lu.se

Hälsovetenskaper

Medicinska fakulteten | Lunds universitet

Meny

Institutionen för Hälsovetenskaper

Symbol för vetenskap och hälsa

Vår forskning syftar till att främja människors hälsa, allt från det ännu ofödda barnet till den äldsta av de äldre. Inom vår institution ryms utbildningsprogram, fristående kurser och uppdragsutbildningar på grund- och avancerad nivå samt forskarutbildning. Vi finns både i Lund och Malmö.
 

Aktuellt


Mulatu Biru

När ett barn blivit diagnostiserad med HIV gäller det att så snart som möjligt sätta in behandling - och sedan följa behandlingsplanen till punkt och pricka. På så sätt ökar chansen till att hämma virusets framfart. I de fall behandlingsplanen inte följs så är frågetecknen många, därför har Mulatu Biru m.fl. undersökt underliggande faktorer till utebliven medicinering.

Äldreboendets inverkan på fysiskt och psykiskt välbefinnande. Äldre spelar spel med barnbarn.

CASE jobbar aktivt tillsammans med den prisbelönte fotografen Johan Bävman med att bygga upp en egen bildbank. Bilderna ska spegla mångfalden av den forskning som bedrivs, och förhoppningen är att media ska nappa lite extra när det finns proffsfoton att tillgå. LUM skriver om satsningen i sitt senaste nummer.

 
 

Susanne Iwarsson

Programmet UserAge, med Susanne Iwarsson som huvudsökande, har tilldelats nio miljoner kronor av Forte för att under tre år öka kunskapen om brukarmedverkan. Tidigare i höstas fick den Nationella forskarskolan om åldrande och hälsa (SWEAH), koordinerad av Susanne Iwarsson, tio miljoner kronor för fortsatt verksamhet i fem år.
 

Tidtagarur

I skuggan av åtstramningarna inom LSS, skriver Lena-Karin Erlandsson i en debattartikel i Aftonbladet: Att behöva klocka en funktionsnedsatt anhörigs toalettbesök, måltider och påklädning är inte bara stelbent och avhumaniserande. Det tar också bort den funktionsnedsattas rätt att på lika villkor ingå i sociala sammanhang.
 

Hälsovetenskapens dag 2016 ingressbild

Hälsovetenskapens dag 2016 har nu varit och vi vill varmt tack alla besökare som kom. Hälsovetenskapens dag detta året bjöd på 8 kärnfulla föredrag om hur forskning här vid Institutionen för hälsovetenskaper blir till nya arbetssätt. Temat var brett och inkluderade forskning med fokus på barn, vuxna och äldre. Vi har nu sammanställt föredragen i en liten folder för alla er som inte hade möjlighet att komma: