lu.se

Hälsovetenskaper

Medicinska fakulteten | Lunds universitet

Meny

Institutionen för Hälsovetenskaper

Symbol för vetenskap och hälsa

Vår forskning syftar till att främja människors hälsa, allt från det ännu ofödda barnet till den äldsta av de äldre. Inom vår institution ryms utbildningsprogram, fristående kurser och uppdragsutbildningar på grund- och avancerad nivå samt forskarutbildning. Vi finns både i Lund och Malmö.
 

Aktuellt


Christina Bökberg

De flesta personer med demenssjukdom bor och vårdas i det egna hemmet trots långt framskriden sjukdom. Christina Bökberg, nybliven doktor i medicinska vetenskaper, har närmare undersökt hur den svenska demensvården fungerar i hemmiljön. Hon har sett att vård och omsorgskedjans samarbete och kommunikation ofta fungerar bra under det tidiga sjukdomsförloppet – men försämras i takt med att patientens tillstånd gör det.

Jenny Hultqvist

Personer med psykisk funktionsnedsättning på Fontänhus skattar livskvaliteten högre än personer på kommunal daglig sysselsättning. Även det sociala stödet upplevs som starkare på Fontänhusen. Men inom båda rehabiliteringsformerna upplevs de dagliga aktiviteterna som meningsfulla, visar arbetsterapeuten Jenny Hultqvists nya avhandling.

Knäont

Lindra din artros. Träna din balans och minska risken för fallolycka. Här i huset kryllar det av forskning som i förlängningen gynnar folkhälsan. De senaste dagarna har Eva Ageberg och Eva Ekvall Hansson, båda docenter i sjukgymnastik, fått stort utrymme i riksmedierna.

 
 

Anna Cronström

Vad ligger bakom det försämrade rörelsemönster som personer med främre korsbandsskada ofta får, så kallade "kissing knees? Detta har Anna Cronström, nybliven doktor i medicinsk vetenskap, borrat ner sig i under sitt avhandlingsarbete. Att styrka inte verkar ha någon betydelse för det försämrade rörelsemönstret överraskar henne.

Äldres hand med käpp

Flera CASE-medarbetare nappade på att medverka med faktaunderlag till regeringsrapporten ”Bostäder att bo kvar i”. Nu har detta arbete resulterat i två vetenskapliga artiklar. En med fokus på folkhälsa utifrån hinder och tillgänglighet i äldres boendemiljö. I den andra skattas effekten av att riktat ta bort hinder i boendemiljön för äldre.