lu.se

Kliniska vetenskaper, Malmö

Medicinska fakulteten | Lunds universitet

Meny

Institutionen för Kliniska vetenskaper, Malmö

Välkommen till institutionen för kliniska vetenskaper i Malmö (IKVM)! Institutionen tillhör medicinska fakulteten vid Lunds universitet och är strategiskt placerad tillsammans med Skånes universitetssjukhus. 

Här finns patientnära forskningsmiljöer för det 40-tal forskargrupper som är aktiva vid institutionen. Verksamheten spänner över ett brett fält – från molekylärmedicin till ett folkhälsoperspektiv. Delar av forskningen ingår i LUDC - Lunds Universitets Diabetescenter - ett av världens främsta på diabetesforskning.

Institutionen medverkar i två utbildningar som Lunds universitet bedriver i Malmö: masterprogrammet i folkhälsovetenskap samt delar av läkarutbildningen (grundnivå).

Aktuellt


Minnesforskare skrev toppciterad artikel

2017-08-14 En av institutionens professorer, Oskar Hansson, ligger bakom en av världens mest citerade artiklar inom geriatrik. Det framkommer i Google Scholars mätning av citeringar under de senaste tio åren.


Möte kring artificiell intelligens och diabetesvård

2017-08-03 Hur kan artificiell intelligens bidra till en bättre, mer jämlik och personcentrerad diabetesvård? Se videoupptagning av seminarium som Lunds universitets diabetescentrum anordnade i Almedalen, Visby.


Substans från broccoli kan bli ny hjälp mot diabetes

anders rosengren
Anders Rosengren. Foto: Johan Wingborg

2017-06-15 En antioxidant – rikligt förekommande i broccoli – kan ha förutsättningar att bli en ny antidiabetisk substans. – Mycket talar för att det här kan bli ett värdefullt tillägg till existerande läkemedel, säger Anders Rosengren, docent vid Göteborgs universitet och även knuten till Lunds universitets diabetescentrum (LUDC).


Porträttfoto av Terese Lindberg. Foto: Björn Martinsson
Avhandling - ökat fokus på förmaksflimmer ger fördelar

2017-06-02 Andelen personer med förmaksflimmer och andra rubbningar i hjärtrytmen ökar i samhället. Att screena för förmaksflimmer och inrätta flimmermottagningar skulle underlätta för såväl sjukvård som den enskilde, det framgår av ny forskning från Terese Lindberg.

Avhandling - äldre och förmaksflimmer


Förbättrad vård bakom minskad aortastenos

2017-05-31 - Vi har funnit att dödligheten för patienter med aortastenos verkar gå ner, sannolikt på grund av förbättrade kirurgiska tekniker och postoperativ vård. Men även för att vården för annan kardiovaskulär samsjuklighet som hjärtinfarkt och hjärtsvikt förbättrats, berättar Andreas Martinsson vid Centrum för primärvårdsforskning som är aktuell med en ny avhandling.


Avhandling - hälsofrämjande inslag i lärarjobbet

2017-05-15 Det finns mycket som skapar mening och välbefinnande i lärarnas arbete och sådana hälsobringande faktorer bör lyftas fram mer, menar Marie Nilsson, folkhälsopedagog som är aktuell med en ny avhandling vid Lunds universitet. Hennes avhandling handlar om hur man kan öka välbefinnandet i lärarnas vardag.


Avhandling - läkemedelsanvändning i primärvården

Porträttfoto av Cecilia Lenander.

2017-05-15 En ny avhandling från apotekaren Cecilia Lenander belyser för första gången på ett mer omfattande vis nyttan av att redan i primärvården jobba strukturerat med äldres läkemedelsintag. Hennes forskning visar bland annat att åtta av tio i det undersökta materialet hade minst två läkemedelsrelaterade problem.


SCAPIS-undersökning gick i mål

2017-05-15 Nu har deltagare nummer 5 000 räknats in vid mottagningen i Malmö för det stora forskningsprojektet SCAPIS. Därmed har mottagningen uppfyllt sitt mål och har nu en mängd värdefulla data till kommande hjärt-kärlforskning. Det blir dock ytterligare att antal patientbesök, som Malmö övertagit från andra deltagande orter.


Självrapporterad ångest har ökat hos unga

2017-04-28 Ångest ökar i befolkningen och främst hos unga kvinnor i åldern 16-23 år i Sverige. Den självrapporterade ångesten har ökat trefaldigt hos unga kvinnor mellan 1980 och 2005. Det visar en ny forskningsstudie från Centrum för primärvårdsforskning.


Avhandling - ny metod kan minska risk för amputation

2017-04-28 Fotsår hos patienter med diabetes kan läka utan amputation, och amputation nedanför fotleden läker i stor utsträckning trots allvarliga sår och multisjuka patienter. Hedvig Örneholm redovisar i sin forskning nya metoder som i högre grad räddar foten kvar.


Kostnader för demensvård under luppen

2017-04-25 Socialstyrelsen uppskattar samhällets kostnader för demenssjukdomar till 63 miljarder kronor per år. Nu ska professor Ulf Gerdtham m.fl. analysera kostnaderna för vårdkonsumtion, medicinintag, hjälpinsatser från kommunen m.m.


Porträttfoto av Ilka Kamrad. Foto: Björn Martinsson
Protes eller steloperation?

2017-04-24 Vid artros i fotleden är protes fortsatt ett bra val för vissa patienter, men inte för alla. Det är innebörden av en ny avhandling från Ilka Kamrad, doktor i medicinsk vetenskap.

Ny avhandling om fotledsartros


Lär mer om medicinens historia i Malmö och Lund

2017-04-06 Den 26 april är det dags för ett spännande möte med medicinens historia vid Lunds universitet. Professor Peter M Nilsson som är arrangör berättar tillsammans med doktoranden Alexandra Nicolaidis mer om halvdagssymposiet.


Ny avhandling - könsavvikelse hos män i fokus

Porträttfoto av Ann Nozohoor Ekmark. Foto: Katrin Ståhl

2017-04-03 Hypospadi är en medfödd avvikelse av penis urinrör. Operation görs oftast med gott resultat, men det finns en önskan om mer information och stöd bland opererade män. Ann Nozohoor Ekmark har gjort en långtidsuppföljning av operationer vid Skånes universitetssjukhus. 

Ny avhandling om hypospadi, läs mer

 

Aktuella avhandlingar


Nyhetsarkiv

Info om allergistudie

Till dig som testats på Yrkes- och miljödermatologiska avdelningen mellan åren 1995-2016 - se info i fil nedan:

Diabetesportalen/LUDC

Besök Lunds universitets webbplats om aktuell diabetesforskning:

Lunds universitets diabetescentrum (LUDC)

Konferenser & seminarier

Medicinska fakulteten

För fler länkar inom medicinska fakulteten och Lunds universitet - se Genvägar högst upp på sidan

Halvtidskontroller

Halvtidskontroller vid institutionen

Externa länkar

Hitta hit