lu.se

Laboratoriemedicin, Lund

Medicinska fakulteten | Lunds universitet

Meny

Institutionen för Laboratoriemedicin

laboratoriemedicin

Vi bedriver ledande forskning med spets och bredd inom det laboratoriemedicinska fältet med fokus på hur sjukdomar uppkommer och hur vi kan förbättra patienters diagnostik och behandling. Några av våra starkaste områden med forskning i världsklass, handlar om cancer-, genetik- och blodforskning. Ett annat fokusområde är arbets- och miljömedicin, där vi studerar hur vår miljö påverkar vår hälsa. Utöver detta bedriver vi en omfattande forskarutbildning och är aktiva som lärare inom utbildningar på grund- och avancerad nivå – framför allt inom läkar- och biomedicinprogrammet. 


15008590 beautiful house terrace with a lot of flowers

Tillgång till en grön närmiljö är viktig för vårt allmänna välbefinnande och känner vi oss trygga där vi bor så ökar även vår aktivitetsnivå. Därför bör bostadsbyggande planeras så att tillräcklig mängd grönska finns kvar i närheten av varje enskild bostad. En ny avhandling från Lunds universitet visar att de som har störst nytta av en grön närmiljö, är de människor som har sämst socioekonomiska förutsättningar för god hälsa.

blood cover warfvinge
© Blood Online by the American Society of Hematology

The Karlsson group's recent publication "Single-cell molecular analysis defines therapy response and immunophenotype of stem cell subpopulations in CML" made the cover of the latest issue of Blood.

 

Congratulations!

 

 

 

photo the telegraph

Medela breastfeeding and lactation symposium i Florence, berättade professor Catharina Svanborg om de senaste framgångarna inom hennes forskningsteam. De har nyligen upptäckt ett sätt att massproducera en syntetisk form av Hamlet - som är ett protein i bröstmjölken som dödar cancerceller. Detta möjliggör nästa steg i att kunna framställa ett nytt läkemedel för cancerbehandling.

endotelceller liten

Forskare vid Lunds universitet har nu fått ny kunskap om hur de första blodkropparna bildas i fostret när de övergår från endotelceller* till att bilda blodkroppar av olika slag. Genom att använda stamceller och analysera varje enskild cell kunde de följa utvecklingen från endotelcell till ett blandtillstånd mellan endotel- och blodcell och slutligen till en färdig blodcell. Detta är den första studien som visar de molekylära processer som ligger bakom denna övergång i människan.

signering alexander pietras foto oscar heimburg

Cancerforskare Alexander Pietras forskning kretsar kring gliom, den vanligaste formen av hjärntumör som drabbar vuxna. I samband med en signeringsceremoni i veckan formaliserades den donation som Ragnar Söderbergs stiftelse gjorde till honom i höstas. Donationen på 8 miljoner ger Pietras möjlighet att fortsätta sin forskning om nya signaleringsvägar vid behandlingsresistenta hjärntumörer.

Kontakt

Postadress:
ILM Lund
Klinisk kemi
Skånes Universitetssjukhus
221 85 Lund

Besöksadress:
EB-blocket, plan2
Klinikgatan 19

Internpost:
Hämtställe 32

Telefon (vxl) 046-222 00 00
Fax 046-13 00 64