lu.se

Medicinska fakulteten

Lunds universitet

Forskning vid Medicinska fakulteten

Med över 300 år av medicinsk forskning är fakulteten en av de mest forskningsintensiva universitetsmiljöerna i Europa. Hundratals forskargrupper fördjupar sig i allt från de molekylära mekanismerna bakom olika cancerformer till nya behandlingsmetoder av Parkinson och smärtlindring för äldre.

Information om Medicinska fakultetens forskning hittar du här:

Filmer om forskning vid Medicinska fakulteten