lu.se

Kliniska vetenskaper, Malmö

Medicinska fakulteten | Lunds universitet

Institutionen för kliniska vetenskaper, Malmö

Välkommen till institutionen för kliniska vetenskaper i Malmö (IKVM)! Institutionen tillhör medicinska fakulteten vid Lunds universitet och är strategiskt placerad tillsammans med Skånes universitetssjukhus. 

Här finns patientnära forskningsmiljöer för det 50-tal forskargrupper som är aktiva vid institutionen. Verksamheten spänner över ett brett fält – från molekylärmedicin till ett folkhälsoperspektiv. Delar av forskningen ingår i LUDC - Lunds Universitets Diabetescenter - ett av världens främsta på diabetesforskning.

Institutionen medverkar i två utbildningar som Lunds universitet bedriver i Malmö: mastersprogrammet i folkhälsovetenskap samt delar av läkarutbildningen (grundnivå).

Nya avhandlingar


Porträttfoto av Samuel Adamsson Eryd.
Nya markörer för hjärt-kärlrisk

2015-01-19 Samuel Adamsson Eryd har studerat insjuknande i förmaksflimmer med sikte på att hitta nya riskmarkörer.


Porträttfoto av Gerthi Persson.
Läkare har synpunkter på motion på recept

2014-12-18 Fysisk aktivitet på recept (FaR) ökar, men inte så snabbt som många hoppats på.

Fysioterapeuten Gerthi Persson har bl.a. studerat läkarnas syn på FaR.

Länk till fler aktuella avhandlingar

Aktuellt


Diabetesforskning tar plats i nytt centrum

2015-01-19 Med Metabolt centrum tar Region Skåne och Lunds universitet ett helhetsgrepp om diabetes och dess följdsjukdomar. Centret, som utgår från Clinical Research Centre i Malmö, knyter samman världsledande forskning, utbildning, näringsliv och hälso- och sjukvård.


Frimärksbild till film om forskningsprojektet Biofinder.
Alzheimers sjukdom - en av vår tids stora utmaningar

2015-01-19 I satsningen Swedish BioFinder Study samverkar Lunds universitet bl.a. med Sahlgrenska i Göteborg för att med den senaste kunskapen och tekniken göra framsteg inom Alzheimerforskningen.


margareta troein toellborn
Återhämtning i jobbet blir forskningsprojekt

2015-01-12 Margareta Troein Töllborn har beviljats 3,6 miljoner till ett forskningsprojekt där hon ska undersöka hur återhämtning i jobbet kan gynna god hälsa.


Porträttfoto av Bengt Zöller. Foto: Björn martinsson

Han får tre års forskning

2014-12-17 Hjärt-Lungfonden bekostar tre års forskning för ett urval forskare i Sverige - en av dessa är Bengt Zöller vid Centrum för primärvärdsforskning.


Över 20 miljoner till studie om för tidig förlossning

2014-12-16 Sex svenska sjukhus undersöker nu om en ny screeningmetod kan förutsäga alltför tidiga födslar och därmed minska komplikationer och spädbarnsdödlighet. Studien, som leds av professor Lil Valentin, är möjlig tack vare ett stort anslag från Vetenskapsrådet.


elisabet londos
Elisabet Londos prisad handledare

2014-12-12 Nyligen utsågs universitetslektor och överläkare Elisabet Londos till bästa handledare av SYLF i Malmö.


Om medelhavsdiet och åldrande

2014-12-10 Medelhavsdiet kan leda till att åldrandet avsaktar, enligt en ny amerikansk studie i The BMJ. Resultaten diskuteras och kommenteras i en separat artikel av professor Peter Nilsson vid institutionen.


Fertilitet och ofrivillig barnlöshet i fokus

2014-12-03 Det är final för fertilitetsprojektet ReproHigh efter drygt två år. Vid slutkonferensen i Köpenhamn presenterades uppnådda resultat och vad som ska hända framåt.


Mindfulness-behandling lika effektivt som KBT

2014-11-27 En ny studie från Centrum för primärvårdsforskning visar att gruppbehandling med mindfulness är lika effektivt som individuell kognitiv beteendeterapi (KBT) för patienter med depression och ångest.


Porträttfoto av Andreas Edsfeldt. Foto: Björn Martinsson
Viktig ledtråd till effektivare hjärt-kärlbehandling

2014-11-21 Vävnadsläkning är ett potentiellt mål i behandling av hjärtkärlsjukdom vid typ 2-diabetes. Det visar ny forskning från Andreas Edsfeldt.


Anna Zetterqvist
Teggerstipendium till Anna Zetterqvist

2014-11-19 Anna Zetterqvist är en av årets tre Tegger-stipendiater som delar på drygt en miljon kronor.

Anna Zetterqvist disputerade 2013 på en avhandling om signalproteinet NFAT och är verksam vid Lunds universitets diabetescentrum i Malmö.


Porträttfoto av Corrado Cilio. Foto: Kennet Ruona
Typ 1-diabetes, graviditet och antibiotika

2014-11-17 Har det betydelse för barnet när gravida mödrar med typ-1 diabetes tar antibiotika? Detta undersöktes i en studie på möss från professor Corrado Cilio.


Nu ska 4 000 skånska fötter analyseras

2014-11-12 Vinnova har anslagit 3,7 miljoner kronor som ska användas till att undersöka 2 000 skåningars fötter i en stor studie där en ny diagnostikmetod ska utvärderas. Metoden syftar till att finna personer med diabetes som riskerar att utveckla fotsår.


Världsdiabetesdagen 2014 blå fasadbelysning CRC
Diabetesforskning i nytt sken

2014-11-11 Den 14 november är det Världsdiabetesdagen som uppmärksammas på olika platser, bl.a. i Malmö. Som upptakt har universitetets centra för diabetesforskning, bl.a. CRC i Malmö, försetts med blå fasadbelysning.


oskar hansson

Utmärkelse till Oskar Hansson

2014-11-10 Inga Sandeborgs pris 2014 har tilldelats Oskar Hansson, docent vid institutionen, med en framgångsrik och uppmärksammad forskning inom bl.a. Alzheimers sjukdom.

 

Fler aktuella avhandlingar


Nyhetsarkiv

Diabetesportalen/LUDC

Besök Lunds universitets webbplats om aktuell diabetesforskning:

Lunds universitets diabetescentrum (LUDC)

Konferenser och seminarier 

Forskningens dag 2014: När hjärtat plötsligt stannar... - se webbinspelning i efterhand

Medicinska fakulteten

För fler länkar inom medicinska fakulteten och Lunds universitet - se Genvägar högst upp på sidan

Halvtidskontroller

Halvtidskontroller vid institutionen

Externa länkar

Hitta hit