lu.se

Laboratoriemedicin, Lund

Medicinska fakulteten | Lunds universitet

Laboratoriemedicin, Lund

laboratoriemedicin lund

Vår viktigaste uppgift är forskning och forskarutbildning inom de olika laboratoriemedicinska specialiteterna samt utbildning vid läkar- och biomedicinprogrammet. Institutionen har drygt 200 universitetsanställda och därutöver 75-100 medarbetare som har sin anställning i Region Skåne.


kristian pietras
Foto: Ulf Isaksson

Kristian Pietras har gjort en spikrak karriär. Tio år efter att Kristian belönades med ett stipendium från Svenska Sällskapet för Medicinsk Forskning är han professor med en forskargrupp på mer än tio personer och räknas som en av de ledande cancerforskarna i världen. Här berättar Kristian om vägen dit. 
Artikeln kommer från det senaste numret av tidskriften Forskarnas Nyheter.

rektor signerar kontraktet
Rektor signerar kontraktet

Vilka processer i cellen ligger bakom uppkomsten av leukemi? Cristian Bellodi undersöker hur centrala processer för genuttryck i cellen fungerar och hur de kan bidra till uppkomst av leukemi. Göran Karlssons forskningsprojekt går ut på att använda varje cells unika molekylära sammansättning för att hitta specifika cellmarkörer för olika blod- och leukemistamceller. De har båda blivit Ragnar Söderbergsforskare i medicin. Nu är kontraktet på vardera 8 miljoner kronor undertecknat av både Lund universitets rektor och forskarna själv.

- Det är ju ett privilegium att få ett sådant här anslag. Det som är speciellt med Ragnar Söderbergs stiftelse är också det stöd som ges till unga forskare. Det är väldigt värdefullt när man kommer in i en helt ny roll som kan vara ganska tuff, säger Göran Karlsson.

martin l olsson

Knut och Alice Wallenbergs Stiftelse satsar närmare 600 miljoner kronor under en tioårsperiod inom programmet Wallenberg Clinical Scholars. Martin L Olsson är en av de första toppforskarna som får anslag:
- Att bli utsedd till en av landets bästa kliniska forskare är ett enormt erkännande, inte minst av den kliniska laboratorieläkarens viktiga roll som brygga mellan patienten och sjukdomsmekanismer som kan lära oss om nya behandlingar, säger Martin L Olsson.

kajsa paulsson

Fem Lundaforskare får i år anslag till sin lön ur Cancerfonden: Kajsa Paulsson, Cristian Bellodi, Fredrik Liedberg, Sophia Zackrisson och Elin Jaensson Gyllenbäck. Deras forskning sträcker sig från kromosomer och RNA-molekyler till blåscancer, bröstcancer och stamceller.

- Anslaget gör att jag kan planera mer långsiktigt. För mig personligen är det förstås jätteroligt att få ett sådant erkännande, säger Kajsa Paulsson.

anna andersson

En aggressiv form av barnleukemi har oväntat få mutationer. Därför bör behandling inrikta sig på just den kromosomförändring som kännetecknar leukemitypen. Det är en av slutsatserna i en artikel som nyligen publicerats i Nature Genetics av bland annat Anna Andersson, forskare på Institutionen för laboratoriemedicin.

Se den nya filmen om Mad for Cancer-projektet med bl a Kristian Pietras och Thoas Fioretos.

Kontakt

Postadress:
ILM Lund
Klinisk kemi
Skånes Universitetssjukhus
221 85 Lund

Besöksadress:
EB-blocket, plan2
Klinikgatan 19

Internpost:
Hämtställe 32

Telefon (vxl) 046-222 00 00
Fax 046-13 00 64