lu.se

Kliniska vetenskaper, Malmö

Medicinska fakulteten | Lunds universitet

Institutionen för kliniska vetenskaper, Malmö

Välkommen till institutionen för kliniska vetenskaper i Malmö (IKVM)! Institutionen tillhör medicinska fakulteten vid Lunds universitet och är strategiskt placerad tillsammans med Skånes universitetssjukhus. 

Här finns patientnära forskningsmiljöer för det 60-tal forskargrupper som är aktiva vid institutionen. Verksamheten spänner över ett brett fält – från molekylärmedicin till ett folkhälsoperspektiv. Delar av forskningen ingår i LUDC - Lunds Universitets Diabetescenter - ett av världens främsta på diabetesforskning.

Institutionen medverkar i två utbildningar som Lunds universitet bedriver i Malmö: mastersprogrammet i folkhälsovetenskap samt delar av läkarutbildningen (grundnivå).

Nya avhandlingar


Hudreaktion vid allergitest för oak moss absolute. Foto: Martin Mowitz
Parfymallergi kan förbli oupptäckt

2014-10-06 Tester av kontaktallergi för parfymer kan bli missvisande när de bereds i förväg och förvaras. Det framkommer i en ny avhandling från Martin Mowitz.


Nytta av daglig skolgympa även i mellanstadiet

2014-10-02 Doktoranden Fredrik Detters studier är en fortsättning av Bunkefloprojektet. Han har följt upp hur barns skelett och muskelstyrka påverkas av daglig skolgymnastik under mellanstadiet.

Aktuellt


Deltagarna för forskningen framåt

2014-10-21 Läs specialutgåvan av Aktuellt om vetenskap & hälsa om befolknings- och patientstudier i Skåne.


Karriärprogram bäddar för framsteg i prostataforskning

2014-10-17 Jens Ceder presenterade nyligen framsteg inom ramen för ett europeiskt forskningskarriärprogram. Han har identifierat en stamcellspopulation knuten till prostatans luminalceller (körtelceller.)


Porträttfoto av Ulrika Ericson. Foto: Björn Martinsson

Magkultur och folksjukdomar

2014-10-16 Vad betyder våra matvanor och bakterierna i mun, mage och tarm för utvecklingen av olika folksjukdomar? Ulrika Ericson berättar om ett nytt forskningssamarbete.


Behagligare mammografiundersökning testas

2014-10-15 Sophia Zackrisson leder en studie där 15 000 kvinnor provar brösttomosyntes som kräver mindre och lättare sammanpressning av bröstet.


Målet – färre operationer av läpp-käk-gomspalt

2014-10-14 Svensk förening för läpp-käk-gomspalt arrangerar ett nationellt möte i Malmö på CRC, Clinical Research Centre vid Skånes universitetssjukhus den 16-17 oktober.


Studenter prisade vårdcentraler för god handledning

2014-10-10 Novakliniken i Rydsgård och Husie vårdcentral i Malmö (som drivs av Region Skåne) är särskilt duktiga i konsten att handleda läkarstudenter.


Ny diabetesbehandling slår mot mekanismen

2014-10-09 För första gången testas en behandling av typ 2-diabetes som riktar sig mot själva sjukdomsmekanismen, inte som tidigare enbart mot symtomen.bakom det nya angreppssättet står Anders Rosengren m.fl. på Lunds universitets diabetescentrum.


100 miljoner till befolkningsstudien SCAPIS

2014-10-09 Den nationella befolkningsstudien SCAPIS har fått 100 miljoner kronor från Knut och Alice Wallenbergs Stiftelse.


Forskare i plastikkirurgi hedrades i USA

2014-10-08 UTMÄRKELSER. En av institutionens forskare i plastikkirurgi, Håkan Brorson, hedrades nyligen i samband med en konferens om lymfödem i USA.


Studie av tvillingar ledde till nya diabetesrön

2014-10-06 Genom att studera enäggstvillingar har forskare vid Lunds universitets diabetescentrum identiferat mekanismer som kan ligga bakom utvecklingen av typ 2-diabetes.


Porträttfoto av Erik Renström. Foto: Apelöga
Oväntad upptäckt gav miljoner

2014-10-02 Ett samarbete mellan professor Erik Renström och forskarkollegerna Anna Blom och Sara Linse får 29 miljoner kronor från Knut och Alice Wallenbergs stiftelse.

En oväntad koppling mellan kroppens immunförsvar och insulinceller ligger bakom anslaget.


Adhd-medicin ökade ej risk för drogmissbruk

2014-09-30 I en färsk studie visar forskare från Centrum för Primärvårdsforskning att det inte tycks finnas någon koppling mellan medicinering med centralstimulerande medel i unga år, och drogmissbruk. Nu har de publicerade resultaten utsetts till Månadens artikel vid medicinska fakulteten.


Forskning om träning och fett prisades

2014-09-30 Tina Rönn, forskare vid Lunds universitets diabetescentrum och institutionen, har utsetts till mottagare av “Carl Ludwig Award”.


Porträttfot av Olle Melander.

Gentest visar risk för förmaksflimmer

2014-09-29 Många av de personer som har genetiska förutsättningar att utveckla förmaksflimmer, med kraftigt ökad risk för stroke som följd, kan upptäckas genom ett blodprov. Det visar ny forskning från bl.a. Olle Melander.


Nya rön om diabetes vid internationell konferens i Wien

2014-09-17 Den årliga internationella diabeteskonferensen EASD äger denna gång rum i Wien den 15-19 september. Ta del av den forskning från Lunds universitet som presenteras via Diabetesportalen.


Forskning inom infektionsmedicin förstärks

2014-09-16 Infektionsmedicin som forsknings- och undervisningsfält har nyligen förstärkts i Malmö. Anders Håkansson, som finns på Institutionen för laboratoriemedicin i Malmö, forskar bl.a. kring luftvägsbakterier och antibiotika


Kliniker på Skånes universitetssjukhus belönade

2014-09-12 Tre kliniker vid Skånes universitetssjukhus har tilldelats utmärkelsen Skåne Centre of Excellence - in Health.


Män med gravid partner mindre fysiskt aktiva

2014-09-10 Den totala mängden fysisk aktivitet minskade mer hos männen än hos kvinnorna i samband med graviditet, visar en studie som Katarina Sjögren Forss gjort.


Miljonanslag till Malmö Offspring Study

2014-09-01 Tandvårdsforskningen inom Malmö Offspring Study (MOS) har tilldelats en miljon kr av Region Skåne.


Benskörhet, trasiga knän och mycket annat...

Bild av knä. Foto: Mostphotos

2014-08-29 Under den årliga Ortopediveckan presenterades nytt kunnande och forskningsresultat av både svensk och internationell expertis. Bl.a. frakturer och benskörhet belystes, likaså effektivt omhändertagande av knäskador.

Helsingborgsmodellen för omhändertagande av akuta knäskador, läs mer

 

 

Fler aktuella avhandlingar


 

Nyhetsarkiv