lu.se

Experimentell medicinsk vetenskap

Medicinska fakulteten | Lunds universitet

Meny

Institutionen för Experimentell Medicinsk Vetenskap

Institutionen för Experimentell Medicinsk Vetenskap, EMV, har som uppgift att bedriva forskning på molekylär, cellulär och integrativ nivå rörande de livsprocesser som bestämmer kroppens funktion, normalt och vid sjukdom.


In order to drive a car, you need a good balance between accelerator and brake. The same applies to a part of the brain – the striatum - that controls our movements. Research at Lund University in Sweden has led to new findings on the interaction between the “accelerator” and the “brake” in the striatum. These findings may guide the development of treatments for movement disorders such as those occurring in Parkinson’s disease.

Lena Ullers forskningsprojekt ” New treatment opportunities for viral-induced asthma and COPD” har tilldelats 2 772 000 kr under 3 år. Anslaget är i form av en seniorforskartjänst vilket nu blir förlängd med ytterligare 3 år. Forskartjänsterna är främst avsedda som karriärutvecklingstjänster för yngre forskare, vilka kan förväntas få ledande vetenskapliga positioner i framtiden.

Johan Jakobsson (Photo: Kennet Ruona)
Johan Jakobsson (Photo: Kennet Ruona)

Over millions of years retroviruses have been incorporated into our human DNA, where they today make up almost 10 per cent of the total genome. A research group at Lund University in Sweden has now discovered a mechanism through which these retroviruses may have an impact on gene expression. This means that they may have played a significant role in the development of the human brain as well as in various neurological diseases.

johan andersson
Johan Andersson. Foto: Katarina Branzén

Lunds universitets studentkårer tilldelar Johan Andersson studenternas pris för utmärkta lärarinsatser inom undervisningen 2017. Johan Andersson är universitetslektor vid institutionen för experimentell medicinsk vetenskap vid Lunds universitet. Johan är både föreläsare och tutor inom Medicinska fakulteten, ett arbete som från studenterna är mycket uppskattad.

Laurent Roybon was awarded a research grant from prestigious Norwegian foundation Olav Thon, together with colleagues from Olso University and Kuopio University.