lu.se

Laboratoriemedicin, Lund

Medicinska fakulteten | Lunds universitet

Institutionen för laboratoriemedicin i Lund

Institutionen har c:a 200 universitetsanställda medarbetare och därutöver 75-100 medarbetare som har sin anställning i Region Skåne. Våra viktigaste uppgifter är forskning och forskarutbildning inom de olika laboratoriemedicinska specialiteterna samt utbildning vid läkarprogrammet och biomedicinprogrammet.

Institutionen samverkar nära med motsvarande verksamhetsområden inom sjukvården, d.v.s. Klinisk kemi, Klinisk genetik, Klinisk immunologi och transfusionsmedicin (Blodcentralen Skåne), Arbets- och miljömedicin, Hematologiska kliniken, Klinisk mikrobiologi samt Centrum för klinisk forskning och läkemedelsprövning.

Nyheter & Aktiviteter

Institutionen för laboratoriemedicin i Lund utlyser följande stipendium:

Institutionen för laboratoriemedicin i Lund utlyser följande stipendium:

Lunds universitet firar IDAHOT, International Day Against Homophobia and Transphobia, fredagen den 16 maj. Det blir en temadag om heteronormer och hbtq, om utbildningsinnehåll och arbetsmiljö, om förändringsarbete, frågor, framgångar och framtiden. Välkommen!

provroer

Medicinska fakulteten

För fler länkar inom medicinska fakulteten och Lunds universitet - se Genvägar högst upp på sidan.

Kontakt

Postadress:
ILM Lund
Klinisk kemi
Skånes Universitetssjukhus
221 85 Lund

Besöksadress:
EB-blocket, plan2
Klinikgatan 19

Internpost:
Hämtställe 32

Telefon (vxl) 046-222 00 00
Fax 046-13 00 64