lu.se

Kliniska vetenskaper, Lund

Medicinska fakulteten | Lunds universitet

Meny

Institutionen för Kliniska vetenskaper Lund

Flexibel utbildning - en föregångare inom nätbaserade utbildningar

jan degerfaelt
Jan Degerfält, grundare av Flexibel utbildning.

Under avdelningen för onkologi på IKVL och SUS finns Flexibel utbildning, en enhet som driver flexibla utbildningar för alla yrkeskategorier inom onkologiområdet. Grundare och ansvarig är Jan Degerfält, universitetsadjunkt som började som sjuksköterska med specialistinriktning på strålbehandling.

– Det började 1996 när vi fick internet till Vårdhögskolan och jag gick en kurs i hur man använder och söker på internet. Där föddes idén att detta kunde vara ett verktyg gentemot klinikerna ute i landet för att erbjuda vidareutbildningar utan att personerna behövde lämna hemmet. Våren 1998 gav vi den första kursen, berättar Jan Degerfält.


Nya docenter vid IKVL

Institutionen har berikats med en kvartett nya docenter; Lao Saal och Kristina Aaltonen i experimentell onkologi, Daniel Ansari i experimentell kirurgi och Kari Nielsen i dermatologi och venereologi. Följ länken och få en kort presentation av deras pågående forskning.


Hallå där...

johan nilsson
Johan Nilsson, ny adjungerad professor i thoraxkirurgi. Bild: Katarina Ehrenborg

Johan Nilsson, nybliven adjungerad professor i thoraxkirurgi med särskild inriktning mot thoraxtransplantation som arbetar med att förbättra matchningen mellan donator och mottagare vid hjärttransplantationer genom att leda forskargruppen Artificial Intelligence in CardioThoracic Sciences (AICTS).

Du är kliniskt verksam thoraxkirurg, men vi träffas i ditt kontor på institutionen för teoretisk fysik. Vad är det du forskar på som gör att du sitter här?

– Jag har fått anslag från Hjärt-Lungfonden för att fortsätta min forskning där vi använder artificiella neurala nätverk för att förbättra matchningen mellan donator och mottagare vid hjärttransplantation.


Hallå där..

gyoergy marko varga
Professor György Marko-Varga vid CEBMMS. Bild: Olle Dahlbäck

György Marko-Varga, professor vid avdelningen för masspektrometri vid IKVL. Den 22 juni arrangerar centrumbildningen CEBMMS, The Centre of Excellence in Biological and Medical Mass Spectrometry “Cancer Moonshot Lund Symposium” på BMC. Vad är det för symposium?

– Det är en form av kick-off och invigning av det Europeiska Cancer Moonshot centrat för ProteoGenomic-studier inom melanom på BMC D13.


Hallå där...

bertil christensson
Bertil Christensson. Bild: Katarina Ehrenborg

Bertil Christensson, prisad pedagog och flerfaldig avslutningstalare på läkarutbildningens examenshögtid. Din kurs i infektionsmedicin för studenterna på termin 7 är väldigt uppskattad, vad är det som gör den så speciell?

 Jag har 45 autentiska patientfall som jag utgår ifrån. När jag träffar studenterna har vi seminarier där vi i form av diskussion går igenom alla olika delar av fallet, till exempel provtagning, differentialdiagnoser, behandling och patogenes. På så vis får de med sig allt. Det som verkligen uppskattas är att de genom fallen knyter ihop alla olika delar som de behöver kunna inom infektionsmedicin.


Hon är bästa pedagog på termin 8!

eva ekstroem
Eva Ekström, ST-läkare som prisas på termin 8. Bild: Olle Dahlbäck

Eva Ekström, ST-läkare inom området kirurgi vid Skånes universitetssjukhus i Lund (SUS), får det pedagogiska priset ”Skalpellen”. Det är läkarstudenterna på termin 8 som efter kursavslutningen den 9 juni utsåg Eva som ”bästa handledare” på vårterminen.

Motivering: ”För stort engagemang, god pedagogik och för att hon får alla i grupperna att känna sig sedda”.


