lu.se

Kirurgi

Medicinska fakulteten | Lunds universitet

Bukspottkörtelcancer (pankreascancer)

Forskargruppsledare 

roland andersson
Roland Andersson.

Professor Roland Andersson

Medarbetare 

Katarzyna Said-Hilmersson, laboratorieingenjör
Monika Posaric-Bauden,forskarstuderande
Daniel Ansari, forskarstuderande
Chinmay Gundewar, forskarstuderande
Emelie Karnevi, forskarstuderande
Carlos Urey, forskarstuderande

Projektet 

Bukspottkörtelcancer är fjärde orsaken till död betingat av cancer och elfte vanligaste cancerdiagnosen med en fortfarande mycket dålig överlevnad. Strax under 900 svenskar insjuknar varje år. Förbättringar efter cellgiftsbehandling har varit ganska marginella och patientlidandet, inte minst betingat av en tumör-associerad kraftig viktnedgång respektive smärtproblematik, är betydande. Cancer i bukspottkörteln är associerat med mycket stora kostnader där de sjukdomsrelaterade totala samhällskostnaderna inkluderande "produktionsbortfall" orsakat av för tidig död i Sverige uppgår till cirka 1.7 miljarder kronor årligen.

I kliniska studier göres hälsoekonomiska analyser, resultat av kirurgisk och cellgiftsbehandling, identifikation och beskrivning av olika tumörformer i bukspottkörteln inkluderande den "vanliga" bukspottkörtelcancern (duktal pankreascancer), cystiska tumörer samt mera infrekventa solida tumörer i bukspottkörteln vad avser utfall och specifika tumörkarakteristika som kan vara av prognostiskt värde och även styra val av behandling. Kliniska studier göres vad avser korrelationen mellan tumöraggressivitet, uttryck av specifika receptorer för bl a inflammation, tumörtillväxt, "transportreceptorer" för cellgift mm för att se kopplingar just till effekt av olika behandling, val av desamma och utfall. Dessutom göres studier med s k proteomik-teknik, dvs detaljerad analys av äggviteprofil i blodet på patienter med framför allt riskfaktorer för utveckling av pankreasancer (nydebuterad typ 2-diabetes, hereditär pankreatit och pankreascancer) korrelerat till radiologiska fynd, immunhistokemi, tumöraggressivitet och utfall, allt i syfte att tidigare diagnosticera tumören och därmed uppnå bättre resultat.

Experimentellt (in vitro) göres studier med flera olika cellinjer med bukspottkörtelcancer där olika former av behandling studeras och hur detta potentiellt hämmar tumörtillväxt genom olika mekanismer. Syftet är att dels ta fram nya effektiva "bromsmediciner" baserade på blockering av flera av de mekanismer som visats betydelsefulla för tillväxt av bukspottkörtelcancer och dels att vidareutveckla befintliga och nya typer av cellgiftsbehandling mot bukspottkörtelcancer, i syfte att användas såväl i den rent palliativa situationen som vid s k adjuvant behandling, dvs efter kurativt syftande kirurgi. Synergieffekter mellan cellgifter och övriga kombinationer med tumörbromsande effekt göres med beaktande av tumörernas olika uttryck av tumörutvecklande egenskaper och receptorer. Denna typ av mera individualiserad behandling baserat på tumöregenskaper skulle utgöra ett betydande nytillskott i behandlingsarsenalen.

Kliniska och experimentella studier göres i nationellt och internationellt samarbete, experimentellt och kliniskt inkluderande Wenzhou Medical College och Zhongshan Hospital, Fudan University, Shanghai, båda i Kina samt ett skandinaviskt nätverk (www.hpbscand.org).

