lu.se

Kliniska vetenskaper, Malmö

Medicinska fakulteten | Lunds universitet

Meny

Institutionen för Kliniska vetenskaper, Malmö

Välkommen till institutionen för kliniska vetenskaper i Malmö (IKVM)! Institutionen tillhör medicinska fakulteten vid Lunds universitet och är strategiskt placerad tillsammans med Skånes universitetssjukhus. 

Här finns patientnära forskningsmiljöer för det 50-tal forskargrupper som är aktiva vid institutionen. Verksamheten spänner över ett brett fält – från molekylärmedicin till ett folkhälsoperspektiv. Delar av forskningen ingår i LUDC - Lunds Universitets Diabetescenter - ett av världens främsta på diabetesforskning.

Institutionen medverkar i två utbildningar som Lunds universitet bedriver i Malmö: mastersprogrammet i folkhälsovetenskap samt delar av läkarutbildningen (grundnivå).

Aktuellt


 1,6 miljoner till forskning om celiaki och probiotika

2016-05-31 Docent Daniel Agardh tilldelades ett av de högsta anslagen från Crafoordska stiftelsen i den senaste utbetalningen. Han erhåller 1,6 miljoner kr till ett nytt projekt om glutenintolerans och probiotika.


Porträttfoto av Moa Wolff. Foto: Bertil Kjellberg
Avhandling - osäkert om yoga hjälper mot högt blodtryck

2016-05-30 Doktoranden Moa Wolff har undersökt om yoga fungerar som behandling i primärvården för högt blodtryck.Resultaten visar på en positiv utveckling av livskvalitet och självskattat välbefinnande, men om yoga hjälper för hypertoni, dvs. högt blodtryck, är osäkert.


Avhandling - njurproblem bland män och fertilitet

2016-05-27 Dag Eckersten har i sitt avhandlingsarbete undersökt befruktningsförmågan hos män som behandlas med dialys eller har fått en transplanterad njure.


Anslag till hjärt-kärl- och Alzheimerforskning

2016-05-23 Förmaksflimmer, åderförkalkning hos patienter med diabetes och Alzheimers sjukdom. Det är de områden som studeras av fyra medicinska forskare som fått pengar av Bundy Academy. Tre av dem, Andreas Edsfeldt, Niklas Mattsson och Erik Stomrud, kommer från institutionen.


Porträttfoto av Daniel Wenger. Foto: Daniel Johansson

Avhandling - kontroll av instabila höfter

2016-05-23 Sedan 1950-talet undersöks alla nyfödda barn i Sverige med avseende på instabila höfter. Barn som misstänks ha instabila höfter behandlas i en skena under ett par månader. Systemet fungerar mycket bra, visar Daniel Wenger i en avhandling.


Japansk metod bra vid operation av tarmtumörer

2016-05-23 Vid Skånes universitetssjukhus har ett nytt sätt att ta bort polyper och tidig cancer i tjocktarmen införts. Nyligen presenterades en studie av införandet som gjorts på ett 100-tal patienter vid kirurgienheten.


Därför har arv från mamma större genomslag vid diabetes

2016-05-19 Forskning från Lunds universitets diabetescentrum kan förklara varför typ 2-diabetes i större utsträckning ärvs från mamman. Arvsanlag i en tidigare känd riskgen, THADA, har visat sig vara dominanta om de kommit från mamman.


CEO - helhetstänk ger stark diabetesmiljö

2016-05-17 Genom att premiera ett helhetsomhändertagande har diabetesmiljön vid SUS (Skånes universitetssjukhus) blivit framgångsrik inom forskning, utbildning och omvårdnad. Läs den avslutande delen om Centre of Excellence-miljöer med koppling till institutionen.


Om nattarbete, sömnbesvär och typ 2-diabetes

hindrik mulder

2016-05-13 Sömnhormonet melatonin försämrar insulinfrisättningen hos personer med en vanlig genvariant, visar en ny studie från professor Hindrik Mulder. Rönen kan förklara varför risken för typ 2-diabetes är större hos till exempel nattarbetare eller personer med sömnbesvär, berättar han.


Nya rön kan förklara fetma

2016-05-12 Forskare från bland annat Lunds universitet har upptäckt en ny, och vad som tros vara viktig, mekanism bakom utveckling av fetma och associerade sjukdomar som insulinresistens och fettlever. Resultaten publiceras i Nature.


Avhandling: Nytt bröst med DIEP-lambå

2016-05-04 Efterfrågan av kroppsegen bröstrekonstruktion ökar bland kvinnor som genomgått bröstcancer. I en ny avhandling från doktoranden Stina Klasson presenteras för första gången en mer omfattande svensk överblick av DIEP-lambå, den vanligaste metoden för kroppsegen bröstrekonstruktion i Sverige.


Avhandling: Samband låg lungvolym och förmaksflimmer

Porträttfoto av Linda Johnson

2016-05-04 I en ny avhandling från Linda Johnson framkommer bland annat att låga lungvolymer innebär ökad sannolikhet att råka ut för förmaksflimmer, oberoende av andra faktorer.

En möjlig förklaring är att lungvolymen påverkar cirkulationen genom tryckändringar i thorax.


Stefan Lindgren ny ordförande för Svenska Läkaresällskapet

2016-05-02 Stefan Lindgren, professor vid Institutionen för kliniska vetenskaper i Malmö, blir ny ordförande för Svenska Läkaresällskapet från och med den 1 juli. Detta beslutade nyligen Läkaresällskapets fullmäktigeförsamling.


