lu.se

Laboratoriemedicin, Lund

Medicinska fakulteten | Lunds universitet

Institutionen för laboratoriemedicin i Lund

Institutionen har c:a 200 universitetsanställda medarbetare och därutöver 75-100 medarbetare som har sin anställning i Region Skåne. Våra viktigaste uppgifter är forskning och forskarutbildning inom de olika laboratoriemedicinska specialiteterna samt utbildning vid läkarprogrammet och biomedicinprogrammet.

Institutionen samverkar nära med motsvarande verksamhetsområden inom sjukvården, d.v.s. Klinisk kemi, Klinisk genetik, Klinisk immunologi och transfusionsmedicin (Blodcentralen Skåne), Arbets- och miljömedicin, Hematologiska kliniken, Klinisk mikrobiologi samt Centrum för klinisk forskning och läkemedelsprövning.

Nyheter & Aktiviteter

För vissa människor upplevs kyla inte bara som kall utan som direkt smärtsam. Det behöver inte ens handla om riktigt låga temperaturer, utan bara temperaturer under 20 °C. En grupp forskare i Lund har nu funnit vad det är i kroppen som åstadkommer denna koppling mellan kyla och smärta. Det visar sig vara samma receptor (mottagare) som reagerar på de starka ämnena i senap och vitlök.

Stefan Karlsson, professor i molekylärmedicin får 43 miljoner kronor för ett projekt som ska ge en inblick i hur stamceller är organiserade och hur de kan anpassa sig efter organismens behov. Mikael Sigvardsson är professor på Stamcellscentrum i Lund och specialist på leukemi och andra blodsjukdomar och får 42 miljoner kronor.

Lindvall Frisén Kokaia

Att få en stroke innebär att en del av hjärnans nervceller skadas och dör på grund av syrebrist. Om skadan är omfattande dör många nervceller som medför motoriska, sensoriska och kognitiva problem. I många fall handlar det om långvariga handikapp. Nu har Zaal Kokaia och Olle Lindvall vid Lunds universitet tillsammans med Jonas Frisén vid Karolinska Institutet, upptäckt en tidigare okänd mekanism genom vilken hjärnan producerar nya nervceller efter stroke. Resultaten publiceras i veckans nummer av Science.

ragnar soederberg fellows 2014

Det är tredje året som Ragnar Söderbergforskare i medicin utses. Hittills har 21 unga, lovande forskare beviljats anslag inom ramarna för utlysningen. Årets Ragnarforskare ska ha disputerat mellan 2008 och 2009 och inte tidigare tagit emot större forskare anslag. Av årets sju utvalda Ragnar Söderbergforskare i medicin är två forskare från Lunds universitet, Cristian Bellodi och Göran Karlsson.

Institutionen för laboratoriemedicin i Lund utlyser följande stipendium:

provroer

Medicinska fakulteten

För fler länkar inom medicinska fakulteten och Lunds universitet - se Genvägar högst upp på sidan.

Kontakt

Postadress:
ILM Lund
Klinisk kemi
Skånes Universitetssjukhus
221 85 Lund

Besöksadress:
EB-blocket, plan2
Klinikgatan 19

Internpost:
Hämtställe 32

Telefon (vxl) 046-222 00 00
Fax 046-13 00 64