BMCs forskningsdatabas 

Relaterade publikationer 

 1. Ansari D, Aronsson L, Sasor A, Welinder C, Rezeli M, Marko-Varga G, Andersson R. The role of quantitative mass spectrometry in the discovery of pancreatic cancer biomarkers for translational science. J Transl Med 2014; 12:87.
 2. Ansari D, Urey C, Gundewar C, Andersson R. Comparison of MUC4 expression in primary and paired lymph node metastases in pancreatic cancer. Scand J Gastroenterol 2013;48:1183-1187.
 3. Ghatnekar O, Andersson R, Svensson M, Persson U, Ringdahl U, Zeilon P, Borrebaeck CA. Modelling the benefits of early diagnosis of pancreatic cancer using a biomarker signature. Int J Cancer 2013;133:2392-2397.
 4. Ansari D, Tingstedt B, Andersson R. Pancreatic cancer - cost for overtreatment with gemcitabine. Acta Oncologica 2013;52:1146-1151.
 5. Karnevi E, Said K, Andersson R, Rosendahl AH. Metformin-mediated growth inhibition involves suppression of the IGF-1 signalling pathway in human pancreatic cancer cells. BMC Cancer 2013;13:235.
 6. Ansari D, Nilsson J, Andersson R, Regnér S, Tingstedt B, Andersson R. Artificial neural networks predict survival from pancreatic cancer after radical surgery. Am J Surg 2013;205:1-7.
 7. Shan YF, Fang YF, Wang XQ, Jin R, Zhang QY, Andersson R. Experimental studies on treatment of pancreatic cancer with double-regulated duplicative adenovirus AdTPHre-hEndo carrying human endostatin gene. Pancreatology 2013;4:393-400.
 8. Danielsson K, Ansari D, Andersson R. Personalizing pancreatic cancer medicine: what are the challenges? Future Medicine 2013;10:45-59.
 9. Rosendahl A, Chen S, Wu DW, Andersson R. Polysaccharide-K (PSK increases p21WAF/Cip1, Bax, and promotes apoptosis in pancreatic cancer cells: involvement of TLR2 and TLR4. Pancreatology 2012;12:467-474. 
 10. Rosendahl A, Gundewar C, Said K, Andersson R. Celecoxib synergizes human pancreatic ductal adenocarcinoma cells to sorafeni-induced growth inhibition. Pancreatology 2012;12:219-226.
 11. Chen S, Wu DW, Wang XD, Andersson R. Polysaccharide-K (PSK) in cancer - old story, new possibilities? Current Medicinal Chemistry 2012;19:757-762.
 12. Wingren C, Sandström A, Segersvärd R, Carlsson A, Andersson R, Löhr M, Borrebaeck CAK. Identification of serum biomarker signatures associated with pancreatic cancer - a basis for improved diagnosis. Cancer Res 2012;72:2481-2490.
 13. Chen S, Ansari D, Wu DQ, Andersson R. Does gemcitabine-based combination therapy improve the prognosis of unresectable pancreatic cancer? A meta-analysis of 26 randomized controlled clinical trials. World J Gastroenterol 2012;18:4944-4958.
 14. Ansari D, Cheng BC, Dong L, Zhou MT, Andersson R. Pancreatic cancer: Translational research aspects and clinical implications. World J Gastroenterol 2012;18:1417-1424.
 15. Tingstedt B, Andersson E, Flink A, Bolin K, Lindgren B, Andersson R. Pancreatic cancer, healthcare cost, and loss of productivity: a register-based approach. World Journal of Surgery 2011:35:2298-2305.
 16. Ansari D, Rosendahl A, Elebro J, Andersson R. Systematic review of immunohistochemical biomarkers to identify prognostic subgroups of patients with pancreatic cancer. British Journal of Surgery 2011;98:1041-1055.
 17. Chen S, Rosendahl A, Ansari D, Andersson R. Proteome-based biomarkers in pancreatic cancer. World Journal of Gastroenterology 2011;17:4845-4852.
 18. Dunér S, Lopatko Lindman J, Ansari D, Gundewar C, Andersson R. Pancreatic cancer: the role of pancreatic stellate cells in tumor progression. Pancreatology 2011;10:673-681.
 19. Chen S, Wu DQ, Rosendahl AH, Andersson R, Wang XD. The role of phosphatidylinositol 3-kinase signaling pathwahs in pancreatic cancer. Pancreatology 2011;11:252-260. 
 20. Tingstedt B, Weitkämper C, Andersson R. Early onset pancreatic cancer - comparison against matched controls. Ann Gastroenterol 2011;24:206-212.
 21. Bartosch-Härlid A, Andersson R. Diabetes mellitus in pancreatic cancer and the need for diagnosis of asymptomatic disease. Pancreatology 2010;10:423-428.
 22. Liu D, Fei L, Björk-Werner J, Andersson R. Intraductal papillary mucinous neoplasms of the pancreas: diagnosis and management. Eur J Gastroenterol Hepatol 2010; 22:1029-1038.
 23. Bartosch-Härlid A, Andersson R. Cachexia in pancreatic cancer - mechanisms and potential intervention. e-SPEN Journal, the European e-Journal of Clinical Nutrition and Metabolism 2009;4:e337-e343.
 24. Andersson R, Aho U, Nilsson BI, Pastor-Anglada M, Peters GJ, Rasch W, Sandvold ML. Gemcitabine chemoresistance in pancreatic cancer - molecular mechanisms and potential solutions. Review. Scandinavian Journal of Gastroenterology 2009;44:782-786.
 25. Andersson B, Aho U, Pendse M-L, Nilsson J, Tingstedt B, Andersson R. Gemcitabine treatment in pancreatic cancer - prognostic factors and outcome. Annals of Gastroenterology 2007;20:130-137.
 26. Aho U, Zhao X, Löhr M, Andersson R. Molecular mechanisms of pancreatic cancer and potential targets of treatments. Review. Scandinavian Journal of Gastroenterology 2007;42:279-296.
 27. Tingstedt B, Johansson P, Andersson B, Andersson R. Predictive factors in pancreatic ductal adenocarcinoma - role of the inflammatory response. Scandinavian Journal of Gastroenterology 2007;42:754-759.
stoed vaar forskning