lu.se

Experimentell medicinsk vetenskap

Medicinska fakulteten | Lunds universitet

Kansli - ansvarsområden

Loella Ainetoft 

Loella Ainetoft

 

Ekonomihandläggare
Financial Admin 

Ansvarsområden:ekonomihantering för grupperna Hellstrand, B-O Nilsson, Swärd, Lagerstedt, Degerman, Holm, Göransson, Albinsson, Berger, Stenkula och kärlprogrammet.

Tel: 046-2220820
Loella.Ainetoft[at]med.lu.se 

 
 

Anna Appelberg 

Anna Appelberg

 

Informatör 
Public Information Officer

Ansvarsområden: Information, nyhetsbrev, lucat, hemsidor, e-postlistor och institutionsstyrelsens protokoll.

Tel: 046-222 08 75
Anna.Appelberg[at]med.lu.se 

 
 

Katarina Danielson 

Katarina Danielson

 

Ekonomihandläggare 
Financial Admin 

Ansvarsområden: Anläggning, inköp, inventering, reseräkningar och LUPIN. Ekonomihantering för grupperna Bjursten, Ekblad, Erjefält, Jörntell, Leeb-Lundberg och Persson.

Tel: 046-222 95 32
Katarina.Danielson[at]med.lu.se 

 
 

Lisette Eklund 

Lisette Eklund

 

Personaladministratör 
HR Coord, Work Environment Coord

Ansvarsområden: tjänstledigheter, arvoden, intyg och semesterrapporter. Kontaktperson för psykosociala och arbetsmiljöfrågor.

Tel: 046-222 49 76
Lisette.Eklund[at]med.lu.se 

 

Agneta Hult 

Agneta Hult

 

Ekonomihandläggare 
Financial Admin 

Ansvarsområden: Ekonomihantering för grupperna Malmström och Westergren-Thorsson.

Tel: 046-222 85 80
Agneta.Hult[at]med.lu.se 

 

Angelica Skyllberg
(f d Håkansson) 

Angelica Håkansson

 

Ekonomihandläggare 
Financial Admin 

Ansvarsområden: Ekonomihantering för grupperna Danielsen, Gouras, Kirik, Lindkvist, Petersén, Vihinen, Schouenborg och NRC .

Tel: 046-222 93 28
Angelica.Skyllberg[at]med.lu.se 

 
 

Margaretha Ingloff 

Margareta Ingloff

Utbildningsadministratör 
Admin Undergrad Edu

Ansvarsområden: Biomedicinska utbildningen.

Tel: 046-2224034
Margareta.Ingloff[at]med.lu.se 

 
   

Minna Jebril

Minna Jebril

Ekonom
Economist

Ansvarsområden: Grundutbildningens ekonomi. Ekonomihantering för forskargrupperna Brundin, Deierborg och Petersson.

Tel:046-222 77 88 
Minna.Jebril[at]med.lu.se

 
 

Katarina Johansson

Katarina Johansson

Arbetsmiljösamordnare
Safety & Health Coord

Ansvarsområden: Arbetsmiljöfrågor, kontaktperson för skyddronder, riskbedömningar, kemikaliehantering mm. Diariet.

Tel: 046-222 49 05
Katarina_E.Johansson[at]med.lu.se

 
   

Therese Johansson

Therese Johansson

Personalsamordnare 
HR Coord

Ansvarsområden: Rekrytering, övertalighet, lönerevision, fackliga förhandlingar, rehabiliteringsärenden och löpande personalarbete.

Tel: 046-222 77 61
Therese.Johansson[at]med.lu.se

 

Thure Johansson 

Thure Johansson

 

Ekonom 
Economist 

Ansvarsområden: Budget och uppföljning. Ekonomihantering för forskargrupperna Li och Björkqvist, och de starka forskningsmiljöerna Neurolund, Bagadilico och Multipark.

Tel: 046-222 06 27
Thure.Johansson[at]med.lu.se 

 

Annette Jönsson 

Annette Jönsson

 

Utbildningsadministratör 
Admin Undergrad Edu

Ansvarsområden: Kurssekreterare för termin 1, 2 och 3 på läkarutbildningen. Lokalbokning BMC.

Tel: 046-222 77 70
Annette.Jonsson[at]med.lu.se 

 
 

Diana Kajsmark

Diana Kajsmark

Utbildningsadministratör / Forskarutbildningsadministratör 
Edu Admin / PhD-student Admin 

Ansvarsområden: Biomedicinska utbildningen och administration av forskarutbildningen.

Tel: 046-222 72 75
Diana.Kajsmark[at]med.lu.se

 
   

Gudrun Kjellander 

Gudrun Kjellander

 

Ekonomihandläggare 
Financial Adm 

Ansvarsområden: Ekonomihantering för grupperna Agace, Johansson-Lindbom, Leanderson, Paulsson, L Svensson, Svensson-Frej, Holmberg och J Persson. 

Tel: 046-222 42 96
Gudrun.Kjellander[at]med.lu.se 

 
   

Adelé Månsson

Adelé Månsson

 

Utbildningsadministratör 
Admin Undergrad Edu

Ansvarsområden: Kurssekreterare för termin 1, 2 och 3 på läkarutbildningen.

 
 

Martin Nyström 

Tel: 046-222 77 72
Martin.Nystrom[at]med.lu.se 

Ingenjör 
Engineer 

Ansvarsområden: IT-support för kansliet och vissa forskargrupper.

 

Ylva Ollerstam 

ylva henriksson

 

Personalsamordnare 
HR Coord

Ansvarsområden: Rekrytering, övertalighet, lönerevision, fackliga förhandlingar, rehabiliteringsärenden och löpande personalarbete.

Tel: 046-222 40 76
Ylva.Ollerstam[at]med.lu.se 

 

Pontus Pettersson

Pontus Pettersson

Ekonomihandläggare 
Financial Admin  

Ansvarsområden: Kundfakturor och intrastat. Ekonomihantering för grupperna Baumgartner, A Björklund, Cenci-Nilsson, Durbeej-Hjalt, Hesslow, Hultgårdh, Häcker, Jakobsson, Mani, Oldberg och Uller.

Tel: 046-222 40 70 
Pontus.Pettersson[at]med.lu.se 

 
 

Ebba Sällström

Ebba Sällström

Ekonomihandläggare 
Financial Admin 

Ansvarsområden: Inbetalningar. Ekonomihantering för grupperna T Björklund, Lundberg, Olsson, Parmar, Roybon och Swanberg.

Tel: 046-2228590
Ebba.Sallstrom[at]med.lu.se

 
 

Eva Särbring 

Eva Särbring

 

Administrativ chef 
Admin Mgr 

Ansvarsområden: Administrativ chef för kansliet, budget, bokslut, uppföljning och prognos. Prefektärenden. Ekonomihantering för grupperna Erlanson-Albertsson och Kempe.

Tel: 046-222 77 75
Eva.Sarbring[at]med.lu.se 

 

Where is I13?

The stairway to I13 is between the GK and the Rune Grubb lecture halls.

Trapphuset till I13 ligger mellan GK-salen och Rune Grubb-salen.

@med.lu.se?

Att inte skriva ut snabel-a i e-postadresserna skyddar oss från spam. Byt ut [at] mot @ för att maila till oss.

Not writing @ when we list e-mailaddresses online protects us from spam. Replace [at] with @ to e-mail us.