lu.se

Hälsovetenskaper

Medicinska fakulteten | Lunds universitet

Meny

Institutionen för Hälsovetenskaper

Symbol för vetenskap och hälsa

Vår forskning syftar till att främja människors hälsa, allt från det ännu ofödda barnet till den äldsta av de äldre. Inom vår institution ryms utbildningsprogram, fristående kurser och uppdragsutbildningar på grund- och avancerad nivå samt forskarutbildning. Vi finns både i Lund och Malmö.
 

Aktuellt


Janicke Andersson i Fjärde uppgiften

I HD/Sydsvenskan berättar professor Susanne Iwarsson om hur äldre som avstår från att hänga med i den digitala utvecklingen riskerar att exkluderas. På populärvetenskapliga forskningssajten Fjärde uppgiften berättar Janicke Andersson, filosofie doktor i Äldre och åldrande, om hur vi ser på åldrandet som något patologiskt, nästan sjukligt, som ska botas. De två CASE-forskarnas bidrag visar att ämnen som rör  åldrande väcker intresse och debatt.

FYSS 2017

I nyutkomna handboken FYSS 2017 inryms all befintlig forskningsevidens kring fysisk aktivitet som medel för att förebygga och behandla olika sjukdomar. I årets upplaga är institutionens bidrag starkare än någonsin – fem av våra forskare har bidragit till sju av bokens kapitel.

Exteriör IHV

I november 2016 skickades en enkät om arbetsmiljön ut till institutionens anställda. Svaren vittnar om en miljö som mestadels är god, men det finns också svar som visar på andra upplevelser. 

 
 
 

frida eek

I Sydsvenskans serie Inpå livet lades nyligen fokus på Frida Eek, stressforskare i forskargruppen Fysioterapi. För tidningen berättar hon hur hon praktiserar det hon forskar om - och får ihop livspusslet med jobb, prestationer och förskolehämtning. Utan att känna onödig stress.

Christina Bökberg

Christina Bökberg, nybliven doktor i medicinska vetenskaper, har närmare undersökt hur den svenska demensvården fungerar i hemmiljön. Hon har sett att vård och omsorgskedjans samarbete och kommunikation ofta fungerar bra under det tidiga sjukdomsförloppet – men försämras i takt med att patientens tillstånd gör det.