lu.se

Kliniska vetenskaper, Malmö

Medicinska fakulteten | Lunds universitet

Institutionen för kliniska vetenskaper, Malmö

Välkommen till institutionen för kliniska vetenskaper i Malmö (IKVM)! Institutionen tillhör medicinska fakulteten vid Lunds universitet och är strategiskt placerad tillsammans med Skånes universitetssjukhus. 

Här finns patientnära forskningsmiljöer för det 60-tal forskargrupper som är aktiva vid institutionen. Verksamheten spänner över ett brett fält – från molekylärmedicin till ett folkhälsoperspektiv. Delar av forskningen ingår i LUDC - Lunds Universitets Diabetescenter - ett av världens främsta på diabetesforskning.

Institutionen medverkar i två utbildningar som Lunds universitet bedriver i Malmö: mastersprogrammet i folkhälsovetenskap samt delar av läkarutbildningen (grundnivå).

Nya avhandlingar


Porträttfoto av Inese Hauksson.
Formaldehyd kan förklara eksem

2014-06-18 Formaldehyd kan vara en bakomliggande orsak till oklara eksembesvär. Det visar studier utförda av Inese Hauksson som är aktuell med en avhandling.


Betablockerare kan motverka åderförkalkning

2014-06-12 Doktoranden Giuseppe Asciutto har undersökt ett flertal kroppsfunktioner kopplade till åderförkalkning och hjärt-kärlsjukdom. Studierna visade bl.a. att långtidsbehandling med betablockerare kunde knytas till minskad åderförkalkning.

Aktuellt


oskar hansson
Inga Sandeborgs pris till Oskar Hansson

2014-06-25 Docent Oskar Hansson vid institutionen har tilldelats Inga Sanderborgs pris 2014 om 125 000 kr för sin framgångsrika forskning om Alzheimers sjukdom.


Genetiskt arv eller miljö och livsstil - vad är viktigast?

2014-06-25 I en ny studie från Centrum för primärvårdsforskning jämförs inverkan från ärvda, genetiska anlag med miljö och livsstil vid några vanligt förekommande cancersjukdomar. Studien presenteras i European Journal of Cancer.


Storsatsning på skonsam strålbehandling

2014-06-23 Skånes universitetssjukhus har en ledande roll i ett nationellt projekt för skonsammare strålbehandling. Professor Lars E. Olsson vid institutionen finns bland dem som är verksamma i projektet.


Porträttfoto av Milladur Rahman. Foto: Björn Martinsson
Grattis till...

2014-06-19 ...Milladur Rahman som tilldelats drygt tre miljoner kr till en internationell postdok. Nu väntar ett forskningsprojekt vid Stanford University.


Utdelning Hjärt-Lungfondens stora anslag 2014. Foto: HLF/Gustav Mårtensson

15 miljoner till hjärt-kärlforskare

2014-06-17 Professor Jan Nilsson och docent Isabel Gonçalves har tilldelats Hjärt-Lungfondens stora forskningsanslag 2014 om 15 miljoner kronor. Forskningen handlar om att hitta riskmarkörer för hjärt-kärlsjukdom och att utveckla nya behandlingar mot hjärtinfarkt eller stroke.


Sexuell och reproduktiv hälsa - ny MOOC

2014-06-13 När Lunds universitet nu öppnar sina första Massive Open Online Courses (MOOC) finns är en av kurserna ”Global Perspectives on Sexual and Reproductive Health and Rights”. Kursledare är Anette Agardh och Karen Odberg Pettersson vid institutionen.


Uppdrag för minskat våld i nära relationer

2014-06-04 Cecilia Fernbrant och Maria Emmelin vid socialmedicin och global hälsa inleder ett samarbete med Eslövs kommun för att utvärdera deras arbete kring våld i nära relationer.


Crafoordska stiftelsen främjar forskning

2014-06-04 Crafoordska stiftelsen har nyligen anslagit närmare 17 miljoner kr till medicinsk forskning. Bland mottagarna finns flera verksamma vid institutionen.


Svampämne kan bli nytt vapen mot prostatacancer

2014-05-27 Ett svampämne kan bli grunden till nya behandlingsalternativ för män med svårartad prostatacancer.


Ny metod bevarar bröstet

2014-05-22 Vid bröstcanceroperation tar man bort tumören och även en liten del omkringliggande vävnad. Det kan i en del fall leda till att bröstet efter operationen ser fult eller missbildat ut. I Danmark har man använda en ny bröstbevarande metod, som doktoranden Michael Rose beskriver.


100 miljoner till innovationer för folksjukdomar

2014-05-22 Nu samlas akademin, näringslivet och hälso-och sjukvården i Sverige för att förbättra möjligheterna att omsätta nya forskningsrön till innovationer i näringslivet. Erik Renström på institutionen koordinerar ett innovationsprogram för folksjukdomar som nu fått 100 miljoner av Vinnova.


Skånskt demensprojekt blir nationellt

2014-05-14 Kunskapscentrum demenssjukdomar vid Skånes Universitetssjukhus beviljas pengar från regeringen för att sprida ett vårdkoncept för utlandsfödda personer med demens.


Framtida behandlingar av typ 2-diabetes

2014-05-06 VIDEO Föreläsning av Anders Rosengren, diabetesforskare vid institutionen för kliniska vetenskaper i Malmö. Vetenskapslunch inspelad på Martas Café, Stadsbiblioteket i Lund den 26 mars 2014.


Porträttfoto av David Buchebner. Foto: Hans Runesson
Fler frakturer vid långvarig D-vitaminbrist

2014-05-05 Äldre kvinnor med kronisk D-vitaminbrist drabbas i högre utsträckning av frakturer än jämnåriga med normala värden. Det visar en uppföljning som doktoranden David Buchebner analyserat.


Kan ett salivprov avslöja vanliga sjukdomar?

2014-04-28 VIDEO I ”Malmö familjestudie – tandvårdsdelen” undersöker man om det finns ett samband mellan sjukdomar i munnen och allmänsjukdomar som diabetes, cancer och hjärt- kärlsjukdomar.

Aktuella avhandlingar


 

Nyhetsarkiv

Diabetesportalen/LUDC

Besök Lunds universitets webbplats om aktuell diabetesforskning:

Lunds universitets diabetescentrum (LUDC)

Konferenser och seminarier

 

Swede Cleft 16-17 oktober 2014

Forskningens dag 2013: Leder rör oss alla - se webbinspelning i efterhand

Medicinska fakulteten

För fler länkar inom medicinska fakulteten och Lunds universitet - se Genvägar högst upp på sidan

Halvtidskontroller

Halvtidskontroller vid institutionen

Externa länkar

Hitta hit