lu.se

Logopedi, foniatri och audiologi

Medicinska fakulteten | Lunds universitet

Aktuellt

KURSER INOM AUDIOLOGI OCH LOGOPEDI PÅ AVANCERAD NIVÅ – LUNDS UNIVERSITET HÖSTEN 2014

 

AUDN09 Theoretical Course in Audiology and Speech and Language Therapy 7,5 hp 

"Patient involvement in rehabilitation"

  

 Föreläsare: Dr. Ariane Laplante-Lévesque. A Laplante-Lévesque är ”audiologist” med masterexamen inom audiologi från University of Montreal och doktorsexamen från University of Queensland. A Laplante-Lévesque bor i Köpenhamn och arbetar på Oticons forskningsavdelning Eriksholm, hon är även knuten till Linköpings universitet. 

 Dr. Ariane Laplante-Lévesque: "I currently research barriers and facilitators to hearing help-seeking and rehabilitation, applications of theories of behaviour change to audiology, the interaction between the health professional and the person with hearing impairment, tele-audiology, and hearing aid outcomes. I conduct both quantitative and qualitative research".

Kursen vänder sig främst till kliniskt verksamma inom både audiologi- och logopedfältet, samt studerande på avancerad nivå vid audiologi- och logopedprogram.

Kursansvarig: Docent Jonas Brännström Lunds universitet. jonas.brannstrom@med.lu.se

Kursperiod: v 40-41, därefter eget projektarbete med slutredovisning i januari 2015.

Mer information finns på www.med.lu.se/master_audiologi_logopedi/kursplaner_audiologi

Välkommen att söka kursen via antagning.se senast den 15 april. 

      

LOGN02 Handledning i logopedi och audiologi

   

Det övergripande syftet med kursen är att ge de studerande teoretiska insikter och praktiska färdigheter i ämnesdidaktisk handledning inom det audiologiska /logopediska fältet. Kursen bygger på tidigare förvärvade kunskaper i psykologi och kunskaper och färdigheter i kommunikation samt egen erfarenhet av behandlande - patientrelationen och handledningssituationen. Undervisningen sker i form av föreläsningar, gruppövningar och seminarier.

Kursen vänder sig främst till kliniskt verksamma inom både audiologi- och logopedfältet, samt studerande på avancerad nivå vid audiologi- och logopedprogram.

Kursperiod: v 49-3, med slutseminarium i januari 2015.

Mer information finns på www.med.lu.se/master_audiologi_logopedi/kursplaner_logopedi

Välkommen att söka kursen via antagning.se senast den 15 april. 


Inbjudan till föreläsning

Tisdagen den 20 maj, kl. 13.15-15.00 gästas vi av leg. logoped och med.dr. Martina Hedenius från Uppsala som kommer ge en föreläsning om

Minnesfunktioner hos barn med språk-/lässvårigheter

Lokal: F3, Avd f logopedi, fonitari och audiologi

Martina disputerade hösten 2013 på en avhandling med titeln "Procedural and declarative memory in children with developmental disorders of language and literacy".

Anmäl senast den 22 april till kristina.hansson@med.lu.se om du vill komma

Varmt välkomna!


Disputation

Fredagen den 18 oktober disputerade Olof Sandgren.

Titel: There’s more to the picture than meets the ear – Gaze behavior during communication in children with hearing impairment.  

Fakultetsopponent: Prof. Courtenay Norbury, Royal Holloway, Univ. of London.

Sammanfattande artikel 


Boksläpp

Den 14 juni hölls ett vetenskapligt symposium med anledning av boksläpp av "Pragmatik - teori, utveckling och svårigheter".

Material från föreläsningarna finns här

Publikationer

För lista över våra publikationer, se här:

LUP

För lista över våra magisteruppsatser, ser här:

LUP - studentarbeten