lu.se

Laboratoriemedicin, Lund

Medicinska fakulteten | Lunds universitet

Meny

Institutionen för Laboratoriemedicin

laboratoriemedicin

Vi bedriver ledande forskning med spets och bredd inom det laboratoriemedicinska fältet med fokus på hur sjukdomar uppkommer och hur vi kan förbättra patienters diagnostik och behandling. Några av våra starkaste områden med forskning i världsklass, handlar om cancer-, genetik- och blodforskning. Ett annat fokusområde är arbets- och miljömedicin, där vi studerar hur vår miljö påverkar vår hälsa. Utöver detta bedriver vi en omfattande forskarutbildning och är aktiva som lärare inom utbildningar på grund- och avancerad nivå – framför allt inom läkar- och biomedicinprogrammet. 


photo the telegraph

Medela breastfeeding and lactation symposium i Florence, berättade professor Catharina Svanborg om de senaste framgångarna inom hennes forskningsteam. De har nyligen upptäckt ett sätt att massproducera en syntetisk form av Hamlet - som är ett protein i bröstmjölken som dödar cancerceller. Detta möjliggör nästa steg i att kunna framställa ett nytt läkemedel för cancerbehandling.

endotelceller liten

Forskare vid Lunds universitet har nu fått ny kunskap om hur de första blodkropparna bildas i fostret när de övergår från endotelceller* till att bilda blodkroppar av olika slag. Genom att använda stamceller och analysera varje enskild cell kunde de följa utvecklingen från endotelcell till ett blandtillstånd mellan endotel- och blodcell och slutligen till en färdig blodcell. Detta är den första studien som visar de molekylära processer som ligger bakom denna övergång i människan.

signering alexander pietras foto oscar heimburg

Cancerforskare Alexander Pietras forskning kretsar kring gliom, den vanligaste formen av hjärntumör som drabbar vuxna. I samband med en signeringsceremoni i veckan formaliserades den donation som Ragnar Söderbergs stiftelse gjorde till honom i höstas. Donationen på 8 miljoner ger Pietras möjlighet att fortsätta sin forskning om nya signaleringsvägar vid behandlingsresistenta hjärntumörer.

bjoern nilsson

Forskare vid Lunds universitet och Broad Institute (Cambridge, USA) visar att cancerceller ofta har utbredda skador i sina ribosomala gener. Fyndet visar på en akilleshäl för cancerceller och kan innebära nya möjligheter vid cancerbehandling.

bi

Alejandra Vásquez och Tobias Olofsson vid Avdelningen för medicinsk mikrobiologi, misstänker att honungsbin har blivit känsligare för infektioner för att de har förlorat en del av sina naturliga mjölksyrabakterier. Det skulle kunna vara en bidragande orsak till binas omfattande hälsoproblem, som i sin tur hotar pollineringen av många växter. För att undersöka detta behöver de samla in prover från bikupor över hela landet. Genom Forskarhjälpen som drivs av Nobelmuseet i samarbete med forskningsinstitutioner i Sverige, får nu elever och lärare möjlighet att medverka i och uppleva detta forskningsprojekt på nära håll - Bi-jakten.

Kontakt

Postadress:
ILM Lund
Klinisk kemi
Skånes Universitetssjukhus
221 85 Lund

Besöksadress:
EB-blocket, plan2
Klinikgatan 19

Internpost:
Hämtställe 32

Telefon (vxl) 046-222 00 00
Fax 046-13 00 64