lu.se

Laboratoriemedicin, Lund

Medicinska fakulteten | Lunds universitet

Meny

Institutionen för Laboratoriemedicin

laboratoriemedicin lund

Vi bedriver ledande forskning med spets och bredd inom det laboratoriemedicinska fältet med fokus på hur sjukdomar uppkommer och hur vi kan förbättra patienters diagnostik och behandling. Några av våra starkaste områden med forskning i världsklass, handlar om cancer-, genetik- och blodforskning. Ett annat fokusområde är arbets- och miljömedicin, där vi studerar hur vår miljö påverkar vår hälsa. Utöver detta bedriver vi en omfattande forskarutbildning och är aktiva som lärare inom utbildningar på grund- och avancerad nivå – framför allt inom läkar- och biomedicinprogrammet. 


charles walther

Sarkom är ett gemensamt namn för cancer i kroppens stödjevävnader. Det är en ovanlig sjukdom som är väldigt svår att ställa rätt diagnos på. För att förbättra diagnostiken och kunna skräddarsy behandling krävs molekylära undersökningar där man får svar på genetiska avvikelser. Charles Walthers avhandling från Lunds universitet handlar om vilka provtagningsmetoder som är kliniskt mest användningsbara för analyser.
 
 

kristian pietras
Kristian Pietras

Ny forskning visar att det är en liten minoritet av tumörcellerna hos neuroendokrina tumörer i bukspottkörteln som bidrar till hela tumörens tillväxt och spridning. Bakom rönen står en forskargrupp vid Avdelningen för translationell cancerforskning i samarbete med forskare vid Karolinska Institutet.

kenichi miharada

Kenichi Miharada, forskare på avdelningen för molekylärmedicin och genterapi, visar i sina studier att gallsyra överförs via moderkakan från mamman till fostret för att möjliggöra produktionen av blodstamceller hos fostret.

-  Fostret producerar små mängder gallsyra själv, men här handlar det om mycket större kvantiteter. Det visar sig att gallsyran produceras av mamman och överförs till fostret via moderkakan, förklarar Kenichi Miharada.

elvira ganic medium

Elvira Ganic´s forskning fokuserar på utvecklingen och funktionen av insulinproducerande betaceller. Hon har studerat hur olika faktorer och proteiner påverkar kroppens sockeromsättning och vad som händer när dessa faktorer störs eller tas bort.

- Mina forskningsresultat visar att ett specifikt protein, MafA, spelar en avgörande roll i interaktionen mellan betacell och nervsystem, säger Elvira Ganic´.

martin l olsson

Tv4 Nyhetsmorgon tog i förra veckan upp blodgruppsdieten som går ut på att vi bör äta olika kost beroende på vilken blodgrupp vi har. Martin L Olsson fick som expert bemöta den vetenskapliga bakgrunden i P1s program Medierna:

- Kvacksalveri eller humbug, menar han.

Hör hela intervjun här (start 18 minuter in i programmet)

Missade du Forskningens dag?

 Se webbsändningen här.

Kontakt

Postadress:
ILM Lund
Klinisk kemi
Skånes Universitetssjukhus
221 85 Lund

Besöksadress:
EB-blocket, plan2
Klinikgatan 19

Internpost:
Hämtställe 32

Telefon (vxl) 046-222 00 00
Fax 046-13 00 64