lu.se

Kliniska vetenskaper, Lund

Medicinska fakulteten | Lunds universitet

Meny

Institutionen för Kliniska vetenskaper Lund

Disputation 3/12: Integrativ epidemiologi kan leda till skräddarsydd cancerbehandling

andrea markkula
Andrea Markkula disputerar torsdagen den 3 december.

Genom att använda sig av statistiska modeller i kombination med labbnära forskning kan behandlingen av bröstcancer anpassas bättre till individen. Behandlingens utfall beror inte bara på tumörtyp utan flera faktorer påverkar.

Andrea Markkula undersöker i sin avhandling ”Genetic factors, body constitution, and tumor characteristics in relation to breast cancer prognosis” kombinationer av faktorer som leder till sämre följsamhet till behandling och om kroppsmått såsom bröststorlek och BMI kan förutsäga prognos.


Disputationer

NOVEMBER
27 Ingela Ahnlide, klinisk medicin med inriktning dermatologi. "Aspects on skin cancer diagnosis in clinical practice".
28 Gisela Lilja, klinisk medicin med inriktning neurologi. "Cognitive function after cardiac arrest and targeted temperature management".
28 Ketty Holmström, klinisk medicin med inriktning logopedi. "Lexikal organisation hos en- och flerspråkiga skolbarn med språkstörning".

DECEMBER
3 Andrea Markkula, klinisk medicin med inriktning onkologi. "Genetic factors, body constitution, and tumor characteristics in relation to breast cancer prognosis".
4 Karin Holm, klinisk medicin med inriktning experimentell infektionsmedicin. "A syndrome so characteristic. Molecular and clinical studies of Fusobacterium necrophorum and Lemierre’s syndrome".
10 Mattias Aine, biomedicin med inriktning cancergenomik. "DNA methylation profiling of urothelial carcinoma".
11 Celine Lönnerfors, klinisk medicin med inriktning obstetrik och gynekologi. "Robot-assisted laparoscopic surgery for benign uterine disease; applications, outcome and hospital cost".
11 Jonas Berge, klinisk medicin med inriktning beroendemedicin. "Substance use in adolescents and young adults: an investigation of interactions of drugs of abuse and the role of parents and peers in early onset of substance use and its longterm consequences".
16 Lisa Crona, klinisk medicin med inriktning psykiatri. "Long-term course of severe depression with focus on suicidality".
16 Pontus Höglund, klinisk medicin med inriktning longitudinell psykiatri. "Madness as the Foundation of Non-Culpability".
18 Lisbeth Svensson, biomedicin med inriktning klinisk och experimentell infektionsmedicin. "Streptococci and platelets - a study of host-pathogen interaction dynamics".
18 Eva I Fernlund, klinisk medicin med inriktning kardiologi. "Early cardiovascular changes in children and young adults with familial hypertrophic cardiomyopathy.


Halvtidskontroller

NOVEMBER
27 Sara Jansson, onkologi och patologi. "Exploration of new potential predictive and prognostic biomarkers, such as RTKs and CTCs, for future targeted medical therapy in breast cancer patients, with a special focus on triple-negative breast cancer" (Medicon Village, byggnad 404, E24, kl 09.00).

27 Eva Landegren Tedgård, barn- och ungdomspsykiatri. "Intergenerational transmission of the effects of substance abuse - treatment implications for child psychiatry". (Baravägen 1C, Lund, plan 1, Konferensrum 5, kl 13.00).

30 Disa Dahlman, psykiatri. "Prevalence and risk factors for skin and soft tissue infections in intravenous drug use - Clinical and epidemiological studies". (Triangel-mottagningen, Södra Förstadsgatan 35, plan 4, Malmö, kl 13.00).

DECEMBER
8 Helena Tydén, reumatologi. "Cardiovascular disease in Systemic Lupus Erythematosus-Clinical and mechanistic studies". (Biblioteket, Reumatologiska kliniken, SUS, Lund, kl 09.00).

11 Carl Öberg, njurmedicin. "Analysis of transvascular transport phenomena in the glomerular and peritoneal microcirculation". (Konferensrummet, Avdelningen för njurmedicin, Alwallhuset, Barngatan 2, 1 vån, SUS, Lund, kl 13.30).

18 Henrik Bergenfeldt, thoraxkirurgi. "Recipient and donor characteristics impact on outcome after heart transplantation". (Utsikten, plan 8, Thoraxkirurgens arbetsavdelning, SUS, Lund, kl 13.00).

JANUARI
29 David Zughaft, kardiologi. "Evaluating treatment and diagnostics in cardiac interventions". (Inge Edlersalen, Avdelningen för kardiologi, EA15, C-Blocket, kl 12.00).


Nyhetsrullen 

Genom att använda sig av statistiska modeller i kombination med labbnära forskning kan behandlingen av bröstcancer anpassas bättre till individen. Behandlingens utfall beror inte bara på tumörtyp utan flera faktorer påverkar.

Cancer i tjock- och ändtarmen behandlas i första hand med kirurgi, men i utvalda fall ger man tilläggsbehandling med cellgifter. Hos patienter med spridning till lymfkörtlar vet man att sådan behandling halverar risken för återfall, men det går inte att på förhand säga vilka patienter som faktiskt har nytta av den och vilka som får den i onödan.

Varje år diagnostiseras nästan 200 000 fall med öroninflammation i Sverige. Betydligt färre, endast 20-60 barn, drabbas av akut mastoidit, den vanligaste svåra komplikationen till öroninflammation. Den uppstår när infektionen sprider sig utanför mellanörat och vidare till mastoidbenet bakom örat och i värsta fall exempelvis till hjärnan.