lu.se

Kliniska vetenskaper, Malmö

Medicinska fakulteten | Lunds universitet

Meny

Institutionen för Kliniska vetenskaper, Malmö

Välkommen till institutionen för kliniska vetenskaper i Malmö (IKVM)! Institutionen tillhör medicinska fakulteten vid Lunds universitet och är strategiskt placerad tillsammans med Skånes universitetssjukhus. 

Här finns patientnära forskningsmiljöer för det 50-tal forskargrupper som är aktiva vid institutionen. Verksamheten spänner över ett brett fält – från molekylärmedicin till ett folkhälsoperspektiv. Delar av forskningen ingår i LUDC - Lunds Universitets Diabetescenter - ett av världens främsta på diabetesforskning.

Institutionen medverkar i två utbildningar som Lunds universitet bedriver i Malmö: mastersprogrammet i folkhälsovetenskap samt delar av läkarutbildningen (grundnivå).

Aktuellt


Miljondonation till Lewy body-forskning

Porträttfoto av Elisabet Londos. Foto: Björn Martinsson

2015-10-08 Expandia Moduler AB donerar 1 000 000 kronor till Lunds universitets forskning kring Lewy body-sjukdom (LBD) och annan kognitiv sjukdom. Medlen ska disponeras av Elisabet Londos vid institutionen.


Ny avhandling: Om foster och komplikationer

2015-10-02 När löper ett tillväxthämmat barn tidigt i graviditeten risk för komplikationer och bör förlösas? Det är en av de frågor som Charlotte Dahlbäck undersökt i en ny avhandling.


Porträttfoto av Åsa Chaikiat. Foto: Bertil Kjellberg
Ny avhandling: Sambandet diabetes-bostadsområde

2015-09-28 Det spelar roll för vår hälsa var vi bor någonstans. Det framkommer i Åsa Chaikiats avhandling med sociodemografiska studier av diabetes.


Forskartjänst med diabetes- och kärlfokus

2015-09-28 Lisa Berglund, forskare vid Lunds universitets diabetescentrum, ska under tre år fördjupa sig i orsakerna bakom kärlproblem som uppkommer till följd av diabetes. Finansieringen till tjänsten kommer från Svenska sällskapet för medicinsk forskning.


Alzheimersforskare får Lunds lokala Fernströmpris

2015-09-21 Forskaren Oskar Hansson vid Lunds universitet studerar mekanismerna bakom Alzheimers sjukdom: vilka är orsakerna till de viktigaste symtomen, och hur kan man på ett så tidigt stadium som möjligt avgöra om dåligt minne beror på begynnande Alzheimers? För detta får han nu 100.000 kr av Eric K. Fernströms stiftelse.


Val av dryck starkt kopplat till livsstil

2015-09-18 Te- och juicedrickare lever mer hälsosamt än läskdrickare. En ny studie från Louise Brunkwall visar sambanden mellan val av dryck och en sund livsstil med bra kost och motion.


Chans till tidig Alzheimer-upptäckt ökar

Porträttfoto av Oskar Hansson och Sebastian Palmqvist. Foto: Björn Martinsson

2015-09-16 En i Sverige nyligen godkänd metod för att leta efter tidiga tecken på Alzheimers sjukdom med s.k. amyloid PET-kamera fungerar lika bra som det ryggvätskeprov som används sedan tidigare. Det visar en ny studie från Oskar Hansson och Sebastian Palmqvist.


aake lernmark

Miljondonation till TEDDY

2015-09-09 En donation på en miljon kronor kommer att hjälpa forskningen i kampen mot barndiabetes. Donationen ska disponeras av professor Åke Lernmark vid Institutionen för kliniska vetenskaper i Malmö.


Falsklarm startar bukspottkörtelinflammation?

2015-09-08 Henrik Thorlacius fortsätter sin forskning kring bukspottkörtel-inflammation och har tillsammans med Mohammed Merza gjort nya fynd som kastar ljus över sjukdomen. Studien presenteras i Gastroenterology.


Stipendier till kostforskare vid institutionen

2015-09-08 Daniel Agardh och Tommy Jönsson återfinns bland dem som erhåller stipendium från Dr. P. Håkanssons stiftelse 2015.


Åldrandets utmaningar inspirerar minnesklinik

2015-09-02 Minneskliniken vid Skånes universitetssjukhus är en av flera Centre of Excellence-miljöer vid institutionen - läs mer om deras arbetsmetoder, forskning och drivkrafter.


P-O Östergren i regeringens kommission för jämlik hälsa

2015-08-24 Per-Olof Östergren, professor på institutionen med socialepidemiologi som specialitet, har utsetts till ledamot i regeringens kommission för jämlik hälsa.


Stor kirurgiutmärkelse till Sara Regnér

Porträttfoto av Sara Regnér.

2015-08-21 Under årets kirurgvecka i Örebro tilldelades Lunds universitet flera utmärkelser. Kliniska vetenskaper i Malmö fick genom Sara Regnér Svensk Kirurgisk Förenings stora forskningsstipendium, och Bianca Ottochian prisades för bästa ST-arbete.

 

Aktuella avhandlingar


Nyhetsarkiv