lu.se

Kliniska vetenskaper, Lund

Medicinska fakulteten | Lunds universitet

Institutionen för kliniska vetenskaper, Lund

Forskningsinfrastruktur i toppklass skapar möjligheter

haakan arheden
Håkan Arheden framför superkameran på 7 tesla, som kommer att tas i drift under våren. Bild: Olle Dahlbäck

I Centralblockets ena flygel på sjukhusområdet i Lund sitter en forskargrupp som med hjälp av bilder studerar hjärtsvikt, hjärtinfarkt, blodflöde och hur hjärtat pumpar. Det är en grupp forskare som står sig väl i internationell konkurrens, men som är helt beroende av omedelbar närhet till patienter och en bra forskningsinfrastruktur.

– Den är helt avgörande. Hade vi inte haft närhet till patienter och tillgång till den här utrustningen hade vi inte kunnat få svar på våra frågeställningar, säger Håkan Arheden, professor i klinisk fysiologi och forskargruppsledare.


De får pedagogiska priser termin 7

Jon Thorkell Einarsson, doktorand vid Avdelningen för reumatologi och läkare vid Skånes universitetssjukhus i Lund, har tilldelats läkarstudenternas pedagogiska pris för särskilt värdefulla insatser inom läkarutbildningen termin 7 i Lund (höstterminen 2014).

Sektionen för neurologi vid Skånes universitetssjukhus i Lund har samtidigt tilldelats läkarstudenternas pris för bästa kliniska placering inom läkarutbildningen termin 7 i Lund (höstterminen 2014).


Disputationer

MARS
13 Karin Fjordén, onkologi. Prognostic markers and mechanisms of chemotherapy resistance in diffuse large B-cell lymphoma.
13 Jonathan Sjögren, experimentell infektionsmedicin. Bacterial modulation of host glyocosylation - in infection, biotechnology and therapy.
20 Erik Anesäter, kirurgi. Negative pressure wound therapy - Tailoring therapy and protecting exposed blood vessels.
25 Ramasri Sathanoori, experimentell kardiologi. A matter of nutrient excess and shear stress.
28 Holger Hövel, pediatrik. Auditory event-related potentials and cognitive outcome after very preterm birth.

APRIL
17 Henrik Wagner, kardiologi. Clinical and experimental insights of the use of mechanical chest compressions during prolonged resuscitation in the coronary catheterization laboratory.
29 Malin Johansson, thoraxkirurgi. Transcatheter aortic valve implantation: effects on renal function, risk assessment and clinical outcome.


Halvtidskontroller

MARS
4 Malin Dahlgren, onkologi och patologi. Genomic analyses of breast cancer: primary and metastatic disease and Notch signaling. (Bioforum, hus 406, Medicon Village, Lund, kl 10.00).

6 Martin Sjöström, onkologi och patologi. High through-put molecular techniques in primary and recurring breast cancer. (E24, byggnad 404, plan 2, Medicon Village, Lund, kl 09.00).

6 David Kylhammar, kardiologi. Modulators of hypoxic pulmonary vasoconstriction and pulmonary hypertension - implications for new treatments. (Inge Edler-salen, Avdelningen för kardiologi, EA-blocket, vån 5, SUS, Lund, kl 12.00).

6 Susanna Whitling, logopedi. Vocal loading and recovery. (Rum 01, Kioskgatan 21, SUS, Lund, kl 13.15).

13 Martin Salö, pediatrik. Appendicit in children. (Föreläsningssalen entréplan, Seminariet, Lasarettsgatan 40, SUS, Lund, kl 13.00).

17 Jacob Elebro, onkologi och patologi. Biomarkers of prognosis and response prediction in pancreatic and periampullary carcinoma. (Skånes onkologiska klinik, konferensrummet, vån 4, Lund, kl 10.00).

27 Christina Granéli, pediatrik. Hirschsprung´s disease. (Föreläsningssal 4, C-blocket, SUS, Lund, kl 13.00).


Nyhetsrullen 

Jon Thorkell Einarsson, doktorand vid Avdelningen för reumatologi och läkare vid Skånes universitetssjukhus i Lund, har tilldelats läkarstudenternas pedagogiska pris för särskilt värdefulla insatser inom läkarutbildningen termin 7 i Lund (höstterminen 2014). (IKVL)

Det nya forskningscentrumet – Wallenberg Centre of Molecular Medicine at Lund University – med fokus på regenerativ medicin, ingår i en nationell plan för att åter ta Sverige till världsledande position inom medicinsk forskning. Bakom centrumet står Knut och Alice Wallenbergs Stiftelse tillsammans med Lunds universitet och Region Skåne. (Medicinska fakulteten)

Skånes universitetssjukhus, SUS, tar nu ytterligare ett steg i utvecklingen av robotassisterad kirurgi. Senaste förvärvet är den nya Xi-roboten som den 10 februari invigdes i Centralblocket på sjukhusområdet i Lund.