lu.se

Kliniska vetenskaper, Malmö

Medicinska fakulteten | Lunds universitet

Meny

Institutionen för Kliniska vetenskaper, Malmö

Välkommen till institutionen för kliniska vetenskaper i Malmö (IKVM)! Institutionen tillhör medicinska fakulteten vid Lunds universitet och är strategiskt placerad tillsammans med Skånes universitetssjukhus. 

Här finns patientnära forskningsmiljöer för det 50-tal forskargrupper som är aktiva vid institutionen. Verksamheten spänner över ett brett fält – från molekylärmedicin till ett folkhälsoperspektiv. Delar av forskningen ingår i LUDC - Lunds Universitets Diabetescenter - ett av världens främsta på diabetesforskning.

Institutionen medverkar i två utbildningar som Lunds universitet bedriver i Malmö: mastersprogrammet i folkhälsovetenskap samt delar av läkarutbildningen (grundnivå).

Aktuellt


Handledarpris till läkare inom anestesi och intensivvård

2016-06-20 Läkarstudenterna vid Lunds universitet har till bästa kliniska handledare under termin 8 i Malmö vårterminen 2016 utsett Erika Mellander och Tomasz Dziechciowski.


Porträttbild av Susanne Sundell Lecerof. Foto: Björn Martinsson
Avhandling - hälsa bland nyanlända migranter

2016-06-09 Det svenska samhället kan bli bättre på att främja god hälsa bland nyanlända migranter. Det framkommer i en avhandling från doktoranden Susanne Sundell Lecerof där bl.a. effekterna av de internationella hälsokommunikatörernas arbete utvärderats.


Invigning Minneskliniken 7 juni 2016. Foto: Björn Martinsson
Minnesklinik under ett tak

2016-06-08 Den 7 juni firade Minnes-kliniken vid Skånes universitetssjukhus att verksamheten nu flyttat ihop i gemensamma lokaler. Det var samtidigt premiär för den nya enheten Minneshälsan där patienter med lindrigare besvär kan få hjälp.


Avhandling - signalsubstans markör för hjärt-kärlsjukdom?

2016-06-03 Kan en signalsubstans i immunförsvaret, proteinet IL-16, vara en lämplig markör för att förutsäga risken för åderförfettning? Det har doktoranden Caitriona Grönberg undersökt i en ny avhandling.


Avhandling - felande gener kan leda till typ 2-diabetes

2016-06-02 Emilia Ottosson-Laakso har lagt fram sin avhandling om orsaker till och konsekvenser av förhöjt blodsocker och glykosuri. En orsak kan vara att ett antal gener inuti de Langerhanska öarna (som bland annat producerar insulin) inte fungerar.


Diabetespris instiftas till Leif Groops ära

2016-06-01 Leif Groop, professor och internationellt känd för sin banbrytande diabetesforskning, föräras nu ett eget pris ”The Leif C. Groop award for diabetes research”. 


1,6 miljoner till forskning om celiaki och probiotika

2016-05-31 Docent Daniel Agardh tilldelades ett av de högsta anslagen från Crafoordska stiftelsen i den senaste utbetalningen. Han erhåller 1,6 miljoner kr till ett nytt projekt om glutenintolerans och probiotika.


Porträttfoto av Moa Wolff. Foto: Bertil Kjellberg
Avhandling - osäkert om yoga hjälper mot högt blodtryck

2016-05-30 Doktoranden Moa Wolff har undersökt om yoga fungerar som behandling i primärvården för högt blodtryck.Resultaten visar på en positiv utveckling av livskvalitet och självskattat välbefinnande, men om yoga hjälper för hypertoni, dvs. högt blodtryck, är osäkert.


Avhandling - njurproblem bland män och fertilitet

2016-05-27 Dag Eckersten har i sitt avhandlingsarbete undersökt befruktningsförmågan hos män som behandlas med dialys eller har fått en transplanterad njure.


Anslag till hjärt-kärl- och Alzheimerforskning

2016-05-23 Förmaksflimmer, åderförkalkning hos patienter med diabetes och Alzheimers sjukdom. Det är de områden som studeras av fyra medicinska forskare som fått pengar av Bundy Academy. Tre av dem, Andreas Edsfeldt, Niklas Mattsson och Erik Stomrud, kommer från institutionen.


Porträttfoto av Daniel Wenger. Foto: Daniel Johansson

Avhandling - kontroll av instabila höfter

2016-05-23 Sedan 1950-talet undersöks alla nyfödda barn i Sverige med avseende på instabila höfter. Barn som misstänks ha instabila höfter behandlas i en skena under ett par månader. Systemet fungerar mycket bra, visar Daniel Wenger i en avhandling.


Japansk metod bra vid operation av tarmtumörer

2016-05-23 Vid Skånes universitetssjukhus har ett nytt sätt att ta bort polyper och tidig cancer i tjocktarmen införts. Nyligen presenterades en studie av införandet som gjorts på ett 100-tal patienter vid kirurgienheten.


Därför har arv från mamma större genomslag vid diabetes

2016-05-19 Forskning från Lunds universitets diabetescentrum kan förklara varför typ 2-diabetes i större utsträckning ärvs från mamman. Arvsanlag i en tidigare känd riskgen, THADA, har visat sig vara dominanta om de kommit från mamman.


CEO - helhetstänk ger stark diabetesmiljö

2016-05-17 Genom att premiera ett helhetsomhändertagande har diabetesmiljön vid SUS (Skånes universitetssjukhus) blivit framgångsrik inom forskning, utbildning och omvårdnad. Läs den avslutande delen om Centre of Excellence-miljöer med koppling till institutionen.


Om nattarbete, sömnbesvär och typ 2-diabetes

hindrik mulder

2016-05-13 Sömnhormonet melatonin försämrar insulinfrisättningen hos personer med en vanlig genvariant, visar en ny studie från professor Hindrik Mulder. Rönen kan förklara varför risken för typ 2-diabetes är större hos till exempel nattarbetare eller personer med sömnbesvär, berättar han.


Nya rön kan förklara fetma

2016-05-12 Forskare från bland annat Lunds universitet har upptäckt en ny, och vad som tros vara viktig, mekanism bakom utveckling av fetma och associerade sjukdomar som insulinresistens och fettlever. Resultaten publiceras i Nature.


Avhandling: Nytt bröst med DIEP-lambå

2016-05-04 Efterfrågan av kroppsegen bröstrekonstruktion ökar bland kvinnor som genomgått bröstcancer. I en ny avhandling från doktoranden Stina Klasson presenteras för första gången en mer omfattande svensk överblick av DIEP-lambå, den vanligaste metoden för kroppsegen bröstrekonstruktion i Sverige.

     

Aktuella avhandlingar


Nyhetsarkiv