lu.se

Kliniska vetenskaper, Lund

Medicinska fakulteten | Lunds universitet

Meny

Institutionen för Kliniska vetenskaper Lund

Ny metod att hitta förträngda kranskärl

Hjärtinfarkt är en av de vanligaste dödsorsakerna och orsakas av förträngningar i hjärtats blodkärl. Det kan ofta vara svårt att avgöra på vanlig kärlröntgen vilka kärl som är förträngda och ska behandlas. En stor skandinavisk studie ledd av Matthias Götberg, överläkare vid Skånes universitetssjukhus visar att en tunn tryckledare enkelt kan avgöra vilka kärl som ska behandlas.


Miljoner till forskning om cerebral pares

gunnar haegglund
Gunnar Hägglund.

Gunnar Hägglund, professor vid IKVL och ortoped vid Skånes universitetssjukhus i Lund, leder ett samnordiskt forskningsprojekt om CP, cerebral pares. Projektet ”CP-North: Living Life with Cerebral Palsy in the Nordic Countries” får nu ett stöd på 10 miljoner kronor från NordForsk.

CP, cerebral pares är ett samlingsnamn för en rad störningar av muskelkontrollen som uppstår innan hjärnan är färdigutvecklad.


Flickor som behandlats för cancer har ökad risk för tidigt klimakterie

helena moerse
Helena Mörse disputerar den 23 mars. Bild: Katarina Ehrenborg

Idag är femårs-överlevnaden för barn och ungdomar som insjuknar i cancer strax över 80 procent. Sena komplikationer till sjukdomen och behandlingen är inte ovanliga, bland annat kan äggstockarnas funktion påverkas.

I sin avhandling ”Anti-Müllerian hormone as a marker of ovarian reserve in girls before, during and after treatment for childhood cancer” har Helena Mörse, barnonkolog, studerat hur anti-Mülleriskt hormon (AMH) påverkas vid olika cancerbehandlingar.


Radiolog och njurmedicinare får Anna-Greta Crafoords pris

Sedan 1982 har Anna-Greta Crafoords pris för ”Årets bästa avhandling vid Medicinska fakulteten” delats ut. Priset för år 2016 delas mellan Lidewij Spelt, radiologi och tidigare kirurgi, och Carl M Öberg, njurmedicin. Båda bedriver sin forskning vid IKVL, Institutionen för kliniska vetenskaper i Lund.


Sårläkning - ett eftersatt område

mariena van der plas och artur schmidtchen
IKVL-forskarna Mariena van der Plas och Artur Schmidtchen, som är arrangörer av det stora sårläkningssymposiet den 22 mars i Lund. Bild: Olle Dahlbäck

– Vi behöver bli bättre på diagnostik, prognos och behandling av patienter med olika typer av sår. Patienter med icke läkande sår kostar samhället miljardbelopp varje år. Blir vi bättre på att ta hand om dessa kan vi spara mycket pengar.

Det säger Lundaforskarna Artur Schmidtchen och Mariena van der Plas inför det stora symposiet för sårläkning som arrangeras i Lund den 22 mars. Ett hundratal forskare och andra personer med intresse för sårläkning kommer för att lyssna på både svenska och internationella experter på området.

– Det har varit så stort intresse för symposiet att det nu är fulltecknat och vi tvingats upprätta en väntelista.

Lund 22 mars: 1st Symposium on Wound Healing


Hallå där...

ingemar petersson
Ingemar Petersson, forskningschef vid SUS. Bild: Olle Dahlbäck

Ingemar Petersson, forskningschef på SUS och adjungerad professor i ortopedi. Vad gör en forskningschef?

– Sedan jag blev forskningschef på SUS för knappt två år sedan har jag arbetat för att utveckla den kliniska forskningen inom SUS genom att ta fram strategier, strukturer och rutiner. Vi har bland annat tagit fram en ny strategisk forskningsplan för SUS  2017-2019 som just nu går sista varvet för editering innan den blir officiell.


LU är med i The Conversation!

Genom att Lunds universitet nu är medlem i The Conversation, en brittisk sajt där forskare skriver om forskning på ett sätt som allmänheten förstår, är det nu lättare än någonsin att bedriva arbete med den tredje uppgiften.

Alla artiklar som publiceras på sajten är skrivna tillsammans med en journalist som hjälper till att anpassa innehållet till läsaren, utan att fakta förloras på vägen.


Disputationer

MARS
23 Helena Mörse, klinisk medicin med inriktning pediatrisk onkologi. "Anti-Müllerian hormone as a marker of ovarian reserve in girls before, during and after treatment for childhood cancer".
24 Vasileios Zampelis, klinisk medicin med inriktning ortopedi. "Revision hip arthroplasty using impacted allograft bone and cement: Studies on prosthetic stability and outcome".
24 Ihdina Sukma Dewi, klinisk medicin med inriktning kardiovaskulär forskning. "Non-Invasive Rejection Surveillance after Heart Transplantation".
24 Hossein Delavaran, klinisk medicin med inriktning neurologi. "Clinical Findings and Outcome after Stroke. Including a Translational Stem Cell Therapy Perspective".
30 Sigurdur Ragnarsson, klinisk medicin med inriktning thoraxkirurgi. "Impact of surgical techniques used for mitral valve repair on hemodynamic performance".
31 Karolina Boman, laboratoriemedicin med inriktning patologi. "A valuable pair: Candidate biomarkers RBM3 and PODXL urothelial bladder cancer". 

APRIL
7 Helga Hagman, klinisk medicin med inriktning onkologi. "A targeted approach to maintenance of tumour response. Clinical and translational studies in metastatic colorectal cancer".
20 Anton Baranov, klinisk medicin med inriktning obstetrik och gynekologi. "Scarred uterus: subsequent pregnancy and delivery".
21 Miriana Quattromani, biomedicin med inriktning experimentell hjärnforskning. "Stroke recovery activity-dependent mechanisms".
28 Björn Logi Isfoss, klinisk medicin med inriktning klinisk patologi. "Histologic characterization of stem cells in mammary epithelium and stroma".


Halvtidskontroller

MARS
31 Nikica Tomasic, pediatrik. "Mitochondrial dysfunction and metabolism - studies on respiratory chain complex III disorders". (BMC Lund, Klinikgatan 28, building C, C14 room 1441a, kl 09.00).

APRIL
7 Emma Turesson, ortopedi. "Hip fracture management - care process development and functional outcome". (Representationsvåningen, plan 12, SUS, Lund, kl 13.00).

MAJ
3 Mohammed Fakhro,thoraxkirurgi. "Lung transplantation; Identify predisposing factors that influence lung function and survival after lung transplantation". (Utsikten, Thoraxadministration, plan 8, Lund, kl 13.00).


Nyhetsrullen 

Gunnar Hägglund, professor vid IKVL och ortoped vid Skånes universitetssjukhus i Lund, leder ett samnordiskt forskningsprojekt om CP, cerebral pares. Projektet ”CP-North: Living Life with Cerebral Palsy in the Nordic Countries” får nu ett stöd på 10 miljoner kronor från NordForsk.

Ingemar Petersson, forskningschef på SUS och adjungerad professor i ortopedi. Vad gör en forskningschef?

Idag är femårs-överlevnaden för barn och ungdomar som insjuknar i cancer strax över 80 procent. Sena komplikationer till sjukdomen och behandlingen är inte ovanliga, bland annat kan äggstockarnas funktion påverkas.