lu.se

Kliniska vetenskaper, Lund

Medicinska fakulteten | Lunds universitet

Institutionen för kliniska vetenskaper, Lund

Hallå där...

signe borgquist
Specialistläkaren Signe Borgquist forskar ett år vid Dana-Farber Cancer Institute i Boston.

Signe Borgquist, docent vid IKVL och specialistläkare i onkologi vid Skånes universitetssjukhus i Lund, som sedan i somras forskar i USA.

Var i USA är du?

– På Dana-Farber Cancer Institute vid Harvard University i Boston. Dana-Farber är världsledande inom cancerbehandling och forskning och har sedan länge varit klassat som ett Cancer Comprehensive Center av NCI, National Cancer Institute.

Vad forskar du om?

– Min forskning på Dana-Farber följer samma spår som forskningen hemma, d.v.s. sambandet mellan obesitas, lipider, statiner och bröstcancer, men det sker inom ramen för nya samarbeten. Vi använder således amerikanska studier till att undersöka våra hypoteser om dessa samband, samt applicerar nya metoder på det material jag har i Lund. (IKVL)


Skräddarsydd behandling ska gynna patienter med bröstcancer

niklas loman och ake borg
Bröstcancerforskarna Niklas Loman och Åke Borg. Bild: Olle Dahlbäck

I Lund pågår sedan några år ett unikt, spännande forsknings-projekt som i framtiden ska förbättra behandlingen för kvinnor med bröstcancer.

– Målet är att få fram nya sätt att bedöma bröstcancertumörer och med hjälp av dessa skräddarsy en behandling för varje patient. På så sätt skulle man undvika att patienter får en för mild eller en för tuff behandling, säger professor Åke Borg, cancerforskare och initiativtagare till studien. (IKVL-forskning)


Målinriktad behandling ska hindra utvecklingen av astma

leif bjermer
Leif Bjermer tror det snart kommer att finnas en mer målinriktad behandling mot astma. Bild: Roger Lundholm

Det finns idag ingen bot mot astma. Det är en kronisk inflammation i luftvägarnas slemhinnor som gör att luftflödet till lungorna begränsas, vilket kan leda till hosta och andnöd. Symptom som var tionde svensk, både vuxna och barn, känner igen. 

– Det vi har att tillgå mot astma idag är lindrande mediciner. Vår förhoppning är att snart kunna sätta in en mer målinriktad behandling och i ett tidigt skede stoppa sjukdomens utveckling hos den enskilde individen. Inte bota den, men att göra den inaktiv, säger Leif Bjermer, professor i lungmedicin och allergologi vid Lunds universitet. (IKVL-forskning)


Disputationer

OKTOBER
31 Mina Davoudi, pediatrik - Effect of Experimental Complex III Deficiency on Respiratory Chain Assembly and Function.

NOVEMBER
7 Charlotta Webb, gastroenterologi och hepatologi - Screening Detected Celiac Disease in Children.
14 Thomas Kander, anestesiologi och intensivvård - Aspects of Bleeding Complications and Hemostasis at Central Line Insertion and Mild Induced Hypothermia.
21 Dag Winstedt, anestesiologi och intensivvård - Viscoelastic Haemostatic Assays and Fibrinogen Concentration Tests During Haemodilution and the Effects of Fibrionogen and Factor XIII.
28 Freyr Gauti Sigmundsson, ortopedi - Determinants of Outcome in Lumbar Spinal Stenosis Surgery.
29 Maria Strandberg, neurologi - Advanced Clinical MRI for Better Outcome in Epilepsy Surgery - Focusing on fMRI and Prediction of Verbal Memory Decline.


Halvtidskontroller

NOVEMBER
5 Karin Elebro, onkologi och patologi - Androgen and estrogen receptors in breast cancer; impact on risk, prognosis and treatment prediction. (Konferensrum 2, plan 4, Onkologiska kliniken, Klinikgatan 7, Lund, kl 14.00).

5 Patrick Joost, onkologi och patologi - Improved Diagnostics of mismatch-repair defective cancer. (RCC, Syd, Medicon Village, Rum Cerebrum, Lund, kl 15.00).

28 Richard Petersson, kardiologi - EKG-baserad analys av förmakens aktivitet i förhållande till andra undersökningsmodaliteter. (Inge Edler-salen, avd för kardiologi, EA-blocket, vån 5, SUS, Lund, kl 12.00).

DECEMBER
12 Aleksandra Turkiewicz, ortopedi - Prevalence and mortality in osteoarthritis. (Konferensrum, Rörelseorganens forskningsavdelning, (Klinikgatan 22, Wigerthuset, SUS, Lund, kl 14.00).


Nyhetsrullen 

Signe Borgquist, docent vid IKVL och specialistläkare i onkologi vid Skånes universitetssjukhus i Lund, som sedan i somras forskar i USA. (IKVL)

Det finns idag ingen bot mot astma. Det är en kronisk inflammation i luftvägarnas slemhinnor som gör att luftflödet till lungorna begränsas, vilket kan leda till hosta och andnöd. Symptom som var tionde svensk, både vuxna och barn, känner igen. (IKVL-forskning)

I Lund pågår sedan några år ett unikt, spännande forskningsprojekt som i framtiden ska förbättra behandlingen för kvinnor med bröstcancer. (IKVL-forskning)