lu.se

Kliniska vetenskaper, Lund

Medicinska fakulteten | Lunds universitet

Meny

Institutionen för Kliniska vetenskaper Lund

Cyklosporin utan effekt på patienter som haft hjärtinfarkt

eskil elmer
Eskil Elmér.

Cyklosporin, som normalt används som immundämpande läkemedel, lindrar inte den skada som kan uppstå i samband med ballongsprängning efter hjärtinfarkt. I en studie med totalt 970 patienter, alla med akut infarkt på framsidan av hjärtmuskeln, fanns efter ett år ingen signifikant skillnad mellan de patienter som fått cyklosporin och de som ingick i den så kallade placebogruppen.

Resultaten från studien presenterades vid en stor kardiologkonferens, ESC 2015, European Society of Cardiology, i London.

Bakom studien, som publiceras i The New England Journal of Medicin, står ett nätverk av internationella forskare, bl.a. Eskil Elmér och Magnus Hansson från IKVL, Institutionen för kliniska vetenskaper i Lund, Lunds universitet. (IKVL)


Nanoteknik används i utveckling av nya behandlingsstrategier för ögonsjukdomar

maria thereza perez
Maria Thereza Perez och hennes forskarkollegor tar nu hjälp av nanoteknik för att bidra till att utveckla en ny generation av implantat för synskadade patienter. Bild: Olle Dahlbäck

Den som drabbas av den fruktade ögonsjukdomen retinitis pigmentosa, men även glaukom (grön starr), näthinneavlossning, sjukdom på gulafläcken eller patienter med diabetes, kan riskera svår synnedsättning eller att bli blind. Detta ifall viktiga ljuskänsliga synceller eller ganglieceller i näthinnan dör. 

– Den mänskliga näthinnan saknar, till skillnad från näthinnor hos många lägre ryggradsdjur, förmågan att regenerera. Utan känsliga fotoreceptorer och ganglieceller klarar inte den tunna näthinnan att skapa en bild med information om bland annat form, färg och rörelse genom att omvandla ljus till elektriska och kemiska signaler och förmedla den till hjärnan, säger ögonforskaren Maria Thereza Perez. (IKVL)


Trogen medarbetare avtackades

avtackning
IKVL:s prefekt Bo Baldetorp uppvaktade Eva Jönsson för institutionens räkning med en skulptur av Zoran Luka. Bild: Olle Dahlbäck

Det var många som ville tacka institutionens personalsamordnare Eva Jönsson för lång och trogen tjänst. Eva, som nu nått pensionsåldern, fick enligt lönekontoret sin första anställning vid Lunds universitet den 1 januari 1970. Således för drygt 45 år sedan - ett helt arbetsliv! (IKVL)


Fler strokepatienter kan slippa handikapp

gunnar andsberg
Gunnar Andsberg är överläkare i neurologi på Skånes universitetssjukhus. Bild: Jerry Soffman

En ny behandling av stroke har fått sitt stora vetenskapliga genombrott under året. Genom så kallad trombektomi kan även de svårast drabbade få snabb hjälp, vilket minskar risken för bestående men.

Idag är Skånes universitetssjukhus i Lund det enda sjukhuset i södra Sverige som har möjlighet att utföra trombektomier. Den vanligaste behandlingen för strokepatienter är annars trombolys, där blodproppar löses upp med hjälp av läkemedel. (Skånes universitetssjukhus)


Ny forskningschef vill närma sig akademin

ingemar petersson
Ingemar Petersson är ny forskningschef vid SUS. Bild: Olle Dahlbäck

Rätt man på rätt plats. En person som brinner, både för sjukvården och för akademin och dessutom har rätt bakgrund. Det verkar vara den allmänna uppfattningen om valet av Ingemar Petersson som ny forskningschef vid Skånes universitetssjukhus. 

Han har nu de 100 första dagarna på nya jobbet bakom sig där han sitter i sitt nya, ljusa arbetsrum i den gamla seminariebyggnaden på sjukhusområdet i Lund.

På frågan om hur viktigt samarbetet mellan sjukvården och akademin är tvekar han inte.

– Som jag ser det är sjukvården och akademin i Lund och Malmö helt beroende av varandra, både vad gäller samarbete inom utbildning och forskning. Det samarbetet är bra idag, men det kan bli ännu bättre. (IKVL)


Disputationer

SEPTEMBER
11 Inga Newie, biomedicin med inriktning cancergenomik. MicroRNAs in HER2-amplified breast cancer.
18 Marina Demidova, kardiologi. Electrocardiographic predictors of clinical outcome in ST-elevation myocardial infarction.
18 Andreas Svensson, biomedicin med inriktning neurokirurgi. Mesenchymal stromal cells in malignant glioma.
25 Johanna Sjövall, onkologiska öron-, näs- och halssjukdomar. PET in the evaluation of head and neck cancer treatment- management of the neck.
25 Martin Cederlund, cell- och molekylärbiologi. Oxidative stress and the role of alpha-1-microglobulin.


Halvtidskontroller

SEPTEMBER
1 Maria Ekholm, onkologi och patologi. Prognostic and predective factors in breast cancer, with focus on quality assurance and long-term effects of adjuvant tamoxifen treatment. (Onkologiska klinikens konferensrum, vån 4 i "gamla onkologhuset", SUS, Lund, kl 10.00).

4 Catharina Borna, medicin, akutsjukvård. Early diagnostic evaluation of patients with possible acute coronary syndrome with special emphasis on troponin T. (Konferensrummet EA, plan 2, SUS, Lund, kl 13.00).

4 Jan Nilsson, kirurgi. Liver regeneration and function in liver resections - from micro to macro. (Stora konferensrummet, ortopedens arbetsavdelning, plan 8, Blocket, kl 13.00).

25 Maria Simonsson, onkologi och patologi. Genes, lifestyle and protein expression in breast cancer. (Knoferensrummet, bottenvåningen, Kampradhuset, Barngatan 2 B, Lund, kl 13.30).


Nyhetsrullen 

Cyklosporin, som normalt används som immundämpande läkemedel, lindrar inte den skada som kan uppstå i samband med ballongsprängning efter hjärtinfarkt. I en studie med totalt 970 patienter, alla med akut infarkt på framsidan av hjärtmuskeln, fanns efter ett år ingen signifikant skillnad mellan de patienter som fått cyklosporin och de som ingick i den så kallade placebogruppen.

Den som drabbas av den fruktade ögonsjukdomen retinitis pigmentosa, men även glaukom (grön starr), näthinneavlossning, sjukdom på gulafläcken eller patienter med diabetes, kan riskera svår synnedsättning eller att bli blind. Detta ifall viktiga ljuskänsliga synceller eller ganglieceller i näthinnan dör. (IKVL)

Det var många som ville tacka institutionens personalsamordnare Eva Jönsson för lång och trogen tjänst. Eva, som nu nått pensionsåldern, fick enligt lönekontoret sin första anställning vid Lunds universitet den 1 januari 1970. Således för drygt 45 år sedan - ett helt arbetsliv! (IKVL)