lu.se

Hälsovetenskaper

Medicinska fakulteten | Lunds universitet

Meny

Institutionen för Hälsovetenskaper

Symbol för vetenskap och hälsa

Vår forskning syftar till att främja människors hälsa, allt från det ännu ofödda barnet till den äldsta av de äldre. Inom vår institution ryms utbildningsprogram, fristående kurser och uppdragsutbildningar på grund- och avancerad nivå samt forskarutbildning. Vi finns både i Lund och Malmö.
 

Aktuellt


Distriktssköterskelärare

Hur många veckors VFU har ni? Hur högt söktryck har ni på distriktssköterskeprogrammet? Och hur gör ni nu när FASS ska bli helt elektronisk? De gemensamma frågeställningarna – och erfarenheterna – var många när Hälsovetenskapliga institutionen nyligen höll två konferensdagar för distriktssköterskelärare.

Maria H Nilsson
Eva Ageberg

När Crafoordska stiftelsen hade sin årliga utdelning av anslag för vetenskaplig forskning gick 800 000 kronor till Institutionen för hälsovetenskaper. Maria H Nilsson tänker använda sin halva miljon till forskning för att lättare hitta personer med ökad risk för bland annat  demens. Eva Ageberg lägger de 300 000 på forskning som kan förbättra behandling av artros.

Äldre som löper

Dagens 70-åringar är i många avseenden jämförbara med 1970-talets 50-åringar. Bara tre procent av alla personer i åldrarna 65-79 år har hemtjänst eller bor i särskilt boende. Det är dags att riva det sociala medborgarskapets ättestupa och ge äldre samma rättigheter till välfärd som yngre, skriver tre CASE-forskare i en debattartikel i Sydsvenskan.

Charlotte Castor

I sitt projekt ”Avancerad sjukvård i hemmet för barn” möter Charlotte Castor, specialistsjuksköterska och  doktorand, familjer med sjuka barn som behöver omfattande och frekventa vårdinsatser. Hon ser att de familjer vars barn får vård i hemmet upplever en enklare, normaliserad vardag när de slipper ständiga sjukhusresor. Nu är det det dags för halvtidskontroll av forskningsprojektet.

Stress

Det nya numret av Aktuellt om vetenskap och hälsa har temat stress. Från Institutionen för hälsovetenskaper har Lena-Karin Erlandsson (Arbetsterapi och aktivitetsvetenskap), Knut Mårtensson och Carlos Chiatti (CASE) samt Birte Tornøe (Barns och familjers hälsa och reproduktiv hälsa) bidragit. De pratar bland annat om vikten av att se över sin vardagsstress och om hur spänningshuvudvärk hos barn tros kunna lindras.