lu.se

Kliniska vetenskaper, Lund

Medicinska fakulteten | Lunds universitet

Meny

Institutionen för Kliniska vetenskaper Lund

Ny biomarkör för stresspådrag hos suicidnära personer

blodprov
Bildkälla: Mostphotos

Forskare vid Lunds universitet och Malmö högskola har funnit en biomarkör i cellfri blodplasma som visar på förhöjd stress hos suicidnära personer. Förhoppningen är att biomarkören ska kunna användas vid framtida psykiatriska studier.

– Vi tror inte att markören kan förutsäga vem eller vilka som kommer att göra suicidförsök. Men det kan vara en biologisk markör som visar på ett stresspådrag hos den grupp sårbara individer som lider av olika psykiatriska tillstånd så som ångest- och depressionssyndrom, säger Daniel Lindqvist, docent i experimentell psykiatri vid Lunds universitet och ST-läkare vid Psykiatri Skåne.


Ny magnetkamerateknik minskar behovet av tumörbiopsi

markus nilsson
Markus Nilsson har fått etableringsbidrag från Vetenskapsrådet (VR) för att utveckla en ny magnetkamerateknik. Bild: Katarina Ehrenborg

Med ny magnetkamerateknik, Multidimensional microstructure imaging (MMI), kan man mäta och särskilja flera olika vävnadsegenskaper.

Markus Nilsson, biträdande universitetslektor på IKVL, har fått etableringsbidrag från Vetenskapsrådet för att utveckla tekniken som till viss del kan komma ersätta tumörbiopsier och mikroskopi.


Nanotrådar kan hjälpa ögats tappar och stavar

maria thereza perez
Maria Thereza Perez. Bild: Katarina Ehrenborg

Celldöd i näthinnan där fotoreceptorer (tappar och/eller stavar) försvinner kan leda till blindhet. Hos personer som drabbas har synnerven kvar mycket av sin förmåga att transportera elektriska impulser till syncentrum och hjärnan har kvar förmågan att tolka bilder.

Docent Maria Thereza Perez, oftalmologi, forskar på huruvida nanotrådar kan implanteras in på näthinnan. Befintliga nervceller i näthinnan ska sedan växa samman med nanotrådarna och ge upphov till elektriska signaler på ett liknande sätt som tappar och stavar gör.


Sveriges första medicinprofessor i spelberoende

anders haakansson
Anders Håkansson blir Sveriges första medicinprofessor som fokuserar på spelberoende. Bild: Apelöga

Anders Håkansson, IKVL, blir den första medicinprofessorn i Sverige som fokuserar på just spelberoende. Forskningen kring spelberoende och spelproblem har gjorts möjlig genom ett initiativ finansierat av Svenska Spel.


Hallå där...

niklas marklund
Niklas Marklund är från den 1 december ny professor i neurokirurgi vid IKVL. Bild: Olle Dahlbäck

Niklas Marklund, som den 1 december tillträde professuren i neurokirurgi vid institutionen. Vad blir ditt uppdrag som professor på avdelningen?

– Mitt primära uppdrag blir att företräda neurokirurgin på flera plan inom undervisning, klinik och kanske framförallt det vetenskapliga. Lund är redan internationellt mycket framträdande inom neurokirurgin men jag hoppas kunna bidra med ett flertal nya idéer och forskningsprojekt.


Disputationer

DECEMBER
9 Patrik Gilje, klinisk medicin med inriktning kardiologi. "Biomarkers in out-of-hospital cardiac arrest and cardiogenic shock – with focus on plasma microRNAs".
9 Carl Öberg, klinisk medicin med inriktning njurmedicin. "Analysis of transvascular transport phenomena in the glomerular and peritoneal microcirculation".
15 Leif Pierre, klinisk medicin med inriktning thoraxkirurgi. "A new algorithm for DCD pulmonary graft donation".
16 Gracijela Bozovic, klinisk medicin med inriktning diagnostisk radiologi. "Imaging in lung transplantation. Evaluation and imaging of the lung in organ donors".
17 Caroline Ulfsdotter Nilsson, klinisk medicin med inriktning koagulation-traumatologi-neurologi. "Studies on anticoagulants with viscoelastic hemostatic assays".

JANUARI 2017
13 Sara Hall, klinisk medicin med inriktning neurologi. "Diagnostic and prognostic biomarkers for Parkinsonian disorders".
20 Karin Elebro, klinisk medicin med inriktning onkologi. "Androgen and estrogen receptors in breast cancer, impact on risk, prognosis and treatment prediction".
20 Björn Hansen, klinisk medicin med inriktning neurologi. "Intracerebral hemorrhage: Influence of clinical characteristics on prognosis and treatments options".


Halvtidskontroller

DECEMBER
14 Hampus Holmer, kirurgi och folkhälsa. "Global aspects on access, workforce and quality of surgery - from health systems to patients". (BMC D15, Sölvegatan 19, Lund, Dora Jacobson D1513c, kl 09.00).

16 Jakob Örtegren, ortopedi. "Slipped Capital Femoral Epiphysis - Outcome after Treatment with the Hansson Hook-pin". (Hotell Skansen, Båstad, kl 09.00).

16 Otilia Leon, onkologi och patologi. "Improved oncological treatment of anal cancer". (Konferensrum, plan 4, Skånes Onkologiska Klinik, Lund, kl 13.00).


Nyhetsrullen 

Celldöd i näthinnan där fotoreceptorer (tappar och/eller stavar) försvinner kan leda till blindhet. Hos personer som drabbas har synnerven kvar mycket av sin förmåga att transportera elektriska impulser till syncentrum och hjärnan har kvar förmågan att tolka bilder.

Med ny magnetkamerateknik, Multidimensional microstructure imaging (MMI), kan man mäta och särskilja flera olika vävnadsegenskaper. Markus Nilsson, biträdande universitetslektor på IKVL, har fått etableringsbidrag från Vetenskapsrådet för att utveckla tekniken som till viss del kan komma ersätta tumörbiopsier och mikroskopi.

Forskare vid Lunds universitet och Malmö högskola har funnit en biomarkör i cellfri blodplasma som visar på förhöjd stress hos suicidnära personer. Förhoppningen är att biomarkören ska kunna användas vid framtida psykiatriska studier.