lu.se

Laboratoriemedicin, Lund

Medicinska fakulteten | Lunds universitet

Meny

Institutionen för Laboratoriemedicin

laboratoriemedicin lund

Vi bedriver ledande forskning med spets och bredd inom det laboratoriemedicinska fältet med fokus på hur sjukdomar uppkommer och hur vi kan förbättra patienters diagnostik och behandling. Några av våra starkaste områden med forskning i världsklass, handlar om cancer-, genetik- och blodforskning. Ett annat fokusområde är arbets- och miljömedicin, där vi studerar hur vår miljö påverkar vår hälsa. Utöver detta bedriver vi en omfattande forskarutbildning och är aktiva som lärare inom utbildningar på grund- och avancerad nivå – framför allt inom läkar- och biomedicinprogrammet. 


bakterier

Många farliga bakterieinfektioner kan än så länge behandlas med antibiotika. Men resistensen mot antibiotika ökar snabbt, och det finns därför ett stort behov av nya behandlingsmetoder. En forskargrupp vid Lunds universitet har nu funnit en möjlig sådan metod.

kristoffer mattisson

Bilköer, trängsel på tåget, buller och känslan av att inte ha kontroll kan vara stressande. På sikt kan stressen få konsekvenser som sämre immunförsvar och skador på hjärt- och kärlsystemet och sämre minne och beslutsfattande. Men det går att motverka stressen.

– Det finns ett antal saker att göra för att undvika det. Bland annat om man lever hälsosamt i övrigt, om man sover, tränar och äter ordentligt, så bygger man upp en buffert som motverkar stressen, säger Kristoffer Mattisson, doktorand vid Avdelningen för arbets- och miljömedicin.

kristian pietras
Kristian Pietras

Ett simpelt mejl skulle ge kvitto på om tio års forskning varit mödan värd. Kristian Pietras berättar om ett avgörande steg i hans strävan att få fram ett nytt läkemedel mot bröstcancer.

 

 

catharina svanborg

I samarbete med TV4 släpper Hamlet Pharma en videofilm, som beskriver resan från upptäckt till finansiering av kliniska studier. Filmen baseras på en intervju med Professor Catharina Svanborg, som lett forskningen kring HAMLET från upptäckten på 90-talet fram till idag. HAMLETs förmåga att döda tumörceller ligger till grund för den fortsatta utvecklingen mot ett läkemedel mot cancer.

Zaal Kokaia

Efter en stroke uppstår en inflammation i den skadade delen av hjärnan. Inflammationen har hittills setts som en negativ följd som bör motarbetas så långt det går. Men nu visar det sig att inflammationen också har sina positiva sidor, och faktiskt kan hjälpa hjärnan att självläka.

– Det är ett helt nytt synsätt som bryter med våra gamla föreställningar, säger professor Zaal Kokaia från Lunds universitet.

Kontakt

Postadress:
ILM Lund
Klinisk kemi
Skånes Universitetssjukhus
221 85 Lund

Besöksadress:
EB-blocket, plan2
Klinikgatan 19

Internpost:
Hämtställe 32

Telefon (vxl) 046-222 00 00
Fax 046-13 00 64