lu.se

Kliniska vetenskaper, Lund

Medicinska fakulteten | Lunds universitet

Meny

Institutionen för Kliniska vetenskaper Lund

teresa ullberg
Teresa Ullberg disputerade vid IKVL den 15 oktober. Bild: Olle Dahlbäck

Stor strokestudie visar på brister i det långsiktiga omhändertagandet

Varje år insjuknar 25-30 000 personer i Sverige i stroke. De flesta som överlever har fysiska eller kognitiva nedsättningar i någon utsträckning. För flertalet med stroke är rehabiliteringsinsatser aktuella, innan de så småningom kan återgå till ett mer normalt liv. Nu visar riksomfattande studier vid Lunds universitet, och baserade på Riksstrokes 1-årsuppföljning, att en av fem patienter rapporterar att behoven av rehabilitering inte är tillgodosedda ett år efter stroke.

Strokedagen arrangeras i Lund 28 oktober

Kom och lyssna på och träffa experter som berättar om omhändertagande vid stroke samt aktuell och framtida forskning inom strokeområdet. Alla intresserade är varmt välkomna till aulan, Skånes universitetssjukhus i Lund, fredagen den 28 oktober kl 13.00-16.30.


Utvecklar ny teknik för att ta bilder av fostrets hjärta

mr baby
MR-bild på friskt fosterhjärta. Den mörka ringen som ses inuti den vita boxen är fostrets vänsterkammare. Hjärtmuskeln är mörkgrå och blodet i kammaren är vitt.

Genom att använda liknande teknik som du själv drar nytta av för att minska storleken på bilder i din kamera skapar Anthony Aletras möjligheter för att förbättra tidig diagnostik av hjärtfel redan i fosterstadiet.

I ett välfungerande samarbete mellan Laboratory of Computing and Medical Informatics, Aristotle University of Thessaloniki och IKVL utvecklas i Lund ny magnetkamerateknik för att ta bilder av fosterhjärtat. Drivande i detta projekt är professor Anthony Aletras tillsammans med Post Doc Kostas Haris, docent Erik Hedström, professor Håkan Arheden och professor Stefan Hansson.


Proteinforskarnas nya resurser

carol nilsson
Carol Nilsson är professor vid University of Texas och gästprofessor vid IKVL. Bild: Olle Dahlbäck

Forskar du om proteiner eller är intresserad av forskning om proteiner? Vill du veta vad CEBMMS, BioMS och LUPROT står för? Då ska du anmäla dig till det första av tre symposier som arrangeras på BMC i Lund.  Symposierna är avgiftsfria, men anmälan är obligatorisk.

Inbjudan: Symposium 1, måndag 7 november 2016, “Protein Characterization by Cross-Linking Mass Spectrometry, Gas-Phase Sequencing and Cryo-EM” (Belfragesalen, BMC D15, kl 13.45-16.00).


Miljonregn över IKVL-forskare

johan malmstroem
Johan Malmström. Bild: Lars Owesson

Knut och Alice Wallenbergs stiftelse har anslagit över 131 miljoner kronor till fyra olika forskningsprojekt vid Lunds universitet. Projekten bedöms hålla högsta internationella klass med möjlighet till framtida vetenskapliga genombrott. Ett av anslagen går till Johan Malmström, Institutionen för kliniska vetenskaper i Lund.


Disputationer

OKTOBER
28 Josef Dankiewicz, klinisk medicin med inriktning anestesiologi och intensivvård. "Post-cardiac arrest care. Targeted temperature management and coronary care".

NOVEMBER
3 Owain Thomas, klinisk medicin med inriktning anestesiologi och intensivvård. "Haemostatic safety in epidural analgesia".
10 Zoltan Bakos, klinisk medicin med inriktning kardiologi. "Complementary strategies to improve positive response and outcome in patients with advanced heart failure undergoing CRT therapy".
11 Carina Forsare, klinisk medicin med inriktning experimentell onkologi. "Prognostic factors in breast cancer with focus on proliferation and non-linear effects".
12 Christine Asciutto, klinisk medicin med inriktning obstetrik och gynekologi. "Prevention of cervical cancer and surgical treatment of early cervical cancer".
18 Tove Wästerlid, klinisk medicin med inriktning onkologi. "Burkitt lymphoma and diffuse large B-cell lymphoma - therapeutic strategies and pathogenetic mechanisms.
24 Sofia Löfvendahl, folkhälsovetenskap med inriktning hälsoekonomi. "Burden of disease in psoriasis and psoriatic arthritis - occurrence, healthcare use, costs and healthcare outcomes.
25 Abdulemir Ali, klinisk medicin med inriktning ortopedi. "Pain, function and dissatisfaction after total knee arthroplasty".
25 Charlotta Hedner, laboratoriemedicin med inriktning patologi. "Prognostic and predictive biomarkers in upper gastrointestinal adenocarcinoma".


Halvtidskontroller

OKTOBER
26 Ruimin Ge, Neurology. "Neuroinflammation and stroke recovery". (Seminar room, BMC B10, Lund, at 10.00).

27 Ardavan Khoshnood, internmedicin och akutmedicin. "Oxygen therapy in myocardial infarction - The SOCCER study". (Medicinska biblioteket, EB 12, Lund, kl 13.00).

27 Looket Dihge, kirurgi. ”Tailored axillary surgery in primary breast cancer - Preoperative guidance by predictive models based on patient and tumour characteristics". (E24, byggnad 404 plan 2, Medicon Village, Lund, kl 14.00).

28 David Borg, onkologi och patologi. "Improved oncological treatment of gastroesophageal cancer". (Onkologihuset, stora konferensrummet, plan 4, Lund, kl 10.00).

28 Jakob Lundgren, kardiologi. "Pulmonary hypertension related to heart failure and hypoxia - Mechansims, new treatment strategies and impact on mortality following heart transplantation". (Inge Edlersalen, Avd för kardiologi, SUS, Lund, kl 12.00).

28 Sverrir Kiernan, ortopedi. "Effect of biomechanical optimization in total hip arthroplasty". (Seminariet, konferensrum 5, SUS, Lund, kl 13.00).

28 Karim Saleh, dermatologi och venereologi. "Surgical site infections: Basic studies and development of novel strategies for prevention and treatment". (Biblioteket, hudmottagningen, plan 2, Lund, kl 13.30).


Nyhetsrullen 

Genom att använda liknande teknik som du själv drar nytta av för att minska storleken på bilder i din kamera skapar Anthony Aletras möjligheter för att förbättra tidig diagnostik av hjärtfel redan i fosterstadiet.

Varje år insjuknar 25-30 000 personer i Sverige i stroke. De flesta som överlever har fysiska eller kognitiva nedsättningar i någon utsträckning. För flertalet med stroke är rehabiliteringsinsatser aktuella, innan de så småningom kan återgå till ett mer normalt liv. Nu visar riksomfattande studier vid Lunds universitet, och baserade på Riksstrokes 1-årsuppföljning, att en av fem patienter rapporterar att behoven av rehabilitering inte är tillgodosedda ett år efter stroke.

Forskar du om proteiner eller är intresserad av forskning om proteiner? Vill du veta vad CEBMMS, BioMS och LUPROT står för? Då ska du anmäla dig till det första av tre symposier som arrangeras på BMC i Lund.  Symposierna är avgiftsfria, men anmälan är obligatorisk.