lu.se

Laboratoriemedicin, Lund

Medicinska fakulteten | Lunds universitet

Meny

Institutionen för Laboratoriemedicin

laboratoriemedicin lund

Vi bedriver ledande forskning med spets och bredd inom det laboratoriemedicinska fältet med fokus på hur sjukdomar uppkommer och hur vi kan förbättra patienters diagnostik och behandling. Några av våra starkaste områden med forskning i världsklass, handlar om cancer-, genetik- och blodforskning. Ett annat fokusområde är arbets- och miljömedicin, där vi studerar hur vår miljö påverkar vår hälsa. Utöver detta bedriver vi en omfattande forskarutbildning och är aktiva som lärare inom utbildningar på grund- och avancerad nivå – framför allt inom läkar- och biomedicinprogrammet. 


george daley

Professor George Daley from the Children’s Hospital Boston, Harvard Medical School will be giving a lecuture entitled "Stem Cell Science and its Social Context" on Thursday December 17 at 10 am in the LUX Aula, Helgonavägen 3, Lund.

Welcome to a Hemato-Linné and StemTherapy seminar!

pamela a henkey giblin

Pamela A. Hankey Giblin, PhD, Professor of Immunology from Pennsylvania State University gives a seminar Monday November 30, at 15:00-16:00 on the topic:
“Macrophage heterogeneity and chronic inflammation associated with obesity”

Welcome to Segerfalk Lecture Hall, BMC A10!

jenny hansson

- Jag vill se min forskning som när man tänder en lampa i ett tidigare mörkt rum. Inte bara en liten bordslampa utan mer en taklampa med lysrör som lyser upp hela rummet, förklarar Jenny Hansson forskare på Institutionen för laboratoriemedicin.
Hon har just fått sex miljoner från Vetenskapsrådet för sin forskning om blodstamceller – en ansökan som hon skrev ihop efter påtryckningar från sin handledare.

kristina mattsson

Forskningsresultat baserade på registerstudier visar på samband mellan exponering för tobaksrökning under fosterlivet och risken att drabbas av typ 1-diabetes, övervikt och graviditetsdiabetes senare i livet.

- Även om vår studiedesign inte med säkerhet kan fastställa att det rör sig om ett orsakssamband så hade vi möjlighet att ta hänsyn till flera potentiella förväxlingsfaktorer, som t ex kvinnornas BMI, ålder och egen rökning, berättar Kristina Mattsson doktorand i arbets- och miljömedicin som försvarar sin avhandling den 20 november.

martin l olsson

Att blodet hos blodgivare och mottagare matchar varandra kan vara ­av­görande för hälsan, ibland till och med för liv och död. Blodforskaren ­Martin L Olsson vill på olika sätt göra denna anpassning så god som ­möjligt.

 Läs mer i senaste numret av LUM.

 

Missade du Forskningens dag?

 Se webbsändningen här.

Kontakt

Postadress:
ILM Lund
Klinisk kemi
Skånes Universitetssjukhus
221 85 Lund

Besöksadress:
EB-blocket, plan2
Klinikgatan 19

Internpost:
Hämtställe 32

Telefon (vxl) 046-222 00 00
Fax 046-13 00 64