lu.se

Laboratoriemedicin, Lund

Medicinska fakulteten | Lunds universitet

Meny

Institutionen för Laboratoriemedicin

laboratoriemedicin lund

Vi bedriver ledande forskning med spets och bredd inom det laboratoriemedicinska fältet med fokus på hur sjukdomar uppkommer och hur vi kan förbättra patienters diagnostik och behandling. Några av våra starkaste områden med forskning i världsklass, handlar om cancer-, genetik- och blodforskning. Ett annat fokusområde är arbets- och miljömedicin, där vi studerar hur vår miljö påverkar vår hälsa. Utöver detta bedriver vi en omfattande forskarutbildning och är aktiva som lärare inom utbildningar på grund- och avancerad nivå – framför allt inom läkar- och biomedicinprogrammet. 


blodkroppar

Den internationella konferensen om blodersättningsmedel som ägde rum i Lund i juni lockade svensk tv.

 - Vi är rätt långt framme på området här i Lund, säger Johan Flygare forskare från Institutionen för laboratoriemedicin, som tillsammans med LTH anordnade konferensen.

 Se inslaget om forskningen här.

ko ra bil

Ökad stress och mindre fritid beroende på pendling innebär sämre förutsättningar för sociala relationer. Genom sociala relationer uppstår så kallat socialt kapital, vilket är en resurs som kan användas för att lösa problem på individ- eller samhällsnivå. En studie av bland andra Kristoffer Mattisson visar nu att bilpendlare har lägre socialt kapital än gående, cyklister och kollektivpendlare. Läs publikationen

mikael sigvardsson foto magnus bergstroem

Varje år får 700 personer diagnosen leukemi i Sverige. Fler än någonsin botas, men behandlingarna kan ge svåra biverkningar – inte minst hos de barn som drabbas. Forskare i Lund försöker nu bättre förstå vad som skiljer barns blodcancer från äldres.

provro r

Regeringen bör tillsätta en nationell arbetsgrupp med fokus på klinisk forskning, skriver flera representanter inom cancerområdet bland annat professor Kristian Pietras, i Dagens Medicin.

 

 

yvonne ceder

Förhoppningarna kring mikroRNA som en väg mot nya behandlingar vid exempelvis prostatacancer har varit höga i flera år. Vägen dit är fortfarande lång, menar forskaren Yvonne Ceder, även om allt fler rön stärker teorierna om hur betydelsefulla de är för utvecklingen av vissa cancerformer.

Se filmen om Mad for Cancer-projektet med bl a Kristian Pietras och Thoas Fioretos.

Kontakt

Postadress:
ILM Lund
Klinisk kemi
Skånes Universitetssjukhus
221 85 Lund

Besöksadress:
EB-blocket, plan2
Klinikgatan 19

Internpost:
Hämtställe 32

Telefon (vxl) 046-222 00 00
Fax 046-13 00 64