Intramed

Medicinska fakultetens interna webbplats

Trådlösa nätverk vid Lunds universitet


LU weblogon

Nätet för inloggning via webbläsare heter LU weblogon.

Det kräver en nyckel som inte är hemlig men som kommer att ändras två gånger om året.

Våren 2014 är nyckeln lu2014-1, hösten 2014 är den lu2014-2,  osv.


Eduroam

Logga in med Stil eller Lucat-ID och sedan @lu.se

Nätet eduroam ger anställda och studenter vid medlemsorganisationerna även tillgång till Internet när de vistas på andra universitet och högskolor som också är medlemmar.