lu.se

Medicinska fakulteten

Lunds universitet

Forskning vid Medicinska fakulteten

Med över 300 år av medicinsk forskning är fakulteten en av de mest forskningsintensiva universitetsmiljöerna i Europa. Hundratals forskargrupper fördjupar sig i allt från de molekylära mekanismerna bakom olika cancerformer till nya behandlingsmetoder av Parkinson och smärtlindring för äldre.

 • Forskningsdatabas med beskrivning av pågående forskningsprojekt 
  I fakultetens forskningsdatabas presenteras kortfattat cirka 250 forskningsprojekt som bedrivs vid Medicinska fakulteten. Beskrivningen innehåller även uppgifter om medarbetare, kontaktuppgifter, ekonomiska anslag och publikationer.
 • Aktuellt om vetenskap & hälsa – en webbplats och en tidskrift med populärvetenskaplig information om medicinsk forskning i Skåne!
  Aktuellt om vetenskap & hälsa är en gemensam webbplats och en tidskrift för Skånes universitetssjukhus, Labmedicin Skåne och Psykiatri Skåne vid Region Skåne samt Medicinska fakulteten vid Lunds universitet.
 • Sök bland våra vetenskapliga publikationer 
  Publicerade vetenskapliga artiklar vid fakulteten presenteras månadsvis i tidskriften "Lund Medical Faculty Monthly".
 • Sök avhandlingar och forskningspublikationer vid Medicinska fakulteten 
  Databasen Lunds universitets publikationer (LUP).

Framstående forskningsområden