lu.se

Kliniska vetenskaper, Lund

Medicinska fakulteten | Lunds universitet

Meny

Institutionen för Kliniska vetenskaper Lund

Målstyrda stamceller i behandling mot elakartade hjärntumörer

andreas svensson
Andreas Svensson har studerat möjligheten att använda speciella stamceller mot elakartade hjärntumörer. Bild: Olle Dahlbäck

I flera år har forskare runt om i världen studerat om det är möjligt att använda stamceller som budbärare av läkemedel för att bekämpa elakartade hjärntumörer. De har kommit en bit på vägen, men det finns fortfarande en risk att behandlingen skulle förvärra situationen för patienten. 

Nu pekar djurstudier i en doktorsavhandling vid Lunds universitet på att det på ett säkert sätt går att använda stamceller från benmärgen i behandling mot glioblastoma multiforme (GBM), den vanligaste formen av elakartad hjärntumör hos vuxna och som det idag inte finns någon bot mot. Detta med hjälp av stamceller som i normala fall bildar ben, brosk och fettvävnad, så kallade mesenkymala stromaceller (MSCs). (IKVL)


Enkelt blodprov kan tidigt förutsäga vem som är i riskzonen för havandeskapsförgiftning

ulrik dolberg anderson
Ulrik Dolberg Anderson disputerar den 2 oktober. Bild: Katarina Ehrenborg

Med hjälp av nya biomarkörer kan havandeskapsförgiftning förutsägas så tidigt som vecka 8-10 av graviditeten. I senare delen av sjukdomen kan samma biomarkörer användas för att bedöma sjukdomens svårighetsgrad och därmed vara ett kliniskt hjälpmedel för att bedöma när förlossning ska sättas igång. Detta visar Ulrik Dolberg Andersons avhandling. (IKVL)

Doktorsavhandlingen ”New predictive and diagnostic biomarkers for preeclampsia” försvaras den 2 oktober kl 13.00.


Disputationer

OKTOBER
2 Ulrik Dolberg Anderson, obstetrik och gynekologi. "New predective and diagnostic biomarkers for preeclampsia".
9 Sandra Jovic, experimentell lungmedicin. "On mechanisms impairing airway host defence in cystic fibrosis".
16 Yan Huo, kardiologi. "Atrial conduction and P-wave characteristics from histology to electrophysiology".
17 Lena Hoff, medicinsk etik. "Towards more prognostic information to patients with life-threatening diseases: Why, how and when?".

NOVEMBER
6 Natalia Avaliani, biomedicin med inriktning neurovetenskap. "Gene- and cell therapies for Epilepsy".
13 Sasha Koul, kardiologi. "Improving outcomes in patients with coronary heart disease using national registries and platelet function testing".
13 Pauline Djerf, kirurgi. "Reconstruction in the gastroesophageal junction - from routine to advanced".
19 Erika Elgström, experimentell onkologi. "Radioimmunotherapy in an immunocompetent rat tumor model".


Halvtidskontroller

OKTOBER
9 Ulrika Lindblom, onkologi och patologi. "Late effects after radiotherapy for head and neck cancer". (Konferensrum Strålningsfysik, hiss B, plan 3, Strålbehandlingen, Klinikgatan 5, Lund, kl 09.00).

13 Wathik Alsalim, medicin. "Effect of macronutrients and mixed meal on incretin hormone secretion and islet function". (BMC, I-huset,  I 1345, kl 09.00).

16 Matthias Hellberg, njurmedicin. "Physical Performance in Chronic Kidney Disease". (Konferensrummet, Avdelningen för njurmedicin, Alwallhuset, Barngatan 2, 1 vån, SUS, Lund, kl 13.00).

27 Caroline Ulfsdotter Nilsson, anestesiologi och intensivvård. "Studies on anticoagulants with viscoelastic haemostatic assays". (Intensiv & Perioperativ Vårds konferensrum, hisshall B, plan 6, kl 17.00).

NOVEMBER
12 Elisabeth Székely, onkologi och patologi. "Populationsbaserade studier av diffust storcelligt B-cells lymfom och follikulärt lymfom med avseende på resultat av behandling och prognostiska faktorer".


Nyhetsrullen 

I flera år har forskare runt om i världen studerat om det är möjligt att använda stamceller som budbärare av läkemedel för att bekämpa elakartade hjärntumörer. De har kommit en bit på vägen, men det finns fortfarande en risk att behandlingen skulle förvärra situationen för patienten. (IKVL)

I en rapport i den vetenskapliga tidskriften The Lancet Oncology, som presenterades under European Cancer Congress i Wien tidigare i veckan, framgår att tillgången till kirurgi inom cancervården i världen är mycket låg – trots att kirurgiska ingrepp har en avgörande roll för såväl diagnostik som behandling av cancer.

Med hjälp av nya biomarkörer kan havandeskapsförgiftning förutsägas så tidigt som vecka 8-10 av graviditeten. I senare delen av sjukdomen kan samma biomarkörer användas för att bedöma sjukdomens svårighetsgrad och därmed vara ett kliniskt hjälpmedel för att bedöma när förlossning ska sättas igång. Detta visar Ulrik Dolberg Andersons avhandling. (IKVL)