstår hos barn.

david bryder

Mitt i ett möte med en kollega fick David Bryder ett telefonsamtal från Kungliga Vetenskapsakademien. Uppringaren berättade att David Bryder den 9 november skulle tilldelas ett personligt pris på 100 000 kronor samt två miljoner i årligt forskningsanslag i fem år – sammanlagt 10,1 miljoner kronor. Och att ingen fick veta något före fredag morgon.
– Jag fick faktiskt lite hjärtgalopp, säger David Bryder, forskargruppchef och universitetslektor på Avdelningen för molekylär hematologi.
Läs hela artikeln i Sydsvenskan

joan yuan

Joan Yuan, får ERC:s Starting Grant på 1,5 miljoner euro under fem år. Hon forskar om immunsystemets uppkomst och hur skillnaderna mellan hur olika celltyper byggs upp hos foster kontra vuxna individer.

- De mekanismer och skillnader som vårt forskarteam har sett, kan lära oss mer om hur ett komplett immunsystem uppkommer under normal utveckling. Detta ligger till grund för att bättre förstå mekanismer som kan leda till blodcancer under olika stadier av livet, förklarar Joan Yuan.

streckkod

Genom att ge stamceller en typ av streckkod har forskare vid Lunds universitet gjort det möjligt att följa såväl stora blodcellspopulationer som enskilda blodceller och se förändring över tid. Bland annat upptäcktes att stamceller genomgår olika stadier där förmågan att återskapa immunceller skiftar. De nya rönen bidrar med viktig information till forskning och behandling av leukemisjukdomar och autoimmuna sjukdomar.

forskningens dag 2016

Kontakt

Postadress:
ILM Lund
Klinisk kemi
Skånes Universitetssjukhus
221 85 Lund

Besöksadress:
EB-blocket, plan2
Klinikgatan 19

Internpost:
Hämtställe 32

Telefon (vxl) 046-222 00 00
Fax 046-13 00 64