lu.se

Hälsovetenskaper

Medicinska fakulteten | Lunds universitet

Meny

Ledning och kansli

hsc
 
lena karin erlandsson
ger ahlstroem

Adress
Health Sciences Centre (HSC)
Box 157
Baravägen 3, 221 00 Lund.
Telefon: 046-222 18 01
Fax: 046-222 18 08
Internpost: hämtställe 65

 

Prefekt
Lena-Karin Erlandsson
Tel: 046-222 19 56
lena-karin.erlandsson@med.lu.se

Biträdande prefekt
Forskarutbildning
Gerd Ahlström
Tel: 046-222 19 16
gerd.ahlstrom@med.lu.se

pia lundqvist
 
gunilla carlsson
christian rohman

Biträdande prefekt
Grund- och avancerad nivå
Pia Lundqvist
Tel: 046-222 18 28
pia.lundqvist@med.lu.se

 

Biträdande prefekt
Grund- och avancerad nivå
Gunilla Carlsson
Tel. 046-222 18 16
gunilla.carlsson@med.lu.se

Administrativ chef
Christian Rohman
Tel: 046-222 19 12
Christian.Rohman@med.lu.se

Det här kan jag hjälpa till med:
Budget, bokslut, uppföljning och prognos. Prefektärenden, inköpsansvarig.

lilli soederlund
 
sara quist
erika svantesson

Personalsamordnare
Lili Söderlund
Tel: 046-222 19 20
lili.soderlund@med.lu.se

Det här kan jag hjälpa till med:
Strategiskt och operativt chef- och ledningsstöd i personalfrågor.

 

Personaladministratör
Sarah Quist
Tel: 046-222 37 12
sarah.quist@med.lu.se

Det här kan jag hjälpa till med:
Personaladministration, doktorandtjänster (bl.a. förlängning)

Kommunikatör
Erika Svantesson
Tel: 046-222 18 85
erika.svantesson@med.lu.se

Det här kan jag hjälpa till med:
Kommunikativt stöd, mediestrategier, nyhetsartiklar, webbpublicering, fotografering.

ylva nilsson
 
elisabeth loefstedt
christina annerstedt

Kommunikatör
Ylva Nilsson
Tel: 046-222 18 85
ylva.nilsson@med.lu.se

Det här kan jag hjälpa till med:
Kommunikativt stöd, mediestrategier, nyhetsartiklar, webbpublicering, fotografering.

 

Personaladministratör
Elisabeth Löfstedt
Tel: 046-222 18 03
Elisabeth.Lofstedt@med.lu.se

Det här kan jag hjälpa till med:
Support och granskning i Primula Res.Granskare av arvoden. Support och bevakning i Primula Web. LUCAT-ansvarig

Ekonom
Christina Annerstedt
Tel: 046-222 19 17
christina.annerstedt@med.lu.se

Det här kan jag hjälpa till med:
Ekonomihantering för sjuksköterskeutbildningen: budget, bokslut, återrapportering, avstämning av anslag och stadsmedel. Följa upp personalkostnader och ge ekonomisk service.

maria mellin
 
aasa berggren nylund
 

Ekonom
Maria Mellin
Tel: 046-222 19 69
Maria.Mellin@med.lu.se

Det här kan jag hjälpa till med:
Upprätta budgetar, bokslut, ekonomiska uppföljning och redovisning. Återrapportering. Rådgivning och löpande ekonomiska göromål i lev- och kundreskontran.

 

Institutionsadministratör
Åsa Berggren-Nylund
Tel: 046-222 18 59
asa.berggren_nylund@med.lu.se

Det här kan jag hjälpa till med:
Administrativt stöd till prefekten samt på uppdragsutbildningen. Ansvarig för diarieföring och arkivering. Sekreterare i institutionsstyrelsen.

 

 Uppdragsutbildning

 

 

Utbildningsadministration

christina landelius
 
aake wirsen
lena hagman

Samordnare för uppdragsutbildning
Christina Landelius
Tel:046-222 19 51
christina.landelius@med.lu.se

Det här kan jag hjälpa till med:
Planera och koordinera uppdragsutbildning.

 

Uppdragskoordinator
Åke Wirsén
Tel. 046-222 19 02
Ake.Wirsen@med.lu.se

VFU-samordnare
Lena Hagman
Tel. 046 222 18 45
Lena.Hagman@med.lu.se

Det här kan jag hjälpa till med:
Administration, information och planering för verksamhetsförlagd utbildning: sjuksköterske- programmet på grund och avancerad nivå samt barnmorskeprogrammet.

karin delin
 
anna olofsson franzoia
anna blomgren

Utbildningsadministratör
Karin Delin
Tel: 046-222 31 96
karin.delin@med.lu.se

Det här kan jag hjälpa till med:
Administrera sjuksköterskeprogrammet  (termin 1 - 3) och fristående kurser. Studentkontakt i utbildningsfrågor.

 

Utbildningsadministratör
Anna Olofsson Franzoia
Tel. 046-222 18 61
anna.olofsson_franzoia@med.lu.se

Det här kan jag hjälpa till med:
Administrera sjuksköterskeprogrammet (termin 4-6)  och fristående kurser. Studentkontakt i utbildningsfrågor.

Utbildningsadministratör
Forskarutbildningssamordnare
Anna Blomgren
Tel. 046-222 18 69
anna.blomgren@med.lu.se

Administrerar röntgensjuksköterske-programmet (Ladok, Moodle, LUP m.m.)
Doktorandkontakter

kathryn peacock
 
roger karlsson
anna le

Utbildningsadministratör, tjänstledig

Kathryn Wellbaum
Tel. 046-222 31 26
kathryn.wellbaum@med.lu.se

Det här kan jag hjälpa till med:
 Ansvarig för registreringar, betygsrapporteringar och utbildningsfrågor för Specialistsjuksköterskeprogrammet och Barnmorskeprogrammet.

 

Utbildningsadministratör
Roger Hudin Karlsson
Tel. 046-222 19 14
roger.hudin_karlsson@med.lu.se

Det här kan jag hjälpa till med:
 Ansvarig för registreringar, betygsrapporteringar och utbildningsfrågor för Specialistsjuksköterskeprogrammet och för fristående kurser.

Utbildningsadministratör
Anna Lönnaeus
Tel. 046-222 31 26
anna.lonnaeus@med.lu.se

Det här kan jag hjälpa till med:
 Ansvarig för registreringar, betygsrapporteringar och utbildningsfrågor för Specialistsjuksköterskeprogrammet och för fristående kurser.