lu.se

Hälsovetenskaper

Medicinska fakulteten | Lunds universitet

Meny

Institutionen för Hälsovetenskaper

Symbol för vetenskap och hälsa

Vår forskning syftar till att främja människors hälsa, allt från det ännu ofödda barnet till den äldsta av de äldre. Inom vår institution ryms utbildningsprogram, fristående kurser och uppdragsutbildningar på grund- och avancerad nivå samt forskarutbildning. Vi finns både i Lund och Malmö.
 

Aktuellt


Lina Behm

Distriktssköterskan Lina Behm forskar om palliativ vård på särskilda boenden, där utbildning inom just det palliativa ofta saknas. Lina Behm gläds åt att få lyfta frågan och bidra till ökad kunskap - och hjälpa till att ta fasta på det ljusa i ett livs slutskede.

Kirk Reed

Är du intresserad av det komplexa i vad arbete och sysselsättning betyder för oss människor? Av vad bristen på sysselsättning kan bära med sig? Passa då på att lyssna på den föreläsning som hålls av dr Kirk Reed, arbetsterapeut och forskare från University of Auckland, Nya Zeeland. Tiden är den 20 september, kl 13.15-15.
 

Åsa Lefèvre

I Skåne deltar endast hälften av alla nyblivna föräldrar i föräldragrupp. Det är för lite menar Åsa Lefèvre, forskare vid Barn och familjers & reproduktiv hälsa. I somras publicerades hennes studie om hur barnhälsovårds (BHV)sjuksköterskor som leder föräldragrupper kan gynnas av att gå en kurs i gruppledarskap. 
 

Johanna B & Kajsa Landgren

Yesterday, 16 August, the research group Child, family & reproductive health had a visitor from the University of Iceland, Faculty of Nursing: Johanna Bernhardsdóttir, Dr. and lecturer in the field of cognitive psychology. 

 
 
 

Omslaget på boken är rosa med ett X på.

Boken The XX Factor är en hyllning till kvinnliga professorer, men även en inspirationskälla för alla inom den akademiska världen. I den nytryckta boken finner du bland annat tre kapitel skrivna av professorer verksamma inom Institutionen för hälsovetenskaper: Anna Forsberg, Mona Eklund och Inger Kristensson-Hallström.