lu.se

Klinisk minnesforskning

Medicinska fakulteten | Lunds universitet

Meny

Klinisk minnesforskning

Patientorienterad forskning

Vår forskning på demenssjukdomar är helt integrerad med Minneskliniken på Skånes universitetssjukhus. Vi har en lång tradition av att arbeta brett för att kunna hjälpa demenssjuka människor, från neurobiologisk grundforskning till forskning i samarbete med demensboenden.

Du finner länkar till en del av vår verksamhet här till höger.

I vänstermarginalen finns länkar till vår forskning och vårt nyhetsarkiv.


2017-02-09 Blodprov kan hjälpa till att skilja mellan Parkinson och andra svåra sjukdomar. Även CNN har uppmärksammat detta.

2017-01-26 Kan en vilande cell i våra hjärnor orsaka Alzheimers sjukdom när den aktiveras? Docent Oskar Hansson har tillsammans med nordiska kolleger erhållit ca 10 miljoner kr från Olav Thon Stiftelsen för att undersöka om mikrogliaceller kan bli en måltavla för behandlingar.

2017-01-16 Elisabet Londos i Vetenskap & Hälsa, Demens är inte bara glömska

2017-01-12 Alzheimerfondens stora forskningspris 2017 om 2,5 miljoner kronor tilldelas docent Oskar Hansson. Pengarna ska användas i en ny forskningsstudie.