lu.se

Kliniska vetenskaper, Malmö

Medicinska fakulteten | Lunds universitet

Institutionen för kliniska vetenskaper, Malmö

Välkommen till institutionen för kliniska vetenskaper i Malmö (IKVM)! Institutionen tillhör medicinska fakulteten vid Lunds universitet och är strategiskt placerad tillsammans med Skånes universitetssjukhus. 

Här finns patientnära forskningsmiljöer för det 50-tal forskargrupper som är aktiva vid institutionen. Verksamheten spänner över ett brett fält – från molekylärmedicin till ett folkhälsoperspektiv. Delar av forskningen ingår i LUDC - Lunds Universitets Diabetescenter - ett av världens främsta på diabetesforskning.

Institutionen medverkar i två utbildningar som Lunds universitet bedriver i Malmö: mastersprogrammet i folkhälsovetenskap samt delar av läkarutbildningen (grundnivå).

Nya avhandlingar


Porträttbild av Christian Buttazzoni. Foto: Björn Martinsson
Tidig födsel med låg vikt kan ge mindre benmassa

2015-03-19 Doktoranden Christian Buttazzoni har gjort långtidsuppföljningar av hur vår benmassa utvecklas.


Om hälsoekonomi och livsstilsåtgärder

2015-03-10 Beslutsfattare kan överväga att ge primärvården i uppdrag att arbeta med mer livsstilsförändringar hos personer med hög risk för hjärt-kärlsjukdom och typ 2-diabetes. Det är en slutsats i en ny avhandling från Sanjib Saha.

Länk till fler aktuella avhandlingar

Aktuellt


Simon Timpka får bidrag från Bundys stiftelse

2015-03-23 Simon Timpka, forskare inom kardiologi, får 400 000 kronor för sin forskning om kopplingen mellan hjärt-kärlsjukdom hos kvinnor och graviditetskomplikationer. Pengarna kommer från syskonen Eva och Göran Bundys stiftelse.


Porträttbild av Jan Nilsson. Foto: Charlotte Carlberg Bärg
Jan Nilsson. Foto Charlotte Carlberg Bärg.

Jan Nilsson invald i Kungliga Vetenskapsakademien

2015-03-18 Professor Jan Nilsson valdes nyligen in som ledamot i Kungliga Vetenskapsakademien.


Gentest kan hjälpa till att avgöra medicinbehov

2015-03-12 Ny forskning om kranskärlssjukdom och hjärtinfarkt visar att fler personer än tidigare kan identifieras och behandlas förebyggande med hjälp av ett genetiskt test. Bakom forskningen, som publiceras i The Lancet,  står bl.a. Olle Melander, professor vid institutionen.


Donationskampanj global hälsa

Donationskampanj till stöd för global hälsa

2015-03-09 I samband med internationella kvinnodagen den 8 mars inledde Lunds universitet och medicinska fakulteten en ny donationskampanj som sätter ljuset på kvinnors, barns och ungas hälsa globalt.


Miljonanslag till studie om ungas psykiska hälsa

2015-03-09 Professor Jan Sundquist vid Centrum för primärvårdsforskning har tilldelats närmare fyra miljoner kronor till en studie om psykisk sjukdom och drogmissbruk hos barn och unga.


Porträttfoto av Peter M Nilsson. Foto: Kennet Ruona
Utnämning vid danskt universitet till Peter M Nilsson

2015-03-05 Peter M Nilsson har nyligen utnämnts till adjungerad professor vid Syddansk Universitet i Odense.


Porträttfoto av Bodil Ohlsson. Foto: Björn Martinsson
Hormonbehandling kan sluta illa i sällsynta fall

2015-02-26 Efter upprepad hormon-behandling inför provrörsbefruktning eller vid endometrios, har ett fåtal kvinnor drabbats av svåra, kroniska mag-tarmproblem. Professor och överläkare Bodil Ohlsson har publicerat forskningsrön i ämnet.


Jätteanslag till genetisk riskforskning

2015-02-26 Professor Marju Orho-Melander har tilldelats 2 miljoner euro från Europeiska forskningsrådet (ERC). I ett forskningsprojekt ska hon undersöka sambandet mellan den genetiska risken och faktiskt insjuknande i typ 2 diabetes, hjärt-kärlsjukdom och olika cancerformer.


