lu.se

Laboratoriemedicin, Lund

Medicinska fakulteten | Lunds universitet

Meny

Institutionen för Laboratoriemedicin

laboratoriemedicin lund

Vi bedriver ledande forskning med spets och bredd inom det laboratoriemedicinska fältet med fokus på hur sjukdomar uppkommer och hur vi kan förbättra patienters diagnostik och behandling. Några av våra starkaste områden med forskning i världsklass, handlar om cancer-, genetik- och blodforskning. Ett annat fokusområde är arbets- och miljömedicin, där vi studerar hur vår miljö påverkar vår hälsa. Utöver detta bedriver vi en omfattande forskarutbildning och är aktiva som lärare inom utbildningar på grund- och avancerad nivå – framför allt inom läkar- och biomedicinprogrammet. 


camp molekyl

Varje sekund bildas miljoner nya blodkroppar i människokroppen. Dessa härstammar ursprungligen från blodstamceller som utvecklas under fosterstadiet. Men hur det går till när blodstamcellerna produceras är inte helt kartlagt. En forskargrupp vid Lunds universitet har nu upptäckt att signalmolekylen cAMP, spelar en viktig roll i bildandet av mänskligt blod under fosterutvecklingen. Studien publiceras nu i Stem Cell Reports.

charles walther

Charles Walther, läkare och forskare på Lunds universitet, vann 2012 TV4-programmet Uppfinnarna med sin endoskopiska borr - EndoDrill. Borren används för att kunna ta djupa vävnadsprover av till exempel tumörer i mag- och tarmkanalen. Nu är den första vetenskapliga studien gjord på människor och från och med hösten 2016 är instrumentet tillgängligt att börja användas i sjukvården.

bakterier

Många farliga bakterieinfektioner kan än så länge behandlas med antibiotika. Men resistensen mot antibiotika ökar snabbt, och det finns därför ett stort behov av nya behandlingsmetoder. En forskargrupp vid Lunds universitet har nu funnit en möjlig sådan metod.

kristoffer mattisson

Bilköer, trängsel på tåget, buller och känslan av att inte ha kontroll kan vara stressande. På sikt kan stressen få konsekvenser som sämre immunförsvar och skador på hjärt- och kärlsystemet och sämre minne och beslutsfattande. Men det går att motverka stressen.

– Det finns ett antal saker att göra för att undvika det. Bland annat om man lever hälsosamt i övrigt, om man sover, tränar och äter ordentligt, så bygger man upp en buffert som motverkar stressen, säger Kristoffer Mattisson, doktorand vid Avdelningen för arbets- och miljömedicin.

kristian pietras
Kristian Pietras

Ett simpelt mejl skulle ge kvitto på om tio års forskning varit mödan värd. Kristian Pietras berättar om ett avgörande steg i hans strävan att få fram ett nytt läkemedel mot bröstcancer.

 

 

Kontakt

Postadress:
ILM Lund
Klinisk kemi
Skånes Universitetssjukhus
221 85 Lund

Besöksadress:
EB-blocket, plan2
Klinikgatan 19

Internpost:
Hämtställe 32

Telefon (vxl) 046-222 00 00
Fax 046-13 00 64