lu.se

Experimentell medicinsk vetenskap

Medicinska fakulteten | Lunds universitet

Meny

Institutionen för Experimentell Medicinsk Vetenskap

Institutionen för Experimentell Medicinsk Vetenskap, EMV, har som uppgift att bedriva forskning på molekylär, cellulär och integrativ nivå rörande de livsprocesser som bestämmer kroppens funktion, normalt och vid sjukdom.


Summary of the article “IRF8 transcription factor-dependent classical dendritic cells are essential for intestinal T cell homeostasis”, Immunity, online April 5, 2016

Länge har man trott att mikro-RNA eller skräp-RNA som det ofta kallas, inte har haft något viktig funktion. Men Johan Jakobsson forskare inom molekylär neurogenetik tror att det är viktigt. Det kan påverka olika hjärnsjukdomar som Parkinson eller psykiatriska sjukdomar.

– Det långsiktiga målet med min forskning är att förstå hur minnen skapas och lagras och använda denna kunskap till att utveckla nya typer av läkemedel.

Malin Åkerblom

Malin Åkerblom defended her thesis The Role of miRNA in Neurogenesis and Cell Specification in April 2014 and left Lund for UCSF and San Francisco to start a postdoc at the beginning of 2015. She is part of the Johan Jakobsson team with focus on how gene expression is regulated in the brain and how this process influence neurodegenerative diseases, psychiatric disorders and brain tumors.

Congratulations to Fredrik Johansson who has been awarded the Anna-Greta Crafoord prize for best dissertation in 2015 at the Faculty of Medicine! Fredrik did his postgraduate studies here at EMV, and received his Ph.D. last summer.

För att bättre förstå hur hjärnan fungerar och vad som händer när den drabbas av olika sjukdomar behöver vi kunna lyssna på hjärnan. Vi måste kunna göra det utan att skada den samtidigt som vi har koll på vilka hjärnceller som vi faktiskt lyssnar på. Först då kan vi studera vilka celler som är aktiva vid kronisk smärta eller följa vad som verkligen händer när någon drabbas av exempelvis Alzheimers sjukdom eller depression. Med ökad precision kan vi också stimulera hjärnan på ett mer exakt sätt och med mycket färre biverkningar än idag, t.ex. för att hämma skakningar vid Parkinsons sjukdom. Snart finns hjärnelektroder som faktiskt uppfyller dessa krav.