lu.se

Kliniska vetenskaper, Lund

Medicinska fakulteten | Lunds universitet

Meny

Institutionen för Kliniska vetenskaper Lund

Nya riktlinjer för behandling av patienter med pulmonell arteriell hypertension

david kylhammar och goeran raadegran
David Kylhammar (t v) och Göran Rådegran är förste- respektive sisteförfattare till artikeln som publicerats i European Heart Journal.

Nästa år skrivs sannolikt nya riktlinjer för hur patienter med den ovanliga och allvarliga sjukdomen PAH (Pulmonell Arteriell Hypertension) ska följas upp och behandlas. Till detta bidrar forskare vid Lunds universitet, i samarbete med landets övriga PAH centra, med viktig kunskap genom en studie som publicerats i European Heart Journal.

– Vi har i studien bekräftat att det ”instrument” för riskstratifiering som ESC (European Society of Cardiology) och ERS (European Respiratory Society) tidigare föreslagit, fungerar såväl vid diagnostillfälle som vid uppföljning av patienter med PAH. Tidigare var medianöverlevnaden med diagnosen 2,8 år och i kombination med systemisk skleros endast cirka ett år, berättar ST-läkare David Kylhammar och överläkare Göran Rådegran, två av forskarna bakom studien.


Hallå där...

haakan arheden
Håkan Arheden. Bild: Kennet Ruona

Håkan Arheden, professor i klinisk fysiologi och avdelningschef vid Institutionen för kliniska vetenskaper i Lund (IKVL). I fjol deltog du i en endagsutbildning i konflikthantering för chefer; ”Att bygga robusta samarbetskulturer i högskolemiljö”. I höst arrangerar HMS-kommittén på BMC åter den kostnadsfria kursen.

Skulle du rekommendera andra chefer att gå den?

– Tveklöst ja.

Vad fick dig att anmäla dig till kursen, där deltagandet är frivilligt för chefer?

– Jag har mångårig erfarenhet som linjechef i sjukvården. Där finns många starka viljor och det uppstår konflikter när olika viljor verkar stå mot varandra. Jag är inte speciellt konflikträdd och vet att det ofta går att hitta en acceptabel eller till och med bättre lösning än de som presenterats.


Disputationer

SEPTEMBER
8 Nils Haglund, klinisk medicin med inriktning barn- och ungdomspsykiatri. (Autism in children; The importance of early detection and intervention).

28 Thomas Padel, biomedicin med inriktning neurologi. (Pericytes in neurodegeneration).

29 Henning Stenberg, klinisk medicin med inriktning lungmedicin. (The asthmatic airway response - effects on physiology and biomarkers).

OKTOBER
13 Abdul Rahman Al Shudifat, klinisk medicin med inriktning neurokirurgi. (Outcome after surgery of vestibular schwannomas).

20 Emma Claesdotter-Hybbinette klinisk medicin med inriktning barn- och ungdomspsykiatri. (Auditory Brainstem Response (ABR) and Cambridge Neuropsychological Automed Testing Battery (CANTAB) as objective support in diagnosing childhood ADHD and ASD).

20 Marina Castro Zalis, biomedicin med inriktning neurobiologi. (Exploration of 3D cell-bioscaffolds for advancing CNS restorative therapy).


Halvtidskontroller

SEPTEMBER
4 Kristine Hagelsteen, kirurgi. "Training, assessment tools and selection in simulated environments of surgical trainees". (Konferensrum 4, Seminariet, SUS, Lund, kl 15.00).

8 Fredrik Svensson, ortopedi. "Menisk extrusion på MR - förekomst, natural förlopp samt samband med artros och knäsmärta". (Konferensrummet, Enheten för klinisk epidemiologi, Wigerthuset, Remissgatan 4, plan 1B, Lund, kl 10.00).

20 Jan Gelberg, anestesiologi och intensivvård. "Aspects of intravenous anaesthesia". (Seminariet, konferensrum 3, SUS, Lund, kl 16.30).

OKTOBER
10 Sofia Backman, klinisk neurofysiologi. "Hjärnskador efter hjärtstopp - vilken prediktiv information har EEG?". (Demonstrationsrummet, Neurofysiologen, plan 2, hisshall B, Centralblocket, SUS, Lund, kl 15.00).


Nyhetsrullen 

Johan Nilsson, nybliven adjungerad professor i thoraxkirurgi med särskild inriktning mot thoraxtransplantation som arbetar med att förbättra matchningen mellan donator och mottagare vid hjärttransplantationer genom att leda forskargruppen Artificial Intelligence in CardioThoracic Sciences (AICTS).

Under avdelningen för onkologi på IKVL och SUS finns Flexibel utbildning, en enhet som driver flexibla utbildningar för alla yrkeskategorier inom onkologiområdet. Grundare och ansvarig är Jan Degerfält, universitetsadjunkt som började som sjuksköterska med specialistinriktning på strålbehandling.

Institutionen har berikats med en kvartett nya docenter. Här presenteras kort deras pågående forskning.