lu.se

Hälsovetenskaper

Medicinska fakulteten | Lunds universitet

Meny

Institutionen för Hälsovetenskaper

Symbol för vetenskap och hälsa

Vår forskning syftar till att främja människors hälsa, allt från det ännu ofödda barnet till den äldsta av de äldre. Inom vår institution ryms utbildningsprogram, fristående kurser och uppdragsutbildningar på grund- och avancerad nivå samt forskarutbildning. Vi finns både i Lund och Malmö.
 

Aktuellt


Karin Werner

Njurar gör i normalläget inte mycket väsen av sig. Men funktionen i dessa komplexa organ är livsviktig. Karin Werner, ST-läkare och doktorand i ämnet njurfunktion, hoppas att hennes forskning på sikt kan förbättra villkoren för äldre personer med nedsatt njurfunktion. Jämte forskningen utgör det kliniska jobbet en viktig pulshöjare för henne.

Avhandling liggandes på ett bord

Under de senaste månaderna har ett flertal doktorander disputerat vid institutionen för Hälsovetenskaper. Två av dem är Catharina Lindberg och Lena Sandin Wranker, och här kan du läsa om deras forskning och resultat. Catharina Lindbergs avhandling fokuserar på patienter i högteknologiska miljöer och deras autonomi. Lena Sandin Wranker har gjort studier kring äldre med smärta. 

Ulrika Bejerholm

Det ”bara blev så”. Nu är arbetsterapeuten Ulrika Bejerholm nybliven professor i psykiatrisk hälso- och sjukvårdsforskning. Hon ser fram emot den bredare tjänsten där hon lite mer ur fågelperspektiv ska se till helheten. Och hon har redan många idéer om utökade samarbeten såväl med svensk vård och omsorg som bortom landsgränserna.

– Jag är väldigt glad över den här utmaningen.

Eva Ekvall Hansson

Fall är en av de största utmaningarna för äldre, anhöriga, sjukvård och omsorg. Årligen kostar fallolyckorna hos äldre det svenska samhället 9,5 miljarder, varav drygt hälften beror på ett ökat behov av hemtjänst och särskilt boende och hälften på direkta sjukvårdskostnader. Nu hoppas projektet MoTFall (Modern Teknik mot Fallolyckor) kunna bidra till betydligt färre fallolyckor bland äldre.

Elisabet Björquist

Vid övergången till vuxenliv möter ungdomar med funktionsnedsättningar och deras föräldrar många svårigheter och utmaningar. För att få en bra övergång och en bra start på vuxenlivet är det viktigt att låta ungdomarna vara delaktiga i processen, det framkommer i en ny avhandling från Lunds universitet. Och det går att lyssna på ungdomarna!