lu.se

Kliniska vetenskaper, Lund

Medicinska fakulteten | Lunds universitet

Institutionen för kliniska vetenskaper, Lund

Gambro firade 50 år med symposium

gambro 50 aar
Margareta Nilsson berättade om sin pappa Holger Crafoord, grundare till Gambro. Bland annat fick åhörarna veta att Holger Crafoord spelade fotboll i Åkerlund & Rausings lag, samtidigt som han var VD i företaget. - Det var inte så vanligt på den tiden. Bild: Olle Dahlbäck

Ett möte mellan Holger Crafoord och Nils Alwall i början av 1960-talet, skulle komma att förändra njursjukvården över hela världen. Den förstnämnde, en affärsman, industrialist och entreprenör. Den andre en läkare i Lund som också var en envis visionär som såg möjligheter att rädda livet på människor med hjälp av en konstgjord njure. 

– Jag tror att Holger Crafoord hade svårt att somna natten efter mötet med Nils Alwall. Han tänkte säkert på de unga njursjuka människor som man då inte kunde rädda livet på, sa Anders Christensson, överläkare i njurmedicin vid Skånes universitetssjukhus, i samband med att medicinteknikföretaget Gambro firade 50 år med ett öppet symposium i Centralblockets aula i Lund. (IKVL)


Hallå där...

nils eric sahlin
Professor Nils-Eric Sahlin. Bild: Mikael Risedal

Nils-Eric Sahlin, professor vid avdelningen för medicinsk etik, som beviljats anslag om 34 miljoner kronor från Stiftelsen Riksbankens Jubileumsfond. 

Vad är anslaget ämnat för?

– Vi kräver allt oftare att våra beslut skall baseras på vetenskap och beprövad erfarenhet. De skall med andra ord grundas i osäkra belägg, men osäkra av olika grad och skäl. Målsättningen med detta program är att analysera sådana belägg och ta reda på hur dessa på bästa sätt kan användas för det goda beslutsfattandet. (IKVL)


Hallå där...

ida ahlberg
Ida Ahlberg, nationalekonom vid IHE, Institutet för Hälso- och Sjukvårdsekonomi, har tittat på vad rörelseorganens sjukdomar kostar samhället. Bild: Olle Dahlbäck

Ida Ahlberg, Institutet för Hälso- och Sjukvårdsekonomi, som har en masterexamen i nationalekonomi och är ansvarig för sammanställningen av rapporten ”Kostnader för rörelseorganens sjukdomar i Sverige år 2012”. 

Vilka sjukdomar anses tillhöra rörelseorganen?

– Rörelseorganens sjukdomar är ett samlingsnamn för flera olika sjukdomar men inkluderar framför allt sjukdomar som angriper skelett, leder och muskler. Även benbrott och ledskador som orsakas av olyckor inkluderas under samma samlingsnamn.

Vad säger rapporten?

– Den visar att de samhällsekonomiska kostnaderna för rörelseorganens sjukdomar för år 2012 uppgick till 102,3 miljarder kronor, motsvarande drygt 11 000 kronor per invånare i Sverige år 2012. Sjukvårdskostnader stod för 37 miljarder kronor av de totala kostnaderna på 102,3 miljarder kronor. En intressant aspekt är att enligt Socialstyrelsen uppgick totala hälso- och sjukvårdsutgifter till cirka 327 miljarder kronor samma år, vilket innebär att rörelseorganens sjukdomar svarade för cirka 11 procent. (IKVL)


Disputationer

OKTOBER
31 Mina Davoudi, pediatrik - Mitochondrial Complex III Deficiency - Effect on Respiratory Chain Assembly and Function.

NOVEMBER
14 Thomas Kander, anestesiologi och intensivvård - Aspects of Bleeding Complications and Hemostasis at Central Line Insertion and Mild Induced Hypothermia.
21 Dag Winstedt, anestesiologi och intensivvård - Viscoelastic Haemostatic Assays and Fibrinogen Concentration Tests During Haemodilution and the Effects of Fibrionogen and Factor XIII.
28 Freyr Gauti Sigmundsson, ortopedi - Determinants of Outcome in Lumbar Spinal Stenosis Surgery.
29 Maria Strandberg, neurologi - Advanced Clinical MRI for Better Outcome in Epilepsy Surgery - Focusing on fMRI and Prediction of Verbal Memory Decline.


Halvtidskontroller

OKTOBER
24 Emma Sandén, neurokirurgi - Establishment and characterization of novel in vitro and in vivo models of pediatric brain tumors for immunoassays. (Kampradhuset, seminarierummet, entréplan, Lund, kl 13.00).

NOVEMBER
5 Karin Elebro, onkologi och patologi - Androgen and estrogen receptors in breast cancer; impact on risk, prognosis and treatment prediction. (Konferensrum 2, plan 4, Onkologiska kliniken, Klinikgatan 7, Lund, kl 14.00).
5 Patrick Joost, onkologi och patologi - Improved Diagnostics of mismatch-repair defective cancer. (RCC, Syd, Medicon Village, Rum Cerebrum, Lund, kl 15.00).

28 Richard Petersson, kardiologi - EKG-baserad analys av förmakens aktivitet i förhållande till andra undersökningsmodaliteter. (Inge Edler-salen, avd för kardiologi, EA-blocket, vån 5, SUS, Lund, kl 12.00).

DECEMBER
12 Aleksandra Turkiewicz, ortopedi - Prevalence and mortality in osteoarthritis. (Konferensrum, Rörelseorganens forskningsavdelning, (Klinikgatan 22, Wigerthuset, SUS, Lund, kl 14.00).


Nyhetsrullen 

Nils-Eric Sahlin, professor vid avdelningen för medicinsk etik, som beviljats anslag om 34 miljoner kronor från Stiftelsen Riksbankens Jubileumsfond. (IKVL)

Ett möte mellan Holger Crafoord och Nils Alwall i början av 1960-talet, skulle komma att förändra njursjukvården över hela världen. Den förstnämnde, en affärsman, industrialist och entreprenör. Den andre en läkare i Lund som också var en envis visionär som såg möjligheter att rädda livet på människor med hjälp av en konstgjord njure. (IKVL)

Ida Ahlberg, Institutet för Hälso- och Sjukvårdsekonomi, som har en masterexamen i nationalekonomi och är ansvarig för sammanställningen av rapporten ”Kostnader för rörelseorganens sjukdomar i Sverige år 2012”. (IKVL)