lu.se

Kliniska vetenskaper, Lund

Medicinska fakulteten | Lunds universitet

Institutionen för kliniska vetenskaper, Lund

Rekordmånga doktorander vid IKVL

Antalet forskarstuderande vid institutionen fortsätter att öka. IKVL har nu 470 doktorander inskrivna på forskarutbildningen, varav 242 är kvinnor och 228 män. Av dessa är 315 läkare och 155 tillhör andra yrkeskategorier, såsom biomedicinska analytiker och sjuksköterskor. Totalt sett är antalet doktorander fler än någonsin tidigare. (IKVL)


tungt lyft 002
Den 42 ton tunga magnetkameran på väg att sänkas ner i ett förberett utrymme, under marknivå, bakom akutmottagningen. Bild: Roger Lundholm

Hallå där...

Freddy Ståhlberg, professor i MR-fysik vid institutionen och centrumchef för Lund University Bioimaging Center, LBIC. Nu har supermagnetkameran på 7 tesla (7T), som bland annat kan framställa kroppens anatomiska strukturer i minsta detalj och göra funktionella mätningar av blodflöden i hjärnan, lyfts på plats bakom akutmottagningen.

Vilken betydelse har det att kameran placeras i Lund?

– Det faktum att den står i Lund gör förstås att lokala forskare får fantastiska möjligheter att använda en nationell infrastruktur utan att behöva resa. Men utrustningen är beviljad nationell, vilket betyder att den är tillgänglig på lika villkor för alla forskare i landet, och en av våra uppgifter är att understödja denna tillgänglighet.


Disputationer

DECEMBER
19 Helena Christianson, klinisk medicin - Mechanistic studies on the role of extracellular vesicles in the tumor.
19 Dan Sevonius, kirurgi - Recurrent groin hernia - Outcome after surgery.
19 Eva Melin, diabetologi - Psychosomatic aspects on diabetes and chronic pain - alexithymia, depression, salivary cortisol and the affect school and script analysis therapy.
22 Alex Nelson, anestesiologi och intensivvård - Circulating glycosaminoglycans and proteoglycans in critical illness.

JANUARI
23 Ann Thuring Jönsson, obstetrik och gynekologi - Audio spectrum analysis of umbilical artery Doppler ultrasound signals.
30 Korosh Hekmat, reumatologi - Patient reported outcomes and orthopaedic surgery in rheumatoid arthritis.


Halvtidskontroller

19 Erik Kronvall, neurokirurgi. Pituitary dysfunction after subarachnoid hemorrhage. (Neuroakademins föreläsningssal, EA-blocket, plan 4, Lund, 08.15).

2015

JANUARI
9 Vasilis Zampelis, ortopedi. Revision hip arthroplasty using impacted allograft bone and cement - Studies on prosthetic stability and patient-reported outcomes. (Stora konferensrummet, Ortopdens arbetsavdelning, plan 8, SUS, Lund, kl 13.00.

MARS
17 Jacob Elebro, onkologi och patologi. Biomarkers of prognosis and response prediction in pancreatic and periampullary carcinoma. (Skånes onkologiska klinik, konferensrummet, vån 4, Lund, kl 10.00).


Nyhetsrullen 

Det pågår en ständig utveckling av proteser, men hur bra är de för patienten? I en ny doktorsavhandling vid IKVL har Mats Molt genomfört en unik studie av ett knäprotessystem. Resultatet pekar på färre framtida omoperationer. (Avhandling)

Antalet forskarstuderande vid institutionen fortsätter att öka. IKVL har nu 470 doktorander inskrivna på forskarutbildningen, varav 242 är kvinnor och 228 män. Av dessa är 315 läkare och 155 tillhör andra yrkeskategorier, såsom biomedicinska analytiker och sjuksköterskor. Totalt sett är antalet doktorander fler än någonsin tidigare. (IKVL)

Freddy Ståhlberg, professor i MR-fysik vid institutionen och centrumchef för Lund University Bioimaging Center, LBIC. Nu har supermagnetkameran på 7 tesla (7T), som bland annat kan framställa kroppens anatomiska strukturer i minsta detalj och göra funktionella mätningar av blodflöden i hjärnan, lyfts på plats bakom akutmottagningen.