lu.se

Hälsoekonomi och Rättsmedicin

Medicinska fakulteten | Lunds universitet

Meny

Välkommen till Avdelningen för hälsoekonomi och rättsmedicin!

Avdelningen är en administrativ enhet inom Institutionen för hälsa, vård och samhälle.

Verksamheten bedrivs i två forskargrupper:

Den hälsoekonomiska forskargruppen leds av professor Björn Lindgren.

Den rättsmedicinska forskargruppen är samlokaliserad med Rättsmedicinalverket. Den leds av universitetslektor Peter Krantz.