lu.se

Kliniska vetenskaper, Lund

Medicinska fakulteten | Lunds universitet

Institutionen för kliniska vetenskaper, Lund

helena jernstroem och ann rosendahl
Helena Jernström och Ann Rosendahl är två av forskarna bakom en ny studie om kaffes påverkan på bröstcancerpatienter. Bild: Olle Dahlbäck

Ämnen i kaffe skyddar mot återfall i bröstcancer

Flera forskningsstudier har visat att kaffe har en skyddande effekt mot bröstcancer. Nu bekräftar en ny studie, som publiceras i tidskriften Clinical Cancer Research, att kaffe hämmar tillväxten av tumören och minskar risken för återfall hos kvinnor som fått diagnosen bröstcancer och behandlas med läkemedlet tamoxifen. 

Studien, som är en uppföljning av de resultat som forskarna kom fram till för två år sedan, är gjord vid Institutionen för kliniska vetenskaper i Lund, Lunds universitet och Skånes universitetssjukhus, i samarbete med forskare i England. (IKVL)


Stark forskningsmiljö på BMC växer

anders aspberg
Många forskargrupper på BMC flyttar just nu inom byggnaden. Bland annat kommer ett 60-tal matrixforskare snart att sitta på samma våningsplan. En klar fördel, enligt Anders Aspberg. Bild: Olle Dahlbäck

Forskningen på ledsjukdomar som artros och artrit har gått starkt framåt under senare år. Nu stärks forskningen på området ytterligare i Lund, där ett 60-tal matrixforskare framöver kommer att sitta tillsammans på samma våningsplan på BMC, C12.

Aktiviteten är stor i korridoren, laboratorier töms, nya forskare flyttar in i arbetsrummen och laboratoriepersonal, i sina vita rockar, förbereder för ny forskningsverksamhet. (IKVL)


Professorn som ägnat livet åt forskning i Tornbladinstitutet

bengt kaellen
Professor emeritus Bengt Källén på trappan till Tornbladinstitutet, där han verkat som forskare i snart 67 år. Bild: Olle Dahlbäck

IKVL som institution består av 31 avdelningar, en centrumbildning och Tornbladinstitutet, den röda tegelbyggnaden i korsningen Biskopsgatan och Tunavägen.

Bakom högar av facklitteratur i Tornbladinstitutet sitter Bengt Källén, idag professor emeritus och tidigare professor i embryologi sedan 1965, då han dessutom formellt tog över ansvaret för forskningsinstitutet.

– Jag kom 1947 som 18-åring från Göteborg till Lund för att studera medicin. Året efter fick jag en förfrågan från Gösta Glimstedt, professor i histologi och då föreståndare för institutet, om jag ville börja forska i byggnaden. Jag var nyfiken på anatomi och hade dissekerat fiskhjärnor hemma i Göteborg och accepterade erbjudandet, berättar Bengt Källén.


Disputationer

APRIL
17 Henrik Wagner, kardiologi. Clinical and experimental insights of the use of mechanical chest compressions during prolonged resuscitation in the coronary catheterization laboratory.
29 Malin Johansson, thoraxkirurgi. Transcatheter aortic valve implantation: effects on renal function, risk assessment and clinical outcome.

MAJ
13 Anna Sällfors Holmqvist, pediatrik. Long-term morbidity after childhood-cancer.
13 Robert Jablonowski, klinisk fysiologi. Assessment of myocardial viability using magnetic resonance imaging.
15 Harald Ekedahl, ortopedi. Assessment of lumbar radicular pain - Validity and predictive value of clinical tests.
18 Deepti Chugh, neurobiologi. Brain inflammation and adult hippocampal neurogenesis in epilepsy.
20 Kristinn Örn Sverrisson, njurmedicin. Physiological aspects of glomerular permeability.
21 Emanuela Monni, neurobiologi. Neural stem cells for treatment of stroke.
22 Michele Compagno, reumatologi. Studies on anti-dsDNA antibodies and other potential biomarkers in Systemic Lupus Erythematosus (SLE).
25 Chinmay Gundewar, experimentell kirurgi. Pancreatic cancer - influence of tumor microenvironment.
28 Eleonor Olsson, onkologi. Molecular analyses of breast cancer transcriptomes, genomes and circulating tumor DNA.
30 Mikael Kanski, klinisk fysiologi. Non-invasive measures of heart failure.


Halvtidskontroller

APRIL
21 Sofia Löfvendahl, ortopedi. Economic aspects of psoriasis and psoriatic arthritis. (Gamla gästmatsalen, restaurangbyggnaden, Medicon Village, kl 09.30).

23 Gustaf Lindgren, öron-, näs- och halssjukdomar. Skivepitelcancer i huvud-halsområdet: prognostiska faktorer samt cellkinetiska effekter av kirurgi. (Föreläsningssalen ÖNH, Lund, kl 08.30).

MAJ
7 Alexandra Albertsson-Lindblad, onkologi och patologi. Mantelcellslymfom - studier av primärbehandling och patogenetiska mekanismer. (Konferensrummet vån 4, Skånes onkologiska klinik, kl 13.30).


Nyhetsrullen 

Flera forskningsstudier har visat att kaffe har en skyddande effekt mot bröstcancer. Nu bekräftar en ny studie, som publiceras i tidskriften Clinical Cancer Research, att kaffe hämmar tillväxten av tumören och minskar risken för återfall hos kvinnor som fått diagnosen bröstcancer och behandlas med läkemedlet tamoxifen. (IKVL)

Forskningen på ledsjukdomar som artros och artrit har gått starkt framåt under senare år. Nu stärks forskningen på området ytterligare i Lund, där ett 60-tal matrixforskare framöver kommer att sitta tillsammans på samma våningsplan på BMC, C12. (IKVL)

Emmy Heidenblad, nyanställd personalsamordnare vid IKVL från den 1 mars. Har du hunnit bli varm i kläderna på nya jobbet än?
– Ja, jag har så smått börjat lära känna verksamheten.