lu.se

Experimentell medicinsk vetenskap

Medicinska fakulteten | Lunds universitet

Meny

Välkommen till EMV

Institutionen för Experimentell Medicinsk Vetenskap 
The Department of Experimental Medical Science


2015-09-30

Den största utdelningen i Hjärnfondens historia

Totalsumman för årets anslagsutdelning för Hjärnfonden landar på nära 64 miljoner och blir den största utdelningen i Hjärnfondens historia. Det extra anslaget går till 57 svenska forskningsprojekt som försöker hitta nya behandlingsmetoder inom bland annat Alzheimers sjukdom, barnhjärnan, depression och Parkinsons sjukdom.

Germund Hesslow, Johan Jakobsson och Malin Parmar får forskningsanslag på ett år. Angela Cenci Nilsson och Cecilia Lundberg får sina ettåriga anslag förlängda till tvååriga.


2015-09-30

Genombrott för elektrodimplantat i hjärnan

Under snart nio år har forskarna inom NRC vid Lunds universitet arbetat med att utveckla implanterbar teknik som kan registrera signaler från enskilda nervceller i hjärnan - över en längre tid och utan att hjärnvävnaden skadas. Nu har de kommit ett stort steg närmare målet och resultaten publiceras i den vetenskapliga tidskriften Frontiers in Neuroscience.


2015-08-06

Viktig reglering av cellblåsor upptäckt

Brist på mikroblåsor i cellmembranet, caveolae, kan orsaka allvarliga sjukdomar som fett- och muskelförtvining. EMV-forskare i Karl Swärds forskargrupp Cellulär biomekanik har nu upptäckt en ”huvudströmbrytare” som reglerar bildandet av dessa blåsor.

cellularbiomekanik

På bilden: Mari Ekman, Karl Swärd, Nikolay Oskolkov, Catarina Rippe och Rebecka Grantinge.

ENG: Important regulation of cell invaginations discovered

Lack of microinvaginations in the cell membrane, caveolae, can cause serious diseases such as lipodystrophy and muscular dystrophy. Researchers at Lund University in Sweden have now discovered a “main switch” that regulates the formation of these invaginations.


2015-08-05

Post-doc stipend 

Start date: From 1/10-2015 or at earliest convenience. Duration of 6 months with the possibility to extend the stipend up to max 24 months.

Project description:

The project will focus on the development of 3D microfluidic culturing systems for neural differentiation of human pluripotent stem cells with the aim of creating an in vitro model with close cellular and anatomical resemblance to the early human neural tube. This model will be used for studying basic neural development as well as for investigating effects of human disease mutations through genetic manipulation and the use of human induced pluripotent stem cells (iPSCs). You will be working in a research environment with an international track record in the field of brain development, neural stem cells, and neuroregenerative therapies. The position will involve working on an own project as well as in close collaboration with other team member and members from other groups.


2015-06-24

Hjärnans "sparse coding" ifrågasätts

Ny forskning från Lunds universitet ifrågasätter rådande doktrin om hur hjärnan tar in och bearbetar information. Att hjärnan har en mekanism för att hålla aktiviteten på så låg nivå som möjligt stämmer inte. Vad händer i hjärnan när vi tänker och vilka beståndsdelar bygger upp en tanke? Lundaforskarna Henrik Jörntell och Anton Spanne har tagit ett stort steg mot en förståelse av denna centrala frågeställning.

ENG: New research from Lund University in Sweden questions the prevailing doctrine on how the brain absorbs and processes information. The idea that the brain has a mechanism to maintain activity at the lowest possible level is incorrect. Since the 1980s, there has been a general consensus among neuroscientists that the brain has a system to maintain brain activity at the lowest possible level while retaining function. This is known as sparse coding. Anton Spanne and Henrik Jörntell question this doctrine in a recently published study in Trends in Neurosciences.


2015-06-08

Malin Parmar i inslag från Svt Västernorrland

Ulla Sjödin från Njurunda har haft parkinsons sjukdom i över tio år. I de regionala nyheterna presenteras ny forskning och metoder som kan hjälpa henne.


2015-06-02

23 EMV:are får 4,9 miljoner av Crafoord

Sofia Adolfsson, Sebastian Albinsson, Karin Berger, Tomas Björklund, Fredric Carlsson, Julietta Frey, Olga Göransson Cecilia Holm, Johan Holmberg, Sebastian Kalamajski, Agnete Kirkeby, Anna-Karin Larsson Callerfeldt, Daniel Nebel, Malin Parmar, Kajsa M Paulsson, Jenny J Persson, Per Petersson, Jitka Petrlova, Carina Rippe, Aymeric Rivollier, Laurent Roybon, Karin Stenkula och Marcus Svensson Frej får dela på sammanlagt 4,9 miljoner kronor från Crafoordska stiftelsen. Grattis! 


2015-05-27

Merozyne Therapeutics satsar mot muskelsjukdomen MDC1A

Lundabolaget Merozyne Therapeutics meddelar att ett projekt för att utveckla en behandling mot den sällsynta muskelsjukdomen MDC1A har startat.

Projektet bygger på forskning av Madeleine Durbeej-Hjalt och Virginie Carmignac, vid Lunds universitet.

merozynetherapeuticsab
Photo: Douha Kermani

2015-05-21

Inre inflammation i näthinnan kan ligga bakom ögonsjukdomar

Att ett nedsatt blodflöde till hjärnan påverkar tänkandet och rörelseförmågan är välkänt – det är ju vad bland annat många strokepatienter råkar ut för. Men kan ett nedsatt blodflöde, som minskar syretillförseln, också skada ögonen? Lundaforskaren Linnéa Taylor, som är doktorand i Tomas Deierborgs forskargrupp, har i djurförsök visat att så är fallet.  Den inflammation som syrebristen orsakar skulle kunna ligga bakom många näthinnesjukdomar, menar hon.