Forskning når hela vägen från IKVL till Stockholmsbörsen

I dagarna meddelade Lundaföretaget Bonesupport att det kommer att introduceras på Stockholmsbörsen i juni. Grundare av företaget är läkaren och docenten Fredrik Lindberg och IKVL-forskaren och professor emeritus Lars Lidgren som 1973 disputerade med en avhandling om ortopediska infektioner och förebyggande åtgärder.


Nya riktlinjer för behandling av patienter med Pulmonell Arteriell Hypertension

david kylhammar och goeran raadegran
David Kylhammar (t v) och Göran Rådegran är förste- respektive sisteförfattare till artikeln som publicerats i European Heart Journal.

Nästa år skrivs sannolikt nya riktlinjer för hur patienter med den ovanliga och allvarliga sjukdomen PAH (Pulmonell Arteriell Hypertension) ska följas upp och behandlas. Till detta bidrar forskare vid Lunds universitet, i samarbete med landets övriga PAH centra, med viktig kunskap genom en studie som publicerats i European Heart Journal.

– Vi har i studien bekräftat att det ”instrument” för riskstratifiering som ESC (European Society of Cardiology) och ERS (European Respiratory Society) tidigare föreslagit, fungerar såväl vid diagnostillfälle som vid uppföljning av patienter med PAH. Tidigare var medianöverlevnaden med diagnosen 2,8 år och i kombination med systemisk skleros endast cirka ett år, berättar ST-läkare David Kylhammar och överläkare Göran Rådegran, två av forskarna bakom studien.


Hallå där...

haakan arheden
Håkan Arheden. Bild: Kennet Ruona

Håkan Arheden, professor i klinisk fysiologi och avdelningschef vid Institutionen för kliniska vetenskaper i Lund (IKVL). I fjol deltog du i en endagsutbildning i konflikthantering för chefer; ”Att bygga robusta samarbetskulturer i högskolemiljö”. I höst arrangerar HMS-kommittén på BMC åter den kostnadsfria kursen.

Skulle du rekommendera andra chefer att gå den?

– Tveklöst ja.

Vad fick dig att anmäla dig till kursen, där deltagandet är frivilligt för chefer?

– Jag har mångårig erfarenhet som linjechef i sjukvården. Där finns många starka viljor och det uppstår konflikter när olika viljor verkar stå mot varandra. Jag är inte speciellt konflikträdd och vet att det ofta går att hitta en acceptabel eller till och med bättre lösning än de som presenterats.


Disputationer

SEPTEMBER
8 Nils Haglund, klinisk medicin med inriktning barn- och ungdomspsykiatri. (Autism in children; The importance of early detection and intervention).

OKTOBER
20 Emma Claesdotter-Hybbinette i ämnet klinisk medicin med inriktning barn- och ungdomspsykiatri. (Auditory Brainstem Response (ABR) and Cambridge Neuropsychological Automed Testing Battery (CANTAB) as objective support in diagnosing childhood ADHD and ASD).


Halvtidskontroller

OKTOBER
10 Sofia Backman, klinisk neurofysiologi. "Hjärnskador efter hjärtstopp - vilken prediktiv information har EEG?". (Demonstrationsrummet, Neurofysiologen, plan 2, hisshall B, Centralblocket, SUS, Lund, kl 15.00).


Nyhetsrullen 

Johan Nilsson, nybliven adjungerad professor i thoraxkirurgi med särskild inriktning mot thoraxtransplantation som arbetar med att förbättra matchningen mellan donator och mottagare vid hjärttransplantationer genom att leda forskargruppen Artificial Intelligence in CardioThoracic Sciences (AICTS).

Under avdelningen för onkologi på IKVL och SUS finns Flexibel utbildning, en enhet som driver flexibla utbildningar för alla yrkeskategorier inom onkologiområdet. Grundare och ansvarig är Jan Degerfält, universitetsadjunkt som började som sjuksköterska med specialistinriktning på strålbehandling.

Institutionen har berikats med en kvartett nya docenter. Här presenteras kort deras pågående forskning.