lu.se

Kliniska vetenskaper, Lund

Medicinska fakulteten | Lunds universitet

Meny

Institutionen för Kliniska vetenskaper Lund

invigning
Sten Kjellström, kirurg och chef för ögonsjukvården vid SUS, visar en av de nya, toppmoderna operationssalarna. Sten Kjellström är en av dem som starkt bidragit till att ögonkliniken i Lund nu renoverats. Bild: Olle Dahlbäck

Ombyggda lokaler gynnar hela verksamheten

– Det här innebär en bättre och säkrare vård för fler patienter. Det blir dessutom ett steg framåt för den kliniska forskningen och undervisningen när ombyggnaden av även de lokalerna är färdig.

Det säger Sten Andréasson, professor och chef på Avdelningen för oftalmologi, i samband med att ögonsjukvårdens nyrenoverade lokaler vid Skånes universitetssjukhus (SUS) i Lund högtidligt invigdes med bandklippning. (IKVL)


Ortoped åter bästa handledare

abdulemir ali
Abdulemir Alis insats som handledare på termin 8 uppskattas av läkarstudenterna. För andra terminen på raken får han det pedagogiska priset "Skalpellen". Bild: Olle Dahlbäck

Läkarstudenterna delar efter varje termin ut priset ”Skalpellen” till den bästa handledaren på termin 8. För andra terminen på raken går priset till Abdulemir Ali, doktorand vid institutionen och ortoped vid Skånes universitetssjukhus.

Priset för bästa kliniska placering under vårterminen 2016 går som flera gånger tidigare till Anestesi och Intensivvård. (IKVL)


Rökning kan hämma vanlig behandling mot bröstcancer

helena jernstroem
Helena Jernström (bilden) och Mia Persson har tillsammans med forskarkollegor i Lund studerat om rökning påverkar olika behandlingar mot bröstcancer. Bild: Olle Dahlbäck

Det är känt att individer som röker tar stora hälsorisker. Nu visar dessutom en ny forskningsstudie vid Lunds universitet att en vanlig behandling mot bröstcancer fungerar sämre hos de patienter som röker, jämfört med icke-rökare. 

– Rökarna som fått behandling med aromatashämmare hade tre gånger högre risk att få tillbaka bröstcancern jämfört med icke rökarna som fått samma behandling. I studien såg vi dessutom att rökarna även hade ökad risk att avlida, antingen av bröstcancer eller av andra sjukdomar under den tid vi följde dem, säger Helena Jernström, docent och forskare, som tillsammans med AT-läkaren Mia Persson främst står bakom studien som publiceras i British Journal of Cancer. (IKVL-forskning)


Forskare välkomnar nya användare av toppmodern analysutrustning på BMC

sandra jovic
Forskningsingenjör Sandra Jovic välkomnar nya användare av den teknikplattform som finns att tillgå på BMC. Bild: Olle Dahlbäck

Några forskargrupper på BMC har tack vare omfattande anslag kunnat investera i toppmodern, avancerad forskningsinfrastruktur. Nu erbjuder de andra forskare, både vid Lunds universitet och utanför universitetet, att göra sina analyser på utrustningen.

– Den här teknikplattformen har kapacitet för fler användare än vi har idag, och för oss är det viktigt att tänka långsiktigt när det gäller finansieringen. Vi har ju driftkostnader i form av lön, underhåll och service på utrustningen som måste täckas. Ska vi på sikt kunna underhålla verksamheten är det därför viktigt att vi får externa användare, säger professorerna Arne Egesten och Heiko Herwald.


Disputationer

SEPTEMBER
2 Irina Dragancea, klinisk medicin med inriktning neurologi. "Neurological Prognostication after Cardiac Arrest and Targeted Temperature Management".
2 Henrik Bergenfeldt, klinisk medicin med inriktning thoraxkirurgi. "Recipient and Donor Characteristics, Impact on Outcome after Heart Transplantation".
3 Anele Gela, lungmedicin och allergologi. "On Airway Host Defense during Allergic Inflammation".
9 David Ansari, klinisk medicin med inriktning thoraxkirurgi. "Immunological Risk Factors in Heart Transplantation".


Halvtidskontroller

-


Nyhetsrullen 

Läkarstudenterna delar efter varje termin ut priset ”Skalpellen” till den bästa handledaren på termin 8. För andra terminen på raken går priset till Abdulemir Ali, doktorand vid institutionen och ortoped vid Skånes universitetssjukhus. (IKVL)

– Det här innebär en bättre och säkrare vård för fler patienter. Det blir dessutom ett steg framåt för den kliniska forskningen och undervisningen när ombyggnaden av även de lokalerna är färdig.

Det säger Sten Andréasson, professor och chef på Avdelningen för oftalmologi, i samband med att ögonsjukvårdens nyrenoverade lokaler vid Skånes universitetssjukhus (SUS) i Lund högtidligt invigdes med bandklippning. (IKVL)

Det är känt att individer som röker tar stora hälsorisker. Nu visar dessutom en ny forskningsstudie vid Lunds universitet att en vanlig behandling mot bröstcancer fungerar sämre hos de patienter som röker, jämfört med icke-rökare.