lu.se

Kliniska vetenskaper, Lund

Medicinska fakulteten | Lunds universitet

Institutionen för kliniska vetenskaper, Lund

fredrik ellin och thomas relander
Forskarna Fredrik Ellin och Thomas Relander. Bild: Eva Bartonek Roxå

Patienterna är hämtade ur vekligheten

T-cellslymfom, TCL, är ett samlingsnamn för olika undergrupper av lymfkörtelcancer. Det är aggressiva cancrar med ganska dålig prognos. Visserligen är det relativt få som drabbas (ca 100 fall/år) men det innebär också att många läkare har ingen eller liten erfarenhet av sjukdomen. Deras erfarenhet kan dessutom vara färgad av slumpen och leda till felaktiga slutsatser.

En ny, heltäckande populationsstudie som bygger på data från 755 patienter diagnosticerade med ett antal varianter av TCL, ger en samlad helhetsbild och därmed stöd vid prognos och behandling. Forskarna bakom studien är Fredrik Ellin, Thomas Relander, Jenny Landström och Mats Jerkeman (de båda sistnämnda saknas på bilden). (IKVL-forskning)


Disputationer

SEPTEMBER
25 Snejana Hyllén, thoraxkirurgi - Mitral Valve Surgery: Effects on Cardiac Reverse Remodeling, Hemodynamics and Clinical Outcome.
26 Per Bosemark, ortopedi - Enhancing Bone Healing Through Concurrent Anabolic- and Anti-Catabolic Pharmacological Treatment.
26 Daniel Ansari, kirurgi - Pancreatic Cancer - Early Detection, Prognostic Factors and Treatment.
26 Pontus Geborek, neurofysiologi - Neurophysiologal Investigations of the Spinocerebellar Circuitry.
27 Rafid Tofik, njurmedicin - Urinary Biomarkers and Patient Outcome in Chronic Kidney Disease and Atherosclerotic Heart Disease: The Value of IgM-uria and IgG-uria.

OKTOBER
3 Karin Annertz, öron-, näs- och halssjukdomar - Oral and Oropharyngeal Cancer - Aspects on Epidemiology and Prognostic Markers.


Halvtidskontroller

SEPTEMBER
3 Fredrik Ellin, onkologi och patologi - T-cellslymfom - studier av primärbehandling och prognostiska markörer utifrån kliniska prövningar och populationsbaserade studier (Konferensrum 1, vån 4, Skånes onkologiska klinik, Lund, kl 13.30).
17 Anna Larsson, onkologi och patologi - Prognostic role of Padocalyxin-like protein 1 in colorectal cancer (Konferensrum 1, vån 4, Skånes onkologiska klinik, Lund, kl 10.00).
30 Helena Cirenajwis, onkologi och patologi - Molecular profiling of melanoma reveals biology and prognosis (Bioforum, hus 406, Medicon Village, Lund, kl 10.15).

OKTOBER
17 Johanna Sjövall, onkologi och patologi - Aspects on PET in the evaluation of head and neck cancer treatment (Konferensrummet, 1 trappa upp, Öronhuset, Lund, kl 11.00).


Nyhetsrullen 

Christine Ekdahl Clementson och Lars Erik Kristensen är numera docenter i neurobiologi respektive reumatologi vid institutionen. (IKVL)

Med hjälp av magnetkamera och nya matematiska metoder har forskarna fått ett bättre verktyg för att titta på blodflöden i hjärtat. På så vis kan det bli lättare att identifiera hjärtsvikt, vilket är ett vanligt problem bland äldre människor. (IKVL-forskning)

En ny lag om forskningsdatabaser som ska göra det möjligt för statliga universitet och högskolor samt andra statliga myndigheter som har till uppgift att bedriva forskning att bygga upp databaser med personuppgifter som ska kunna användas i framtida forskningsprojekt. Det är ett av förslagen från Registerforskningsutredningen som i dag överlämnar betänkandet Unik kunskap genom registerforskning (SOU 2014:45) till Utbildningsdepartementet. (Utbildningsdepartementet)