lu.se

Kliniska vetenskaper, Lund

Medicinska fakulteten | Lunds universitet

Adjungerade professorer

Johan Bengzon, neurokirurgi
Arne Egesten, experimentell lungmedicin och allergologi
Eva-Marie Erfurth, endokrinologi
Per Malmström, klinisk onkologi
Ingemar Petersson, rörelseorganens sjukdomar
Eeva Piitulainen, lungmedicin
Pyotr Platonov, kardiologi
Jonas Ranstam, medicinsk statistik
Ulf Strömberg, epidemiologisk metodik
Jan Tennvall, onkologi
Kristina Tornqvist, oftalmologi
Magnus Tägil, ortopedi
Håkan Widner, neurologi
Xiangdong Wang, kirurgi
Johan Wennerberg, öron-, näs- och halssjukdomar