lu.se

Medicinsk etik

Medicinska fakulteten | Lunds universitet

Meny

Avdelningen för medicinsk etik

Om avdelningen

Avdelningen för medicinsk etik bildades 1991. Medicinsk etik ett tvärvetenskapligt forsknings- och undervisningsämne. Syftet med den medicinsk etiska forskningen är att från olika utgångspunkter (analytiskt, kritiskt och historiskt) studera medicinskt beslutsfattande och medicinsk forskning, både de som fattas av individen och på samhällsnivå.

Under de drygt 20 år som avdelningen funnits har det pågått en livaktig och internationell forskning. Bland annat har avdelningens forskare skrivit om frågor som rör graviditet, HLR, kardiologisk forskning, livstestamenten, modeller för etisk beslutsfattande i vården, nedtrappning av vård på IVA, organdonation och transplantation, palliativ vård, paternalism, patientens deltagande i beslut och vaccination.

Aktuellt i Sverige:

 • En lyckad konferens om Prioriteringar i folkvandringens tid, den 9 maj! Sven Oredsson, sekreterare i Region Skånes etiska råd, har twittrat: https://twitter.com/svenoredsson
 • Mats Johansson deltog i Debatt i Lund den 26 april, om rätten till barn, och rätten till "rätt" barn. Se debatten här!
 • Göran Hermerén, Peter Höglund och Nils-Eric Sahlin kritiserar QALY i Läkartidningen 2016:113 den 11 april.
 • VBE har sin andra workshop den 17 juni kl. 13-16:15, denna gången med utgångspunkt i juridiken. Program:
 • Nils-Eric Sahlin intervjuas 17 mars i Aftonbladet om möjliga konsekvenser av fosterdiagnostik.
 • Lyssna på Göran Hermerén som blir intervjuad i Sveriges Radio 17 februari om kompensation till äggdonatorer.
 • Läs Göran Hermeréns krönika om den kontroversiella tekniken CRISPR som är föremål för diskussionen i Washingtonkonferensen On Human Gene Editing: International Summit Statement.
 • Lyssna på Vetandets värld - om Vårdens svåra val - om vår tids etikfrågor, med Göran Hermerén, Chatrine Pålsson Ahlgren och Ingemar Engström, ledamöter i SMER.
 • Statens medicinsk-etiska råds etikpris 2015 tilldelades den 27 november Göran Hermerén för hans synnerligen värdefulla insatser för den medicinska etiken, såväl nationellt som internationellt. Priset har delats ut i Stockholm vid Rosenbads konferenscenter under rådets 30-års jubileumskonferens, se SMERs länk
 • Läs Olle Dahlbäcks "Hallå där" med Göran Hermerén, med anledning av att Göran fick SMERs etikpris!
 • Ny publikation: Sahlin et al i Journal of Dentistry: Diagnostic Accuracy of Different Caries Risk Assessment Methods. A Systematic Review.

Läs festskriften dedicerad till Nils-Eric på hans 60-årsdag på Issuu.com

Nils-Eric Sahlin värnar om de etiska frågorna i Vetenskapsrådets tidning Curie, 12 oktober

Linus Broström replikerar i Dagens Medicin 23 september: Karolinska blandar bort korten om fuskanklagelse.

Det är hög tid att handel med biologiskt material utreds ordentligt. Läs Mats Johanssons och Nils-Eric Sahlins debattartikel i Sydsvenskan 11 juni.

I juninumret av Vetenskap och hälsa intervjuas Nils-Eric Sahlin om möjligheter och risker med individanpassad medicin.

Så bör forskningsfusk stoppas - läs Sten Stafströms och Nils-Eric Sahlins debattartikel i Svenska Dagbladet den 2 juni.

Tillsynen är obefintlig av forskning som kan vara farlig - Mats Johansson och Linus Broström i DN 15 maj.

Ska vi handla med mänsklig bröstmjölk? Nils-Eric Sahlin intervjuas i Forskning och framsteg nr 5

I Vetandets värld 26 mars, frågar sig Nils-Eric Sahlin mfl om vi verkligen ska skapa GMO-människor? Lyssna här!

Kontakt

Besöksadress 

Sölvegatan 19

BMC I12
 

 Postadress 
 BMC
 221 84 Lund
 

 Telefon 
 Lunds universitets växel:
 046-222 00 00
 

 Receptionen BMC 
 046-222 06 60