lu.se

Medicinsk etik

Medicinska fakulteten | Lunds universitet

Meny

Avdelningen för medicinsk etik

Joakim Färdow, doktorand i medicinsk etik, har fått ett stipendium à 50 000 kr från Läkarförbundet. Motivering: För ett intressant och aktuellt projekt med tydlig etisk valör angående hur den etiska plattformen för prioriteringar i vården förhåller sig till frågan om medfinansiering av vårdinsatser. Läs mer om Joakims doktorandprojekt "Etiska problem med fokus på prioriteringsplattformens tillämpning inom svensk sjukvård" här.

Grattis Joakim!

Om avdelningen för medicinsk etik

Avdelningen för medicinsk etik bildades 1991. Medicinsk etik ett tvärvetenskapligt forsknings- och undervisningsämne. Syftet med den medicinsk etiska forskningen är att från olika utgångspunkter (analytiskt, kritiskt och historiskt) studera medicinskt beslutsfattande och medicinsk forskning, både de som fattas av individen och på samhällsnivå.

Under de drygt 20 år som avdelningen funnits har det pågått en livaktig och internationell forskning. Bland annat har avdelningens forskare skrivit om frågor som rör graviditet, HLR, kardiologisk forskning, livstestamenten, modeller för etisk beslutsfattande i vården, nedtrappning av vård på IVA, organdonation och transplantation, palliativ vård, paternalism, patientens deltagande i beslut och vaccination.

Aktuellt i Sverige:

 • Etikutbildningen på läkarprogrammen är sorgligt otillräcklig, skriver Barbro Westergren och Nils-Eric Sahlin i Uppsala Nya Tidning den 20/11.
 • Göran Hermerén och Nils-Eric Sahlin med flera kritiserar NT-rådets utspel om prioriteringsplattformen den 3 november i Läkartidningen 2016;113:ECWT
 • Göran Hermerén, Mats Johansson och Nils-Eric Sahlin medverkade 29 september i "Forskningsfuskets ansikten" ett samarbete mellan Sveriges unga akademi och VRs expertråd i etik. Läs Olle Dahlbäcks artikel och Malmö Högskolas forskningsblogg.
 • Nils-Eric Sahlin har blivit invald i Academia Europaea, se http://www.ae-info.org/. Academia Europaea har som mål att med hjälp av sina medlemmar verka för att främja forskning samt akademisk utbildning, till allas gemensamma nytta
 • I Läkartidningen 2016:113 klarlägger Nils-Eric Sahlin och Lena Wahlberg att det finns "synnerligen begränsat rättsligt utrymme för innovativ användning av oprövad behandling utan forskningstillstånd".
 • En lyckad konferens om Prioriteringar i folkvandringens tid, den 9 maj! Sven Oredsson, sekreterare i Region Skånes etiska råd, har twittrat: https://twitter.com/svenoredsson
 • Mats Johansson deltog i Debatt i Lund den 26 april, om rätten till barn, och rätten till "rätt" barn. Se debatten här!
 • Göran Hermerén, Peter Höglund och Nils-Eric Sahlin kritiserar QALY i Läkartidningen 2016:113 den 11 april.
 • VBE har sin andra workshop den 17 juni kl. 13-16:15, denna gången med utgångspunkt i juridiken. Program:
 • Nils-Eric Sahlin intervjuas 17 mars i Aftonbladet om möjliga konsekvenser av fosterdiagnostik.
 • Lyssna på Göran Hermerén som blir intervjuad i Sveriges Radio 17 februari om kompensation till äggdonatorer.
 • Läs Göran Hermeréns krönika om den kontroversiella tekniken CRISPR som är föremål för diskussionen i Washingtonkonferensen On Human Gene Editing: International Summit Statement.
 • Lyssna på Vetandets värld - om Vårdens svåra val - om vår tids etikfrågor, med Göran Hermerén, Chatrine Pålsson Ahlgren och Ingemar Engström, ledamöter i SMER.
 • Statens medicinsk-etiska råds etikpris 2015 tilldelades den 27 november Göran Hermerén för hans synnerligen värdefulla insatser för den medicinska etiken, såväl nationellt som internationellt. Priset har delats ut i Stockholm vid Rosenbads konferenscenter under rådets 30-års jubileumskonferens, se SMERs länk
 • Läs Olle Dahlbäcks "Hallå där" med Göran Hermerén, med anledning av att Göran fick SMERs etikpris!

Kontakt

Besöksadress 

Sölvegatan 19

BMC I12
 

 Postadress 
 BMC
 221 84 Lund
 

 Telefon 
 Lunds universitets växel:
 046-222 00 00
 

 Receptionen BMC 
 046-222 06 60