lu.se

Experimentell medicinsk vetenskap

Medicinska fakulteten | Lunds universitet

Respiratorisk immunofarmakologi

Lena Uller är docent i immunofarmakolgi. Hennes forskningsområden är luftvägssjukdomar, hösnuva, astma och KOL. Forskargruppen är speciellt intresserade av att ta reda på  vad det är som gör att patienter med astma och KOL är särskilt känsliga för vanliga luftvägssjukdomar som förkylningsvirus.