lu.se

Laboratoriemedicin, Lund

Medicinska fakulteten | Lunds universitet

Meny

Institutionen för Laboratoriemedicin

laboratoriemedicin

Vi bedriver ledande forskning med spets och bredd inom det laboratoriemedicinska fältet med fokus på hur sjukdomar uppkommer och hur vi kan förbättra patienters diagnostik och behandling. Några av våra starkaste områden med forskning i världsklass, handlar om cancer-, genetik- och blodforskning. Ett annat fokusområde är arbets- och miljömedicin, där vi studerar hur vår miljö påverkar vår hälsa. Utöver detta bedriver vi en omfattande forskarutbildning och är aktiva som lärare inom utbildningar på grund- och avancerad nivå – framför allt inom läkar- och biomedicinprogrammet. 


bjoern nilsson
Forskargruppsledare Björn Nilsson

Forskare vid Lunds universitet och deCODE Genetics på Island har studerat hur vårt antikroppsförsvar påverkas av variation i vår DNA-sekvens. Man upptäckte 38 tidigare okända genvarianter som styr blodets antikroppsnivåer, och därmed kan påverka vårt immunförsvar. Upptäckten, som nu publiceras i Nature Genetics, kan få betydelse för framtida forskning och behandling av t ex immunsjukdomar och infektioner.

chris madsen

Nu har forskare vid Biotech Research & Innovation Centre och Köpenhamns universitet utvecklat en banbrytande metod för att i detalj kunna studera strukturen i vävnader och tumörer. Genom att helt lösa upp cellerna, lämnas vävnaden som finns mellan cellerna sk ”extracelluär matrix” intakt och på det sättet kan man få en uppfattning om tumörens struktur på ett sätt som inte tidigare varit möjligt. En av försteförfattarna till studien, Chris Madsen, Ragnar Södebergforskare vid Lunds universitet, förklarar:
 
-  När man tar bort cellerna förbättras tydligheten avsevärt i mikroskopet. Man kan studera fibrerna i ”matrix” och även se mycket djupare in i vävnaden.

tahir taj

Trots att vi i Sverige har betydligt lägre halter av luftföroreningar än de gränsvärden som EU och WHO föreskriver, visar en ny avhandling av Tahir Taj från Lunds universitet, att svenskars hälsa påverkas även under dagar med tillfälligt förhöjda värden. Redan vid exponering av relativt låga nivåer av luftföroreningar ökar primärvårdsbesöken för astma och luftvägsbesvär.

pietraskristian fotoannikamobergsua dsc07876 medres
Kristian Pietras, Foto: Annika Moberg

SVERIGES UNGA AKADEMI är en oberoende, självständig plattform som stärker unga forskares röst i den forskningspolitiska debatten och arbetar med att föra ut forskning till unga. Nu väljs nya ledamöter in från olika forskningsområden och lärosäten:

– Det är fantastiskt roligt att välkomna sex nya ledamöter! Vi går en händelserik höst till mötes där vi med stor entusiasm fortsätter arbetet för attraktiva och transparenta karriärvägar för unga forskare, säger akademins nya ordförande Kristian Pietras, professor i molekylär medicin.  

foto kungliga fysiografen
Foto: Kungliga Fysiografen

Medan de flesta av världens 37 miljoner HIV-infektioner orsakas av den mer aggressiva HIV-1, är ca 1-2 miljoner människor smittade av en mildare variant som heter HIV-2. Joakim Esbjörnsson har erhållit stipendium från Schybergs stiftelse för att forska på hur sambandet mellan de två varianterna ser ut:

- Målet är att hitta de mekanismer genom vilka HIV-2 hämmar HIV-1. Ett sådant fynd skulle vara mycket viktigt för vår förståelse kring hur HIV etablerar sjukdom och kunna bidra till utveckling av nya behandlingsmöjligheter och vaccin, säger Joakim Esbjörnsson.

Kontakt

Postadress:
ILM Lund
Klinisk kemi
Skånes Universitetssjukhus
221 85 Lund

Besöksadress:
EB-blocket, plan2
Klinikgatan 19

Internpost:
Hämtställe 32

Telefon (vxl) 046-222 00 00
Fax 046-13 00 64