lu.se

Klinisk minnesforskning

Medicinska fakulteten | Lunds universitet

Meny

Klinisk minnesforskning

Patientorienterad forskning

Vår forskning på demenssjukdomar är helt integrerad med Minneskliniken på Skånes universitetssjukhus. Vi har en lång tradition av att arbeta brett för att kunna hjälpa demenssjuka människor, från neurobiologisk grundforskning till forskning i samarbete med demensboenden.

Du finner länkar till en del av vår verksamhet här till höger.

I vänstermarginalen finns länkar till vår forskning och vårt nyhetsarkiv.


2015-07-01 Lennart Minthon och Eva Granvik från Minneskliniken medverkar i Lunds universitets Almedalenprogram. Se även inslag från Dagens medicins sändningar från Almedalen.

2015-04-27 Nästa disputation från gruppen sker 22/5 kl 9 i Lilla aulan, SUS, Malmö, då Gustav Torisson försvarar sin avhandling ”Cognitive impairment in medical inpatients”.

2015-03-20 Vår forskargrupp och Minneskliniken medverkar vid Senior i Centrum 6-8 maj i Malmö

2015-03-20 Läs mer om demenssjukdomar och vår forskning i tidskriften Vetenskap & hälsa!