lu.se

Kliniska vetenskaper, Malmö

Medicinska fakulteten | Lunds universitet

Meny

Institutionen för Kliniska vetenskaper, Malmö

Välkommen till institutionen för kliniska vetenskaper i Malmö (IKVM)! Institutionen tillhör medicinska fakulteten vid Lunds universitet och är strategiskt placerad tillsammans med Skånes universitetssjukhus. 

Här finns patientnära forskningsmiljöer för det 50-tal forskargrupper som är aktiva vid institutionen. Verksamheten spänner över ett brett fält – från molekylärmedicin till ett folkhälsoperspektiv. Delar av forskningen ingår i LUDC - Lunds Universitets Diabetescenter - ett av världens främsta på diabetesforskning.

Institutionen medverkar i två utbildningar som Lunds universitet bedriver i Malmö: masterprogrammet i folkhälsovetenskap samt delar av läkarutbildningen (grundnivå).

Aktuellt


Avhandling - framtida gentester och glutenintolerans

Porträttfoto av Caroline Montén.

2016-12-02 I framtiden får kanske det s.k. HLA-testet vid utredning för glutenintolerans sällskap av ytterligare gentester.

I en ny avhandling från Caroline Montén, doktor i medicinsk vetenskap, presenteras rön kring avvikande genuttryck som eventuellt kan bli celiakimarkörer.

Ny avhandling om glutenintolerans, läs mer


Carina Hansson o Ahmad Shebel Foto: Björn Martinsson

SCAPIS halvvägs

2016-11-21 Mer än 15 000 personer runt om i landet har deltagit i forskningsstudien SCAPIS. Därmed är hälften av den stora mängden forskningsdata insamlade. Carina Hansson och Ahmad Shebel berättar om arbetet på SCAPIS-mottagningen i Malmö.


Om genetisk risk, livsstil och hjärtsjukdom

Porträttfoto av Isabel Drake.
Isabel Drake

2016-11-14 En timmes pulshöjande aktivitet minst en gång i veckan och sund kost kan halvera risken för hjärt-kärlsjukdom oberoende av vilken genetisk risk man har. Det visar en ny stor studie av amerikanska och svenska forskare, bl.a. postdok Isabel Drake vid institutionen.


Avhandling: Ovanlig stroke i nytt ljus

2016-11-10 Låg lungfunktion respektive inflammation i blodet kan vara av vikt vid utveckling av den ovanliga stroke-typen subaraknoidalblödning. Det framkommer i en ny avhandling från Martin Söderholm.


Skräddarsydd medicinering - fakta eller fiktion?

2016-11-03 Nyligen gästade professor Ewan Pearson från Dundee Lunds universitet för att berätta om individanpassad diabetsbehandling.


VR-anslag till projekt om barn till canceröverlevare

Porträttfoto av Jianguang Ji.

2016-11-02 Hur påverkas din hälsa om du är barn till förälder eller föräldrar som överlevt cancersjukdom? Nyligen beviljade Vetenskapsrådet (VR) totalt 2,1 miljoner kr till docent Jianguang Ji för att genomföra ett forskningsprojektet inom fältet.


Alzheimers sjukdom i fokus för yngre pristagare

2016-11-01 Niklas Mattsson, biträdande lektor och Alzheimerforskare, har erhållit pris som "Yngre framgångsrik forskare i Region Skåne". Priset delas ut i samband med Forskningens dag i Malmö den 1 november.


Socker och hjärtsjukdom i fokus för studie

2016-11-01 Vilket samband finns mellan mat och dryck med tillsatt socker och allvarlig hjärtsjukdom? Frågan är tidigare dåligt belyst i forskningen, men nu finns för första gången en mer omfattande studie av Emily Sonestedt från Lunds universitet.


Karta över Östers.jöområdet

Primärvården kring södra Östersjön strålade samman

2016-10-31 Nyligen träffades elva partner från södra Östersjöområdet i Malmö för en workshop kring primärvårdsutveckling.

De allra första stegen mot bildandet av nätverket togs redan i början av 1990-talet, berättar projektledaren Eva-Lena Strandberg.

   

Aktuella avhandlingar


Nyhetsarkiv

Diabetesportalen/LUDC

Besök Lunds universitets webbplats om aktuell diabetesforskning:

Lunds universitets diabetescentrum (LUDC)

Medicinska fakulteten

För fler länkar inom medicinska fakulteten och Lunds universitet - se Genvägar högst upp på sidan

Halvtidskontroller

Halvtidskontroller vid institutionen

Externa länkar

Hitta hit