lu.se

Kliniska vetenskaper, Lund

Medicinska fakulteten | Lunds universitet

Institutionen för kliniska vetenskaper, Lund

Senaste artiklar


Disputationer

SEPTEMBER
25 Snejana Hyllén, thoraxkirurgi - Mitral Valve Surgery: Effects on Cardiac Reverse Remodeling, Hemodynamics and Clinical Outcome.
26 Per Bosemark, ortopedi - Enhancing Bone Healing Through Concurrent Anabolic- and Anti-Catabolic Pharmacological Treatment.
26 Daniel Ansari, kirurgi - Pancreatic Cancer - Early Detection, Prognostic Factors and Treatment.
26 Pontus Geborek, neurofysiologi - Neurophysiologal Investigations of the Spinocerebellar Circuitry.
27 Rafid Tofik, njurmedicin - Urinary Biomarkers and Patient Outcome in Chronic Kidney Disease and Atherosclerotic Heart Disease: The Value of IgM-uria and IgG-uria.

OKTOBER
3 Karin Annertz, öron-, näs- och halssjukdomar - Oral and Oropharyngeal Cancer - Aspects on Epidemiology and Prognostic Markers.


Halvtidskontroller

SEPTEMBER
3 Fredrik Ellin, onkologi och patologi - T-cellslymfom - studier av primärbehandling och prognostiska markörer utifrån kliniska prövningar och populationsbaserade studier (Konferensrum 1, vån 4, Skånes onkologiska klinik, Lund, kl 13.30).


Nyhetsrullen 

Med hjälp av magnetkamera och nya matematiska metoder har forskarna fått ett bättre verktyg för att titta på blodflöden i hjärtat. På så vis kan det bli lättare att identifiera hjärtsvikt, vilket är ett vanligt problem bland äldre människor. (IKVL-forskning)

En ny lag om forskningsdatabaser som ska göra det möjligt för statliga universitet och högskolor samt andra statliga myndigheter som har till uppgift att bedriva forskning att bygga upp databaser med personuppgifter som ska kunna användas i framtida forskningsprojekt. Det är ett av förslagen från Registerforskningsutredningen som i dag överlämnar betänkandet Unik kunskap genom registerforskning (SOU 2014:45) till Utbildningsdepartementet. (Utbildningsdepartementet)

Mark Thier, specialistläkare och forskarstuderande på avdelningen för kirurgi vid Institutionen för Kliniska Vetenskaper i Lund, får ”Skalpellen”, ett pedagogiskt pris som delas ut av läkarstudenterna på termin 8. (IKVL)