lu.se

Experimentell medicinsk vetenskap

Medicinska fakulteten | Lunds universitet

Meny

Välkommen till forskargruppen Lungbiologi!

Gunilla Westergren-Thorsson
Fotograf: Charlotte Carlberg Bärg

Forskargruppsledare: Gunilla Westergren-Thorsson, professor i Lungbiologi och dekanus för Medicinska Fakulteten, Lunds Universitet.

"I vår forskning vill vi förstå sambanden mellan inflammation och bindvävsförändring vid olika lungsjukdomar och finna tidiga mekanismer som leder till fibros". 


Gunilla Westergren-Thorsson BMC
Fotograf: Charlotte Carlberg Bärg

Vår forskargrupp fokuserar på att förstå förloppen vid olika lungsjukdomar som Astma, Kronisk Obstruktiv Lungsjukdom (KOL), emfysem och Idiopatisk Pulmonell Fibros (IPF) -sjukdomar som ger stort lidande för patienten och även en stor samhällsekonomisk börda i form av dyr vård och minskad arbetsförmåga. Hos vissa patienter med KOL, emfysem och IPF kan lungan försämras så mycket att en lungtransplantation är enda utvägen. I vår forskning studerar vi den bindvävsförändring och inflammation som ofta är orsaken till denna försämring, och som ibland även orsakar avstötning av en transplanterad lunga.

Sjukdomarna börjar ofta med en inflammation orsakad av t ex cigarettrök. Kroppens immunceller försöker läka skadan, men läkningsprocessen efter inflammationen kan gå till överdrift och en bindvävsförändring sker (fibros). Normalt finns det en balans mellan uppbyggnad och nedbrytning av det extracellulära matrix (ECM) som omger cellerna i lungans bindväv. Vid fibros förskjuts denna balans mot en ökad deposition av ECM-proteiner bl a proteoglykaner. Dagens behandlingar av dessa sjukdomar påverkar själva inflammationen, men hjälper dessvärre inte mot fibrosbildningen. Med hjälp av proteomics- en teknik där man kan identifiera proteiner som medverkar vid fibros- vill vi ta fram nya markörer för tidig diagnostik och nya måltavlor för behandling av fibrosbildningen. 

Klicka här för att läsa mer om Gunilla Westergren-Thorssons forskning:


Nyheter nov-dec 2014


Datum för nästa års LURN är satt till 15-16 april 2015, mer info i höst!


Gunilla Westergren-Thorsson fick 3 milj över 3 år från Hjärta-Lungfonden! Grattis!


Kalender 2014


Mars 6-7: Hela Lungbiologigruppen tillsammans med Anders Malmström (prof Matrixbiologi) på retreat i Mossbylund.

gruppbild2014

April 9-10: 2014 års LURN konferens i Ystad Saltsjöbad!


Nya publikationer 2014

KONTAKT

Gunilla Westergren-Thorsson
professor, dekan för Medicinska Fakulteten
Tel: 046-222 3314
Gruppmedlemmar

PubMed

Klicka här för att komma till Gunilla Westergren-Thorssons pubmed lista!

Målsättning 

Utveckla ny diagnostik och bättre behandlingsmetoder för astma, KOL och kronisk avstötning av transplanterad lunga

Nyckelord

Bindväv, fibrosbildning, proteoglykaner, stamceller, proteomics

matrix

SSF-SPONSRAD FORSKNING

Läs mer här om gränsöverstigande forskning från Lungbiologi, mass spektrometriplatformen CEBMMS, Stem Cell Regulation in Normal and Malignant Hematopoiesis samt Lungmedicin och allergologi

ssf logo

LURN 2015 äger rum 15-16 april! För info, här!

Läs referat från 2013 års LURN konferens: Lung och Allergiforum (Nr 2, 2013, sid 43)


Forskingens Dag 2011:

Läs om Gunilla Westergren-Thorssons forskning och se föredraget kl 15:50 i filmen:

forskningens dag 2011 andningen och livet large 190x195
©Sofia Wrangsjö/sublim design

Arkiv 2014

Gunilla Westergren-Thorsson fick tillsammans med Leif Bjermer, Mattias Magnusson och Johan Malmström 31 miljoner från SSF för forskning om extracellulära matricer och mesenchymala stamceller! 

Annika Andersson Sjöland presenterade vid VII Nordic Connective Tissue Meeting (October 2-3, 2014)

Anna Mathisson presenterade vid ERS i Munchen (6-10 sept 2014) 

Anna-Karin Larsson-Callerfelt fick pris för bästa muntliga abstrakt presentation på sessionen Asthma mechanisms vid EAACI Congress 2014, i Köpenhamn 7-11 Juni: "A protective link between alveolar NO and remodelling processes in mild asthma?"

Arkiv 2013

  • Gunilla Westergren-Thorsson fick 3R anslag från VR (2,445 milj kr)
  • Gunilla Westergren-Thorsson och Johan Malmström fick ett anslag på 5,7 miljoner från stiftelsen Olle Enkvist för ny generation masspektrometriutrustning där vi kan kvantifiera tusentals proteiner med stor noggrannhet och känslighet! 
  • Maria Weitoft, doktorand, blev utvald vid Scientific Breakthroughs of the Year Symposium, vid ATS, 2013
  • Gunilla Westergren-Thorsson inbjuden talare på 8th Young Investigator Symposium on Airway Smooth Muscle and Fibroblast Biology, Gröningen, NL. Titel: "Mesenchymal cell phenotypes and progenitors in chronic lung disorders"

Arkiv 2012

  • Oskar Hallgren, postdoc, fick Thure Karlssons pris, 500 000 kr, i nov 2012
  • Johan Malmström alumni Lungbiologi, fick prestigefullt ERC starting grant 2012