lu.se

Kliniska vetenskaper, Malmö

Medicinska fakulteten | Lunds universitet

Institutionen för kliniska vetenskaper, Malmö

Välkommen till institutionen för kliniska vetenskaper i Malmö (IKVM)! Institutionen tillhör medicinska fakulteten vid Lunds universitet och är strategiskt placerad tillsammans med Skånes universitetssjukhus. 

Här finns patientnära forskningsmiljöer för det 50-tal forskargrupper som är aktiva vid institutionen. Verksamheten spänner över ett brett fält – från molekylärmedicin till ett folkhälsoperspektiv. Delar av forskningen ingår i LUDC - Lunds Universitets Diabetescenter - ett av världens främsta på diabetesforskning.

Institutionen medverkar i två utbildningar som Lunds universitet bedriver i Malmö: mastersprogrammet i folkhälsovetenskap samt delar av läkarutbildningen (grundnivå).

Nya avhandlingar


Porträttfoto av Maria Cöster. Foto: Anna-Mi Wendel
Så kan fotkirurgi bli bättre

2015-05-22 Ny forskning från Maria Cöster visar hur sjukvården för patienter i behov av fotkirurgi kan förbättras. Det grundar sig på att bättre ta tillvara på patienternas egna upplevelser av funktion och livskvalitet.


Personer med typ 2-diabetes hade ökad cancerrisk

2015-05-19 - I analyserna fann vi att risken ökade för patienterna med typ 2-diabetes att insjukna i 24 olika sorters cancer. Högst var riskerna för levercancer och cancer i bukspottskörteln, berättar Xiangdong Liu om sin avhandling.

Länk till fler aktuella avhandlingar

Aktuellt


haakan brorson
Håkan Brorson
Ny utmärkelse för kirurgi vid lymfödem 

2015-05-22 Docent Håkan Brorson belönades nyligen med ytterligare en utmärkelse för de behandlingsmetoder för lymfödem som utvecklats vid Skånes universitetssjukhus. Denna gång Lifetime Achievement Award vid Macquire University, Sydney, Australien.


Framgångsrikt forskarpar intervjuas i LUM

2015-05-19 Institutionens framgångsrika forskare och tillika par, Marju Orho-Melander och Olle Melander, intervjuas om hur de får sin forskning, familjelivet och tillvaron i stort att gå ihop. Artikeln finns i nya numret av Lunds universitets magasin, LUM.


Nya rön om boendemiljö och psykisk hälsa

2015-05-07 Bostadsområdet spelar roll, men inte lika stor roll som familjen när det gäller den psykiska hälsan hos barn och unga. Det visar ny forskning från bl.a. Jan Sundquist vid Centrum för primärvårdsforskning.


Våld i nära relationer - konferens i juni

2015-05-05 Den 11 juni anordnas konferensen ”Nya strategier mot våld i nära relationer – forskning och praktik”. Konferensen arrangeras av Lunds universitet tillsammans med Länsstyrelsen i Skåne län, Malmö högskola och Kompetenscentrum för våld i nära relationer i Skåne.


Strategiska forskningsmiljöer utvärderade

2015-05-04 De strategiska forskningsområdena som lanserades av regeringen i 2008 års forskningsproposition har nu utvärderats. Institutionen koordinerar satsningarna inom diabetes och epidemiologi. Diabetes erhåller mycket goda betyg, och epidemiologi goda betyg (med en något lägre makering inom en av tre kategorier).


18 miljoner till forskning om arv, miljö och alkoholmissbruk

Porträttfoto av Kristina Sundquist: Foto: Bertil Kjellberg

2015-04-27 Professor Kristina Sundquists forskargrupp har tilldelats två miljoner dollar (cirka 18 miljoner svenska kronor) av National Institutes of Health (NIH). Anslaget får de tillsammans med kolleger vid Virginia Commonwealth University och Public Health Institute, Oakland, CA. De ska studera hur arv och miljöfaktorer samverkar vid uppkomsten av alkoholmissbruk.


Porträttfoto av Erik Renström.

Diabetesforskare vid LUDC belönas med Knud Lundbeck Award

2015-04-23 Professor Erik Renström tilldelas Nordens främsta pris inom diabetesforskning för sina rön om vad som går fel i betacellen vid typ 2-diabetes. Priset, The Knut Lundbeck Award, delas ut i Oslo den 26 april.


