lu.se

Experimentell medicinsk vetenskap

Medicinska fakulteten | Lunds universitet

Meny

Institutionen för Experimentell Medicinsk Vetenskap

Institutionen för Experimentell Medicinsk Vetenskap, EMV, har som uppgift att bedriva forskning på molekylär, cellulär och integrativ nivå rörande de livsprocesser som bestämmer kroppens funktion, normalt och vid sjukdom.


Defences of doctoral theses - Emil Tykesson in Biomedicine, Cell and Matrix Biology. Time and place: 2016-05-25, 09:00 in Belfragesalen, BMC D15, Klinikgatan 32, Lund. Main supervisor: Prof. Gunilla Westergren-Thorsson Opponent: Prof. Jian Liu, UNC Eshelman School of Pharmacy, USA. Chairman: Prof. Hakon Leffler
 
Welcome!

I slutet av 1980- och under 1990-talet utfördes ett pionjärarbete av forskare vid Lunds universitet genom försöken att transplantera nya nervceller till hjärnan på Parkinsonpatienter. Resultaten visade för första gången att transplanterade nervceller kan överleva och fungera i den sjuka mänskliga hjärnan. Vissa patienter blev klart bättre efter transplantationen medan andra uppvisade måttlig eller ingen symptomlindring. Ett litet antal patienter fick oönskade biverkningar i form av ofrivilliga rörelser.

Researcher Tomas Björklund. Photo: Lund University
Researcher Tomas Björklund. Photo: Lund University

Researchers at Lund University have used a completely new preclinical technique and analysis of tissue from patients to show exactly what happens when certain patients with Parkinson’s disease are restored as a result of nerve cell transplants. They have also identified what makes many of the transplant patients develop serious side effects in the form of involuntary movements.

   

Summary of the article “IRF8 transcription factor-dependent classical dendritic cells are essential for intestinal T cell homeostasis”, Immunity, online April 5, 2016

Länge har man trott att mikro-RNA eller skräp-RNA som det ofta kallas, inte har haft något viktig funktion. Men Johan Jakobsson forskare inom molekylär neurogenetik tror att det är viktigt. Det kan påverka olika hjärnsjukdomar som Parkinson eller psykiatriska sjukdomar.

– Det långsiktiga målet med min forskning är att förstå hur minnen skapas och lagras och använda denna kunskap till att utveckla nya typer av läkemedel.