lu.se

Hälsovetenskaper

Medicinska fakulteten | Lunds universitet

Meny

Institutionen för Hälsovetenskaper

Symbol för vetenskap och hälsa

Vår forskning syftar till att främja människors hälsa, allt från det ännu ofödda barnet till den äldsta av de äldre. Inom vår institution ryms utbildningsprogram, fristående kurser och uppdragsutbildningar på grund- och avancerad nivå samt forskarutbildning. Vi finns både i Lund och Malmö.
 

Aktuellt


anneli joensson

Entusiastiska studenter är en av Anneli Jönssons drivkrafter. Att vara en kugge i det maskineri som driver njurforskningen framåt är en annan. Hon tittar närmare på hur patienter med neurotiskt syndrom upplever sin sjukdom och behandlingen av den. Och hon gläds över att bli den första sjuksköterska att doktorera på njurkliniken i Lund.
 

Inger Hallström. Foto: Anna Pella

Inger Kristensson-Hallström, professor i pediatrisk omvårdnad, har tilldelats ett stipendium på 150 000 kronor från Jan Hains stiftelse för vetenskaplig klinisk medicinsk forskning. Stipendiet har instiftats för att årligen gagna en framstående forskare just inom hälsovetenskaper.
 
 

Inger Hallström

Inger Kristensson-Hallström, professor och forskargruppschef, kommer framöver vara en av de experter Socialstyrelsen anlitar vid behov. Mer precist så kommer hon vara förordnad vetenskapligt råd inom Barn och ungdomsmedicin fram till 2020.
 
 
 

Foto: Ylva Nilsson

Pågående projekt om stroke och dess efterföljder uppmärksammas. Donationer har tilldelats i form av forskningsanslag och pris ska delas ut. Det rör sig bl.a. om fyra projekt från forskargruppen fysioterapi här vid Institutionen för hälsovetenskaper. Projekten är alla inriktade på rehabilitering av personer som drabbats av påföljder efter stroke, så som långvarig smärta, yrsel samt rörelse- och känselnedsättning.

Paralympics i Rio 2016

Nu drar Paralympics igång i Rio. Den svenska truppens ansvarige läkare Jan Lexell, professor i rehabiliteringsmedicin vid Institutionen för hälsovetenskaper, åker dit med ny forskning i bagaget. I en studie som publicerades nyligen uppger majoriteten av de intervjuade parasportarna att deras funktionsnedsättning ökar risken för skador. Och i höst sjösätts en unik långtidsregistrering av parasportares skador.