lu.se

Kliniska vetenskaper, Lund

Medicinska fakulteten | Lunds universitet

Institutionen för kliniska vetenskaper, Lund

IKVL-forskare skrev Månadens artikel

Juni månads artikel i Lund Medical Faculty Monthly är "Anpassning till nya livsvillkor nyckeln till god hälsa efter stroke". Några av forskarna bakom titeln "Functional Status and Patient-Reported Outcome 10 Years After Stroke: The Lund Stroke Register", är neurologer vid IKVL. Nämligen Hossein Delavaran, Bo Norrving och Arne Lindgren.


Mark bästa pedagog på termin 8

mark thier
Mark Thier är enligt läkarstudenterna bästa pedagog på termin 8. Bild: Olle Dahlbäck

Mark Thier, specialistläkare och forskarstuderande på avdelningen för kirurgi vid Institutionen för Kliniska Vetenskaper i Lund, får ”Skalpellen”, ett pedagogiskt pris som delas ut av läkarstudenterna på termin 8. 

Priset avser vårterminen 2014 och Mark Thier får det bland annat för sin förmåga att inspirera studenterna och för att han varit mån om deras inlärning.

– Väldigt roligt. Jag är verkligen glad för den här utmärkelsen, säger Mark Thier. (IKVL)


Barn med ADHD är som orkidéer

pia tallberg
Pia Tallberg. Bild: Roger Lundholm

Allt fler barn och ungdomar i Sverige utreds, diagnostiseras och behandlas för ADHD. Bland alla dem som får diagnosen finns en mindre grupp som är extra sårbar och som riskerar att hamna snett längre fram i livet.

Nu pågår ett kliniskt forskningsprojekt i Lund som går ut på att förbättra ADHD-utredningarna, för att tidigt identifiera de här barnen och ungdomarna och hjälpa dem innan problemen hunnit bli så stora.

– Barn med ADHD är inga maskrosbarn, de är orkidéer, känsliga barn som kanske mest upplevs som stökiga men också oroar sig mycket, exempelvis för att de inte klarar av skolarbetet. Det är omgivningen inte alltid medveten om, säger Pia Tallberg, specialist i neuropsykologi. (IKVL-forskning)


Fler barn med cochleaimplantat väljer vanlig skola

tina ibertsson
Tina Ibertsson, legitimerad audionom och forskare vid Lunds universitet. Bild: Olle Dahlbäck

Allt fler barn och ungdomar med cochleaimplantat inopererat går i samma skolor som normalhörande barn. Cirka 80 procent väljer den vanliga skolan framför specialskola eller att gå i en så kallad hörselklass.

Men hur går det egentligen för de här individerna, hur klarar de sig jämfört med sina normalhörande kamrater?

– Egentligen vet vi rätt lite om hur de presterar och kommunicerar i sin vardagliga miljö, säger Tina Ibertsson. (IKVL-forskning)


Disputationer

-


Halvtidskontroller

SEPTEMBER
3 Fredrik Ellin, onkologi och patologi - T-cellslymfom - studier av primärbehandling och prognostiska markörer utifrån kliniska prövningar och populationsbaserade studier (Konferensrum 1, vån 4, Skånes onkologiska klinik, Lund, kl 13.30).


Nyhetsrullen 

En ny lag om forskningsdatabaser som ska göra det möjligt för statliga universitet och högskolor samt andra statliga myndigheter som har till uppgift att bedriva forskning att bygga upp databaser med personuppgifter som ska kunna användas i framtida forskningsprojekt. Det är ett av förslagen från Registerforskningsutredningen som i dag överlämnar betänkandet Unik kunskap genom registerforskning (SOU 2014:45) till Utbildningsdepartementet. (Utbildningsdepartementet)

Mark Thier, specialistläkare och forskarstuderande på avdelningen för kirurgi vid Institutionen för Kliniska Vetenskaper i Lund, får ”Skalpellen”, ett pedagogiskt pris som delas ut av läkarstudenterna på termin 8. (IKVL)

Regeringen har beslutat att tillsätta Susanne Ås Sivborg som samordnare för Life Science-sektorn i Sverige. I Sivborgs uppdrag ingår både att samordna insatser och identifiera utvecklingspotentialen för Life Science. Resultatet av arbetet ska ligga till grund för den Life Science strategi som regeringen ska ta fram i höst. (Regeringskansliet)