lu.se

Hälsovetenskaper

Medicinska fakulteten | Lunds universitet

Meny

Institutionen för Hälsovetenskaper

Symbol för vetenskap och hälsa

Vår forskning syftar till att främja människors hälsa allt ifrån de minsta för tidigt födda barnen, till de äldsta äldre. Inom vår institution ryms utbildningsprogram, fristående kurser och uppdragsutbildningar på grund- och avancerad nivå samt forskarutbildning. Vi finns både i Lund och Malmö.
 

Aktuellt


Sigrid Stjernswärd. Foto: Charlotte Löndahl Bechmann

Möjligheten att ta emot vård via internet är idag verklighet, men inte utan både för- och nackdelar. Så vad kommer man fram till om man vrider och vänder på begreppet eHälsa utifrån flera perspektiv? Det är en fråga som en forskargrupp samlade under Pufendorfinstitutet tagit sig an. I en intervju med Sigrid Stjernswärd, biträdande lektor vid Institutionen för Hälsovetenskaper, Lunds universitet, får vi veta mer om eHälsa och hur det skapar utmaningar och möjligheter i relation till psykisk hälsa.

gaas

Projektet GÅS ingår i Sveriges genom tiderna största äldrestudie, SNAC, Swedish National study on Aging and Care, en befolkningsstudie som finansieras av regeringen och Region Skåne samt utgår från Lunds universitet. Arbetet fortsätter kontinuerligt men inte utan resultat på vägen.

barn med nalle

Den 1 januari 2015 trädde en ny patientlag i kraft i Sverige. Där formuleras att ”när hälso- och sjukvård ges till barn ska barnets bästa särskilt beaktas”. Med utgångspunkt i detta publicerar nu professor Inger Kristensson-Hallström tillsammans med Imelda Coyne och Maja Söderbäck en artikel som beskriver varför sjukvården måste flytta fokus från familjecentrerad vård till barncentrerad vård.

Avhandling spikas upp på träplankan

Den 26 maj lägger Elisabet Björquist fram sin avhandling och torsdags spikade hon traditionsenligt upp den i korridoren på HSC inför en förväntansfull publik. Hennes avhandling handlar om övergången till vuxenlivet för ungdomar med funktionsnedsättning.
 

Petra Pålsson

Petra Pålsson, barnmorska och doktorand, har nu startat upp sin andra studie i sitt avhandlingsarbete. Enkäter har nyligen skickats ut till alla barnmorskemottagningar i hela Skåne med målet är att kartlägga de föräldraförberedelser som blivande föräldrar i regionen erbjuds under graviditeten. Syftet är att utveckla en modell för föräldraförberedelse som ska baseras på föräldrarnas behov.