lu.se

Kliniska vetenskaper, Lund

Medicinska fakulteten | Lunds universitet

Institutionen för kliniska vetenskaper, Lund

David Erlinge får Wallenberg Clinical Scholars

Knut och Alice Wallenbergs Stiftelse satsar närmare 600 miljoner kronor under en tioårsperiod inom programmet Wallenberg Clinical Scholars. Två av de fyra första forskarna som får anslag är David Erlings vid IKVL och Martin L. Olsson, också han vid Lunds universitet. 

Programmet utlystes 2014 och nu offentliggörs alltså de fyra första Wallenberg Clinical Scholars som är världsledande inom sina respektive områden.

Utöver David Erlinge och Martin L. Olsson vid Lunds universitet återfinns Peter Andersen, Umeå universitet, och Anna Wedell, Karolinska Institutet bland de fyra.


Budbärare kringgår kroppens försvar vid EHEC-smitta

anne lie staahl och diana karpman
Anne-Lie Ståhl och Diana Karpman är två av forskarna bakom en ny studie om EHEC-smitta. Bild: Olle Dahlbäck

Den så kallade EHEC-bakterien, som kan finnas i förorenad mat eller förorenat vatten, och i många fall leder till magkramper och svår diarré och i värsta fall njursvikt och död, har länge gäckat forskarna.

Nu tror sig en grupp forskare vid Lunds universitet ha kommit på hur ett giftigt ämne, som frigörs från bakterierna i tarmen hos den smittade och sprider sig i kroppen, lyckas angripa andra organ och undvika kroppens eget försvarssystem. (IKVL)


Hallå där...

emmy heidenblad
Emmy Heidenblad är nyanställd personalsamordnare vid IKVL. Bild: Olle Dahlbäck

Emmy Heidenblad, nyanställd personalsamordnare vid IKVL från den 1 mars. Har du hunnit bli varm i kläderna på nya jobbet än?
 – Ja, jag har så smått börjat lära känna verksamheten.

Vilka personalärenden hamnar på ditt bord?

– Nyrekryteringar, förlängningar av anställningar, avveckling av anställningar och rehabiliteringsärenden samt allt annat som har med personal att göra, så som frågor kring semestrar och ledigheter.


Disputationer

APRIL
17 Henrik Wagner, kardiologi. Clinical and experimental insights of the use of mechanical chest compressions during prolonged resuscitation in the coronary catheterization laboratory.
29 Malin Johansson, thoraxkirurgi. Transcatheter aortic valve implantation: effects on renal function, risk assessment and clinical outcome.


Halvtidskontroller

APRIL
10 Nils Haglund, barn- och ungdomspsykiatri. Autism in children: The importance of early detection and intervention. (Baravägen 1C, Lund, plan 1, Konferensrum 5, kl 09.00).

10 Helena Rydell Johnsén, njurmedicin. Dialysis at home - a comparison between home hemodialysis, peritoneal dialysis and institutional hemodialysis with respect to mortality and morbidity. (Konferensrummet, Avdelningen för njurmedicin, Alwallhuset, Barngatan 2, 1 vån, SUS i Lund, kl 13.00).


Nyhetsrullen 

Emmy Heidenblad, nyanställd personalsamordnare vid IKVL från den 1 mars. Har du hunnit bli varm i kläderna på nya jobbet än?
– Ja, jag har så smått börjat lära känna verksamheten.

De två unga forskare som får forskningsbidrag från syskonen Eva och Göran Bundys stiftelse till stöd för medicinsk forskning vid Lunds universitet har utsetts. En av mottagarna är Ruben Smith, neuroforskare vid IKVL. (Medicinska fakulteten)

Den så kallade EHEC-bakterien, som kan finnas i förorenad mat eller förorenat vatten, och i många fall leder till magkramper och svår diarré och i värsta fall njursvikt och död, har länge gäckat forskarna. Nu tror sig en grupp forskare vid Lunds universitet ha kommit på hur ett giftigt ämne, som frigörs från bakterierna i tarmen hos den smittade och sprider sig i kroppen, lyckas angripa andra organ och undvika kroppens eget försvarssystem. (IKVL)