lu.se

Kliniska vetenskaper, Malmö

Medicinska fakulteten | Lunds universitet

Meny

Institutionen för Kliniska vetenskaper, Malmö

Välkommen till institutionen för kliniska vetenskaper i Malmö (IKVM)! Institutionen tillhör medicinska fakulteten vid Lunds universitet och är strategiskt placerad tillsammans med Skånes universitetssjukhus. 

Här finns patientnära forskningsmiljöer för det 50-tal forskargrupper som är aktiva vid institutionen. Verksamheten spänner över ett brett fält – från molekylärmedicin till ett folkhälsoperspektiv. Delar av forskningen ingår i LUDC - Lunds Universitets Diabetescenter - ett av världens främsta på diabetesforskning.

Institutionen medverkar i två utbildningar som Lunds universitet bedriver i Malmö: mastersprogrammet i folkhälsovetenskap samt delar av läkarutbildningen (grundnivå).

Aktuellt


Pris till pionjär inom epigenetik och diabetes

2016-02-10 Charlotte Ling, professor i epigenetik vid Lunds universitets Diabetescentrum, är årets mottagare av "The DPLU/LUDC Nordic Prize to an Outstanding Young Investigator in Diabetes Research".


Porträttfoto av Pernilla Garmy. Foto: Privat
Avhandling: Omtalat program för psykisk hälsa under lupp

2016-02-08 Tonåringar som deltagit i det omdebatterade DISA-programmet för att motverka psykisk ohälsa är i de flesta fall positiva. Det framkommer i en ny avhandling från Pernilla Garmy.


Ny avhandling: Serotonin och frisättning av insulin

2016-02-08 Hedvig Bennet bidrar genom en ny avhandling till ökad kunskap inom diabetes. Den handlar om hur serotonin och dess receptorer reglerar frisättningen av insulin och glukagon.


Skådespelare tränar läkarstudenter

2016-02-08 För ett par år sedan tog Mats Lindström initiativ till att använda skådespelare för realistiska övningar på psykiatrikursen. Nu uppmärksammas det nya greppet i universitetets tidning LUM.


Porträttfoto av Julia Ellbrant.

Hon kartlägger besök på barnakuten

2016-02-04 I sitt pågående avhandlingsarbete kartlägger läkaren Julia Ellbrant medicinska kontakter inför besök på barnakuten samt hur vården sedan tar hand om dessa patienter.


SCAPIS-mottagningen i Malmö. Foto: Charlotte Carlberg Bärg
SCAPIS i Malmö halvvägs

2016-01-25 Befolkningsstudien SCAPIS har nu hunnit räkna in drygt hälften av det planerade deltagarantalet om 5 000 personer. Studien tilldelades nyligen också extra finansiering från Hjärt-Lungfonden.


Ämnesomsättning i fokus

2016-01-25 Sydsvenskan publicerar idag ett forskningsreportage om ett nyfunnet ämne med koppling till ämnesomsättningen. Bakom forskningen står bl.a. Ola Hansson vid Lunds universitets diabetescentrum.


Robert Gad

Han är läkarstudenternas favorit

2016-01-22 Till bästa kliniska handledare under termin 8 har läkarstudenterna vid Lunds universitet i Malmö, för andra terminen i rad, korat Robert Gad.


Porträttfoto av Lil Valentin.
Ny metod för att bedöma tumör i äggstock

2016-01-21 Med hjälp av ett vanligt, vaginalt ultraljud och en enkel metod för att bedöma tumörer i äggstockarna är det möjligt att bättra anpassa behandlingen. Det visar en internationell studie från bland andra Lil Valentin.

Ny studie om tumörer i äggstockarna, läs mer


paul franks
Paul Franks

20 miljoner till diabetesforskare

2016-01-20 Ett projekt som nyligen tilldelats ERC:s prestigefyllda Consolidator Grant leds av Paul Franks vid institutionen. Arbetet syftar till att ta fram biomarkörer som kan användas i utformningen av individanpassad förebyggande behandling för typ 2-diabetes och hjärtkärlsjukdomar. Anslaget är på totalt 1,9 miljoner euro.


