lu.se

Experimentell medicinsk vetenskap

Medicinska fakulteten | Lunds universitet

Meny

Lungbiologi

Välkommen till forskargruppen Lungbiologi!

Vår forskargrupp fokuserar på att förstå förloppen vid olika lungsjukdomar som Astma, Kronisk Obstruktiv Lungsjukdom (KOL), emfysem och Idiopatisk Pulmonell Fibros (IPF) -sjukdomar som ger stort lidande för patienten och även en stor samhällsekonomisk börda i form av dyr vård och minskad arbetsförmåga. Hos vissa patienter med KOL, emfysem och IPF kan lungan försämras så mycket att en lungtransplantation är enda utvägen. I vår forskning studerar vi den bindvävsförändring och inflammation som ofta är orsaken till denna försämring, och som ibland även orsakar avstötning av en transplanterad lunga.

Sjukdomarna börjar ofta med en inflammation orsakad av t ex cigarettrök. Kroppens immunceller försöker läka skadan, men läkningsprocessen efter inflammationen kan gå till överdrift och en bindvävsförändring sker (fibros). Normalt finns det en balans mellan uppbyggnad och nedbrytning av det extracellulära matrix (ECM) som omger cellerna i lungans bindväv. Vid fibros förskjuts denna balans mot en ökad deposition av ECM-proteiner bl a proteoglykaner. Dagens behandlingar av dessa sjukdomar påverkar själva inflammationen, men hjälper dessvärre inte mot fibrosbildningen. Med hjälp av proteomics- en teknik där man kan identifiera proteiner som medverkar vid fibros- vill vi ta fram nya markörer för tidig diagnostik och nya måltavlor för behandling av fibrosbildningen. 


Aktuellt 2015/2016


Stiftelsen för strategisk forskning - site visit!

12 januari hade vi SSFs program kommitté på besök i Lund. Vi vill tacka Jan Fahleson, Bengt Nielsen, Nina Rehnqvist and Ingemar Lundström för ett trevligt och givande möte! Läs mer om vårt SSF-sponsrade projekt Synergy Grant Bioengineering.


Välkommen!

Vi vill välkomna vår nya post doc Linda Elowsson till gruppen! Linda har en gedigen bakgrund inom området tissue engineering och har jobbat en hel del med scaffolds av olika slag. Hon har läst Kemiteknik med fysik på Chalmers med inriktningen "Biomaterials and tissue engineering" och 2009 disputerade hon i Sheffield, England, inom tissue engineering av artikulärt brosk. Tillbaka i Sverige gjorde hon en post doc på Bioteknik, LTH. Där jobbade hon med cryogeler som användes som scaffolds för tissue engineering. 


Välkommen!

Vi vill välkomna Paula Heinke som kommer vara i vår grupp under vintern/våren 2016 för att göra sitt mastersarbete. Paula studerar "Humanbiologie" i Greifswald i Tyskland och är här i Sverige som Erasmusstudent.


NetdoktorPro

Artikeln "Lundaforskare vill få lungan att läka sig själv vid KOL" finns nu publicerad på NetdoktorPro.


Vetenskapsradion 

Vetenskapsradion kom till labbet och intervjuade Gunilla Westergren-Thorsson och doktorand Oskar Johansson. Programmet "Stamcellerna som lagar våra organ" sändes den 2 november.


World Conference on Regenerative Medicine 

21-23 oktober var det World Conference on Regenerative Medicine i Leipzig, Tyskland.
Doktoranderna Sara Rolandsson Enes och Oskar Johansson deltog.

Sara Rolandssons poster med titeln "Lung-derived mesenchymal stromal cells are tissue-resident cells with tissue related properties" blev nominerad som 1 utav de 20 bästa utav 282 postrar i kategorin "Adult Stem Cell Sources"!


Transplantationsdagen 

9 oktober var det Transplantationsdagen i Lund.
Catharina Müller och Annika Andersson Sjöland deltog med varsin poster. 


European Respiratory Society International Congress 

26-30 september var det European Respiratory Society International Congress i Amsterdam, Holland.


Olle Engkvist Symposium

2 september var det Olle Engkvist Symposium i Lund.
Labbet representerades av följande talare:

  • Gunilla Westergren Thorsson - "Reparation av skadad lungvävnad"
  • Oskar Hallgren - "Mikromiljöns betydelse i lungan för cellaktivering och framtida biomarkörer för lungsjukdom"
  • Sara Rolandsson Enes - "Stamceller i lungan"

Forskargruppsledare

Gunilla Westergren-Thorsson
Fotograf: Charlotte Carlberg Bärg

Gunilla Westergren-Thorsson
Professor i Lungbiologi och dekanus för Medicinska Fakulteten,
Telefon: 046 222 33 14
gunilla.westergren-thorsson@med.lu.se
 

Publikationer

Klicka här för att komma till Gunilla Westergren-Thorssons publicerade artiklar.

Finansiering

Stiftelsen för Strategisk forskning

Vetenskapsrådet

Hjärt- Lungfonden

Olle Engkvist Stiftelse

Sandbergs Stiftelse

FORMAS

Kocks Stiftelse

Österlunds Stiftelse

Crafoord

ALF