lu.se

Experimentell medicinsk vetenskap

Medicinska fakulteten | Lunds universitet

Nervcellsöverlevnad

Enheten för nervcellsöverlevnad bildades 1995 och leds av Professor Patrik Brundin.

Forskningen behandlar neuronala stamceller, neurogenes i den vuxna hjärnan samt intracerebral transplantation för att reparera hjärnor hos djurmodeller av Parkinsons och Huntingtons sjukdomar. Vi studerar också patogenetiska mekanismer och farmakologisk behandling av cell- och djurmodeller av Huntingtons sjukdom.