lu.se

Kliniska vetenskaper, Lund

Medicinska fakulteten | Lunds universitet

Institutionen för kliniska vetenskaper, Lund

Skräddarsydd behandling ska gynna patienter med bröstcancer

niklas loman och ake borg
Bröstcancerforskarna Niklas Loman och Åke Borg. Bild: Olle Dahlbäck

I Lund pågår sedan några år ett unikt, spännande forsknings-projekt som i framtiden ska förbättra behandlingen för kvinnor med bröstcancer.

– Målet är att få fram nya sätt att bedöma bröstcancertumörer och med hjälp av dessa skräddarsy en behandling för varje patient. På så sätt skulle man undvika att patienter får en för mild eller en för tuff behandling, säger professor Åke Borg, cancerforskare och initiativtagare till studien. (IKVL-forskning)


Målinriktad behandling ska hindra utvecklingen av astma

leif bjermer
Leif Bjermer tror det snart kommer att finnas en mer målinriktad behandling mot astma. Bild: Roger Lundholm

Det finns idag ingen bot mot astma. Det är en kronisk inflammation i luftvägarnas slemhinnor som gör att luftflödet till lungorna begränsas, vilket kan leda till hosta och andnöd. Symptom som var tionde svensk, både vuxna och barn, känner igen. 

– Det vi har att tillgå mot astma idag är lindrande mediciner. Vår förhoppning är att snart kunna sätta in en mer målinriktad behandling och i ett tidigt skede stoppa sjukdomens utveckling hos den enskilde individen. Inte bota den, men att göra den inaktiv, säger Leif Bjermer, professor i lungmedicin och allergologi vid Lunds universitet. (IKVL-forskning)


Gambro firade 50 år med symposium

holger crafoord
Margareta Nilsson berättade om sin pappa Holger Crafoord, grundare till Gambro. Bland annat fick åhörarna veta att Holger Crafoord spelade fotboll i Åkerlund & Rausings lag, samtidigt som han var VD i företaget. - Det var inte så vanligt på den tiden. Bild: Olle Dahlbäck

Ett möte mellan Holger Crafoord och Nils Alwall i början av 1960-talet, skulle komma att förändra njursjukvården över hela världen. Den förstnämnde, en affärsman, industrialist och entreprenör. Den andre en läkare i Lund som också var en envis visionär som såg möjligheter att rädda livet på människor med hjälp av en konstgjord njure. 

– Jag tror att Holger Crafoord hade svårt att somna natten efter mötet med Nils Alwall. Han tänkte säkert på de unga njursjuka människor som man då inte kunde rädda livet på, sa Anders Christensson, överläkare i njurmedicin vid Skånes universitetssjukhus, i samband med att medicinteknikföretaget Gambro firade 50 år med ett öppet symposium i Centralblockets aula i Lund. (IKVL)


Hallå där...

nils eric sahlin
Professor Nils-Eric Sahlin. Bild: Mikael Risedal

Nils-Eric Sahlin, professor vid avdelningen för medicinsk etik, som beviljats anslag om 34 miljoner kronor från Stiftelsen Riksbankens Jubileumsfond. 

Vad är anslaget ämnat för?

– Vi kräver allt oftare att våra beslut skall baseras på vetenskap och beprövad erfarenhet. De skall med andra ord grundas i osäkra belägg, men osäkra av olika grad och skäl. Målsättningen med detta program är att analysera sådana belägg och ta reda på hur dessa på bästa sätt kan användas för det goda beslutsfattandet. (IKVL)


Disputationer

OKTOBER
31 Mina Davoudi, pediatrik - Effect of Experimental Complex III Deficiency on Respiratory Chain Assembly and Function.

NOVEMBER
7 Charlotta Webb, gastroenterologi och hepatologi - Screening Detected Celiac Disease in Children.
14 Thomas Kander, anestesiologi och intensivvård - Aspects of Bleeding Complications and Hemostasis at Central Line Insertion and Mild Induced Hypothermia.
21 Dag Winstedt, anestesiologi och intensivvård - Viscoelastic Haemostatic Assays and Fibrinogen Concentration Tests During Haemodilution and the Effects of Fibrionogen and Factor XIII.
28 Freyr Gauti Sigmundsson, ortopedi - Determinants of Outcome in Lumbar Spinal Stenosis Surgery.
29 Maria Strandberg, neurologi - Advanced Clinical MRI for Better Outcome in Epilepsy Surgery - Focusing on fMRI and Prediction of Verbal Memory Decline.


Halvtidskontroller

OKTOBER
24 Emma Sandén, neurokirurgi - Establishment and characterization of novel in vitro and in vivo models of pediatric brain tumors for immunoassays. (Kampradhuset, seminarierummet, entréplan, Lund, kl 13.00).

NOVEMBER
5 Karin Elebro, onkologi och patologi - Androgen and estrogen receptors in breast cancer; impact on risk, prognosis and treatment prediction. (Konferensrum 2, plan 4, Onkologiska kliniken, Klinikgatan 7, Lund, kl 14.00).
5 Patrick Joost, onkologi och patologi - Improved Diagnostics of mismatch-repair defective cancer. (RCC, Syd, Medicon Village, Rum Cerebrum, Lund, kl 15.00).

28 Richard Petersson, kardiologi - EKG-baserad analys av förmakens aktivitet i förhållande till andra undersökningsmodaliteter. (Inge Edler-salen, avd för kardiologi, EA-blocket, vån 5, SUS, Lund, kl 12.00).

DECEMBER
12 Aleksandra Turkiewicz, ortopedi - Prevalence and mortality in osteoarthritis. (Konferensrum, Rörelseorganens forskningsavdelning, (Klinikgatan 22, Wigerthuset, SUS, Lund, kl 14.00).


Nyhetsrullen 

Det finns idag ingen bot mot astma. Det är en kronisk inflammation i luftvägarnas slemhinnor som gör att luftflödet till lungorna begränsas, vilket kan leda till hosta och andnöd. Symptom som var tionde svensk, både vuxna och barn, känner igen. (IKVL-forskning)

I Lund pågår sedan några år ett unikt, spännande forskningsprojekt som i framtiden ska förbättra behandlingen för kvinnor med bröstcancer. (IKVL-forskning)

Nils-Eric Sahlin, professor vid avdelningen för medicinsk etik, som beviljats anslag om 34 miljoner kronor från Stiftelsen Riksbankens Jubileumsfond. (IKVL)