lu.se

Kliniska vetenskaper, Malmö

Medicinska fakulteten | Lunds universitet

Meny

Institutionen för Kliniska vetenskaper, Malmö

Välkommen till institutionen för kliniska vetenskaper i Malmö (IKVM)! Institutionen tillhör medicinska fakulteten vid Lunds universitet och är strategiskt placerad tillsammans med Skånes universitetssjukhus. 

Här finns patientnära forskningsmiljöer för det 50-tal forskargrupper som är aktiva vid institutionen. Verksamheten spänner över ett brett fält – från molekylärmedicin till ett folkhälsoperspektiv. Delar av forskningen ingår i LUDC - Lunds Universitets Diabetescenter - ett av världens främsta på diabetesforskning.

Institutionen medverkar i två utbildningar som Lunds universitet bedriver i Malmö: mastersprogrammet i folkhälsovetenskap samt delar av läkarutbildningen (grundnivå).

Aktuellt


Porträttfoto av Cecilia Lenander.
"Läkemedel ska göra nytta - inte skada"

2015-11-24 Cecilia Lenander, apotekare och doktorand vid institutionen, undersöker säker läkemedelsanvändning i primärvården.


CEO-miljöer: Kritisk massa och engagemang på kranskärl

2015-11-24 Serien med besök i Centre of Excellence-miljöer som involverar institutionens forskning och utbildning fortsätter. Nu har turen kommit till kranskärlsektionen.


Anslag till hjärtsviktsforskning disponeras vid institutionen

2015-11-18 Gustav Smith, docent och läkare, erhåller 15 miljoner kr från Europeiska forskningsrådet (ERC) till ett projekt om hjärtsvikt. Anslaget kommer att disponeras vid institutionen för kliniska vetenskaper i Malmö.


Tegger-stipendium för forskning om gener och livsstil

2015-11-17 Shafqat Ahmad, som genomfört sina doktorandstudier i professor Paul Franks grupp, är en av årets mottagare av Tegger-stipendium. Pengarna ska användas till forskning inom gener och livsstil.


Plastikkirurgisk metod prisad på nytt

2015-11-13 Docent Håkan Brorson har på nytt uppmärksammats för den behandlingsmetod av lymfödem som utvecklats vid plastikkirurgiska kliniken på Skånes universitetssjukhus i Malmö.


Fetma minskade risk för ledgångsreumatism

2015-11-10 Nya rön visar att män som är överviktiga faktiskt har minskad risk att utveckla ledgångsreumatism, reumatoid artrit (RA). Carl Turesson, docent vid institutionen och överläkare vid Skånes universitetssjukhus har lett studien.


Blåscancer undersöks med hjälp av VR-pengar

Porträttfoto av Tanja Stocks. Foto: Privat

2015-11-05 Tanja Stocks är en av de forskare som nyligen beviljats anslag från Vetenskapsrådet (VR). I det aktuella projektet ska hon bland annat undersöka samband mellan olika metabola riskfaktorer, t.ex. fetma, blodtryck, blodglukos och blodfetter, och risken att utveckla prostata- och urinblåsecancer.


Många i Sverige borde röra på sig mer

Fysisk aktivitet - par som promenerar. Foto: Mostphotos

2015-10-29 Bara 7 procent av svenskarna i åldern 50–64 år rör på sig 30 minuter om dagen. Det visar resultat från en pilotdel i forskningsstudien SCAPIS, där bl.a. Lunds universitet och Skånes universitetssjukhus deltar.


Teorier kring Parkinsons sjukdom stärks

2015-10-29 Oönskad nybildning av blodkärl i hjärnan är sannolikt orsaken till svårbehandlade gång- och balanssvårigheter vid Parkinsons sjukdom. Slutsatsen styrks av ny forskning från Oskar Hansson och hans kolleger.


Ny avhandling: Grön starr och livskvalitet

2015-10-28 Dorothea Peters har bl.a. gjort långtidsuppföljningar i sin avhandling om grön starr (glaukom).


Ny avhandling: Screening för glutenintolerans värt att överväga bland barn med genetisk risk

2015-10-22 Sara Björck har bland annat undersökt screening av celiaki i förhållande till genetisk risk i en ny avhandling.


Strålkastarljus på benskörhet i media

2015-10-15 Inför Internationella osteoporosdagen den 20 oktober uppmärksammar Sydsvenskan de studier kring benskörhet i lägre åldrar som bedrivs vid institutionen:


Daniel Agardh skrev vinnande ansökan om celiaki

Porträttfoto av Daniel Agardh. Foto: Björn Martinsson

2015-10-15 Daniel Agardh får Svenska Läkaresällskapets pris för bästa vetenskapliga ansökan, 100 000 kronor, för ett projekt om celiaki.


Stamceller kan motverka hjärtinfarkt
Porträttfoto av Maria Wigren. Foto: Privat

2015-10-13 Stamceller har troligen en reparerande förmåga som kan minska risken för hjärtsjukdomar och framför allt hjärtinfarkt.

Teorin får ytterligare stöd i en ny studie från Maria Wigren och Jan Nilsson.


Miljondonation till Lewy body-forskning

Porträttfoto av Elisabet Londos. Foto: Björn Martinsson

2015-10-08 Expandia Moduler AB donerar 1 000 000 kronor till Lunds universitets forskning kring Lewy body-sjukdom (LBD) och annan kognitiv sjukdom. Medlen ska disponeras av Elisabet Londos vid institutionen.


Ny avhandling: Om foster och komplikationer

2015-10-02 När löper ett tillväxthämmat barn tidigt i graviditeten risk för komplikationer och bör förlösas? Det är en av de frågor som Charlotte Dahlbäck undersökt i en ny avhandling.


Porträttfoto av Åsa Chaikiat. Foto: Bertil Kjellberg
Ny avhandling: Sambandet diabetes-bostadsområde

2015-09-28 Det spelar roll för vår hälsa var vi bor någonstans. Det framkommer i Åsa Chaikiats avhandling med sociodemografiska studier av diabetes.


Forskartjänst med diabetes- och kärlfokus

2015-09-28 Lisa Berglund, forskare vid Lunds universitets diabetescentrum, ska under tre år fördjupa sig i orsakerna bakom kärlproblem som uppkommer till följd av diabetes. Finansieringen till tjänsten kommer från Svenska sällskapet för medicinsk forskning.


Alzheimersforskare får Lunds lokala Fernströmpris

2015-09-21 Forskaren Oskar Hansson vid Lunds universitet studerar mekanismerna bakom Alzheimers sjukdom: vilka är orsakerna till de viktigaste symtomen, och hur kan man på ett så tidigt stadium som möjligt avgöra om dåligt minne beror på begynnande Alzheimers? För detta får han nu 100.000 kr av Eric K. Fernströms stiftelse.

 

Aktuella avhandlingar


Nyhetsarkiv