lu.se

Kliniska vetenskaper, Malmö

Medicinska fakulteten | Lunds universitet

Institutionen för kliniska vetenskaper, Malmö

Välkommen till institutionen för kliniska vetenskaper i Malmö (IKVM)! Institutionen tillhör medicinska fakulteten vid Lunds universitet och är strategiskt placerad tillsammans med Skånes universitetssjukhus. 

Här finns patientnära forskningsmiljöer för det 60-tal forskargrupper som är aktiva vid institutionen. Verksamheten spänner över ett brett fält – från molekylärmedicin till ett folkhälsoperspektiv. Delar av forskningen ingår i LUDC - Lunds Universitets Diabetescenter - ett av världens främsta på diabetesforskning.

Institutionen medverkar i två utbildningar som Lunds universitet bedriver i Malmö: mastersprogrammet i folkhälsovetenskap samt delar av läkarutbildningen (grundnivå).

Nya avhandlingar


Att räkna på hälsa och ekonomi

2014-09-10 Typ 2-diabetes är en av våra vanligaste folksjukdomar, men hittills har det saknats hälsoekonomiska simuleringsmodeller som har en genomgående anpassning till Sverige. Aliasghar Ahmad Kiadaliri har tagit fram en sådan.


Porträttbild av Isabel Drake. Foto: Björn Martinsson

Gåtan om diabetes och prostatacancer

2014-09-08 Varför är det färre med typ 2-diabetes som insjuknar i prostatacancer? Bl.a. denna fråga är föremål för intresse i en ny avhandling från Isabel Drake.

Aktuellt


Nya rön om diabetes vid internationell konferens i Wien

2014-09-17 Den årliga internationella diabeteskonferensen EASD äger denna gång rum i Wien den 15-19 september. Ta del av den forskning från Lunds universitet som presenteras via Diabetesportalen.


Forskning inom infektionsmedicin förstärks

2014-09-16 Infektionsmedicin som forsknings- och undervisningsfält har nyligen förstärkts i Malmö. Anders Håkansson, som finns på Institutionen för laboratoriemedicin i Malmö, forskar bl.a. kring luftvägsbakterier och antibiotika


Kliniker på Skånes universitetssjukhus belönade

2014-09-12 Tre kliniker vid Skånes universitetssjukhus har tilldelats utmärkelsen Skåne Centre of Excellence - in Health.


Män med gravid partner mindre fysiskt aktiva

2014-09-10 Den totala mängden fysisk aktivitet minskade mer hos männen än hos kvinnorna i samband med graviditet, visar en studie som Katarina Sjögren Forss gjort.


Miljonanslag till Malmö Offspring Study

2014-09-01 Tandvårdsforskningen inom Malmö Offspring Study (MOS) har tilldelats en miljon kr av Region Skåne.


Benskörhet, trasiga knän och mycket annat...

Bild av knä. Foto: Mostphotos

2014-08-29 Under den årliga Ortopediveckan presenterades nytt kunnande och forskningsresultat av både svensk och internationell expertis. Bl.a. frakturer och benskörhet belystes, likaså effektivt omhändertagande av knäskador.

Helsingborgsmodellen för omhändertagande av akuta knäskador, läs mer


Möjligt att testa sig för Alzheimer-risk

2014-08-28 I framtiden kan personer som oroar sig för att drabbas av Alzheimers sjukdom få besked med hjälp av ett enkelt prov. Resultaten från docent Oskar Hansson och hans kolleger presenteras i tidskriften JAMA Neurology.


14 miljoner till forskning om boende och hjärt-kärlsjukdom

Porträttfoto av Kristina Sundquist.

2014-08-18 En forskargrupp under ledning av Kristina Sundquist vid Centrum för Primärvårdsforskning har tilldelats cirka 14 miljoner svenska kronor. Pengarna ska användas till att fördjupa kunskaperna om sambandet mellan bostadsområdets socioekonomiska struktur och hjärt-kärlsjukdomar.


