lu.se

Kliniska vetenskaper, Malmö

Medicinska fakulteten | Lunds universitet

Meny

Institutionen för Kliniska vetenskaper, Malmö

Välkommen till institutionen för kliniska vetenskaper i Malmö (IKVM)! Institutionen tillhör medicinska fakulteten vid Lunds universitet och är strategiskt placerad tillsammans med Skånes universitetssjukhus. 

Här finns patientnära forskningsmiljöer för det 50-tal forskargrupper som är aktiva vid institutionen. Verksamheten spänner över ett brett fält – från molekylärmedicin till ett folkhälsoperspektiv. Delar av forskningen ingår i LUDC - Lunds Universitets Diabetescenter - ett av världens främsta på diabetesforskning.

Institutionen medverkar i två utbildningar som Lunds universitet bedriver i Malmö: masterprogrammet i folkhälsovetenskap samt delar av läkarutbildningen (grundnivå).

Aktuellt


Porträttfoto av Ilka Kamrad. Foto: Björn Martinsson
Protes eller steloperation?

2017-04-24 Vid artros i fotleden är protes fortsatt ett bra val för vissa patienter, men inte för alla. Det är innebörden av en ny avhandling från Ilka Kamrad.

Ny avhandling om fotledsartros


Lär mer om medicinens historia i Malmö och Lund

2017-04-06 Den 26 april är det dags för ett spännande möte med medicinens historia vid Lunds universitet. Professor Peter M Nilsson som är arrangör berättar tillsammans med doktoranden Alexandra Nicolaidis mer om halvdagssymposiet.


Ny avhandling - könsavvikelse hos män i fokus

Porträttfoto av Ann Nozohoor Ekmark. Foto: Katrin Ståhl

2017-04-03 Hypospadi är en medfödd avvikelse av penis urinrör. Operation görs oftast med gott resultat, men det finns en önskan om mer information och stöd bland opererade män. Ann Nozohoor Ekmark har gjort en långtidsuppföljning av operationer vid Skånes universitetssjukhus. 

Ny avhandling om hypospadi, läs mer


Porträttbild av Boel Bengtsson.

Jubileumspengar till forskning om grön starr

2017-02-22  Docent Boel Bengtsson har tilldelats 250 000 kr i anslag till ett forskningsprojekt om glaukom (grön starr).Pengarna kommer från en särskild jubileumsgåva till Stiftelsen Kronprinsessan Margaretas Arbetsnämnd för synskadade.


Sockernedbrytande enzym kan ha Alzheimerkoppling

2017-02-22 Doktoranden Elin Byman berättar själv om sin Alzheimerforskning där hon undersöker rollen för enzymet amylas i våra hjärnor. I andra delar av kroppen har enzymet till uppgift att bryta ned sockerkedjor till enstaka sockermolekyler, som då lättare kan tas upp av celler.


Blodprov hjälp att skilja Parkinson och andra sjukdomar

2017-02-09 Inom 2-3 år kan det bli enklare att tidigt ställa rätt diagnos på patienter med symtom som påminner om Parkinson. Denna möjlighet grundar sig i en ny studie från bland andra Oskar Hansson vid Lund universitet.


100 miljoner till nytt diabetesprojekt

2017-02-08 Lunds universitet får 100 miljoner av Stiftelsen för Strategisk Forskning, SSF, till ny diabetesforskning. Målsättningen är att kunna förutse vem som befinner sig i riskzonen och med nya metoder kunna bedöma vilken som är den bästa behandlingen och på så sätt förhindra sjukdomsutveckling.


Europeiska forskare kraftsamlar mot diabetisk njursjukdom

Porträttfoto av Maria Gomez. Foto: Kennet Ruona

2017-02-06 Allt fler drabbas av diabetisk njursjukdom. Bristen på nya behandlingar har inspirerat forskare vid Lunds universitets diabetescentrum (LUDC) till att starta ett internationellt forskningsprojekt, BEAt-DKD, med en budget på ca 300 miljoner kr.

Projektledare Maria Gomez berättar mer om det kommande arbetet.


paul franks

Forskning om livsstil och diabetes prisas

2017-02-01 Professor Paul Franks vid Lunds universitets diabetescentrum tilldelas Leif C Groops pris för framstående diabetesforskning.


Avhandling - nya rön om tillväxthormon vid hjärtsjukdom

2017-01-31 Tillväxthormon är förknippat med ökad risk att utveckla hjärt-kärlsjukdom eller diabetes vid kraftig över- eller underproduktion. Men hur funkar det när nivåerna av tillväxthormon håller sig inom ett mer normalt spektra? Doktoranden Erik Hallengren har undersökt detta.


Alzheimerforskare mottog fransk utmärkelse

2017-01-31 Docent Niklas Mattsson har nyligen tilldelats en utmärkelse och ett pris om 10 000 euro av franska La Fondation pour la Recherche sur Alzheimer.


Porträttfoto av Kristina och Jan Sundquist. Foto: Bertil Kjellberg
Nytt utbyte inom primärvårdsforskning

2017-01-30 Kristina och Jan Sundquist, båda distriktsläkare samt professorer vid Centrum för primärvårdsforskning (CPF) har adjungerats till professorer vid Icahn School of Medicine at Mount Sinai, New York, USA. Utnämningarna möjliggör nya forskningsutbyten för CPF.


Rön om sårläkning uppmärksammas i video

2017-01-27 British Journal of Surgery uppmärksammar i en video nypublicerade rön om sårläkning med s.k. undertrycksmetod. Bakom rönen står bland andra professor Stefan Acosta vid institutionen.


Porträttfoto av Jenny Lundmark Rystedt.
Avhandling - få skador vid gallstensoperation

2017-01-26 För första gången har en större, riksomfattande uppföljning av gallgångsskador i Sverige utförts.

Resultaten publiceras i en ny avhandling från doktoranden Jenny Lundmark Rystedt och visar bland annat att förekomsten av gallgångsskador är liten.


Norska pengar till Alzheimerforskning

2017-01-26 Kan en vilande cell i våra hjärnor orsaka Alzheimers sjukdom när den aktiveras? Docent Oskar Hansson har tillsammans med nordiska kolleger erhållit ca 10 miljoner kr från Olav Thon Stiftelsen för att undersöka om mikrogliaceller kan bli en måltavla för behandlingar.


Avhandling - redan kända riskfaktorer kan säga mer

2017-01-23 Det finns flera riskfaktorer som anses höja risken för hjärt-kärlsjukdom. Några av de mest väletablerade, bl.a. kolesterolvärde, rökning och diabetes, har analyserats i en ny avhandling från Klas Gränsbo.


Folkhälsa populäraste programmet

2017-01-19 Universitetets utbildning i folkhälsa har nu blivit landets mest eftertraktade i ett omfattande utbud av internationella masterutbildningar.


Porträttfoto av Ali Bagher.
Avhandling kartlägger allvarliga personskador

2017-01-16 Var sker de allvarliga personskadorna i Malmö? Hur vanligt är det med skador som kräver traumavård? Hur många avlider av skadorna? Dessa och andra frågor har undersökts i en ny avhandling från Ali Bagher.

 

 

Aktuella avhandlingar


Nyhetsarkiv