lu.se

Hälsovetenskaper

Medicinska fakulteten | Lunds universitet

Ledning och kansli

hsc
lena karin erlandsson
soelve elmstaahl

Adress
Health Sciences Centre (HSC)
Box 157
Baravägen 3, 221 00 Lund.
Telefon: 046-222 18 01
Fax: 046-222 18 08
Internpost: hämtställe 65

Prefekt
Lena-Karin Erlandsson
Tel: 046-222 19 56
lena-karin.erlandsson@med.lu.se

Biträdande prefekt
Forskarutbildning
Sölve Elmståhl
Tel: 040-39 13 20
Solve.Elmstahl@med.lu.se

bodil andersson
gunilla carlsson
Susanne Iwarsson.

Biträdande prefekt
Grund- och avancerad nivå
Bodil Andersson
Tel: 046-222 19 07
Bodil-T.Andersson@med.lu.se

Biträdande prefekt
Grund- och avancerad nivå
Gunilla Carlsson
Tel. 046-222 18 16
gunilla.carlsson@med.lu.se

Biträdande prefekt
Ansvar för forskningsfrågor
Tel: 046-222 19 40
 susanne.iwarsson@med.lu.se

christian rohman
lili soederlund
Erika Svantesson

Administrativ chef
Christian Rohman
Tel: 046-222 19 12
Christian.Rohman@med.lu.se

Det här kan jag hjälpa till med:
Budget, bokslut, uppföljning och prognos. Prefektärenden, inköpsansvarig.

Personalsamordnare
Lili Söderlund
Tel: 046-222 19 20
lili.soderlund@med.lu.se

Det här kan jag hjälpa till med:
Strategiskt och operativt chef- och ledningsstöd i personalfrågor.

Kommunikatör
Erika Svantesson
Tel: 046-222 18 85
erika.svantesson@med.lu.se

Det här kan jag hjälpa till med:
Kommunikativt stöd, nyhetsartiklar, webbpublicering, fotografering.

elisabeth loefstedt
christina annerstedt
maria mellin

Personaladministratör
Elisabeth Löfstedt
Tel: 046-222 18 03
Elisabeth.Lofstedt@med.lu.se

Det här kan jag hjälpa till med:
Support och granskning i Primula Res.Granskare av arvoden. Support och bevakning i Primula Web. LUCAT-ansvarig.

Ekonom
Christina Annerstedt
Tel: 046-222 19 17
christina.annerstedt@med.lu.se

Det här kan jag hjälpa till med:
Ekonomihantering för sjuksköterskeutbildningen: budget, bokslut, återrapportering, avstämning av anslag och stadsmedel. Följa upp personalkostnader och ge ekonomisk service.

Ekonom
Maria Mellin
Tel: 046-222 19 69
Maria.Mellin@med.lu.se

Det här kan jag hjälpa till med:
Upprätta budgetar, bokslut, ekonomiska uppföljning och redovisning. Återrapportering. Rådgivning och löpande ekonomiska göromål i lev- och kundreskontran.

 

Uppdragsutbildning

 
aasa berggren nylund
christina landelius
aake wirsen

Institutionsadministratör
Åsa Berggren-Nylund
Tel: 046-222 18 59
asa.berggren_nylund@med.lu.se

Det här kan jag hjälpa till med:
Administrativt stöd till prefekten samt på uppdragsutbildningen. Ansvarig för diarieföring och arkivering. Sekreterare i institutionsstyrelsen.

Samordnare för uppdragsutbildning
Christina Landelius
Tel:046-222 19 51
christina.landelius@med.lu.se

Det här kan jag hjälpa till med:
Planera och koordinera uppdragsutbildning.

Uppdragskoordinator
Åke Wirsén
Tel. 046-222 19 02
Ake.Wirsen@med.lu.se

Utbildningsadministration

   
lena hagman
susan karlsson
anna blomgren

VFU-samordnare
Lena Hagman
Tel. 046 222 18 45
Lena.Hagman@med.lu.se

Det här kan jag hjälpa till med:
Administration, information och planering för verksamhetsförlagd utbildning: sjuksköterske- programmet på grund och avancerad nivå samt barnmorskeprogrammet.

Utbildningsadministratör
Susan Karlsson
Tel. 046-222 19 14
susan.karlsson@med.lu.se
Roger Karlsson (föräldraledig)

Det här kan jag hjälpa till med:
Ansvarig för registreringar och betygsrapporteringar. Antagning och studiesociala frågor.

Utbildningsadministratör
Forskarutbildningssamordnare
Anna Blomgren
Tel. 046-222 18 69
anna.blomgren@med.lu.se

karin roos
magnus hovde
 

Utbildningsadministratör
Karin Roos
Tel. 046-222 18 61
Karin.Roos@med.lu.se

Det här kan jag hjälpa till med:
Administrera sjuksköterske- programmet och fristående kurser. Studentkontakt i utbildningsfrågor.

Utbildningsadministratör
Magnus Hovde
Tel. 046-222 18 44
magnus.hovde@med.lu.se

Utbildningsadministratör
Anna Olofsson Franzoia
Tel. 046-222 18 61
anna.olofsson_franzoia@med.lu.se

Det här kan jag hjälpa till med:
Administrera sjuksköterske- programmet och fristående kurser. Studentkontakt i utbildningsfrågor.