lu.se

Hälsovetenskaper

Medicinska fakulteten | Lunds universitet

Meny

Institutionen för Hälsovetenskaper

Symbol för vetenskap och hälsa

Vår forskning syftar till att främja människors hälsa, allt från det ännu ofödda barnet till den äldsta av de äldre. Inom vår institution ryms utbildningsprogram, fristående kurser och uppdragsutbildningar på grund- och avancerad nivå samt forskarutbildning. Vi finns både i Lund och Malmö.
 

Aktuellt


magnus sandberg

Varför flyr så många sjuksköterskor och socionomer sitt yrke och sin arbetsplats? Och varför väljer andra att stanna kvar? Tillsammans med tre andra juniora forskare från Malmö och Lund har postdoktor Magnus Sandberg beviljats Fortepengar i tre år för att besvara dessa frågor.

 
 

Stina Jonasson

Med en disputation på gång, är det extra fullt i doktoranden och sjukgymnasten Stina Jonassons kalender. Men efter disputationen är framtiden oviss. Att det inte blir fler räkmackor på Grand vet hon. Men förhoppningsvis kan hålrummet istället fyllas med erbjudanden om undervisning och fortsatt forskning.

 

Ulrika Bejerholm

Idag installeras totalt 38 nya professorer vid Lunds universitet under högtidliga former. En av dessa professorer finns här vid Institutionen för hälsovetenskaper - Ulrika Bejerholm. Läs om vad som skrivs om henne och hennes forskning i Professorinstallationens broschyr.
 
 

Elisabeth Ekstrand

För att kunna mäta en strokedrabbad persons funktion i arm och hand behöver flera olika bedömningsinstrument användas. Styrka, känsel och finmotorik är viktigt att mäta, men också förmågan att kunna använda armen och handen i vardagliga situationer.
 
 

maria ekelin

Ny teknik gör att vi kan ta reda på allt mer om barnet som ligger i mammans mage. Vetenskaplig insikt om vad föräldrar vill och inte vill veta samt varför ligger därför i tiden. Vilka avvikelser är av värde för föräldrarna att ta reda på via fosterdiagnostik? Vad tänker föräldrar om de möjligheter som finns idag så som ultraljud och KUB - och vad säger de om eventuella möjligheter i framtiden?