lu.se

Laboratoriemedicin, Lund

Medicinska fakulteten | Lunds universitet

Meny

Institutionen för Laboratoriemedicin

laboratoriemedicin

Vi bedriver ledande forskning med spets och bredd inom det laboratoriemedicinska fältet med fokus på hur sjukdomar uppkommer och hur vi kan förbättra patienters diagnostik och behandling. Några av våra starkaste områden med forskning i världsklass, handlar om cancer-, genetik- och blodforskning. Ett annat fokusområde är arbets- och miljömedicin, där vi studerar hur vår miljö påverkar vår hälsa. Utöver detta bedriver vi en omfattande forskarutbildning och är aktiva som lärare inom utbildningar på grund- och avancerad nivå – framför allt inom läkar- och biomedicinprogrammet. 


david gisselsson nord
David Gisselsson Nord

Kan militära strategier användas som inspiration för cancerforskning? Ja, det föreslår i alla fall professor David Gisselsson Nord, patolog och cancerforskare i Lund tillsammans med professor Robert Egnell, strateg på Försvarshögskolan, Stockholm i en nyligen publicerad artikel i tidskriften Trends in Cancer.

goeran karlsson
Göran Karlsson

Nu publiceras artikeln “Single-cell molecular analysis defines therapy response and immunophenotype of stem cell subpopulations in CML” i tidningen Blood. Resultaten från studien visar bland annat att olika stamcellspopulationer av förmodade kronisk myeloid leukemi reagerar olika på standarsterapi.

  Detta är det första publikationen i vår nybildade grupp och det är inspirerande att vi kan ge viktiga bidrag inom området, säger forskargruppschef Göran Karlsson.

mattias moeller

1 000 nya mutationer i blodgruppsgenerna. Ja, det är vad läkaren och före detta programmeraren Mattias Möller hittade i sin forskningsstudie när han utvecklade ny programvara och undersökte blodgruppsgenerna hos 2 504 personer. Nu publiceras upptäckten från Lunds universitet i tidskriften Blood Advances.

cristian bellodi

Att få ett ERC-bidrag är i dagens forskarsamhälle den mest meriterande finansieringen. Swedish Foundations’ Starting Grant fångar upp de yngre forskare som ligger i den europeiska tätgruppen och ge dem långsiktiga förutsättningar för sin forskning. Cristian Bellodi vid Lunds universitet är en av dessa forskare.

ebba malmqvist

Gravida kvinnor som bor i områden med förorenad luft får barn som väger något mindre vid födseln. Effekten är mycket liten men sambandet är tydligt, visar Ebba Malmqvist vid Avdelningen för arbets- och miljömedicin.

– Ändå är luften här i Skåne, där undersökningen gjorts, oftast inom EUs godkända gränsvärden. Även de låga föroreningshalter som anses acceptabla kan alltså ha en verkan, säger Ebba Malmqvist.

Kontakt

Postadress:
ILM Lund
Klinisk kemi
Skånes Universitetssjukhus
221 85 Lund

Besöksadress:
EB-blocket, plan2
Klinikgatan 19

Internpost:
Hämtställe 32

Telefon (vxl) 046-222 00 00
Fax 046-13 00 64