Avhandling: Utmaningar och möjligheter i äldrevården

Porträttfoto av Beata Borgström Bolmsjö. Foto: Bertil Kjellberg

2016-05-02 Doktoranden Beata Borgström Bolmsjö har i sin avhandling undersökt vården av äldre på särskilda boenden, s.k. SÄBO. Studien utgick från patienter på 11 olika boenden i tre städer i södra Sverige: Eslöv, Jönköping och Linköping.


Porträttfoto av Gull Rukh
Avhandling: Om geners effekt på vår hälsa

2016-04-28 Våra gener verkar kunna ha olika effekt på vår hälsa vid olika åldrar. Det är en av slutsatserna i en ny avhandling från Gull Rukh där bl.a. genetisk risk för fetma undersökts.

Ny avhandling om gener och hälsa


Olle Melander utsågs till Wallenberg Clinical Scholar

2016-04-13 Professor Olle Melander, nyligen mottagare av Göran Gustafsson-priset, har som en av fem forskare utsetts till Wallenberg Clinical Scholar. Forskarna erhåller vardera 15 miljoner kronor för en femårsperiod, med möjlighet till en förlängning i ytterligare fem år.


Porträttfot av Olle Melander.
Göran Gustafssonpriset till Olle Melander

2016-04-01 Olle Melander, professor i internmedicin med inriktning mot kardiovaskulära sjukdomar vid institutionen, är mottagare av det prestigefyllda Göran Gustafsson-priset för sin forskning om mekanismer bakom diabetes och hjärt/kärlsjukdom. Med priset följer ett anslag om totalt 4,5 miljoner kronor.

Göran Gustafsson-priset 2016, läs mer


Nytt mångmiljonanslag till CPF

2016-03-21 Professor Jan Sundquists forskargrupp vid Centrum för Primärvårdsforskning (CPF) har tilldelats cirka 18 miljoner skronor) av National Institutes of Health (NIH), USA. Anslaget ska användas till att studera hur arv och miljöfaktorer samverkar vid uppkomsten av drogmissbruk.

Nytt anslag till Jan Sundquist, CPF


Avhandling: Lungor hos för tidigt födda barn kan undersökas med ljus

2016-03-21 Idag är det främst med röntgen som man kan se hur mycket luft som finns i barnets lungor. Men i framtiden skulle sådana mätningar kunna göras med hjälp av laserljus, framkommer i en ny avhandling från Emilie Krite Svanberg.


bild anette agardh
Homosexualitet lika vanligt i Uganda som i andra länder

2016-03-17 Uganda är ett av de länder som har den hårdaste inställningen till homosexualitet. Ändå är homosexualitet lika vanligt bland unga i Uganda som i flera andra länder, visar en studie från universitetslektor Anette Agardh vid Lunds universitet.


Porträttfoto av Erik Renström.
CRC fyller snart 10 år - vad händer då?

2013-03-10 Jubileumsgeneralen Erik Renström berättar om en del av vad som händer i augusti 2016, då Clinical Research Centre (CRC) i Malmö fyller tio år. En av aktiviteterna är ett öppet hus för medarbetare och allmänhet.

CRC fyller 10 år - intervju med Erik Renström


Anestesiologi och intensivvård - rapport från en inspirerande dag

Bild av rött hjärta stickat av garn. Foto: MostPhotos

2016-03-09 Forskningen och utvecklingen inom anestesiologi och intensivvård i Sydsverige kännetecknas både av bredd och kreativitet. I en nyligen publicerad sammanfattning från en utbildningsdag på temat finns möjlighet att få en aktuell överblick.


Ny kunskap om Alzheimers sjukdom och beta-amyloid

2016-03-07 Ansamling av ämnet beta-amyloid i hjärnan försämrar minne och kognition vid Alzheimers sjukdom. Nya rön från Niklas Mattsson och Oskar Hansson visar att beta-amyloid uppträder på ett mer mångfacetterat vis än man tidigare trott.


Kadmium och ateroskleros ämne på konferens

Porträttfoto av Björn Fagerberg.

2016-03-07 Den 7 april är det dags för forskningsseminariet ”Kardiovaskulär epidemiologi i bred belysning – från befolkning till individ och prevention”. På programmet finns bl.a. kopplingen mellan kadmium och ateroskleros, ett ämne som belyses av Björn Fagerberg från Sahlgrenska akademien. Arrangör är EpiHealth.


Ny bok som belyser vaskulärt åldrande

2016-02-29 Early Vascular Aging (EVA) är den gemensamma benämningen på olika förklaringar till tidig utveckling av vaskulärt åldrande. Nu finns en ny bok om EVA och dess koppling till hjärt-kärlproblem, sammanställd av bland andra professor Peter M Nilsson.


Porträttfoto av Elin Hall. Foto: Björn Martinsson
Avhandling: Diabetes, epigenitik och könsskillnader

2016-02-25 Det finns skillnader i insulinutsöndringen mellan kvinnor och män som visar att kvinnor utsöndrar mer insulin. Skillnaden kan eventuellt förklaras av epigenetik.

Elin Hall har disputerat i ämnet.

Ny avhandling om diabetes


Jan Nilsson vice ordförande i VR:s styrelse

2016-02-23 Professor Jan Nilsson valdes nyligen till vice ordförande i VR:s styrelse. Samtidigt blev det klart att professor Anna Blom vid Institutionen för translationell medicin blir ordförande i VR:s ämnesråd för medicin och hälsa. Läs mer om utnämningarna och vilka frågor de båda nyvalda anser viktiga att arbeta med.


Pris till pionjär inom epigenetik och diabetes

2016-02-10 Charlotte Ling, professor i epigenetik vid Lunds universitets Diabetescentrum, är årets mottagare av "The DPLU/LUDC Nordic Prize to an Outstanding Young Investigator in Diabetes Research".

     

Aktuella avhandlingar


Nyhetsarkiv