lu.se

Laboratoriemedicin, Lund

Medicinska fakulteten | Lunds universitet

Meny

Institutionen för Laboratoriemedicin

laboratoriemedicin lund

Vi bedriver ledande forskning med spets och bredd inom det laboratoriemedicinska fältet med fokus på hur sjukdomar uppkommer och hur vi kan förbättra patienters diagnostik och behandling. Några av våra starkaste områden med forskning i världsklass, handlar om cancer-, genetik- och blodforskning. Ett annat fokusområde är arbets- och miljömedicin, där vi studerar hur vår miljö påverkar vår hälsa. Utöver detta bedriver vi en omfattande forskarutbildning och är aktiva som lärare inom utbildningar på grund- och avancerad nivå – framför allt inom läkar- och biomedicinprogrammet. 


yvonne ceder

Förhoppningarna kring mikroRNA som en väg mot nya behandlingar vid exempelvis prostatacancer har varit höga i flera år. Vägen dit är fortfarande lång, menar forskaren Yvonne Ceder, även om allt fler rön stärker teorierna om hur betydelsefulla de är för utvecklingen av vissa cancerformer.

Porträttfoto av Aleksander Giwercman. Foto: Kennet Ruona

EU investerar drygt 70 miljoner kronor i det dansk-svenska hälsoprojektet ReproUnion. Målet är att med hjälp av forskning och sjukvård i världsklass förebygga och behandla barnlöshet i hela EU och sätta Öresundsregionen på kartan globalt inom området barnlöshet och reproduktion.

– Vår ambition är att locka de bästa och mest ambitiösa forskarna inom området till vår region, säger Aleksander Giwercman, överläkare vid Skånes universitetssjukhus och professor i reproduktionsmedicin vid Lunds universitet.

bin

Scientists in Sweden are launching their own mead - an alcoholic beverage made from a fermented mix of honey and water - based on old recipes which they say could help in the fight against antibiotic resistance. Together with a brewery, the scientists who have long studied bees and their honey, have launched their own mead drink - Honey Hunter's Elixir. Lund University researcher Tobias Olofsson said mead had a long track record in bringing positive effects on health.

Watch video

martin l olsson

”Till en person som avsevärt bidragit till utvecklingen av ämnet transfusionsmedicin och dess forskning – särskilt ur ett utbildningsperspektiv”
 
Så lyder motiveringen från International Society of Blood Transfusion (ISBT) för årets "ISBT Award", den utmärkelse som professor och överläkare Martin L Olsson tilldelades den 28 juni i London för sitt arbete som organisationens första vetenskapliga sekreterare. Han prisas också för hur han utvecklat innovativa vetenskapliga program av en genomgående högstandard vid ISBT:s internationella och regionala kongresser under åren 2011-2015.

Stort grattis!

kristian pietras

För att bröstcancer ska bli dödlig måste tumören skicka ut metastaser till andra delar av kroppen. Cancercellerna sprids via blodkärlen och nu har en forskargrupp på Lunds universitet, under ledning av professor Kristian Pietras, visat att det är proteinet ALK1 som är avgörande hur stor spridning tumören får i kroppen. Ju högre halt av proteinet på blodkärlcellernas yta, desto större genomsläpplighet för tumörceller in i kärlen och desto högre risk för metastaser. Den nya studien visar också att läkemedlet Dalantercept kan förhindra spridningen av tumörceller vid bröstcancer, genom att blockera ALK1, och därmed stänga utfartsvägen för cellerna.

Se den nya filmen om Mad for Cancer-projektet med bl a Kristian Pietras och Thoas Fioretos.

Kontakt

Postadress:
ILM Lund
Klinisk kemi
Skånes Universitetssjukhus
221 85 Lund

Besöksadress:
EB-blocket, plan2
Klinikgatan 19

Internpost:
Hämtställe 32

Telefon (vxl) 046-222 00 00
Fax 046-13 00 64