lu.se

Kliniska vetenskaper, Lund

Medicinska fakulteten | Lunds universitet

Herwald/Egesten, docenter

heiko herwald och arne egesten

Lundaforskare startar vetenskaplig tidskrift

Vetenskapliga tidskrifter finns det gott om.
Dock inte någon som enbart behandlar människans medfödda immunitet – åtminstone inte under namnet ”Innate Immunity”.

Tills nu.

Två Lundaforskare tar, milt sagt, saken i egna händer när de med ett schweiziskt bokförlag som finansiär nu skapar den vetenskapliga tidskriften ”Innate Immunity”.

– Det medfödda immunförsvaret har tidigare inte fått så stor uppmärksamhet, men det är ett område inom forskningen som vuxit oerhört det senaste decenniet, säger Arne Egesten, docent vid Institutionen för kliniska vetenskaper, Lunds universitet, som tillsammans med docent Heiko Herwald är forskarna bakom projektet.

– Det finns numera nästan varje vecka någon artikel som behandlar människans medfödda immunförsvar i stora vetenskapliga tidskrifter som Nature och Science, men det finns ingen tidskrift där forskare runt om i världen kan publicera enbart artiklar som rör just det här området. Vi kände att det fanns ett behov, säger Arne Egesten.

– Vi har tidigare gett ut en textbok där studenter har kunnat hämta information och förvärva kunskaper, men med ett sådant upplägg åldras artiklarna snabbt och efterfrågan svalnar. En tidskrift är mer aktuell och dynamisk - den finns ju hela tiden vid forskningsfronten, säger Heiko Herwald.

Idén föddes så sent som i början av hösten, men redan innan jul ska den nya hemsidan finnas tillgänglig på Internet

– Vi räknar med att kunna ta emot manuskript i mitten av januari 2008 och nästa höst kommer det första numret ut, berättar Arne Egesten.

Viktigt i de här sammanhangen är att få en så hög impactfaktor som möjligt, ett mått på vetenskaplig kvalitet, på produkten.

– När tidskriften har funnits i två år bedöms den och då avgörs om den platsar i Medline.

Medline är en sökmotor för medicinska artiklar och att finnas representerad där är helt avgörande för att en vetenskaplig tidskrift ska överleva.

– Vi har två år på oss att göra något bra av det här, säger Heiko Herwald som tycker att förutsättningarna för att lyckas är bra.

– I det redaktionsråd som ska bedöma inkomna manuskript finns många internationella forskare som var och en är expert på sin del av människans medfödda immunförsvar.

Jules Hoffman, ordförande i Franska vetenskapsakademin, och en av de första som beskrev hur det medfödda immunförsvaret via receptorer direkt kan känna igen bakterier ingår liksom Björn Dahlbäck, professor i Malmö och Niels Borregaard, professor i Köpenhamn.

– De kommer att aktivt vara med och utforma tidskriftens policy, säger Arne Egesten som är lika förvånad som kollegan Heiko Herwald över att namnet på tidskriften faktiskt kunde bli ”Innate Immunity”, även om det stod högst upp på forskarnas önskelista.

– Vi var övertygade om att namnet redan var upptaget, men det var det inte och det är vi naturligtvis glada över. Det talar ju exakt om vad det här handlar om och det är viktigt.

Det schweiziska bokförlaget som stöttar projektet ger sedan tidigare ut ett 80-tal medicinska vetenskapliga tidskrifter och är beredda att satsa nästan 1,5 miljoner kronor på Lundaprojektet under två år.

Själv satsar forskarna inte en krona.

– Vi blir heller inte rika på det här, det går på ren entusiasm, säger Heiko Herwald.

Olle Dahlbäck, Informationsansvarig IKVL