Postdok-stipendium till Carina Wattmo

2016-01-18 Carina Wattmo, forskare och statistiker, tar den 18 januari emot Hjärnfondens postdoktorala stipendium om 280 000 kr. Carina Wattmo hoppas att genom sin forskning upptäcka nya metoder som kan förbättra behandlingen vill Alzheimers sjukdom.


Porträttfoto av Martin Lindström. Foto: Björn Martinsson
Martin Lindström
Grattis till dubbel doktor

2016-01-11 Martin Lindström har nyligen avlagt sin andra doktorsexamen. Denna gång i ekonomisk historia. Ämnet är olika riskfaktorer för dålig hälsa vid livets start, och hur dessa påverkar hälsan i vuxen ålder.


Månadens artikel om metod för Alzheimerupptäckt

2016-01-08 En i Sverige nyligen godkänd metod för att leta efter tidiga tecken på Alzheimers sjukdom med s.k. amyloid PET-kamera fungerar lika bra som det ryggvätskeprov som används sedan tidigare.

Det visar forskning från bl.a. Sebastian Palmqvist och Oskar Hansson, som nu utnämnts till Månadens artikel.


Nya rön kring skolresultat och ätstörningar

2015-12-21 En ny, omfattande registerstudie kastar nytt ljus över tidigare påvisade samband mellan skolprestationer och ätstörningar. Bland forskarna bakom studien finns Kristina Sundquist m.fl. vid Centrum för primärvårdsforskning (CPF).


helena larsson
Diabetestema i Sydsvenska Dagbladet

2015-12-21 Läs mer om typ 1-diabetes och aktuell forskning kring sjukdomen i Sydsvenska Dagbladet den 20 december 2015.

Medverkar gör bl.a. docent Helena Elding Larsson från institutionen.


Atlas - trädocka som bär på jordglob. Foto: MostPhotos
Atlas ger ny kunskap om muskler

2015-12-17 Vad händer egentligen i skelettmuskelcellerna när vi åldras? Varför minskar deras kapacitet att generera energi med åren? Nu vet vi mer tack vare den atlas över genaktiviteten i muskelcellen i förhållande till åldrandet som bl.a. forskare på Lunds universitets Diabetescentrum tagit fram.

Ny atlas om muskler och gener, läs mer


Wallenberg-anslag till minnesforskning

2015-12-16 Docent Oskar Hansson har tilldelats ett anslag på totalt närmare sex miljoner kronor från Marianne och Marcus Wallenbergs stiftelse under en treårsperiod. Oskar Hansson forskar kring demenssjukdomar och Parkinsons sjukdom.


Ny avhandling: Om betacellens utsöndring av insulin

2015-12-14 I sin avhandling har Vishal Salunkhe undersökt mekanismer som påverkar insulinutsöndringen och då framförallt processen som benämns exocytos. Här skriver han själv om sin forskning.


Jan Nilsson invald i Vetenskapsrådets styrelse

2015-12-11 Professor Jan Nilsson har nyligen valts in som ledamot  i Vetenskapsrådets styrelse.


Ny avhandling: Dold riskgrupp för benskörhet

2015-12-08 En kotfraktur som hittas i förbigående på röntgen spelar liten roll när det gäller ryggsmärta hos äldre män. Men fyndet kan användas till att identifiera individer med hög risk för att ha låg benmassa, benskörhet och för att ådra sig nya frakturer. Det visar ny forskning från Mehrsa Kherad, som nyligen disputerat vid institutionen.


Nio miljoner till forskning om depressioner

2015-12-08 Jonas Åkeson och Mats Lindström har tillsammans med en rad andra forskare tilldelats ett mångmiljonanslag för ett forskningsprojekt kring läkemedlet ketamin och depressioner.


Porträttbild av Gunilla Nordin Fredrikson. Foto: Kennet Ruona
Grattis till...

2015-12-08 ...professor Gunilla Nordin Fredrikson, som nyligen tilldelats ett anslag om närmare tre miljoner kronor till fortsatt forskning inom hjärt-kärlsjukdom.

   

Aktuella avhandlingar


Nyhetsarkiv