lu.se

Oftalmologi

Medicinska fakulteten | Lunds universitet

Meny

Forskning

Forskningen vid avdelning för oftalmologi är koncentrerad till studier av sjukdomar i näthinnan (retina).

I forskningsprogrammet ingår kliniska och experimentella studier där patogenes samt behandlingsstrategier vid ärftlig och förvärvad näthinnesjukdom studeras. Sjukdomstillstånden inkluderar retinitis pigmentosa, näthinneavlossning, åldersrelaterad makuladegeneration, läkemedelsskada och vaskulär näthinnesjukdom.

Metodiken innefattar klinisk rutinundersökning, mätning av näthinnans funktion med hjälp av elektrofysiologi, samt morfologisk och cell- och molekylärbiologisk undersökning av vävnadspreparat från patienter och försöksdjur. Effekten av olika behandlingar studeras på djurmodeller för de aktuella sjukdomarna.

FORSKNINGSPROJEKT 

Näthinnetransplantation 
Projektledare: Fredrik Ghosh, Docent/Överläkare

Ärftliga ögonsjukdomar och speciellt sjukdomsgruppen retinitis pigmentosa 
Projektledare: Sten Andréasson, professor/Överläkare,

Retinal ischemi - effekter på näthinnan och dess blodkärl 
Projektledare: Malin Malmsjö, docent, MD/PhD