lu.se

Laboratoriemedicin, Lund

Medicinska fakulteten | Lunds universitet

Meny

Institutionen för Laboratoriemedicin

laboratoriemedicin lund

Vi bedriver ledande forskning med spets och bredd inom det laboratoriemedicinska fältet med fokus på hur sjukdomar uppkommer och hur vi kan förbättra patienters diagnostik och behandling. Några av våra starkaste områden med forskning i världsklass, handlar om cancer-, genetik- och blodforskning. Ett annat fokusområde är arbets- och miljömedicin, där vi studerar hur vår miljö påverkar vår hälsa. Utöver detta bedriver vi en omfattande forskarutbildning och är aktiva som lärare inom utbildningar på grund- och avancerad nivå – framför allt inom läkar- och biomedicinprogrammet. 


karunaakar saamarthy

Risken för att utveckla en tumörsjukdom ökar om det finns förändringar i de viktiga proteiner som styr celltillväxt. I en ny avhandling från Lunds universitet visar Karunakar Saamarthy att proteinet Bcl-3 har stor betydelse för att kunna ställa en tidig diagnos av prostata- och tjocktarmscancer.

ewa sitnicka quinn

In the journal Immunity, Ewa Sitnicka Quinn and her research group have published an article where they identified and characterized a new hematopoietic progenitor, a so-called NK cell restricted progenitor (NKP). This NKP exclusively produces NK cells but no other blood cells.

 

maria albib

Nu är det klart vilka som ska sitta i regeringens kommission för jämlik hälsa. De elva forskarna – varav flera är läkare – får i uppgift att komma med förslag för att minska hälsoklyftorna. Maria Albin, docent och överläkare vid Arbets- och miljömedicin, är en av dem:
 
- Arbetsvillkor, liksom miljön i och nära bostaden, är viktiga faktorer för människors hälsa och utveckling. När de är goda gynnar det hälsa, välbefinnande och produktivitet och minskar de socialt bestämda skillnaderna i hälsa. Omvänt orsakar de brister som finns, betydande förluster och ökar klyftorna - men detta har hittills inte varit synligt i samhällsdebatten, säger Maria Albin.
 

stefan scheding

Congratulations to Stefan Scheding, who was recently awarded 2 million SEK funding from The Swedish Childhood Cancer Foundation to develop a method that enables the removal of tumor cells from stem cell transplants. This year, six out of ten proposals within the call for research and development projects in medical engineering received funding.

blodkroppar

Den internationella konferensen om blodersättningsmedel som ägde rum i Lund i juni lockade svensk tv.

 - Vi är rätt långt framme på området här i Lund, säger Johan Flygare forskare från Institutionen för laboratoriemedicin, som tillsammans med LTH anordnade konferensen.

 Se inslaget om forskningen här.

Hur sprider sig cancer?         Annika Jögi, Cancerforskare

Kontakt

Postadress:
ILM Lund
Klinisk kemi
Skånes Universitetssjukhus
221 85 Lund

Besöksadress:
EB-blocket, plan2
Klinikgatan 19

Internpost:
Hämtställe 32

Telefon (vxl) 046-222 00 00
Fax 046-13 00 64