lu.se

Experimentell medicinsk vetenskap

Medicinska fakulteten | Lunds universitet

Meny

Kansli - ansvarsområden

Loella Ainetoft 

Loella Ainetoft

 

Ekonomihandläggare
Financial Admin 

Ansvarsområden:ekonomihantering för grupperna Hellstrand, B-O Nilsson, Swärd, Lagerstedt, Degerman, Holm, Göransson, Albinsson, Berger, Stenkula, Malmström, Westergren-Thorsson och kärlprogrammet.

Tel: 046-2220820
Loella.Ainetoft@med.lu.se 

 
 

Katarina Branzén 

Katarina Branzén kommunikatör

Informatör 
Communication Officer

Ansvarsområden: Kommunikation, nyhetsbrev, lucat, webbsidor, LUCRIS, institutionsstyrelse och ledningsgrupp.

Tel: +46 727 33 24 22
katarina.branzen@med.lu.se

 
 

Katarina Danielson 

Katarina Danielson

 

Ekonomihandläggare 
Financial Admin 

Ansvarsområden: Anläggning, inköp, inventering, reseräkningar och LUPIN. Ekonomihantering för grupperna Bjursten, Ekblad, Erjefält, Jörntell, Leeb-Lundberg och Persson.

Tel: 046-222 95 32
Katarina.Danielson@med.lu.se 

 
 

Lisette Eklund 

Lisette Eklund

 

Personaladministratör 
HR Coord, Work Environment Coord

Ansvarsområden: tjänstledigheter, arvoden och intyg. Kontaktperson för psykosociala- och arbetsmiljöfrågor.

Tel: 046-222 49 76
Lisette.Eklund@med.lu.se 

 

Margaretha Ingloff 

margareta ingloff

Utbildningsadministratör 
Admin Undergrad Edu

Ansvarsområden: Biomedicinska utbildningen.

Tel: 046-2224034
Margareta.Ingloff@med.lu.se 

 
   

Minna Jebril

Minna Jebril

Ekonom
Economist

Ansvarsområden: Grundutbildningens ekonomi. Ekonomihantering för forskargrupperna Deierborg,  Petersson och Frey.

Tel:046-222 77 88 
Minna.Jebril@med.lu.se

 
 

Katarina Johansson

Katarina E Johansson

Arbetsmiljösamordnare
Safety & Health Coord

Ansvarsområden: Arbetsmiljöfrågor, kontaktperson för skyddronder, riskbedömningar, kemikaliehantering mm. Diariet.

Tel: 046-222 49 05
Katarina_E.Johansson@med.lu.se

 
   

Therese Johansson

Therese Johansson

(Tjänstledig)
Personalsamordnare 
HR Coord

Ansvarsområden: Rekrytering, övertalighet, lönerevision, fackliga förhandlingar, rehabiliteringsärenden och löpande personalarbete.

Tel: 046-222 77 61
Therese.Johansson@med.lu.se

 

Thure Johansson 

Thure Johansson

 

Ekonom 
Economist 

Ansvarsområden: Budget och uppföljning. Ekonomihantering för forskargrupperna Li och Björkqvist, och de starka forskningsmiljöerna Neurolund, Bagadilico och Multipark.

Tel: 046-222 06 27
Thure.Johansson@med.lu.se 

 

Annette Jönsson 

annette joensson

 

Utbildningsadministratör 
Admin Undergrad Edu

Ansvarsområden: Kurssekreterare för termin 1, 2 och 3 på läkarutbildningen. Lokalbokning BMC.

Tel: 046-222 77 70
Annette.Jonsson@med.lu.se 

 
 

Diana Kajsmark

Diana Kajsmark

Utbildningsadministratör / Forskarutbildningsadministratör 
Edu Admin / PhD-student Admin 

Ansvarsområden: Biomedicinska utbildningen och administration av forskarutbildningen.

