lu.se

Logopedi, foniatri och audiologi

Medicinska fakulteten | Lunds universitet

Meny

Aktuellt

Logopediskt forum

The Better Communication Research Programme – Improving services for children and young people with speech, language and communication needs

Julie Dockrell

Var: Fernströmsalen, BMC, Sölvegatan 19, Lund

När: 17 november 15:30-17:30

The Better Communication Research Programme är en treårig brittisk statlig forskningssatsning för att möta de behov som pekades ut i Bercow report, en regeringsrapport om språkliga svårigheter hos förskolebarn och skolelever. Projektet har resulterat i ett stort antal vetenskapliga artiklar, rapporter och sammanställningar för att utvärdera de insatser som ges, och för att kunna ge rekommendationer till yrkesverksamma i arbetet med barn och ungdomar med språkliga svårigheter.

Julie Dockrell, professor vid Institute of Education, University of London, har under lång tid varit central i den brittiska forskningen om språkstörning och dess effekter på skolsituation, psykosocialt mående och utveckling. I nyare studier har hon också intresserat sig för ljudmiljöns påverkan på lärande. Hennes studier har betytt mycket för utformningen av logopediska och pedagogiska insatser vid språkstörning och kan tjäna som inspiration för liknande utvärderingar i Sverige.

Föreläsningen avslutas med en diskussion där både logopeder, studenter och lärare deltar. Vi avslutar forumet med mingel och något ätbart.

O.s.a senast den 9/11 till helena.andersson@med.lu.se

Varmt välkomna!

Olof Sandgren, programdirektör logopedprogrammet, Lunds universitet


Konsensuskonferens om logopediska insatser för barn med språkstörning 22 maj, 2015 

Publikationer

För lista över våra publikationer, se här:

LUP

För lista över våra magisteruppsatser, ser här:

LUP - studentarbeten