lu.se

Kliniska vetenskaper, Lund

Medicinska fakulteten | Lunds universitet

Meny

Institutionen för Kliniska vetenskaper Lund

SOS Alarm i Skåne bra på hjärtstopp

Larmtjänsten har ibland kritiserats för att skicka hjälp fel eller för sent. Men när det gäller hjärtstopp i Skåne och Köpenhamnsregionen, så har SOS Alarm bra resultat: 86 respektive 81 procent av alla inkommande larm om hjärtstopp identifierades helt rätt. Det visar en studie av anestesisjuksköterskan Cecilia Andréll.


Ny teknik för att hitta och behandla prostatacancer

david ulmert
David Ulmert är en av författarna bakom artikeln som publiceras i Science Translational Medicine. Bild: Olle Dahlbäck

Forskare vid Lunds universitet har tillsammans med kollegor i bland annat USA, England och Finland gjort upptäckter som kan resultera i en ny effektiv metod för att hitta och följa effekten av behandling mot prostatacancer. Studien publicerades nyligen i den vetenskapliga tidskriften Science Translational Medicine.

Först lyckades forskarna visa att antikroppar även kan riktas mot protein som utsöndras eller finns lagrade inne i en cell och inte enbart till strukturer på en cells yta. Därefter kunde de skräddarsy en antikropp som de med hjälp av PET-kamera och radioaktiva, fluorescerande eller toxiska molekyler, såg enbart togs upp av tumörceller som producerade det målsökta proteinet.


Ny modell för dialys via bukhinnan minskar glukosupptaget

carl oeberg
Carl Öberg försvarade nyligen sitt avhandlingsarbete. Bild: Katarina Ehrenborg

Peritonealdialys är en form av dialysbehandling för patienter med svår njursvikt och innebär att man använder sig av bukhinnan för att rena blodet.

I sin avhandling ”Analysis of Transvascular Transport Phenomena in the Glomerular and Peritoneal Microcirculation” har Carl Öberg använt sig av matematisk modellering för att förstå hur den passiva transporten sker i njurarnas och bukhinnans kapillärer och hur dialysbehandling kan optimeras.


Bröstcancerstudie förutsäger bättre svar på cellgiftsbehandling

helena jernstrom och karin elebro
Helena Jernstöm (t v) och Karin Elebro är två av författarna till en ny bröstcancerstudie som publicerats i Clinical Cancer Research. Bild: Olle Dahlbäck

Forskare vid Lunds universitet har i en ny studie gjort fynd som ökar förhoppningen om att bättre kunna styra behandling med cellgifter. Att östrogenreceptor ER-beta ofta har en skyddande effekt är känt sedan tidigare, men att den är extra tydlig hos patienter som fått cellgiftsbehandling är nytt och intressant.

– Om fyndet skulle bekräftas i fler studier kan det bidra till att de kvinnor som har högst risk får tätare kontroller och/eller annan tilläggsbehandling utöver cellgiftsbehandling, eller att cellgiftsbehandlingen kan begränsas till de kvinnor som har högst risk, säger Karin Elebro, doktorand och försteförfattare till studien.


Stark reaktion mot tung röstbelastning indikerar god rösthälsa

susanna whitling
Susanna Whitling försvarade nyligen sitt avhandlingsarbete. Bild: Katarina Ehrenborg

Att kunna göra sin röst hörd är viktigt såväl i arbetslivet som privat. Personer med funktionell röststörning upplever besvär med sin röst, utan att det finns någon bakomliggande organisk eller neurologisk sjukdom.

Legitimerade logopeden Susanna Whitling har inom ramen för sin avhandling ”Vocal Loading and Recovery” utvecklat ett test för att belasta rösten och sedan undersökt vad som skiljer personer som upplever röstbesvär från personer som inte gör det.


Disputationer

JANUARI
20 Karin Elebro, klinisk medicin med inriktning onkologi. "Androgen and estrogen receptors in breast cancer, impact on risk, prognosis and treatment prediction".
20 Björn Hansen, klinisk medicin med inriktning neurologi. "Intracerebral hemorrhage: Influence of clinical characteristics on prognosis and treatments options".

FEBRUARI
3 Ulrika Lindberg, klinisk medicin med inriktning lungmedicin. "Prognostic factors in cystic fibrosis - the impact of antibody response and platelet activation".
3 Azadeh Shadnezhad, biomedicin med inriktning experimentell infektionsmedicin. "Bacterial IgG Modulating Endolycosidases. Basic biology and biotechnological applications".
9 Filip Ventorp, biomedicin med inriktning psykiatri. "Inflammatory mechanisms of depression and suicidal behavior".
24 Ravi Bhongir, klinisk medicin med inriktning medfödd immunitet. "On Dysregulated Inflammation and Airway Host Defense".


Halvtidskontroller

FEBRUARI
2 Carlos Urey, kirurgi. "Development of a targeted Drug Delivery System for treatment of Pancreatic Ductal Adenocarcinoma". (BMC I:1341, kl 15.00).

10 Igor Zindovic, thoraxkirurgi. "Bleeding Complications in Acute Type A Aortic Dissection". (Konferensrummet, Thiva, SUS, Lund, kl 13.00).


Nyhetsrullen 

Peritonealdialys är en form av dialysbehandling för patienter med svår njursvikt och innebär att man använder sig av bukhinnan för att rena blodet.

Forskare vid Lunds universitet har tillsammans med kollegor i bland annat USA, England och Finland gjort upptäckter som kan resultera i en ny effektiv metod för att hitta och följa effekten av behandling mot prostatacancer. Studien publicerades nyligen i den vetenskapliga tidskriften Science Translational Medicine.

Att kunna göra sin röst hörd är viktigt såväl i arbetslivet som privat. Personer med funktionell röststörning upplever besvär med sin röst, utan att det finns någon bakomliggande organisk eller neurologisk sjukdom. Legitimerade logopeden Susanna Whitling har inom ramen för sin avhandling ”Vocal Loading and Recovery” utvecklat ett test för att belasta rösten och sedan undersökt vad som skiljer personer som upplever röstbesvär från personer som inte gör det.