lu.se

Hälsovetenskaper

Medicinska fakulteten | Lunds universitet

Meny

Institutionen för Hälsovetenskaper

Symbol för vetenskap och hälsa

Vår forskning syftar till att främja människors hälsa, allt från det ännu ofödda barnet till den äldsta av de äldre. Inom vår institution ryms utbildningsprogram, fristående kurser och uppdragsutbildningar på grund- och avancerad nivå samt forskarutbildning. Vi finns både i Lund och Malmö.
 

Aktuellt


maria ekelin

Maria Ekelin, bitr universitetslektor vid forskargruppen för Barns och familjers hälsa och reproduktiv hälsa, är en av medförfattarna till studien: Danish women's experiences of the rebozo technique during labour: A qualitative explorative study. Utifrån studien kunde följande mening konkretisera det kvinnorna upplevde av rebozo-tekniken...
 

Christina Landelius

Först blev hon sugen på läkemedelsindustrin. Sedan lockade utbildning. Nu arbetar Christina Landelius sedan tre år som en av universitetets koordinatorer av uppdragsutbildning. Att hjälpa till att sprida husets forskning utåt, länka den gedigna kunskapen vidare in i samhället – den biten gillar hon extra mycket.

Frida Eek, Gunvor Gard, Eva Ekvall Hansson och Kjerstin Stigmar

Frida Eek, Gunvor Gard, Eva Ekvall Hansson och Kjerstin Stigmar har nyligen beviljats 3 miljoner från Vetenskapsrådet för forskningsprojektet Active@Work. Active@Work syftar till att optimera den fysiska aktivitetsnivån för personer med artros samt att förbättra hälsa, arbetsförmåga och livskvalitet för deltagarna i projektet. 

Markus Hjelm

Äldre personer med multisjuklighet faller lätt mellan stolarna när deras hälsoproblem hålls separerade och behandlas var för sig. Kontinuiteten i vården saknas ofta. För att komma tillrätta med detta problem har ett projekt med så kallade äldrelotsar genomförts. I en ny etnografisk avhandling presenterar Markus Hjelm, nybliven doktor i medicinsk vetenskap, sina fynd kring vad äldrelotsar kunnat bidra med. Att etablera tillitsfyllda relationer visade sig vara det allra viktigaste.

Mulatu Biru

När ett barn blivit diagnostiserad med HIV gäller det att så snart som möjligt sätta in behandling - och sedan följa behandlingsplanen till punkt och pricka. På så sätt ökar chansen till att hämma virusets framfart. I de fall behandlingsplanen inte följs så är frågetecknen många, därför har Mulatu Biru m.fl. undersökt underliggande faktorer till utebliven medicinering.