lu.se

Kliniska vetenskaper, Lund

Medicinska fakulteten | Lunds universitet

Institutionen för kliniska vetenskaper, Lund

lungceller
En animering av samspelet av stamceller och fibroblaster i lungans bindväv.

31 miljoner till forskning för stamcells-behandling av kroniska lungsjukdomar

Kan stamceller bota kroniska lungsjukdomar? Professor Gunilla Westergren-Thorsson och hennes forskarkollegor får 31 miljoner kronor under fem år från Stiftelsen för Strategisk Forskning för att ta reda på detta.

Fler och fler drabbas av kroniska lungsjukdomar, som KOL, astma och lungfibros. Kroniska lungsjukdomar orsakar förändringar i lungvävnaden vilket i sin tur leder till svår hosta, andfåddhet och syrebrist. Dagens läkemedel lindrar symptomen, men botar inte sjukdomarna i sig.

Gunilla Westergren-Thorsson har tillsammans med sina medsökande kollegor, Johan Malmström, Mattias Magnusson och Leif Bjermer, fått pengar till ett projekt där de ska undersöka möjligheten att bota dessa sjukdomar med stamceller. (Medicinska fakulteten)


Förlossningsläkare blir doktor på kejsarsnitt

I takt med att kejsarsnitt blivit vanligare har frågan om vilket förlossningssätt kvinnan ska välja om hon föder fler barn blivit allt viktigare.

Förlossningsöverläkaren Marie Carlsson Fagerberg på Lasarettet i Ystad har utvecklat en modell som räknar ut vilka kvinnor med tidigare kejsarsnitt som bör klara en vaginal förlossning utan komplikationer.

 Marie Carlsson Fagerberg försvarar sin avhandling den 11 april. (Region Skåne)


Prisas för bästa doktorsavhandling

kristofer andreasson
Kristofer Andréasson. Bild: Olle Dahlbäck

Kristofer Andréasson, forskare vid avdelningen för reumatologi vid institutionen, får Anna-Greta Crafoords pris för bästa avhandling vid Medicinska fakulteten år 2013.

Kristofer Andréasson belönas för sina studier om sjukdomen systemisk skleros, en allvarlig inflammatorisk bindvävssjukdom. (IKVL)


Disputationer

APRIL
24 Susanne Ohlsson, experimentell njurmedicin - Macrophages and neutrophils in ANCA associated vasculitis.
26 Ola Belfrage, ortopedi - Allograft bone in hip revision: the effect of locally applied pharmacological treatment.

MAJ
8 Carolina Ellberg, cancerepidemiologi - Insights into breast cancer: New familial patterns and identification of a potential predictive marker.
16 Pernilla Stenström, barnkirurgi - Anorectal malformations-follow-ups of children and adolescents.
23 Per Swärd, ortopedi - Knee injuries and their consequences; the impact of impact.
24 Snjólaug Sveinsdóttir, perinatalmedicin - Preterm intraventricular haemorrhage - effects of extracellular hemoglobin.


Halvtidskontroller

APRIL
23 Maria Svensson, psykiatrisk neuromodulering - Effect of electroconvulsive seizures on memory functions (BMC, rum I1345, Lund, kl 13).
25 Pontus Andell, kardiologi - KOL och hjärtinfarkt. Mer än bara rökning? (Inge Edler-salen, Avd för kardiologi, EA-blocket, vån 5, SUS, Lund, kl 12).
28 Kristinn Sverrisson, njurmedicin - The permeability of the glomerular filtration barrier during physiological and pathophysiological conditions. Alterations in charge- and size-selectivity (Konferensrummet, Njurmedicin, Alwallhuset, Barngatan 2, vån 1, SUS, Lund, kl 13.15).
28 Frida Enoksson, öron-, näs- och halssjukdomar - Mastoidit i Sverige (ÖNH-klinikens konferensrum, vån 1, ÖNH-huset, Lasarettsgatan 21, SUS, Lund, kl 14).

MAJ
14 Eva Fernlund, pediatrik - Familjär hypertrof kardiomyopati hos barn och unga - Förbättring av tidig diagnostik, med ökad kunskap kring patogenes och komplikationer (Föreläsningssal 1, Seminariet, SUS, Lund, kl 13).
19 Hossein Delavaran, neurologi - Factors related to functional outcome after stroke. A clinical study on lesion apperance and follow-up characteristics (Föreläsningssal, EA-blocket, plan 4, SUS, Lund, kl 13).

JUNI
5 Erik Anesäter, oftalmologi - Negative pressure wound therapy - mode of action and organ protection (Biblioteket, Ögonkliniken A, Lund, kl 15).


Nyhetsrullen 

Kristofer Andréasson, forskare vid avdelningen för reumatologi vid institutionen, får Anna-Greta Crafoords pris för bästa avhandling vid Medicinska fakulteten år 2013. (IKVL)

Män med övervikt löper större risk att få bröstcancer. Risken ökar dessutom ju mer övervikt man har.
– Det här har tidigare visats i mindre studier och bekräftats i studier när det gäller bröstcancer hos kvinnor över 50 år. Nu har vi i en stor studie fått bekräftat att det här även gäller bröstcancer hos män, säger Håkan Olsson, cancerforskare vid institutionen. (IKVL)

Karin Jirström, professor i patologi vid institutionen. Avdelningarna onkologi och patologi är numera en avdelning; Avdelningen för onkologi och patologi. Varför denna sammanslagning? (IKVL)