Intramed

Medicinska fakultetens interna webbplats

Meny

Trådlösa nätverk vid Lunds universitet


LU weblogon

Nätet för inloggning via webbläsare heter LU weblogon.

Det kräver en nyckel som inte är hemlig men som kommer att ändras två gånger om året.

Våren 2015 är nyckeln lu2015-1, hösten 2015 är den lu2015-2,  osv.


Eduroam

Logga in med Stil eller Lucat-ID följt av @lu.se. Exempel: med-abc@lu.se

Nätet eduroam ger anställda och studenter vid medlemsorganisationerna även tillgång till Internet när de vistas på andra universitet och högskolor som också är medlemmar.