lu.se

Kliniska vetenskaper, Lund

Medicinska fakulteten | Lunds universitet

Institutionen för kliniska vetenskaper, Lund

Projekt inom cancervård får miljonanslag

19 forskningsprojekt får anslag av Familjen Kamprads stiftelse för att förbättra vårdkvaliteten för patienter med cancer i Sverige, från vägen till diagnos och genom hela vårdförloppet. Fyra av projekten har sin forskningsbas vid IKVL, men samarbete med andra universitet och sjukhus.


Hallå där...

berndt ehinger
Sydsvenska Medicinhistoriska Sällskapet håller på att sätta samman en unik bildskatt om sjukvården i Lund och Malmö som alla redan nu kan ta del av. Berndt Ehinger är en av dem som är engagerad i projektet. Bild: Olle Dahlbäck

Berndt Ehinger, professor emeritus vid IKVL och tidigare ögonläkare i Malmö och Lund. Du är bland annat engagerad i Sydsvenska Medicinhistoriska Sällskapet, SMHS, och ni lär sitta på en bildskatt om nästan 7 000 bilder. Vad är det för bilder? 

– I själva verket rör det sig om tre olika och stora bildsamlingar, en från det forna medicinhistoriska museet på St Lars, en från sjukhusfotograferna på Malmö Allmänna Sjukhus och en från sjukhusfotograferna i Lund. Dessutom några mindre, men väl dokumenterade. Det rör sig om sammanlagt minst 80 000 bilder. (IKVL)


Supermagnetkameran invigd

freddy staahlberg och isabella bjoerkman burtscher
Freddy Ståhlberg och Isabella Björkman-Burtscher framför den kraftfulla MR-kameran. Bortom den röda linjen på golvet är magnetfältet extremt starkt. Bild: Olle Dahlbäck

För knappt ett halvår sedan lyftes supermagnetkameran på 7 Tesla (7T) på plats på sjukhusområdet i Lund. För några dagar sedan togs de första bilderna. Nu är den 44 ton tunga MR-kameran dessutom invigd och efter sommaren blir det full aktivitet på forskningsverksamheten. 

– Närmare tio projekt har fått sina etiska tillstånd för att göra studier med hjälp av kameran, och fler projekt har anmält intresse, säger Isabella Björkman-Burtscher, docent vid Lunds universitet och radiolog vid Skånes universitetssjukhus i Lund. Tillsammans med Freddy Ståhlberg, professor i MR-fysik och centrumchef för Lund University Bioimaging Center, LBIC, är hon en av de personer som sett till att den kraftfulla MR-kameran, som är en nationell infrastruktur och öppen för forskargrupper i hela Sverige, hamnat i Lund. (IKVL)

Första bilderna från supermagnetkameran

I december 2014 lyftes Skandinaviens första 7-Tesla-kamera på plats vid Lunds universitets Bioimagning Center och Skånes universitetssjukhus.
Nu har forskare tagit de första bilderna med supermagnetkameran.

Fram tills nu har de mest kraftfulla MR-kamerorna i Sverige, som används på människa, haft ett magnetfält på tre tesla, 3T.


Ögonforskare samlas i Lund

Den 28-29 maj samlas ett hundratal ögonforskare i Lund för "Nordic Retina Meeting 2015". Huvudrubrikerna på mötet blir: Gene therapy, Genes in cone degeneration, New experimental treatment modalities och Short reports regarding retinal function and structure in different retinal disorders.

Viktigt steg för behandling av ärftlig näthinnedegeneration

per ekstroem
Ögonforskare från bl.a Lund kan vara på väg att ta fram ett läkemedel mot ögonsjukdomen retinitis pigmentosa. Bild: Olle Dahlbäck

Ärftlig näthinnedegeneration eller retinitis pigmentosa (RP), är en ögonsjukdom som leder till att ögats fotoreceptorer förtvinar och dör. En följd av detta är svår synnedsättning eller till och med blindhet och ofta med start i unga år.

Nu har ett EU-konsortium med bland andra Lunds universitet fått en läkemedelskandidat mot sjukdomen klassad som så kallad Orphan Drug, vilket underlättar arbetet med att föra den vidare till kliniska studier.


Disputationer

MAJ
30 Mikael Kanski, klinisk fysiologi. Non-invasive measures of heart failure.

JUNI
5 Ida Arvidsson, experimentell pediatrik. Studies of the pathogenesis of Shiga toxin-producing Escherichia coli-induced hemolytic uremic syndrome.
8 Emelie Karnevi, experimentell kirurgi. The pancreatic tumour microenvironment - influence by macrophages and glucose levels on tumourigenesis.
12 Mathias Blom, akutsjukvård. In-hospital bed occupancy and the emergency department - effects on decisions about the level of care.
12 Maria van der Pals, pediatrik. Clinical aspects of screening detected celiac disease among 12-year-olds.


Halvtidskontroller

MAJ
29 Per Arvidsson, klinisk fysiologi. Kinetic energy in the healthy and diseased human heart. (Stora konferensrummet, Avdelningen för klinisk fysiologi, Blocket, hisshall B, kl 13.00).

JUNI
5 Tove Wästerlid, onkologi och patologi. Burkittlymfom och diffust storcelligt B-cellslymfom - studier av premiärbehandling och patogenetiska mekanismer. (Konferensrummet, våning 4, Skånes onkologiska klinik, kl 10.00).

11 Tom Gyllenhammar, klinisk fysiologi. Cardiac Microvascular Disease Quantified with CMR. (Stora konferensrummet, Klinisk fysiologi, plan 2, hisshall B, Centralblocket, Lund, kl 13.00).


Nyhetsrullen 

Berndt Ehinger, professor emeritus vid IKVL och tidigare ögonläkare i Malmö och Lund. Du är bland annat engagerad i Sydsvenska Medicinhistoriska Sällskapet, SMHS, och ni lär sitta på en bildskatt om nästan 7 000 bilder. Vad är det för bilder? (IKVL)

19 forskningsprojekt får anslag av Familjen Kamprads stiftelse för att förbättra vårdkvaliteten för patienter med cancer i Sverige, från vägen till diagnos och genom hela vårdförloppet. Fyra av projekten har sin forskningsbas vid IKVL, men samarbete med andra universitet och sjukhus.

Tre av fyra kommer någon gång i livet att få ryggbesvär av mer eller mindre smärtsam natur. För de flesta försvinner problemen inom några veckor, men för var tionde är besvären bestående.