lu.se

Kliniska vetenskaper, Lund

Medicinska fakulteten | Lunds universitet

Institutionen för kliniska vetenskaper, Lund

Hallå där...

olle lindvall
Olle Lindvall föreläser den 27 november i Belfragesalen om "Mitt liv som neurolog". Bild: Olle Dahlbäck

Olle Lindvall, seniorprofessor i neurologi vid IKVL och tidigare överläkare vid Skånes universitetssjukhus. Den 27 november föreläser du i Belfragesalen under rubriken ”Mitt liv som neurolog”. Blir det en sorts ”bokslut”? 

– Jag ska berätta några personliga minnen från mina underläkarår på 1970-talet, från de första försöken att transplantera nervceller till hjärnan på patienter på 80- och 90-talen, och från experimentella studier som förändrat min syn på hjärnans plasticitet. (IKVL)


Steloperation ifrågasätts i avhandling

freyr gauti sigmundsson
Freyr Gauti Sigmundsson. Bild: Anna-Mi Wendel

Förträngningar i ryggradskanalen är en vanlig åkomma bland den äldre befolkningen, man räknar med att var femte person över 60 år kan uppvisa detta symtom. Inte sällan inträffar detta tillsammans med en förskjutning mellan två kotor, så kallad kotglidning.

Sambanden mellan diagnos och upplevd smärta är dock oklara i likhet med svaret på frågan vad som är rätt behandling för den enskilde patienten. Men nu läggs en doktorsavhandling i ortopedi vid Lunds universitet fram, som visar på vägar till ökad kunskap och bättre vård.  (Doktorsavhandling, 28 nov.)


Henrik skrev bästa examensarbetet

henrik frithiof
Henrik Frithiof.

Priset för bästa projektarbete inom läkarutbildningen i landet går i år till Lund. Henrik Frithiof, som nu går sista terminen på utbildningen, prisas av Svenska Läkaresällskapet för sitt arbete om cirkulerande tumörceller, med det så kallade Asklepiospriset.

 – Väldigt roligt, då jag lagt ner mycket tid på mitt examensarbete. Dessutom uppmuntrande för min forskning och kommande läkargärning. (IKVL)


Disputationer

NOVEMBER
28 Freyr Gauti Sigmundsson, ortopedi - Determinants of Outcome in Lumbar Spinal Stenosis Surgery.
29 Maria Strandberg, neurologi - Advanced Clinical MRI for Better Outcome in Epilepsy Surgery - Focusing on fMRI and Prediction of Verbal Memory Decline.

DECEMBER
5 Johan A Karlsson, reumatologi - Health economics and its measures in rheumatoid arthritis.
6 Maria Landqvist Waldö, geriatrisk psykiatri - Frontotemporal dementia - symptoms and brain pathology.
11 Martin Annborn, anestesiologi och intensivvård - Cardiac arrest - prognostic biomarkers and aspects of shock.
11 Mats Molt, ortopedi - On New Implants. The results of five prospective, randomized RSA trials with aspects on phased introduction and continuous migration.
12 Liv Ben Dror, patologi - A high-throughput pathology approach for further insight into the role of RBM3 as a biomarker of prognosis and response prediction in human cancer.
13 Alain Dardashti, thoraxkirurgi - The Importance of renal function in cardiac surgery.
13 Sigurbjörg Rutardóttir, cell- och molekylärbiologi - A1M, an antioxidant and heme-binding protein. A study on structure, function and mechanisms.
19 Helena Christianson, klinisk medicin - Mechanistic studies on the role of extracellular vesicles in the tumor.
19 Dan Sevonius, kirurgi - Recurrent groin hernia - Outcome after surgery.
19 Eva Melin, diabetologi - Psychosomatic aspects on diabetes and chronic pain - alexithymia, depression, salivary cortisol and the affect school and script analysis therapy.
22 Alex Nelson, anestesiologi och intensivvård - Circulating glycosaminoglycans and proteoglycans in critical illness.


Halvtidskontroller

NOVEMBER
28 Richard Petersson, kardiologi - EKG-baserad analys av förmakens aktivitet i förhållande till andra undersökningsmodaliteter. (Inge Edler-salen, avd för kardiologi, EA-blocket, vån 5, SUS, Lund, kl 12.00).

DECEMBER
12 Maria van der Pals, pediatrik - Clinical Aspects of Screening Detected Celiac Disease among 12-year-olds. (Stabens konferensrum, Seminariet, Lund, kl 09.00).

12 Lidewij Spelt, kirurgi - Liver resection for colorectal liver metastases - predictive factors and preoperative interventions affecting outcome. (Kirurgiska klinikens bibliotek, plan 8, C-blocket, SUS, Lund, kl 13.00).

12 Aleksandra Turkiewicz, ortopedi - Prevalence and mortality in osteoarthritis. (Konferensrum, Rörelseorganens forskningsavdelning, (Klinikgatan 22, Wigerthuset, SUS, Lund, kl 14.00).

16 Charlotta Hedner, onkologi och patologi - Prognostic and predictive biomarkers in upper gastrointestinal carcinomas. (Skånes onkologiska klinik, vån 4, konferensrummet, Lund, kl 10.00).

17 Sara Bertilsson, medicin - Akut pankreatit - natural förlopp, prognos och livskvalité. (Medicinens bibliotek, EC12, ovanför akutmottagningen, SUS, Lund, kl 14.30).


Nyhetsrullen 

Förträngningar i ryggradskanalen är en vanlig åkomma bland den äldre befolkningen, man räknar med att var femte person över 60 år kan uppvisa detta symtom. Inte sällan inträffar detta tillsammans med en förskjutning mellan två kotor, så kallad kotglidning. (Doktorsavhandling)

Olle Lindvall, seniorprofessor i neurologi vid IKVL och tidigare överläkare vid Skånes universitetssjukhus. Den 27 november föreläser du i Belfragesalen under rubriken ”Mitt liv som neurolog”. Blir det en sorts ”bokslut”? (IKVL)

Bo Norrving, professor i neurologi vid IKVL och tidigare ordföranden i World Stroke Organization, delar årets Karolinska Stroke Award med professor Vladimir Hachinski, London, Ontario. De får priset för sin framstående strokeforskning. (IKVL)