lu.se

Kliniska vetenskaper, Lund

Medicinska fakulteten | Lunds universitet

Institutionen för kliniska vetenskaper, Lund

Hallå där...

olle lindvall
Olle Lindvall föreläser den 27 november i Belfragesalen om "Mitt liv som neurolog". Bild: Olle Dahlbäck

Olle Lindvall, seniorprofessor i neurologi vid IKVL och tidigare överläkare vid Skånes universitetssjukhus. Den 27 november föreläser du i Belfragesalen under rubriken ”Mitt liv som neurolog”. Blir det en sorts ”bokslut”? 

– Jag ska berätta några personliga minnen från mina underläkarår på 1970-talet, från de första försöken att transplantera nervceller till hjärnan på patienter på 80- och 90-talen, och från experimentella studier som förändrat min syn på hjärnans plasticitet. (IKVL)


Henrik skrev bästa examensarbetet

henrik frithiof
Henrik Frithiof.

Priset för bästa projektarbete inom läkarutbildningen i landet går i år till Lund. Henrik Frithiof, som nu går sista terminen på utbildningen, prisas av Svenska Läkaresällskapet för sitt arbete om cirkulerande tumörceller, med det så kallade Asklepiospriset.

 – Väldigt roligt, då jag lagt ner mycket tid på mitt examensarbete. Dessutom uppmuntrande för min forskning och kommande läkargärning. (IKVL)


Disputationer

NOVEMBER
21 Dag Winstedt, anestesiologi och intensivvård - Viscoelastic Haemostatic Assays and Fibrinogen Concentration Tests During Haemodilution and the Effects of Fibrionogen and Factor XIII.
28 Freyr Gauti Sigmundsson, ortopedi - Determinants of Outcome in Lumbar Spinal Stenosis Surgery.
29 Maria Strandberg, neurologi - Advanced Clinical MRI for Better Outcome in Epilepsy Surgery - Focusing on fMRI and Prediction of Verbal Memory Decline.

DECEMBER
5 Johan A Karlsson, reumatologi - Health economics and its measures in rheumatoid arthritis.
6 Maria Landqvist Waldö, geriatrisk psykiatri - Frontotemporal dementia - symptoms and brain pathology.
11 Martin Annborn, anestesiologi och intensivvård - Cardiac arrest - prognostic biomarkers and aspects of shock.
11 Mats Molt, ortopedi - On New Implants. The results of five prospective, randomized RSA trials with aspects on phased introduction and continuous migration.
12 Liv Ben Dror, patologi - A high-throughput pathology approach for further insight into the role of RBM3 as a biomarker of prognosis and response prediction in human cancer.
13 Alain Dardashti, thoraxkirurgi - The Importance of renal function in cardiac surgery.
13 Sigurbjörg Rutardóttir, cell- och molekylärbiologi - A1M, an antioxidant and heme-binding protein. A study on structure, function and mechanisms.
19 Helena Christianson, klinisk medicin - Mechanistic studies on the role of extracellular vesicles in the tumor.
19 Dan Sevonius, kirurgi - Recurrent groin hernia - Outcome after surgery.
19 Eva Melin, diabetologi - Psychosomatic aspects on diabetes and chronic pain - alexithymia, depression, salivary cortisol and the affect school and script analysis therapy.
22 Alex Nelson, anestesiologi och intensivvård - Circulating glycosaminoglycans and proteoglycans in critical illness.


Halvtidskontroller

NOVEMBER
28 Richard Petersson, kardiologi - EKG-baserad analys av förmakens aktivitet i förhållande till andra undersökningsmodaliteter. (Inge Edler-salen, avd för kardiologi, EA-blocket, vån 5, SUS, Lund, kl 12.00).

DECEMBER
12 Lidewij Spelt, kirurgi - Liver resection for colorectal liver metastases - predictive factors and preoperative interventions affecting outcome. (Kirurgiska klinikens bibliotek, plan 8, C-blocket, SUS, Lund, kl 13.00).

12 Aleksandra Turkiewicz, ortopedi - Prevalence and mortality in osteoarthritis. (Konferensrum, Rörelseorganens forskningsavdelning, (Klinikgatan 22, Wigerthuset, SUS, Lund, kl 14.00).

16 Charlotta Hedner, onkologi och patologi - Prognostic and predictive biomarkers in upper gastrointestinal carcinomas. (Skånes onkologiska klinik, vån 4, konferensrummet, Lund, kl 10.00).

17 Sara Bertilsson, medicin - Akut pankreatit - natural förlopp, prognos och livskvalité. (Medicinens bibliotek, EC12, ovanför akutmottagningen, SUS, Lund, kl 14.30).


Nyhetsrullen 

Olle Lindvall, seniorprofessor i neurologi vid IKVL och tidigare överläkare vid Skånes universitetssjukhus. Den 27 november föreläser du i Belfragesalen under rubriken ”Mitt liv som neurolog”. Blir det en sorts ”bokslut”? (IKVL)

Bo Norrving, professor i neurologi vid IKVL och tidigare ordföranden i World Stroke Organization, delar årets Karolinska Stroke Award med professor Vladimir Hachinski, London, Ontario. De får priset för sin framstående strokeforskning. (IKVL)

Priset för bästa projektarbete inom läkarutbildningen i landet går i år till Lund. Henrik Frithiof, som nu går sista terminen på utbildningen, prisas av Svenska Läkaresällskapet för sitt arbete om cirkulerande tumörceller, med det så kallade Asklepiospriset.
– Väldigt roligt, då jag lagt ner mycket tid på mitt examensarbete. Dessutom uppmuntrande för min forskning och kommande läkargärning. (IKVL)