Tidiga tecken hos småbarn indikerar typ 1-diabetes

2015-02-26 Det går med hjälp av ett blodprov att förutspå ett insjuknande i typ 1-diabetes, visar ny forskning från professor Åke Lernmark.


Porträttfoto av Kristina Åkesson. Foto: Kennet Ruona

Kristina Åkesson omvald som prefekt

2015-02-16 Kristina Åkesson har valts om som prefekt för institutionen, för perioden 2015-2017.


LUDC-pris till Uppsalaforskare

2015-02-13 Per-Ola Carlsson, Uppsala universitet, är årets mottagare av "The DPLU/LUDC Nordic Prize to an Outstanding Young Investigator in Diabetes Research". Hans forskningsfokus är att bl.a. att utveckla metodik som kan rädda insulinproducerande celler hos nyinsjuknande typ 1-diabetiker.


bengt jeppsson
Bengt Jeppsson prisad

2015-02-13 Professor Bengt Jeppsson har tilldelats utmärkelsen MF mäster 2014 av Medicinska Föreningen. MF mäster är studenternas hedersutmärkelse och tilldelas en duktig och av studenterna uppskattad lärare. //


Nya rön om fetma kan förklara ärftlighet för sjukdom

2015-02-13 I den hittills största kartläggningen av gener kopplade till fetma har forskare från Umeå universitet och Lunds universitet i samarbete med ett stort internationellt forskarnätverk, funnit flera hittills okända riskgener och molekylära mekanismer som kopplar ihop risken för fetma med risk för sjukdom. 
Forskningsrönen publiceras nu i tidskriften Nature.


Porträttfoto av Lennart Minthon. Foto: Kennet Ruona
Lennart Minthon
Life Science-pris till Lennart Minthon

2015-02-10 Professor och överläkare Lennart Minthon har tilldelats Malmö stads näringslivspris inom life science.


Databas samlar värdefulla studier inom epidemiologi

2015-02-02 Skånes Metadatabas för Epidemiologi (SME) är en katalog med översiktliga beskrivningar av flera av de epidemiologiska studier som samlats in i Lunds Universitet eller Region Skånes regi. Katalogen omfattar snart 50 studier med information om ca 670.000 deltagare, samt biologiska prover från drygt 200.000 individer. 


Nu är tidpunkten för att introducera gluten uppe igen

Porträttfoto av Carin Andrén Aronsson. Foto: Björn Martinsson

2015-01-27 Det finns inget samband mellan tidpunkten för introduktion av gluten i kosten och utveckling av glutenintolerans. Det visar en ny, internationell studie från Carin Andrén Aronsson.


Diabetesforskning tar plats i nytt centrum

2015-01-19 Med Metabolt centrum tar Region Skåne och Lunds universitet ett helhetsgrepp om diabetes och dess följdsjukdomar. Centret, som utgår från Clinical Research Centre i Malmö, knyter samman världsledande forskning, utbildning, näringsliv och hälso- och sjukvård.


Frimärksbild till film om forskningsprojektet Biofinder.
Alzheimers sjukdom - en av vår tids stora utmaningar

2015-01-19 I satsningen Swedish BioFinder Study samverkar Lunds universitet bl.a. med Sahlgrenska i Göteborg för att med den senaste kunskapen och tekniken göra framsteg inom Alzheimerforskningen.


margareta troein toellborn
Återhämtning i jobbet blir forskningsprojekt

2015-01-12 Margareta Troein Töllborn har beviljats 3,6 miljoner till ett forskningsprojekt där hon ska undersöka hur återhämtning i jobbet kan gynna god hälsa.

 

Fler aktuella avhandlingar


Nyhetsarkiv

Diabetesportalen/LUDC

Besök Lunds universitets webbplats om aktuell diabetesforskning:

Lunds universitets diabetescentrum (LUDC)

Konferenser och seminarier 

8 april 2015 - Typ 2-diabetes och genetik, Ola Hansson

Forskningens dag 2014: När hjärtat plötsligt stannar... - se webbinspelning i efterhand

Se även Kalender nedan.

Medicinska fakulteten

För fler länkar inom medicinska fakulteten och Lunds universitet - se Genvägar högst upp på sidan

Halvtidskontroller

Halvtidskontroller vid institutionen

Externa länkar

Hitta hit