Intramed

Medicinska fakultetens interna webbplats

Program för satsning på yngre forskare

2012-04-16

Vicedekan Stefan Hansson har fått i uppdrag att utforma ett förslag på handlingsprogram för att underlätta för yngre forskare inom hela fakultetens verksamhetsområde att etablera sig vid fakulteten.

Programmet ska synliggöra en karriärstege för forskande, undervisande samt kliniskt verksam personal inom fakulteten. Dessutom ska programmet innehålla ett ekonomiskt utrymme som ska kunna fördelas till yngre forskare i konkurrens och ett förslag på förändringar i regelverk, organisation, samverkan för att underlätta för yngre forskare och deras verksamhet. Ett förslag till program ska presenteras senast den 31 oktober 2012.

Läs mer: