lu.se

Kliniska vetenskaper, Lund

Medicinska fakulteten | Lunds universitet

Institutionen för kliniska vetenskaper, Lund


Tidig diagnostik och ny behandling vid cancer i bukspottkörteln

daniel ansari
Daniel Ansari är cancerforskare vid IKVL. Nu försvarar han sin avhandling "Pancreatic Cancer: Early Detection, Prognostic Factors and Treatment. Bild: Olle Dahlbäck

Ett enkelt blodprov i ena armen avslöjar om en patient har en tidig cancer i bukspottkörteln. Tidig upptäckt ökar också möjligheten att tumören inte hunnit sprida sig till andra organ och att ett kirurgiskt ingrepp kan förlänga patientens liv, eller i bästa fall, bota denne helt. Det är en framtidsversion som några forskare i Lund tror kan bli verklighet. (IKVL-forskning)


Forskning om preeklampsi prisas

stefan hansson
Stefan Hansson. Bild: Charlotte Carlberg Bärg

Stefan Hanssons projekt ”Utveckling av ny farmakologisk behandling för preeklampsi” är ett av tre vinnande projekt när Innovationspriset 2014 ska delas ut.
Stefan Hansson är vicedekan vid Medicinska fakulteten och forskare vid IKVL. (IKVL-forskning)


Disputationer

OKTOBER
3 Karin Annertz, öron-, näs- och halssjukdomar - Oral and Oropharyngeal Cancer - Aspects on Epidemiology and Prognostic Markers.
3 Alexander Santillo, klinisk neurovetenskap - Morphological Alterations in Frontotemporal Dementia: Pathophysiological Models and Behavioural Consequences.
17 Jan Juréus, ortopedi - Osteonecrosis, Prognosis and Prevention of the Consequences of Osteonecrosis.
31 Mina Davoudi, pediatrik - Mitochondrial Complex III Deficiency - Effect on Respiratory Chain Assembly and Function.

NOVEMBER
29 Maria Strandberg, neurologi - Advanced Clinical MRI for Better Outcome in Epilepsy Surgery - Focusing on fMRI and Prediction of Verbal Memory Decline.


Halvtidskontroller

SEPTEMBER
30 Helena Cirenajwis, onkologi och patologi - Molecular profiling of melanoma reveals biology and prognosis (Bioforum, hus 406, Medicon Village, Lund, kl 10.15).

OKTOBER
16 Erik Senneby, infektionsmedicin - Aerococci - from clinic to virulence (Seminar room, BMC C14, Lund, at 16.00).
17 Azadeh Shadnezhad, infektionsmedicin - Identification and characterization of glycan hydrolyzing enzymes from pathogenic Gram-positive bacteria (BMC, C1441, Lund, kl 10.00).
14 Gisela Lilja, neurologi - Kognitiv funktionsnedsättning efter hjärtstopp och temperaturbehandling. Påverkan på aktivitet, delaktighet och anhörigas situation (Neurologiska klinikens arbetsavdelning, föreläsningssalen, EA-blocket, plan 4, Blocket, SUS, Lund, kl 13.00).
17 Johanna Sjövall, onkologi och patologi - Aspects on PET in the evaluation of head and neck cancer treatment (Konferensrummet, 1 trappa upp, Öronhuset, Lund, kl 11.00).

NOVEMBER
5 Karin Elebro, onkologi och patologi - Androgen and estrogen receptors in breast cancer; impact on risk, prognosis and treatment prediction. (Konferensrum 2, plan 4, Onkologiska kliniken, Klinikgatan 7, Lund, kl 14.00).

DECEMBER
12 Aleksandra Turkiewicz, ortopedi - Prevalence and mortality in osteoarthritis (Konferensrum, Rörelseorganens forskningsavdelning, Klinikgatan 22 (Wigerthuset), SUS, Lund, kl 14.00).


Nyhetsrullen 

Många av de personer som har genetiska förutsättningar att utveckla förmaksflimmer, med kraftigt ökad risk för stroke som följd, kan upptäckas genom ett blodprov. Det visar ny forskning från Lunds universitet. (IKVM)

Ett enkelt blodprov i ena armen avslöjar om en patient har en tidig cancer i bukspottkörteln. Tidig upptäckt ökar också möjligheten att tumören inte hunnit sprida sig till andra organ och att ett kirurgiskt ingrepp kan förlänga patientens liv, eller i bästa fall, bota denne helt. Det är en framtidsversion som några forskare i Lund tror kan bli verklighet. (IKVL-forskning)

Stefan Hanssons projekt ”Utveckling av ny farmakologisk behandling för preeklampsi” är ett av tre vinnande projekt när Innovationspriset 2014 ska delas ut. (IKVL-forskning)