lu.se

Kliniska vetenskaper, Lund

Medicinska fakulteten | Lunds universitet

Meny

Institutionen för Kliniska vetenskaper Lund

Fler utskrivna patienter återvänder när det varit fullt på sjukhusen

mathias blom
Mathias Blom och hans forskarkollegor har publicerat en studie som visar ett samband mellan för tidig utskrivning från sjukhuset på grund av att det är ont om vårdplatser och att patienten åter måste tas in på sjukhuset. Bild: Olle Dahlbäck

När det är ont om vårdplatser på ett sjukhus ökar risken för att patienter skrivs ut alltför tidigt. Därmed ökar i sin tur risken för att patienterna blir dåliga på nytt och måste tas in på sjukhuset igen. En studie från Lunds universitet kan nu visa belägg för det här sambandet, som många läkare länge misstänkt.

– När jag redogjort för studien för kollegor på olika håll, så är det ingen som blivit förvånad. Man har haft detta på känn, men saknat tydliga siffror att peka på, säger Mathias Blom. (IKVL-forskning)


Stor donation till strokeforskning vid LU

Sparbanken Skånes ägare Sparbanksstiftelsen Färs & Frosta donerar cirka 16 miljoner kronor till strokeforskning vid Lunds universitet under en sexårsperiod. Donationen är ett viktigt bidrag till forskarnas strävan att finna nya metoder för att förhindra stroke och utveckla nya strokebehandlingar.

Hallå där...

tadeusz wieloch
Tadeusz Wieloch, neuroforskare vid IKVL, välkomnar donationen från Sparbanksstiftelsen Färs & Frosta. Bild: Hjärnfonden

Tadeusz Wieloch, professor och neuroforskare vid IKVL. Medicinska fakulteten har gått ut med nyheten om att Sparbanken Skånes ägare Sparbanksstiftelsen Färs & Frosta donerar cirka 16 miljoner kronor till strokeforskningen vid Lunds universitet under en sexårsperiod. Din spontana kommentar?

– Tre ord. Fantastiskt glädjande att stiftelsen valde strokeforskningen och så generösa priser till masterstudenter och doktorander. Äntligen, därför att strokeforskningen inte uppmärksammats tidigare med en så stor donation, och nu hoppas vi att stroke blir ett fokusområde. Stimulerande, därför att anslagen och priserna kommer att uppmuntra forskarna och studenterna i sin forskning. (IKVL)


Disputationer

FEBRUARI
12 Fredrik Berglind, biomedicin med inriktning neurovetenskap. "Novel approaches to explore mechanisms of epileptic seizures - Optogenetic and chemogenetic manipulation of hippocampal circuitry".
12 Tor Olofsson, klinisk medicin med inriktning reumatologi. "Anti-TNF therapy in rheumatoid arthritis - effects on and predictors of work disability".
12 Tove Abrahamsson, klinisk medicin med inriktning beroendemedicin. "Use and misuse of sedative drugs and related substances - Findings in the general population and in individuals with opioid dependence".

MARS
17 Nicholas Brodszki, pediatrisk immunologi. "Primary immunodeficiency in southern Sweden. Strategies for diagnosis and clinical management".
18 Erik Westhall, klinisk medicin med inriktning neurofysiologi. "Electroencephalography for prognostication in comatose post cardiac arrest patients".
18 Fredrik Ellin, klinisk medicin med inriktning onkologi. "Clinical factors and outcome in T-cell lymphoma: a population-based perspective".
31 Sinéad M Hurley, biomedicin med inriktning experimentell infektionsmedicin. "Platelets and their immunomodulatory roles during streptococcus pyogenes infection".


Halvtidskontroller

MARS
11 Elisabeth Mogard, reumatologi och molekylär skelettbiologi. "Function and pain in patients with AS and USpA". (Föreläsningssalen, Reumatologiska kliniken, SUS, Lund, kl 10.00).


Nyhetsrullen 

Föräldrar till barn i högstadieåldern har mycket dålig kännedom om sina barns erfarenheter av tobak, alkohol och narkotikavanor.
– För att föräldrarna ska kunna påverka sina barn i rätt riktning är det viktigt att de känner till deras erfarenheter av substansanvändning, säger Jonas Berge, ST-läkare i psykiatri som nyligen disputerade i ämnet vid Lunds universitet. (IKVL-forskning)

Tadeusz Wieloch, professor och neuroforskare vid IKVL. Medicinska fakulteten har gått ut med nyheten om att Sparbanken Skånes ägare Sparbanksstiftelsen Färs & Frosta donerar cirka 16 miljoner kronor till strokeforskningen vid Lunds universitet under en sexårsperiod. Din spontana kommentar?

Personer med Ménières sjukdom har hörselnedsättning, tinnitus och kan drabbas av akuta yrselattacker. Dessa kan uppträda när som helst i vardagen; på jobbet, i motionsspåret eller i matbutiken. En svår yrsel som påminner om sjösjuka.