lu.se

Laboratoriemedicin, Lund

Medicinska fakulteten | Lunds universitet

Meny

Institutionen för Laboratoriemedicin

laboratoriemedicin

Vi bedriver ledande forskning med spets och bredd inom det laboratoriemedicinska fältet med fokus på hur sjukdomar uppkommer och hur vi kan förbättra patienters diagnostik och behandling. Några av våra starkaste områden med forskning i världsklass, handlar om cancer-, genetik- och blodforskning. Ett annat fokusområde är arbets- och miljömedicin, där vi studerar hur vår miljö påverkar vår hälsa. Utöver detta bedriver vi en omfattande forskarutbildning och är aktiva som lärare inom utbildningar på grund- och avancerad nivå – framför allt inom läkar- och biomedicinprogrammet. 


cristian bellodi

Att få ett ERC-bidrag är i dagens forskarsamhälle den mest meriterande finansieringen. Swedish Foundations’ Starting Grant fångar upp de yngre forskare som ligger i den europeiska tätgruppen och ge dem långsiktiga förutsättningar för sin forskning. Cristian Bellodi vid Lunds universitet är en av dessa forskare.

ebba malmqvist

Gravida kvinnor som bor i områden med förorenad luft får barn som väger något mindre vid födseln. Effekten är mycket liten men sambandet är tydligt, visar Ebba Malmqvist vid Avdelningen för arbets- och miljömedicin.

– Ändå är luften här i Skåne, där undersökningen gjorts, oftast inom EUs godkända gränsvärden. Även de låga föroreningshalter som anses acceptabla kan alltså ha en verkan, säger Ebba Malmqvist.

martin l olsson
Martin L Olsson

Det är inte förenat med specifik risk för patienter att få blod från givare som inte är av samma kön som patienten vid en hjärtoperation. Den nya studien publiceras nu i den ansedda tidskriften Circulation, och är ett samarbete mellan professorn och överläkaren i transfusionsmedicin Martin L Olsson vid Lunds universitet och forskare på Karolinska institutet
 
- I studien inkluderades närmare 50.000 hjärtopererade patienter och vi kunde visa att det inte spelar någon roll om patienten får blod från givare av motsatt kön. Detta stärker oss och visar att blodcentralerna tryggt kan arbeta vidare på det patientsäkra sätt vi redan gör idag, säger Martin L Olsson.

johan flygare
Johan Flygare

Tillgången på blod kan betyda skillnaden mellan liv och död – och i vissa fall är det ont om blod av rätt sort. Forskare vid Lunds universitet försöker därför tillverka konstgjort blod. Blodforskaren Johan Flygare började sitt projekt med att studera vad det är som gör att t.ex. en hudcell blir en hudcell och en blodcell en blodcell.
Lyssna på podden här

nb woods
Niel-Bjarna Woods is leading the study

Oxygen in the air is well known to cause damaging rust on cars through a process known as oxidation. Similarly, a research group at Lund University in Sweden, has now identified that certain cells during embryonic development also are negatively affected by oxidation. This oxidation is capable of leading to a block in cellular function. The article is now published in Stem Cells.

Kontakt

Postadress:
ILM Lund
Klinisk kemi
Skånes Universitetssjukhus
221 85 Lund

Besöksadress:
EB-blocket, plan2
Klinikgatan 19

Internpost:
Hämtställe 32

Telefon (vxl) 046-222 00 00
Fax 046-13 00 64