lu.se

Laboratoriemedicin, Lund

Medicinska fakulteten | Lunds universitet

Meny

Institutionen för Laboratoriemedicin

laboratoriemedicin

Vi bedriver ledande forskning med spets och bredd inom det laboratoriemedicinska fältet med fokus på hur sjukdomar uppkommer och hur vi kan förbättra patienters diagnostik och behandling. Några av våra starkaste områden med forskning i världsklass, handlar om cancer-, genetik- och blodforskning. Ett annat fokusområde är arbets- och miljömedicin, där vi studerar hur vår miljö påverkar vår hälsa. Utöver detta bedriver vi en omfattande forskarutbildning och är aktiva som lärare inom utbildningar på grund- och avancerad nivå – framför allt inom läkar- och biomedicinprogrammet. 


bjoern nilsson

Forskare vid Lunds universitet och Broad Institute (Cambridge, USA) visar att cancerceller ofta har utbredda skador i sina ribosomala gener. Fyndet visar på en akilleshäl för cancerceller och kan innebära nya möjligheter vid cancerbehandling.

bi

Alejandra Vásquez och Tobias Olofsson vid Avdelningen för medicinsk mikrobiologi, misstänker att honungsbin har blivit känsligare för infektioner för att de har förlorat en del av sina naturliga mjölksyrabakterier. Det skulle kunna vara en bidragande orsak till binas omfattande hälsoproblem, som i sin tur hotar pollineringen av många växter. För att undersöka detta behöver de samla in prover från bikupor över hela landet. Genom Forskarhjälpen som drivs av Nobelmuseet i samarbete med forskningsinstitutioner i Sverige, får nu elever och lärare möjlighet att medverka i och uppleva detta forskningsprojekt på nära håll - Bi-jakten.

blood cover rak et al 170227
© Blood Online by the American Society of Hematology

Justyna Rak et al's, Molecular Medicine and Gene Therapy, intravital imaging to visualize the homing of transplanted human hematopoietic stem cells (green) and their association with bone (cyan) and endothelium (magenta) in the bone marrow of immunodeficient mice made the cover of the latest issue of Blood.

 

Congratulations!

 

 

david bryder
David Bryder

Våra blodstamceller bildar omkring tusen miljarder nya blodkroppar varje dag. Men när vi åldras förändras blodstamcellernas förmåga att producera blod. Det leder till att äldre personer lättare drabbas av anemi, försämrat immunförsvar och har större risk för att utveckla vissa typer av blodcancer. Nu har en forskargrupp vid Lunds universitet, för första gången lyckats föryngra blodstamceller med spårbar nedsatt funktion i åldrande möss. Studien publiceras i Nature Communications.

haakan axelson

Njurcancer är lömskt eftersom sjukdomen ofta ger diffusa symtom och därmed är svår att upptäcka. En ny metod skulle kunna ge en bättre bild av tumörerna. Håkan Axelson, professor i molekylär tumörbiologi vid Lunds universitet, har forskat om cancer hela sitt yrkesliv och har sedan ett tiotal år tillbaka fokuserat på njurcancer.

Kontakt

Postadress:
ILM Lund
Klinisk kemi
Skånes Universitetssjukhus
221 85 Lund

Besöksadress:
EB-blocket, plan2
Klinikgatan 19

Internpost:
Hämtställe 32

Telefon (vxl) 046-222 00 00
Fax 046-13 00 64