lu.se

Logopedi, foniatri och audiologi

Medicinska fakulteten | Lunds universitet

Aktuellt

Logopediskt forum

DSM V - ett utökat ansvar för logopeder

SvenOlof Dahlgren

Var: Föreläsningssal 2 i Blocket, Lund

När: 24/9, klockan 16.00 till ca 18.00

DSM-5 innebär ett utökat ansvar för logopeder vid olika typer av utredningar inom "Neurodevelopmental disorders". Förutom fler diagnoser inom språkstörningsfältet kommer logopedernas ansvar öka även inom andra syndrom såsom autismspektrumtillstånd.

SvenOlof Dahlgren är fil.dr och leg.psyk och har mångårig erfarenhet inom autismspektrum och andra neuropsykiatriska tillstånd utifrån diagnostik och kognitiva funktionsnedsättningar. Han är författare till boken ”Varför stannar bussen när jag inte ska gå av?”, som under de senare åren varit kurslitteratur på Logopedutbildningen i Lund.

Föreläsningen avslutas med en diskussion där både logopeder, studenter och lärare deltar.

Vi avslutar tillfället med mingel och något ätbart.

O.s.a senast den 17/9 till Helena.Andersson@med.lu.se

Varmt välkomna!

Viveka Lyberg Åhlander, Olof Sandgren och Helena Andersson

För Logopedprogrammet, Lunds universitet


KURSER INOM AUDIOLOGI OCH LOGOPEDI PÅ AVANCERAD NIVÅ – LUNDS UNIVERSITET HÖSTEN 2014

 

AUDN09 Theoretical Course in Audiology and Speech and Language Therapy 7,5 hp 

"Patient involvement in rehabilitation"

 

 Föreläsare: Dr. Ariane Laplante-Lévesque. A Laplante-Lévesque är ”audiologist” med masterexamen inom audiologi från University of Montreal och doktorsexamen från University of Queensland. A Laplante-Lévesque bor i Köpenhamn och arbetar på Oticons forskningsavdelning Eriksholm, hon är även knuten till Linköpings universitet. 

 Dr. Ariane Laplante-Lévesque: "I currently research barriers and facilitators to hearing help-seeking and rehabilitation, applications of theories of behaviour change to audiology, the interaction between the health professional and the person with hearing impairment, tele-audiology, and hearing aid outcomes. I conduct both quantitative and qualitative research".

Kursen vänder sig främst till kliniskt verksamma inom både audiologi- och logopedfältet, samt studerande på avancerad nivå vid audiologi- och logopedprogram.

Kursansvarig: Docent Jonas Brännström Lunds universitet. jonas.brannstrom@med.lu.se

Kursperiod: v 40-41, därefter eget projektarbete med slutredovisning i januari 2015.

Mer information finns på www.med.lu.se/master_audiologi_logopedi/kursplaner_audiologi

Välkommen att söka kursen via antagning.se senast den 15 april. 

 

LOGN02 Handledning i logopedi och audiologi

 

Det övergripande syftet med kursen är att ge de studerande teoretiska insikter och praktiska färdigheter i ämnesdidaktisk handledning inom det audiologiska /logopediska fältet. Kursen bygger på tidigare förvärvade kunskaper i psykologi och kunskaper och färdigheter i kommunikation samt egen erfarenhet av behandlande - patientrelationen och handledningssituationen. Undervisningen sker i form av föreläsningar, gruppövningar och seminarier.

Kursen vänder sig främst till kliniskt verksamma inom både audiologi- och logopedfältet, samt studerande på avancerad nivå vid audiologi- och logopedprogram.

Kursperiod: v 49-3, med slutseminarium i januari 2015.

Mer information finns på www.med.lu.se/master_audiologi_logopedi/kursplaner_logopedi

Välkommen att söka kursen via antagning.se senast den 15 april. 


Disputation

Fredagen den 18 oktober disputerade Olof Sandgren.

Titel: There’s more to the picture than meets the ear – Gaze behavior during communication in children with hearing impairment.  

Fakultetsopponent: Prof. Courtenay Norbury, Royal Holloway, Univ. of London.

Sammanfattande artikel 


Boksläpp

Den 14 juni hölls ett vetenskapligt symposium med anledning av boksläpp av "Pragmatik - teori, utveckling och svårigheter".

Material från föreläsningarna finns här

Publikationer

För lista över våra publikationer, se här:

LUP

För lista över våra magisteruppsatser, ser här:

LUP - studentarbeten