lu.se

Medicinsk Strålningsfysik

Medicinska fakulteten | Lunds universitet

Medicinsk Strålningsfysik, Malmö

 

Nyheter


Gelatin phantoms improve PET delineation

[2014-03-31] Accurate volume estimation is imperative when using PET for tumour staging and treatment planning. Currently, PET systems are calibrated using phantoms made from hollow spheres filled with radioactive liquids. But the presence of a non-radioactive wall at the edge of such a sphere can cause inaccuracies. Instead, researchers in Sweden suggest that a wall-less gelatin phantom will improve PET activity quantification and volume delineation (Phys. Med. Biol. 59 1097 Författare: Marie Sydoff, Martin Andersson, Sören Mattsson and Sigrid Leide-Svegborn).


Skillnad på fett och fett

[2014-01-22] Hur påverkar våra matvanor kroppens fettdepåer? Var lagras fettet någonstans, hur växer mängden och vilken sorts fett är det? Med avancerad bildteknik kan det för första gången bli möjligt att ge en detaljerad bild av vad som händer i kroppen vid bl.a. fetma och övervikt.

Intervjuer med Pernilla Peterson i samband med disputationen 2013-12-13 

                     

IKVM:s web-sida 2014-01-22
Skillnad på fett och fett - avancerade bilder kartlägger sjukdomsrisk
LÄS MER 

Artikel i Smålandsposten 2014-01-24
Pernilla forskar om fett 
LÄS MER

Artikel från 2011 i AKTUELLT OM VETENSKAP OCH HÄLSA
Pernilla Peterson jagar fett med magnetkamera
LÄS MER

preview id 057316201401242kha0t4cerzn25fbnj1v9loy000001010q00 x fc5b5d62be19b16ff5292410d9ec8e32 mt print y 474e034e9f8a99ffe7287a06dcbd3343

MR i strålterapi, Lund, 10-11 september 2013

LÄS MER 


Säkrare tumörbedömning med 3D-metod 

[2013-05-20] Ny tredimensionell röntgen kan upptäcka fler bröstcancertumörer än traditionell mammografiscreening. 3D-tekniken gör det även enklare att storleksbestämma tumören, och mindre smärtsamt för patienten eftersom bröstet inte behöver pressas samman lika hårt. 

Intervju med Daniel Förnvik i samband med disputationen 2013-05-17

  • LÄS MER på IKVM:s web
  • LÄS MER i Vetenskap och Hälsa från LU och Region Skåne

Nytt sätt bättre på att spåra radioaktivitet

[2012-10-19] Radioaktiva strålkällor från sjukvård, företag och militär som hamnat på drift är ett växande problem i världen. Ny forskning från Lunds universitet visar att det går att förbättra de mätmetoder som används för att upptäcka strålkällorna.

Intervju med Peder Kock i samband med disputationen 2012-10-12 


Professorsinstallation

[2012-10-15] Lars E Olsson: Intresse med magnetisk dragningskraft

Datum och tid: Fredag 19 oktober 2012 kl 16.00
Plats: Aulan, Lunds Universitet


LUM nr 7 2012

Övning öppnar för radioaktivt detektivarbete (REFOX)

Här listar Sören Mattsson några av tips kring konsten att handleda


Ny sjukhusfysiker med ansvar för LU strålskydd

[2012-10-04] Tjänsten som sjukhusfysiker med ansvar för LU strålskydd har tillsatts: Grattis till Hanna Holstein på Medicinsk strålningsfysik, IKVM, LU, Malmö, som börjar den 1 november 2012.


NUMEMA-kväll med Sören Mattsson

[2012-10-04] Några instrument som berättar Nuklearmedicinens historia i Malmö

Tisdagen den 23 oktober kl. 17-19. Bild- och funktionsmedicin, DC-huset, Plan 4, rum 4151, Inga Marie Nilssons gata 49, Skånes Universitetssjukhus Malmö. Anmälan och matpreferenser senast 17 oktober till jenny.sandgren@med.lu.se. Eftersom antalet platser är begränsat så är det först till kvarn-principen som gäller.Det bjuds på lättare förtäring. Eftersom det är begränsat antal platser så är det först till kvarnprincipen som gäller. 


Forskarkarriär firas med blick in i framtiden

[2012-10-01] Intervju med Sören Mattsson inför symposiet den 2 oktober 2012


Symposium: Understanding radiation - its best and safe use

[2012-08-30] Welcome to symposium "Understanding radiation - its best and safe use" the 2nd of October in celebration of Sören Mattsson and his career in Medical Physics.


REFOX-övning 2012

[2012-08-24] Strålsäkerhetsmyndigheten, SSM, arrangerade i samverkan med bland annat Lunds universitet, Socialstyrelsen m fl en övning (REFOX - Radiological Emergency, Field Operative Exercise) på området radiologiska nödlägen. Övningen genomfördes på Revinghed i Skåne den 22-26 september.


Ny professor Medicinsk strålningsfysik, IKVM, LU

[2012-03-01] Lars E. Olsson är sedan början av mars ny professor i medicinsk strålningsfysik på institutionen för kliniska vetenskaper i Malmö.


"Strålande" övning på Revingehed 2011

[2011-10-06] Övningsledare ur Strålsäkerhetsmyndigheten leder en övning på Revingehed som syftar till att öka säkerheten vid insatser mot radioaktiva risker i samhället. 

Information

Adress

Postadress 
Medicinsk strålningsfysik
IKVM, Lunds universitet
SUS Malmö
205 02 Malmö 

Besöksadress 
Medicinsk strålningsfysik
SUS Malmö
Inga Marie Nilssons gata 49
Plan 4 (fd ing 44)

Karta
Hämtställe: 33

Fakturaadress
Lunds Universitet, IKVM
Medicinsk strålningsfysik, Malmö
Viveca Flodén
Box 188
221 00  LUND

Leveransadress
Medicinsk strålningsfysik
SUS Malmö
Carl-Bertil Laurells gata 9
Plan 4 (f d ing 58)

Telefon (exp): 040 - 33 12 35
Fax: 040 - 96 31 85

Web-adress till denna sida:
www.med.lu.se/msf

In English

Postal address 
Medical Radiation Physics
IKVM, Lund University
SUS Malmö
SE-205 02 Malmö
Sweden

Visiting address 
Medical Radiation Physics,
Malmö, SUS Malmö
Inga Marie Nilssons gata 49,
Floor 4 (former entr 44)

Map
Collection point: 33

Invoice address
Lund University, IKVM
Medical Radiation Physics, Malmö
Viveca Flodén
Box 188
221 00  LUND

Delivery
Medicinsk strålningsfysik
SUS Malmö
Carl-Bertil Laurells gata 9
Floor 4 (former entr 58)

Phone: +46 40 33 12 35
Fax: +46 40 96 31 85

www.med.lu.se/msf