lu.se

Laboratoriemedicin, Lund

Medicinska fakulteten | Lunds universitet

Meny

Institutionen för Laboratoriemedicin

laboratoriemedicin

Vi bedriver ledande forskning med spets och bredd inom det laboratoriemedicinska fältet med fokus på hur sjukdomar uppkommer och hur vi kan förbättra patienters diagnostik och behandling. Några av våra starkaste områden med forskning i världsklass, handlar om cancer-, genetik- och blodforskning. Ett annat fokusområde är arbets- och miljömedicin, där vi studerar hur vår miljö påverkar vår hälsa. Utöver detta bedriver vi en omfattande forskarutbildning och är aktiva som lärare inom utbildningar på grund- och avancerad nivå – framför allt inom läkar- och biomedicinprogrammet. 


nb woods
Niel-Bjarna Woods is leading the study

Oxygen in the air is well known to cause damaging rust on cars through a process known as oxidation. Similarly, a research group at Lund University in Sweden, has now identified that certain cells during embryonic development also are negatively affected by oxidation. This oxidation is capable of leading to a block in cellular function. The article is now published in Stem Cells.

alexander pietras foto ragnar soederbergstiftelsen

Alexander Pietras, har utsetts Ragnar Söderbergforskare i medicin 2016 och får ett forskningsanslag på 8 miljoner kronor under fem års tid. Alexander Pietras kartlägger nya signaleringsvägar vid behandlingsresistenta hjärntumörer som Gliom.

catharina svanborg medium

Forskare vid Lunds universitet publicerar nya rön som förklarar de molekylära mekanismerna bakom vanlig blåskatarr. Fynden kan bana väg för ny behandling som ett alternativ till antibiotika.

- Våra resultat visar på en ny molekylär mekanism som förklarar uppkomsten av akut cystit, säger Catharina Svanborg, professor i klinisk immunologi.

kerstin nilsson

Varje år dör cirka 35 barn i olyckor i Sverige. Av dem förolyckas ca 4-7 på lantbruk, trots att inte särskilt många barn växer upp på lantbruk idag. Det finns inget kontinuerligt arbete i Sverige för att förebygga olyckor på lantbruken och arbetsmiljö är inte heller ett obligatoriskt undervisningsmoment på utbildningar för de som ska bli chefer och arbetsledare inom lantbruk. Kerstin Nilsson, forskare vid Lunds universitet och SLU, har undersökt lantbrukares attityder till och erfarenheter av barns uppväxt i lantbruksmiljö.

 

cmd
Christina Orsmark Pietras, molekylärbiolog på CMD

-  Vi är otroligt stolta över hur långt vi har kommit på kort tid, sa professor och överläkare Thoas Fioretos, när Centrum för molekylär diagnostik (CMD) visade upp verksamheten den 29 september i sina nya lokaler på BMC.

 

 

forskningens dag 2016

Kontakt

Postadress:
ILM Lund
Klinisk kemi
Skånes Universitetssjukhus
221 85 Lund

Besöksadress:
EB-blocket, plan2
Klinikgatan 19

Internpost:
Hämtställe 32

Telefon (vxl) 046-222 00 00
Fax 046-13 00 64