lu.se

Experimentell medicinsk vetenskap

Medicinska fakulteten | Lunds universitet

Meny

Lungbiologi

Välkommen till forskargruppen Lungbiologi!

Oftast tänker man inte på det men mellan tolv till tjugo gånger per minut, dag efter dag, andas vi. Våra lungor expanderar och kontraherar och på så sätt förses kroppen med livsnödvändigt syre. På samma gång utsätts våra luftvägar för potentiellt skadliga partiklar. Det kan handla om bilavgaser, cigarett rök, diverse mikrober eller andra typer av föroreningar. Med hjälp av ett välstrukturerat och fungerande försvarssystem med en fin balans mellan vävnadsnedbrytning, apoptos, reparation och regeneration har våra kroppar en fantastisk förmåga att hantera dessa skadliga partiklar, men ibland går det ändå fel.

Förmågan att hantera skadliga partiklar skiljer sig mellan olika individer beroende på genetiska faktorer, ålder och grad av exponering. Vid långvarig exponering kan kroniskt inflammatoriska lungsjukdomar, såsom astma, kroniskt obstruktiv lungsjukdom, idiopatisk pulmonell fibros, och bronchiolitis obliterans syndrom, uppstå. Dessa sjukdomar påverkar bade livskvalitén och livslängden hos den drabbade. Dagens läkemedel är begränsade till att lindra symptomen och bromsa sjukdomsförloppet men de botar inte sjukdomarna i sig.

Målsättningen för vår forskargrupp är att kunna bidra till en ökad förståelse för mekanismerna bakom kroniskt inflammatoriska lungsjukdomar. Det är kunskap som är viktig ur såväl ett grundforskningsperspektiv som ur ett kliniskt perspektiv. Målet är även att ta fram nya markörer för tidig diagnostik och nya måltavlor för behandling av kroniskt inflammatoriska lungsjukdomar.

Läs gärna mer om våra pågående projekt


Aktuellt 2016


Artikel av särsilt intresse

Anna Löfdahls artikel “5-HT2B receptor antagonists attenuate myofibroblast differentiation and subsequent fibrotic responses in vitro and in vivo” som publicerats i Physiological Reports blev utvald till ”Editor’s Choice paper” och fick extra utrymme i senaste utgåvan av tidsskriften!


Grattis!

Grattis Kristina Rydell-Törmänen till din docentur!European Respiratory Society International Congress 2016

3-7 september var det ERS International Congress i London. Lungbiologigruppen representerades av Sara Rolandsson Enes och Anna-Karin Larsson Callerfelt som höll var sin muntlig presentation. Annika Andersson Sjöland, Oskar Hallgren, Gunilla Westergren-Thorsson och Catharina Müller nätverkade för fullt och hade postrar med på konferensen.


TERMIS-EU 2016 Conference

Uppsala, 28 Juni - 1 Juli

Annika Andersson Sjöland, Linda Elowsson och Lisa Karlsson deltog i Tissue Engineering Regenerative Medicine International Society konferensen som i år var förlagt till Uppsala.


Pressmeddelande

Med anledning av Sara Rolandsson Enes disputation så har vi har skickat ut ett pressmeddelande för att uppmärksamma de spännande resultaten.


Disputation!

Den 25:e maj 2016 försvarade Emil Tykesson  sin avhandling med titeln: "Bildandet av iduronsyra under biosyntesen av chondroitin-/dermatansulfat"

Opponent: Professor Jian Liu, avdelningen för kemisk biologi och medicinsk kemi, universitetet i North Carolina, Chapel Hill.
Huvudhandledare: Professor Anders Malmström, Institutionen för experimentell medicinsk vetenskap, Lunds universitet.


LURN

Den 14-15 april är det dags för den 13:e LURN konferensen på Ystad Saltsjöbad, Ystad.


Disputation!

Den 1 april 2016 försvarade Sara Rolandsson Enes sin avhandling med titeln: "Mesenchymal stromal cells in lung tissue"

Opponent: Professor Daniel Weiss, Institutionen för medicin, Vermonts universitet, USA.
Huvudhandledare: Professor Gunilla Westergren-Thorsson, Institutionen för experimentell medicinsk vetenskap, Lunds universitet.


Stiftelsen för strategisk forskning - site visit!

12 januari hade vi SSFs program kommitté på besök i Lund. Vi vill tacka Jan Fahleson, Bengt Nielsen, Nina Rehnqvist and Ingemar Lundström för ett trevligt och givande möte! Läs mer om vårt SSF-sponsrade projekt Synergy Grant Bioengineering.


Välkommen!

Vi vill välkomna vår nya post doc Linda Elowsson till gruppen! Linda har en gedigen bakgrund inom området tissue engineering och har jobbat en hel del med scaffolds av olika slag. Hon har läst Kemiteknik med fysik på Chalmers med inriktningen "Biomaterials and tissue engineering" och 2009 disputerade hon i Sheffield, England, inom tissue engineering av artikulärt brosk. Tillbaka i Sverige gjorde hon en post doc på Bioteknik, LTH. Där jobbade hon med cryogeler som användes som scaffolds för tissue engineering. 


Välkommen!

Vi vill välkomna Paula Heinke som kommer vara i vår grupp under vintern/våren 2016 för att göra sitt mastersarbete. Paula studerar "Humanbiologie" i Greifswald i Tyskland och är här i Sverige som Erasmusstudent.


Forskargruppsledare

Gunilla Westergren-Thorsson
Fotograf: Charlotte Carlberg Bärg

Gunilla Westergren-Thorsson
Professor i Lungbiologi och dekanus för Medicinska Fakulteten,
Telefon: 046 222 33 14
gunilla.westergren-thorsson@med.lu.se
 

Publikationer

Klicka här för att komma till Gunilla Westergren-Thorssons publicerade artiklar.

Finansiering

Stiftelsen för Strategisk forskning

Vetenskapsrådet

Hjärt- Lungfonden

Olle Engkvist Stiftelse

Sandbergs Stiftelse

FORMAS

Kocks Stiftelse

Österlunds Stiftelse

Crafoord

ALF