lu.se

Logopedi, foniatri och audiologi

Medicinska fakulteten | Lunds universitet

Meny

Aktuellt

Kurs

Handledning i audiologi och logopedi

Kursen vänder sig till dig som vill verka som handledare vid våra (eller andra) utbildningar. Välkommen att söka kursen senast 15 april. Kursen kommer förläggas till veckorna 48-2 men ett par dagar per vecka i Lund.


Avhandling

Ketty Holmströms disputerade den 28/11 2015, med avhandlingen "Lexikal organisation hos en- och flerspråkiga skolbarn med språkstörning".

Opponent: Professor Kerttu Huttunen, Åbo Akademi, Finland

Ordförande vid disputationen: Susanne Shötz

Publikationer

För lista över våra publikationer, se här:

LUP

För lista över våra magisteruppsatser, ser här:

LUP - studentarbeten