lu.se

Laboratoriemedicin, Lund

Medicinska fakulteten | Lunds universitet

Institutionen för Laboratoriemedicin

laboratoriemedicin lund

Vår viktigaste uppgift är forskning och forskarutbildning inom de olika laboratoriemedicinska specialiteterna samt utbildning vid läkar- och biomedicinprogrammet. Institutionen har drygt 200 universitetsanställda och därutöver 75-100 medarbetare som har sin anställning i Region Skåne.


blodkroppar

The 15th International Symposium on Blood Substitutes and Oxygen Therapeutics will bring together world-leading scientists in an effort to discuss the latest research highlights in the field of transfusion medicine.

 

mikael sigvardsson

Stem Cell Talks: Shaping up a lineage: Lessons from lymphocyte development with Professor Mikael Sigvardsson.

Place: Segerfalk Lecture Hall, BMC A10, Lund
 Time: 14:45 - 15:45 

Welcome!

 

kajsa paulsson

Genetiska utredningar har fått en alltmer viktig plats inom sjukvården, inte bara för diagnostik utan även för förebyggande och behandling av sjukdomar. Sambandet mellan förändringar i arvsmassan och vissa tumörsjukdomar har gjort att genetiken har blivit allt viktigare för att kunna ställa rätt diagnostik och prognos, bland annat vid leukemi. Kajsa Paulsson forskar på en av de vanligaste akuta leukemisjukdomarna hos barn, hyperdiploid akut lymfatisk leukemi. Hennes forskningsresultat publiceras nu i Nature Genetics.

chili

Röd brännhet chili. Det är via denna frukt som man försöker få fram säkrare och effektivare alternativ till Alvedon (paracetamol). Johan Nilsson, doktorand vid Institutionen för laboratoriemedicin, försöker nu att vidareutveckla Sveriges mest använda läkemedel.

goeran karlsson

När en person insjuknar i leukemi beror det på att personens blodstamceller blivit muterade. De muterade blodstamcellerna delar sig snabbare än friska stamceller och det de producerar är cancerceller som inte har någon egentlig funktion. På så vis uppstår leukemi – cancer i blodet. Göran Karlsson och hans forskargrupp försöker skilja de muterade stamcellerna från friska stamceller och hoppas på så sätt kunna förbättra diagnosen och behandlingen av myeloisk leukemi.

Se den nya filmen om Mad for Cancer-projektet med bl a Kristian Pietras och Thoas Fioretos.

Kontakt

Postadress:
ILM Lund
Klinisk kemi
Skånes Universitetssjukhus
221 85 Lund

Besöksadress:
EB-blocket, plan2
Klinikgatan 19

Internpost:
Hämtställe 32

Telefon (vxl) 046-222 00 00
Fax 046-13 00 64