För tidigt född = förhöjd blodproppsrisk - även i vuxen ålder

2014-08-13 En ny studie visar att de barn som föddes före vecka 37 under perioden 1973 till 2010 har en ökad risk för VTE (venös tromboembolism dvs. blodpropp). Den förhöjda risken gäller även vuxen ålder, men den är dock mycket låg i absoluta tal.


Mer tid för patienten i England

2014-08-04 En ny jämförelse visar att svenska läkare lägger mer än dubbelt så mycket av sin arbetsdag på administrativt arbete som sina kolleger i England. Studien bygger på ett examensarbete och presenterades nyligen i Läkartidningen.


Risk för glutenintolerans högst i Sverige

2014-08-04 Flera viktiga kunskaper och antaganden om glutenintolerans, celiaki, bekräftas i en omfattande, internationell studie där Lunds universitet deltar. Det gäller bland annat den höga risken för glutenintolerans bland svenska barn.


oskar hansson
Inga Sandeborgs pris till Oskar Hansson

2014-06-25 Docent Oskar Hansson vid institutionen har tilldelats Inga Sanderborgs pris 2014 om 125 000 kr för sin framgångsrika forskning om Alzheimers sjukdom.


Genetiskt arv eller miljö och livsstil - vad är viktigast?

2014-06-25 I en ny studie från Centrum för primärvårdsforskning jämförs inverkan från ärvda, genetiska anlag med miljö och livsstil vid några vanligt förekommande cancersjukdomar. Studien presenteras i European Journal of Cancer.


Storsatsning på skonsam strålbehandling

2014-06-23 Skånes universitetssjukhus har en ledande roll i ett nationellt projekt för skonsammare strålbehandling. Professor Lars E. Olsson vid institutionen finns bland dem som är verksamma i projektet.


Porträttfoto av Milladur Rahman. Foto: Björn Martinsson
Grattis till...

2014-06-19 ...Milladur Rahman som tilldelats drygt tre miljoner kr till en internationell postdok. Nu väntar ett forskningsprojekt vid Stanford University.


Utdelning Hjärt-Lungfondens stora anslag 2014. Foto: HLF/Gustav Mårtensson

15 miljoner till hjärt-kärlforskare

2014-06-17 Professor Jan Nilsson och docent Isabel Gonçalves har tilldelats Hjärt-Lungfondens stora forskningsanslag 2014 om 15 miljoner kronor. Forskningen handlar om att hitta riskmarkörer för hjärt-kärlsjukdom och att utveckla nya behandlingar mot hjärtinfarkt eller stroke.


Sexuell och reproduktiv hälsa - ny MOOC

2014-06-13 När Lunds universitet nu öppnar sina första Massive Open Online Courses (MOOC) finns är en av kurserna ”Global Perspectives on Sexual and Reproductive Health and Rights”. Kursledare är Anette Agardh och Karen Odberg Pettersson vid institutionen.


Uppdrag för minskat våld i nära relationer

2014-06-04 Cecilia Fernbrant och Maria Emmelin vid socialmedicin och global hälsa inleder ett samarbete med Eslövs kommun för att utvärdera deras arbete kring våld i nära relationer.

Fler aktuella avhandlingar


 

Nyhetsarkiv

Diabetesportalen/LUDC

Besök Lunds universitets webbplats om aktuell diabetesforskning:

Lunds universitets diabetescentrum (LUDC)

Konferenser och seminarier

 

Swede Cleft 16-17 oktober 2014

Andra nationella mötet om befolkningsstudier och biobanker - EpiHealth 12-13 nov 2014

Forskningens dag 2013: Leder rör oss alla - se webbinspelning i efterhand

Medicinska fakulteten

För fler länkar inom medicinska fakulteten och Lunds universitet - se Genvägar högst upp på sidan

Halvtidskontroller

Halvtidskontroller vid institutionen

Externa länkar

Hitta hit