Snart start för institutionens första MOOC

2015-04-21 Den 27 april är det kursstart för "Globala perspektiv på sexuell och reproduktiv hälsa och rättigheter". Kursen är med bland universitetets första omgång av gratis online-utbildningar (MOOC) som är öppna för alla intresserade.


Ut- och inandningsprov. Foto: Björn Martinsson
Ny teknik i forskningsstudie

2015-04-13 En ny metod som kan öka möjligheten att upptäcka lungsjukdom provas under våren i forskningsstudien SCAPIS. Hanna Nicklasson är fysiker och genomför testerna.


Porträttfoto av Ulrika Ericson. Foto: Björn Martinsson
Mejerivaror förknippades med lägre diabetesrisk

2015-04-10 I en ny studie från bl.a. Ulrika Ericson undersöktes betydelsen av fett i livsmedel för risken att utveckla typ 2-diabetes.


Simon Timpka får bidrag från Bundys stiftelse

2015-03-23 Simon Timpka, forskare inom kardiologi, får 400 000 kronor för sin forskning om kopplingen mellan hjärt-kärlsjukdom hos kvinnor och graviditetskomplikationer. Pengarna kommer från syskonen Eva och Göran Bundys stiftelse.


Porträttbild av Jan Nilsson. Foto: Charlotte Carlberg Bärg
Jan Nilsson invald i Kungliga Vetenskapsakademien

2015-03-18 Professor Jan Nilsson valdes nyligen in som ledamot i Kungliga Vetenskapsakademien.


Gentest kan hjälpa till att avgöra medicinbehov

2015-03-12 Ny forskning om kranskärlssjukdom och hjärtinfarkt visar att fler personer än tidigare kan identifieras och behandlas förebyggande med hjälp av ett genetiskt test. Bakom forskningen, som publiceras i The Lancet,  står bl.a. Olle Melander, professor vid institutionen.


Donationskampanj global hälsa

Donationskampanj till stöd för global hälsa

2015-03-09 I samband med internationella kvinnodagen den 8 mars inledde Lunds universitet och medicinska fakulteten en ny donationskampanj som sätter ljuset på kvinnors, barns och ungas hälsa globalt.


Miljonanslag till studie om ungas psykiska hälsa

2015-03-09 Professor Jan Sundquist vid Centrum för primärvårdsforskning har tilldelats närmare fyra miljoner kronor till en studie om psykisk sjukdom och drogmissbruk hos barn och unga.


Porträttfoto av Peter M Nilsson. Foto: Kennet Ruona
Utnämning vid danskt universitet till Peter M Nilsson

2015-03-05 Peter M Nilsson har nyligen utnämnts till adjungerad professor vid Syddansk Universitet i Odense.


Porträttfoto av Bodil Ohlsson. Foto: Björn Martinsson
Hormonbehandling kan sluta illa i sällsynta fall

2015-02-26 Efter upprepad hormon-behandling inför provrörsbefruktning eller vid endometrios, har ett fåtal kvinnor drabbats av svåra, kroniska mag-tarmproblem. Professor och överläkare Bodil Ohlsson har publicerat forskningsrön i ämnet.


Jätteanslag till genetisk riskforskning

2015-02-26 Professor Marju Orho-Melander har tilldelats 2 miljoner euro från Europeiska forskningsrådet (ERC). I ett forskningsprojekt ska hon undersöka sambandet mellan den genetiska risken och faktiskt insjuknande i typ 2 diabetes, hjärt-kärlsjukdom och olika cancerformer.


Tidiga tecken hos småbarn indikerar typ 1-diabetes

2015-02-26 Det går med hjälp av ett blodprov att förutspå ett insjuknande i typ 1-diabetes, visar ny forskning från professor Åke Lernmark.

 

Fler aktuella avhandlingar


Nyhetsarkiv

Diabetesportalen/LUDC

Besök Lunds universitets webbplats om aktuell diabetesforskning:

Lunds universitets diabetescentrum (LUDC)

Konferenser och seminarier 

11 juni - Konferens om våld i nära relationer

Forskningens dag 2014: När hjärtat plötsligt stannar... - se webbinspelning i efterhand

Se även Kalender nedan.

Medicinska fakulteten

För fler länkar inom medicinska fakulteten och Lunds universitet - se Genvägar högst upp på sidan

Halvtidskontroller

Halvtidskontroller vid institutionen

Externa länkar

Hitta hit