lu.se

Medicinska fakulteten

Lunds universitet

Meny

Forskning vid Medicinska fakulteten

Hitta forskning

  • Forskningsportal som innehåller alla forskare och publikationer vid Lunds universitet. Portalen lanserades den 19 augusti 2016 och information matas in kontinuerligt.
  • Forskningsdatabas med beskrivning av pågående forskningsprojekt 
    I fakultetens forskningsdatabas presenteras kortfattat cirka 250 forskningsprojekt som bedrivs vid Medicinska fakulteten. Beskrivningen innehåller även uppgifter om medarbetare, kontaktuppgifter, ekonomiska anslag och publikationer. Denna databas ersätts av forskningsportalen och kommer att läggas ner vid årskiftet 2016/17.
  • Sök bland våra vetenskapliga publikationer 
    Publicerade vetenskapliga artiklar vid fakulteten presenteras månadsvis i tidskriften "Lund Medical Faculty Monthly".
  • Sök avhandlingar och forskningspublikationer vid Medicinska fakulteten 
    Databasen Lunds universitets publikationer (LUP).

Framstående forskningsområden