lu.se

Kliniska vetenskaper, Lund

Medicinska fakulteten | Lunds universitet

Institutionen för kliniska vetenskaper, Lund


ulf thilen
Ulf Thilén är kardiolog vid Skånes universitetssjukhus i Lund: Bild: Olle Dahlbäck

Hjärtspecialister samlas i Lund

Rytmstörningar är vanliga hos vuxna patienter som opererats för medfödda hjärtfel. Det framkallar ofta hjärtklappning och yrsel- eller svimningssymptom.

– Det är en akutsituation och då är det tryggt för patienten att veta att det finns specialistläkare på området, även på de mindre sjukhusen i landet, säger Ulf Thilén, överläkare i kardiologi vid Skånes universitetssjukhus i Lund och forskare vid Lunds universitet. (GUCH-kurs)


Dags söka "doktorandmånader"

Härmed ledigkungörs tillfälligt förordnande som doktorand, så kallade doktorandmånader, avsedda för forskarstuderande under senare delen av utbildningen. Dessa medel söks av doktorand och handledare gemensamt.

Ansökan ska vara inkommen senast den 23 september 2014.


Disputationer

SEPTEMBER
25 Snejana Hyllén, thoraxkirurgi - Mitral Valve Surgery: Effects on Cardiac Reverse Remodeling, Hemodynamics and Clinical Outcome.
26 Per Bosemark, ortopedi - Enhancing Bone Healing Through Concurrent Anabolic- and Anti-Catabolic Pharmacological Treatment.
26 Daniel Ansari, kirurgi - Pancreatic Cancer - Early Detection, Prognostic Factors and Treatment.
27 Rafid Tofik, njurmedicin - Urinary Biomarkers and Patient Outcome in Chronic Kidney Disease and Atherosclerotic Heart Disease: The Value of IgM-uria and IgG-uria.

OKTOBER
3 Karin Annertz, öron-, näs- och halssjukdomar - Oral and Oropharyngeal Cancer - Aspects on Epidemiology and Prognostic Markers.
3 Alexander Santillo, klinisk neurovetenskap - Morphological Alterations in Frontotemporal Dementia: Pathophysiological Models and Behavioural Consequences.
17 Jan Juréus, ortopedi - Osteonecrosis, Prognosis and Prevention of the Consequences of Osteonecrosis.
31 Mina Davoudi, pediatrik - Mitochondrial Complex III Deficiency - Effect on Respiratory Chain Assembly and Function.

NOVEMBER
29 Maria Strandberg, neurologi - Advanced Clinical MRI for Better Outcome in Epilepsy Surgery - Focusing on fMRI and Prediction of Verbal Memory Decline.


Halvtidskontroller

SEPTEMBER
17 Anna Larsson, onkologi och patologi - Prognostic role of Padocalyxin-like protein 1 in colorectal cancer (Konferensrum 1, vån 4, Skånes onkologiska klinik, Lund, kl 10.00).
30 Helena Cirenajwis, onkologi och patologi - Molecular profiling of melanoma reveals biology and prognosis (Bioforum, hus 406, Medicon Village, Lund, kl 10.15).

OKTOBER
17 Azadeh Shadnezhad, infektionsmedicin - Identification and characterization of glycan hydrolyzing enzymes from pathogenic Gram-positive bacteria (BMC, C1441, Lund, kl 10.00).
17 Johanna Sjövall, onkologi och patologi - Aspects on PET in the evaluation of head and neck cancer treatment (Konferensrummet, 1 trappa upp, Öronhuset, Lund, kl 11.00).


Nyhetsrullen 

Magnus Wagenius, överläkare vid enheten för kirurgi och urologi Helsingborgs lasarett, har fått ett pedagogiskt pris från läkarstudenterna. Priset delas ut till en lärare eller handleder som gjort extra förtjänstfulla pedagogiska insatser inom undervisning och handledning. (Region Skåne)

Kvaliteten på den kliniska forskningen ska spela större roll för hur mycket statliga forskningsmedel landstingen får. Bristande kvalitet ska kunna innebära att landsting kan förlora möjligheten att bedriva universitetssjukvård. Det är innebörden i det nya avtal som tecknats mellan staten och landstingen. (Utbildningsdepartementet)

Rytmstörningar är vanliga hos vuxna patienter som opererats för medfödda hjärtfel. Det framkallar ofta hjärtklappning och yrsel- eller svimningssymptom.
– Det är en akutsituation och då är det tryggt för patienten att veta att det finns specialistläkare på området, även på de mindre sjukhusen i landet, säger Ulf Thilén, överläkare i kardiologi vid Skånes universitetssjukhus i Lund och forskare vid Lunds universitet. (GUCH-kurs)