lu.se

Kliniska vetenskaper, Lund

Medicinska fakulteten | Lunds universitet

Meny

Institutionen för Kliniska vetenskaper Lund

Brus kan hjälpa barn med ADHD

Kan ett konstant ljud av brus i öronen få barn och ungdomar med ADHD att bättre koncentrera sig i skolarbetet. En svensk-norsk studie som publicerats i den vetenskapliga tidskriften Frontiers in Psychology talar för att så kan vara fallet.

I studien såg forskarna vid Högskolan i Sogn och Fjordane och Lunds universitet att barnen med ADHD kunde koncentrera sig bättre när de via ett par hörlurar fick ett meningslöst, slumpmässigt brusljud - högt som från en dammsugare - i öronen.


Nytt sätt att avbilda Alzheimers sjukdom

Tau-PET är en ny och lovande avbildningsmetod vid Alzheimers sjukdom. En fallstudie från Lunds universitet bekräftar nu också att tau-PET-bilderna stämmer väl överens med de verkliga förändringarna i hjärnan. Enligt forskarna bakom studien ökar därmed möjligheterna att utveckla verkningsfulla läkemedel.


Tjeckiskt-danskt radarpar får miljonpris

Fernströmstiftelsens Stora Nordiska Pris – ett av de största medicinska priserna i Skandinavien – går i år till cancerforskarna Jiri Bartek och Jiri Lukas. Deras forskning handlar om cellernas svar på DNA-skador. Om en cell med genetiska skador inte tas om hand på rätt sätt och antingen repareras eller förmås att självdö, så är risken stor för cancer och andra sjukdomar.


Fortsatt högt tryck på forskarutbildningen

Antalet doktorander inskrivna i forskarutbildningen vid IKVL är fortsatt nära rekordnivå. De nya siffrorna är totalt 479 doktorander, varav 241 är män och 238 är kvinnor. Noterbart är att för första gången på flera år är det något fler män än kvinnor. 332 av doktoranderna är läkare.


Hallå där...

diana karpman
Diana Karpman. Bild: Kennet Ruona

Diana Karpman, professor i pediatrik vid IKVL, som tidigare i år blev invald i Kungl. Vetenskapsakademiens (KVA) klass för medicinska vetenskaper. Vad innebär uppdraget?

– Jag har inte suttit i KVA så länge och än så länge deltagit i ett möte. Uppdraget verkar spännande, att främja vetenskaplig medicinsk forskning genom att delta i olika arbetsgrupper och bedöma ansökningar i anslags- och priskommittéer. Syftet är att stödja och belöna den bästa forskningen.


Disputationer

OKTOBER
7 Catharina Borna, kardiologi. "Early diagnostic evaluation of patients with possible acute coronary syndrome, with special emphasis on troponin T".
13 Konstantina Sargenti, klinisk medicin med inriktning gastroenterologi och hepatologi. "The role of bacterial infections in liver cirrhosis".
14 Louise Moberg, obstetrik och gynekologi. "Fractures in postmenopausal women - Background factors and risk assessment".
15 Teresa Ullberg, neurologi. "Perspectives on post-stroke care and outcomes".
28 Josef Dankiewicz, klinisk medicin med inriktning anestesiologi och intensivvård. "Post-resuscitation care after out-of-hospital cardiac arrest".


Halvtidskontroller

SEPTEMBER
29 Christian Brueffer, onkologi och patologi. "RNA Sequencing for molecular diagnostics in breast cancer". (Bioforum, byggnad 406, Medicon Village, kl 09.00).

OKTOBER
14 Markus Andersson, barn- och ungdomspsykiatri. "Screening and diagnostics in child and adolescent psychiatry - a multicenter study". (Konferensrum 5, Psykiatrihuset, Baravägen 1, plan 1, Lund, kl 09.00).

27 Looket Dihge, kirurgi. ”Tailored axillary surgery in primary breast cancer - Preoperative guidance by predictive models based on patient and tumour characteristics". (E24, byggnad 404 plan 2, Medicon Village, Lund, kl 14.00).

28 Jakob Lundgren, kardiologi. "Pulmonary hypertension related to heart failure and hypoxia - Mechansims, new treatment strategies and impact on mortality following heart transplantation". (Inge Edlersalen, Avd för kardiologi, SUS, Lund, kl 12.00).


Nyhetsrullen 

Antalet doktorander inskrivna i forskarutbildningen vid IKVL är fortsatt nära rekordnivå. De nya siffrorna är totalt 479 doktorander, varav 241 är män och 238 är kvinnor.

Nästa år är det 50 år sedan den sydafrikanske kirurgen Christiaan Barnard utförde den första hjärttransplantationen på en människa. Transplantationen i Kapstaden lyckades men patienten avled 18 dagar senare i dubbelsidig lunginflammation. Detta sedan immunförsvaret försvagats av de läkemedel patienten fick för att förhindra avstötning av det främmande hjärtat.

Gustav Smith, forskare i hjärtsjukdomar vid IKVL och läkare vid Skånes universitetssjukhus, får Prins Daniels forskningsanslag för yngre lovande forskare. Anslaget, som delas ut av Hjärt-Lungfonden och är på 6 miljoner kronor, gör det möjligt för Gustav Smith och hans kollegor att fortsätta arbetet med att hitta nya biomarkörer och effektivare behandling för patienter med den livshotande diagnosen hjärtsvikt.