lu.se

Experimentell medicinsk vetenskap

Medicinska fakulteten | Lunds universitet

Meny

Lungbiologi

Välkommen till forskargruppen Lungbiologi!

Oftast så tänker man inte på det men mellan tolv till tjugo gånger per minut, dag efter dag, så andas vi. Våra lungor expanderar och kontraherar och på så sätt förses kroppen med livsnödvändigt syre. På samma gång utsätts våra luftvägar för potentiellt skadliga partiklar. Det kan handla om bilavgaser, cigarett rök, diverse mikrober eller andra typer av föroreningar. Med hjälp av ett välstrukturerat och fungerande försvarssystem med en fin balans mellan vävnadsnedbrytning, apoptos, reparation och regeneration har våra kroppar oftast en fantastisk förmåga att hantera dessa skadliga partiklar, men ibland går det ändå fel.

Förmågan att hantera skadliga partiklar skiljer sig mellan olika individer beroende på genetiska faktorer, ålder och grad av exponering. Vid långvarig exponering kan kroniskt inflammatoriska lungsjukdomar, såsom astma, kronisk obstruktiv lungsjukdom, idiopatisk pulmonell fibros, och bronchiolitis obliterans syndrom, uppstå. Detta är sjukdomar som alla kraftigt påverkar livskvalitén hos personen som är drabbad. Dagens läkemedel är begränsade till att lindra symptomen och bromsa sjukdomsförloppet men de botar inte sjukdomen i sig.

Målsättningen för vår forskargrupp är att kunna bidra till en ökad förståelse för mekanismerna bakom kroniskt inflammatoriska lungsjukdomar. Det är kunskap som är viktig ur såväl ett grundforskningsperspektiv som ur ett kliniskt perspektiv. Målet är även att ta fram nya markörer för tidig diagnostik och nya måltavlor för behandling av kroniskt inflammatoriska lungsjukdomar.

Läs gärna mer om våra pågående projekt


Aktuellt 2015/2016


Pressmeddelande

Med anledning av Sara Rolandsson Enes disputation så har vi har skickat ut ett pressmeddelande för att uppmärksamma de spännande resultaten.


Disputation!

Den 25:e maj 2016 försvarade Emil Tykesson  sin avhandling med titeln: "Bildandet av iduronsyra under biosyntesen av chondroitin-/dermatansulfat"

Opponent: Professor Jian Liu, avdelningen för kemisk biologi och medicinsk kemi, universitetet i North Carolina, Chapel Hill.
Huvudhandledare: Professor Anders Malmström, Institutionen för experimentell medicinsk vetenskap, Lunds universitet.


LURN

Den 14-15 april är det dags för den 13:e LURN konferensen på Ystad Saltsjöbad, Ystad.


Disputation!

Den 1 april 2016 försvarade Sara Rolandsson Enes sin avhandling med titeln: "Mesenchymal stromal cells in lung tissue"

Opponent: Professor Daniel Weiss, Institutionen för medicin, Vermonts universitet, USA.
Huvudhandledare: Professor Gunilla Westergren-Thorsson, Institutionen för experimentell medicinsk vetenskap, Lunds universitet.


Stiftelsen för strategisk forskning - site visit!

12 januari hade vi SSFs program kommitté på besök i Lund. Vi vill tacka Jan Fahleson, Bengt Nielsen, Nina Rehnqvist and Ingemar Lundström för ett trevligt och givande möte! Läs mer om vårt SSF-sponsrade projekt Synergy Grant Bioengineering.


Välkommen!

Vi vill välkomna vår nya post doc Linda Elowsson till gruppen! Linda har en gedigen bakgrund inom området tissue engineering och har jobbat en hel del med scaffolds av olika slag. Hon har läst Kemiteknik med fysik på Chalmers med inriktningen "Biomaterials and tissue engineering" och 2009 disputerade hon i Sheffield, England, inom tissue engineering av artikulärt brosk. Tillbaka i Sverige gjorde hon en post doc på Bioteknik, LTH. Där jobbade hon med cryogeler som användes som scaffolds för tissue engineering. 


Välkommen!

Vi vill välkomna Paula Heinke som kommer vara i vår grupp under vintern/våren 2016 för att göra sitt mastersarbete. Paula studerar "Humanbiologie" i Greifswald i Tyskland och är här i Sverige som Erasmusstudent.


NetdoktorPro

Artikeln "Lundaforskare vill få lungan att läka sig själv vid KOL" finns nu publicerad på NetdoktorPro.


Vetenskapsradion 

Vetenskapsradion kom till labbet och intervjuade Gunilla Westergren-Thorsson och doktorand Oskar Johansson. Programmet "Stamcellerna som lagar våra organ" sändes den 2 november.


World Conference on Regenerative Medicine 

21-23 oktober var det World Conference on Regenerative Medicine i Leipzig, Tyskland.
Doktoranderna Sara Rolandsson Enes och Oskar Johansson deltog.

Sara Rolandssons poster med titeln "Lung-derived mesenchymal stromal cells are tissue-resident cells with tissue related properties" blev nominerad som 1 utav de 20 bästa utav 282 postrar i kategorin "Adult Stem Cell Sources"!


Transplantationsdagen 

9 oktober var det Transplantationsdagen i Lund.
Catharina Müller och Annika Andersson Sjöland deltog med varsin poster. 


European Respiratory Society International Congress 

26-30 september var det European Respiratory Society International Congress i Amsterdam, Holland.


Olle Engkvist Symposium

2 september var det Olle Engkvist Symposium i Lund.
Labbet representerades av följande talare:

  • Gunilla Westergren Thorsson - "Reparation av skadad lungvävnad"
  • Oskar Hallgren - "Mikromiljöns betydelse i lungan för cellaktivering och framtida biomarkörer för lungsjukdom"
  • Sara Rolandsson Enes - "Stamceller i lungan"

Forskargruppsledare

Gunilla Westergren-Thorsson
Fotograf: Charlotte Carlberg Bärg

Gunilla Westergren-Thorsson
Professor i Lungbiologi och dekanus för Medicinska Fakulteten,
Telefon: 046 222 33 14
gunilla.westergren-thorsson@med.lu.se
 

Publikationer

Klicka här för att komma till Gunilla Westergren-Thorssons publicerade artiklar.

Finansiering

Stiftelsen för Strategisk forskning

Vetenskapsrådet

Hjärt- Lungfonden

Olle Engkvist Stiftelse

Sandbergs Stiftelse

FORMAS

Kocks Stiftelse

Österlunds Stiftelse

Crafoord

ALF