lu.se

Laboratoriemedicin, Lund

Medicinska fakulteten | Lunds universitet

Meny

Institutionen för Laboratoriemedicin

laboratoriemedicin lund

Vi bedriver ledande forskning med spets och bredd inom det laboratoriemedicinska fältet med fokus på hur sjukdomar uppkommer och hur vi kan förbättra patienters diagnostik och behandling. Några av våra starkaste områden med forskning i världsklass, handlar om cancer-, genetik- och blodforskning. Ett annat fokusområde är arbets- och miljömedicin, där vi studerar hur vår miljö påverkar vår hälsa. Utöver detta bedriver vi en omfattande forskarutbildning och är aktiva som lärare inom utbildningar på grund- och avancerad nivå – framför allt inom läkar- och biomedicinprogrammet. 


bjoern nilsson
Björn Nilsson, forskningsledare i Lund

Genom att studera DNA från nästan 10 000 patienter med blodcancersjukdomen multipelt myelom (MM) har forskare vid Lunds universitet och fem andra centra i Europa och USA upptäckt åtta nya riskanlag för sjukdomen. Upptäckten kan göra det möjligt att förstå varför myelom uppstår och hur sjukdomen kan förebyggas.

chris madsen

För att bröstcancerceller ska kunna sprida sig måste de förändra sitt rörelsemönster och anpassa sig till vävnaderna runt omkring i kroppen. Samverkan mellan tumör, bindvävsceller och bindväv skapar förutsättningar för metastaseringen. Chris Madsen, ny Ragnar Söderbergstipendiat i medicin, har nyligen upptäckt att cancercellerna ”kidnappar” ett proteinkomplex för att på så sätt kunna röra sig ut i kroppen.

matilda billing

Blodstamcellernas tillväxt påverkas genom en mängd olika faktorer. Proteinet TGFß som fäster på blodstamcellen är en av dessa faktorer som gör att tillväxten avstannar. En ny avhandling av Matilda Billing visar nu att det är sambandet mellan TGFß och två gener inuti blodstamcellen som gör att blodstamcellen slutar dela sig.

-Det är som en dominoeffekt kan man säga, där proteinerna påverkar varandra i en särskild ordning, vilket slutligen leder till en effekt på cellen, förklarar Matilda Billing som disputerade den 3 juni. 

David Gisselsson Nord
David Gisselsson Nord

David Gisselsson Nord – barncancerforskare på Avdelningen för klinisk genetik och en av Sveriges få barnpatologer blev månadens forskare för Barncancerfonden. David Gisselsson Nord forskar främst om Wilms tumör, neuroblastom och rhabdomyosarkom. Just nu arbetar hans forskargrupp med en stor kartläggning av hur enskilda barns tumörer varierar genetiskt mellan sina olika anatomiska delar samt mellan primärtumörer, metastaser och recidiv.

thoas fioretos

Genom att i detalj studera leukemiceller från över 200 barn har ett forskarteam lett av Thoas Fioretos, upptäckt två nya former av barnleukemi. Det är genom den nya generationens sekvenseringsteknik (NGS) som man har kunnat studera cancercellernas arvsmassa och på så sätt har upptäckt de nya formerna.

Kontakt

Postadress:
ILM Lund
Klinisk kemi
Skånes Universitetssjukhus
221 85 Lund

Besöksadress:
EB-blocket, plan2
Klinikgatan 19

Internpost:
Hämtställe 32

Telefon (vxl) 046-222 00 00
Fax 046-13 00 64