lu.se

Kliniska vetenskaper, Lund

Medicinska fakulteten | Lunds universitet

Jarl Risberg, professor

jarl risberg

Fick förmånen att forska under David Ingvar

Den siste november blir Jarl Risbergs, professor i neuropsykologi, sista arbetsdag vid Universitetssjukhuset och Universitetet.
Sedan väntar ett liv som pensionär.
– Visst känns det lite speciellt. Men det blir absolut inte något trauma för mig. Man kan säga att jag förberett min pension genom en successiv avtrappning. De doktorander jag varit handledare för har disputerat och jag kommer dessutom inte att släppa kontakten helt. Jag kommer att fortsätta vara aktiv som professor emeritus.

Jarl Risberg kom till Lund 1964 och ingick i en forskargrupp under ledning av professorn och hjärnforskaren David Ingvar.
– Det var en förmån. David Ingvar lärde mig hur man mäter hjärnans blodflöde med hjälp av radioaktiva isotoper.

David Ingvar och hans forskargrupp var pionjärer på området.
– Vi kunde visa att det krävs energi, vilket avspeglades som förhöjt blodflöde, vid tankeverksamhet i hjärnan. I dag har forskningen exploderat inom detta område.

Efter disputationen i neuropsykologi 1973 var Jarl Risberg under ett år gästforskare i USA.
– Tack vare min kontakt med David Ingvar fick jag förmånen att komma till en forskargrupp i Birmingham, Alabama. Där lärde jag mig en metod som innebar att patienten kunde inandas isotopen genom en mask över luftvägarna. Med den tekniken slapp man punktera artären i halsen, vilket var varken smärt- eller riskfritt.

Den nya metoden kom framför allt att användas vid den Psykogeriatriska kliniken i Lund. Under många år kom den att få stor betydelse för demensforskningen och den var en viktig diagnostisk metod vid utredning av patienter med demenssymptom.

I dag är Jarl Risberg fortfarande mest engagerad inom området demenssjukdomar.
– Det borde satsas ännu mer på forskning om dessa sjukdomar, speciellt Alzheimers sjukdom, säger han.

– Vi blir äldre och äldre i samhället och då demenssjukdomarna är åldersrelaterade innebär det också att fler kommer att drabbas i framtiden.

En framtid Jarl Risberg kommer att ägna en del tid åt det snart nybyggda fritidshuset i Blekinge.
– Det är visserligen beställt monterat och färdigt, men det finns säkert mycket som jag kan göra. Dessutom har jag tre barn och sju barnbarn, berättar han.

Olle Dahlbäck, Informationsansvarig IKVL