lu.se

Logopedi, foniatri och audiologi

Medicinska fakulteten | Lunds universitet

Aktuellt

Under kvällen 21 april anordnar vi tillsammans med Skånes stamningsförening ett seminarium om barn som stammar. På seminariet kommer bla Stina Christoffersson och Johanna Pihl i kurs L32 att berätta om sitt besök på Michel Palin Centre for Stammering Children. Mer information finns här: Skånes stamningsförening


Masterprogram i Logopedi

Masterprogram i medicinsk vetenskap, Logopedi är öppet för sen anmälan. Ansök senast 15 april

Information om fristående kurser inom logopedi finns här 

För mer information, kontakta studievägledare Jenny Arfwedson


Konsensuskonferens om logopediska insatser för barn med språkstörning 22 maj, 2015 

Publikationer

För lista över våra publikationer, se här:

LUP

För lista över våra magisteruppsatser, ser här:

LUP - studentarbeten