lu.se

Klinisk minnesforskning

Medicinska fakulteten | Lunds universitet

Meny

Klinisk minnesforskning

Patientorienterad forskning

Vår forskning på demenssjukdomar är helt integrerad med Minneskliniken på Skånes universitetssjukhus. Vi har en lång tradition av att arbeta brett för att kunna hjälpa demenssjuka människor, från neurobiologisk grundforskning till forskning i samarbete med demensboenden.

Du finner länkar till en del av vår verksamhet här till höger.

I vänstermarginalen finns länkar till vår forskning och vårt nyhetsarkiv.


2016-12-13 Halvtidskontroll Nina Schultz, Pericytes in mechanisms linking type 2 diabetes to dementia, på BMC, möteslokal I1335, plan 3, kl 10:00

2016-12-16 Halvtidskontroll Anna-Märta Gustavsson, "Kognitiva och neuroradiologiska förändringar i det normala åldrandet och vid tidiga kognitiva sviktsymtom" Minneskliniken i Malmö, möteslokal Hippocampus, kl 10:00

2017-01-13 Disputation Sara Hall, Diagnostic and prognostic biomarkers for Parkinsonian disorders