lu.se

Kliniska vetenskaper, Lund

Medicinska fakulteten | Lunds universitet

Meny

Institutionen för Kliniska vetenskaper Lund

Forskare välkomnar nya användare av toppmodern analysutrustning på BMC

sandra jovic
Forskningsingenjör Sandra Jovic välkomnar nya användare av den teknikplattform som finns att tillgå på BMC. Bild: Olle Dahlbäck

Några forskargrupper på BMC har tack vare omfattande anslag kunnat investera i toppmodern, avancerad forskningsinfrastruktur. Nu erbjuder de andra forskare, både vid Lunds universitet och utanför universitetet, att göra sina analyser på utrustningen.

– Den här teknikplattformen har kapacitet för fler användare än vi har idag, och för oss är det viktigt att tänka långsiktigt när det gäller finansieringen. Vi har ju driftkostnader i form av lön, underhåll och service på utrustningen som måste täckas. Ska vi på sikt kunna underhålla verksamheten är det därför viktigt att vi får externa användare, säger professorerna Arne Egesten och Heiko Herwald.


Kartlagt hur vanlig bakterie i bensår dämpar inflammation

mariena van der plas och sven kjellstroem
Mariena van der Plas och Sven Kjellström. Bild: Olle Dahlbäck

I Sverige finns en stor och ofta bortglömd grupp patienter, de flesta äldre eller personer med diabetes, som lider av svårläkta, kroniska bensår. I dessa sår frodas en bakterie som ger en grön beläggning över såret och avger en frän, sötaktig lukt. Den ovälkomna gästen går under namnet Pseudomonas aeruginosa.

Bakterien har i många år intresserat en grupp hudforskare vid Lunds universitet, då den orsakar dålig sårläkning och vätskning i såren, men inte minst för att den verkar ha en förmåga att dämpa inflammationen i huden runt såren.

Nu tror sig forskarna vid Schmidtchen lab på Biomedicinskt centrum (BMC) i Lund ha knäckt gåtan om varför inflammation med rodnad och svullnad ofta uteblir i de sår där bakterien återfinns. (IKVL-forskning)


Cancerceller blir farligare med hjälp av fett

Man vet numera att inte alla cancerceller är lika aggressiva – de flesta går att oskadliggöra med strålning och cellgifter. Somliga kan dock lyckas överleva, och senare få tumören att tillväxa och sprida sig. Forskare vid IKVL har nu funnit att vissa cancerceller kan samla på sig fettdroppar, som verkar göra dem mer aggressiva och ge dem större förmåga att sprida sig.

Läs om Mattias Beltings forskargrupps senast publicerade artikel i ämnet, där doktoranden Julien Menard är förstaförfattare till artikeln i Cancer Research.


Hjärt-kärl- och Alzheimerforskning får anslag

Förmaksflimmer, åderförkalkning hos patienter med diabetes och Alzheimers sjukdom. Det är de områden som studeras av fyra medicinska forskare som fått pengar av Bundy Academy. En av dem, Fredrik Holmqvist, är hjärtläkare och forskar om förmaksflimmer vid IKVL.


Barn som överlever cancer: Rätten till ett normalt liv

Det går att överleva cancer i dag, men många europeiska barn som gjort det lider av stora behandlingsrelaterade bieffekter livet igenom. Att förbättra deras långsiktiga hälsa är syftet med den europeiska konferensen PanCareSurFup for Childhood Cancer Survivors ‘Acting Now som äger rum i Bryssel 23-24 maj 2016.

Arrangörerna bakom konferensen är det sex-åriga EU-projektet PanCareSurFup med stöd av det europeiska sällskapet för barnonkologi, SIOPE.


Disputationer

JUNI
3 Linnea Jarenbäck, klinisk medicin med inriktning lungmedicin. "Chronic obstructive pulmonary disease - lung physiology and genetic links".
11 Maria Svensson, biomedicin med inriktning psykiatri. "Effect of electroconvulsive seizures on cognitive function".


Halvtidskontroller

JUNI
3 Maria Värendh, öron-, näs- och halssjukdomar. "Relation between sleep disordered breathing and the nose". (Konferensrummet, plan 0, ingång från Hudhusets entré, Lasarettsgatan 15, Lund, kl 09.00).


Nyhetsrullen 

Några forskargrupper på BMC har tack vare omfattande anslag kunnat investera i toppmodern, avancerad forskningsinfrastruktur. Nu erbjuder de andra forskare, både vid Lunds universitet och utanför universitetet, att göra sina analyser på utrustningen.

I Sverige finns en stor och ofta bortglömd grupp patienter, de flesta äldre eller personer med diabetes, som lider av svårläkta, kroniska bensår. I dessa sår frodas en bakterie som ger en grön beläggning över såret och avger en frän, sötaktig lukt. Den ovälkomna gästen går under namnet Pseudomonas aeruginosa.

En forskargrupp vid Lunds universitet har gjort ett viktigt fynd som de hoppas kan ge svar på varför vissa patienter med hjärtsvikt har sämre prognos att överleva än andra.