Tel: 046-222 72 75
Diana.Kajsmark[at]med.lu.se

 
   

Gudrun Kjellander 

Gudrun Kjellander

 

Ekonomihandläggare 
Financial Adm 

Ansvarsområden: Ekonomihantering för grupperna Agace, Johansson-Lindbom, Leanderson, Paulsson, L Svensson, Svensson-Frej, Holmberg och J Persson. 

Tel: 046-222 42 96
Gudrun.Kjellander[at]med.lu.se 

 
   

Emma Linnér

Emma Linnér

Personaladministratör
HR Adm

Ansvarsområden: Etapplyft och förlängningar för doktorander. Semesterrapporter, stipendier, försäkringar och gäster.

Tel: 046-222 98 76
emma.linner[at]med.lu.se 

 
   

Adelé Månsson

adele maansson

 

Utbildningsadministratör 
Admin Undergrad Edu

Ansvarsområden: Kurssekreterare för termin 1, 2 och 3 på läkarutbildningen.

Tel: 046-2227231
Adele.Mansson[at]med.lu.se

 
 

Gunilla Nilsson

Gunilla Nilsson

Ekonomihandläggare 
Financial Admin 

Ansvarsområden: Ekonomihantering för grupperna Danielsen, Gouras, Kirik, Lindkvist, Petersén, Vihinen, Schouenborg och NRC.

Tel: 046-2229328
Gunilla_B.Nilsson@med.lu.se 

 

Jeanette Nilsson

Utbildningsadministratör 
 Admin Undergrad Edu

Ansvarsområden: Kurssekreterare termin 5 Examensarbete 1/sekreterare till programdirektören på läkarprogrammet.

Tel: 046-2220685
Jeanette.Nilsson@med.lu.se

 

Martin Nyström 

Tel: 046-222 77 72
Martin.Nystrom[at]med.lu.se 

Ingenjör 
Engineer 

Ansvarsområden: IT-support för kansliet och vissa forskargrupper.

 

Ylva Ollerstam 

ylva ollerstam

 

Personalsamordnare 
HR Coord

Ansvarsområden: Rekrytering, övertalighet, lönerevision, fackliga förhandlingar, rehabiliteringsärenden och löpande personalarbete.

Tel: 046-222 40 76
Ylva.Ollerstam[at]med.lu.se 

 

Pontus Pettersson

pontus pettersson

Ekonomihandläggare 
Financial Admin  

Ansvarsområden: Kundfakturor och intrastat. Ekonomihantering för grupperna Baumgartner, A Björklund, Cenci-Nilsson, Durbeej-Hjalt, Hesslow, Hultgårdh, Häcker, Jakobsson, Mani, Oldberg och Uller.

Tel: 046-222 40 70 
Pontus.Pettersson[at]med.lu.se 

 
 

Ebba Sällström

ebba saellstroem

Ekonomihandläggare 
Financial Admin 

Ansvarsområden: Inbetalningar. Ekonomihantering för grupperna T Björklund, Lundberg, Olsson, Parmar, Roybon och Swanberg.

Tel: 046-2228590
Ebba.Sallstrom[at]med.lu.se

 
 

Eva Särbring 

Eva Särbring

 

Administrativ chef 
Admin Mgr 

Ansvarsområden: Administrativ chef för kansliet, budget, bokslut, uppföljning och prognos. Prefektärenden. Ekonomihantering för grupperna Erlanson-Albertsson och Kempe.

Tel: 046-222 77 75
Eva.Sarbring[at]med.lu.se 

 

Sofia Sönnerstedt

Sofia Sönnerstedt

Personalsamordnare 
HR Coord

Ansvarsområden: Rekrytering, övertalighet, lönerevision, fackliga förhandlingar, rehabiliteringsärenden och löpande personalarbete.

Tel: 046-222 77 61
sofia.sonnerstedt@med.lu.se

 

Where is I13?

The stairway to I13 is between the GK and the Rune Grubb lecture halls.

Trapphuset till I13 ligger mellan GK-salen och Rune Grubb-salen.