lu.se

Laboratoriemedicin, Lund

Medicinska fakulteten | Lunds universitet

Institutionen för Laboratoriemedicin

laboratoriemedicin lund

Vår viktigaste uppgift är forskning och forskarutbildning inom de olika laboratoriemedicinska specialiteterna samt utbildning vid läkar- och biomedicinprogrammet. Institutionen har drygt 200 universitetsanställda och därutöver 75-100 medarbetare som har sin anställning i Region Skåne.


Stefan Karlsson

The Division of Molecular Medicine and Gene Therapy turns 20 years and we therefore take pleasure in announcing a symposium in honor of Stefan Karlsson.

May 15 th, 13.00-16.30
Belfrage Lecture hall, BMC D15, Klinikgatan 32.

 Welcome!

Live demonstration of Qlucore Omics Explorer software

Wednesday 20th of May at 11.30
Location: BMC I 1346, Lund
Baguettes & soft drinks

goeran karlsson

När en person insjuknar i leukemi beror det på att personens blodstamceller blivit muterade. De muterade blodstamcellerna delar sig snabbare än friska stamceller och det de producerar är cancerceller som inte har någon egentlig funktion. På så vis uppstår leukemi – cancer i blodet. Göran Karlsson och hans forskargrupp försöker skilja de muterade stamcellerna från friska stamceller och hoppas på så sätt kunna förbättra diagnosen och behandlingen av myeloisk leukemi.

kristian pietras
Foto: Ulf Isaksson

Kristian Pietras har gjort en spikrak karriär. Tio år efter att Kristian belönades med ett stipendium från Svenska Sällskapet för Medicinsk Forskning är han professor med en forskargrupp på mer än tio personer och räknas som en av de ledande cancerforskarna i världen. Här berättar Kristian om vägen dit. 
Artikeln kommer från det senaste numret av tidskriften Forskarnas Nyheter.

rektor signerar kontraktet
Rektor signerar kontraktet

Vilka processer i cellen ligger bakom uppkomsten av leukemi? Cristian Bellodi undersöker hur centrala processer för genuttryck i cellen fungerar och hur de kan bidra till uppkomst av leukemi. Göran Karlssons forskningsprojekt går ut på att använda varje cells unika molekylära sammansättning för att hitta specifika cellmarkörer för olika blod- och leukemistamceller. De har båda blivit Ragnar Söderbergsforskare i medicin. Nu är kontraktet på vardera 8 miljoner kronor undertecknat av både Lund universitets rektor och forskarna själv.

- Det är ju ett privilegium att få ett sådant här anslag. Det som är speciellt med Ragnar Söderbergs stiftelse är också det stöd som ges till unga forskare. Det är väldigt värdefullt när man kommer in i en helt ny roll som kan vara ganska tuff, säger Göran Karlsson.

Se den nya filmen om Mad for Cancer-projektet med bl a Kristian Pietras och Thoas Fioretos.

Kontakt

Postadress:
ILM Lund
Klinisk kemi
Skånes Universitetssjukhus
221 85 Lund

Besöksadress:
EB-blocket, plan2
Klinikgatan 19

Internpost:
Hämtställe 32

Telefon (vxl) 046-222 00 00
Fax 046-13 00 64