2015-05-05

Bronkmusklerna viktiga vid infektioner

EMV:s Jenny Calvén har nyligen lagt fram en avhandling om de glatta bronkmuskelcellernas roll i samband med infektioner. När en astmapatient får ett anfall, så är det bronkernas muskelceller som drar ihop sig i kramp. Men dessa celler bidrar också till astma- och KOL-patienters reaktioner på virusinfektioner. Bronkmuskelcellerna har receptorer som reglerar produktionen av proteiner som är både till nytta och till skada för kroppen, visar forskningen.


2015-04-21

Pris till Malin Åkerblom för bästa avhandling

Anna-Greta Crafoords stiftelse delar på torsdag 23 april ut pris för bästa avhandling vid Lunds Medicinska fakultet under 2014.

Priset delas i år mellan Daniel Ansari för avhandlingen Pancreatic cancer – early detection, prognostic factors, and treatment och Malin Åkerblom för avhandlingen The role of miRNA in neurogenesis and cell specification.

Grattis Malin!


2015-03-06

Nya rön om ”nyckelspelarna” vid inflammation i hjärnan

När kroppens immunförsvar reagerar mot en angripare eller en skada, så uppstår inflammation. Det är en naturlig process, som dock ofta blir för stark och därför skadlig. I hjärnan förekommer inflammation både i samband med hjärnsjukdomar som Alzheimers och Parkinsons, och vid stroke. Forskare från Lunds universitet och Karolinska Institutet, i nära samarbete med universitetet i Sevilla, lägger nu fram nya rön om några av inflammationens ”nyckelspelare” – rön som på sikt kan leda till nya behandlingar. Tomas Deierborg vet mer.

ENG: New findings on ‘key players’ in brain inflammation

Inflammation is a natural reaction of the body’s immune system to an aggressor or an injury, but if the inflammatory response is too strong it becomes harmful. Inflammatory processes occur in the brain in conjunction with stroke and neurological diseases such as Alzheimer’s and Parkinson’s disease. Researchers from Lund University and Karolinska Institutet in close collaboration with University of Seville have presented new findings about some of the ‘key players’ in inflammation. In the long term, these findings could lead to new treatments. The findings are published in the scientific journal Cell Reports. Tomas Deierborg knows more.


2015-02-18

Ny tillväxtfaktor tyder på möjliga reparerande effekter vid Parkinsons sjukdom

Forskare har länge sökt efter behandlingar som kan bromsa sjukdomsförloppet vid Parkinsons sjukdom. Aktuella behandlingar är sedan decennier endast symptomatiska till sin natur, de tillför signalsubstansen dopamin som de döende nervcellerna inte längre kan producera. Resultaten från en ny klinisk studie inger hopp om att man på sikt ska kunna utnyttja hjärnans egna skyddsmekanismer för att begränsa nervcellsdöden och stabilisera dopaminproduktionen till naturliga nivåer.


2015-02-12

Läkemedel som stimulerar serotoninreceptorer kan motverka ofrivilliga rörelser vid Parkinsons

Ofrivilliga överrörelser till följd av behandling med levodopa (L-dopa) är ett vanligt problem för personer med Parkinsons sjukdom. Men nu verkar forskare vid Karolinska Institutet och Lunds universitet vara en lösning på spåren för att slippa denna svåra biverkning. En behandlingsstudie som publiceras i vetenskapstidskriften Brain visar att ett läkemedel som stimulerar vissa serotoninreceptorer i hjärnan kan motverka att L-dopa orsakar ofrivilliga rörelser.


2015-01-22

Bamseplåster räcker inte för sjuka vuxna 

Per Köhler ger sig in i debatten om "antroposofiska läkemedel" i en replik på SvD Opinion.

"Vilken treåring som helst kan berätta att om man trillar och slår sig så hjälper det med Bamseplåster. Får man ont i magen kan det också vara på plats med plåster och erfarenhet har visat att dessa ibland även hjälper mot åksjuka och dagiskamrater som retas. Bamseplåster är en minst sagt populär behandling med ett brett stöd bland användarna som på många platser integrerats i den offentliga vården. Hur kan någon tänkande människa vara emot Bamseplåster? Detta är frågan som tre representanter för Vidarkliniken kämpar med på Brännpunkt 18/1 när de vädjar för ett bevarande av den gräddfil som låter antroposofiska Bamseplåster kringgå läkemedelslagen," inleder han.


2015-01-14

Kortkorta nanopinnar bäst för hjärnan

Om elektroder i framtiden ska föras in i mänskliga hjärnor – i forskningssyfte eller för att behandla en sjukdom – kan det vara lämpligt att ge dem en "päls" av nanopinnar som gör dem mindre störande för hjärnvävnaden. Men då får dessa nanopinnar (nanowires) inte vara över en viss längd. Det är slutsatsen av ett försök vid Lunds universitet, Neuronano Research Center, där man testat långtidsverkan av nanopinnar i olika storlek. 


2015-01-12

Gör virusen oss smartare?

Hjärnans uppbyggnad är alltjämt en av vår tids största gåtor. Särskilt den mänskliga hjärnans unika egenskaper väcker förundran. En ny studie från Lunds universitet av Johan Jakobsson och hans kollegor tyder på att miljontals år gamla virus som nedärvts och etablerat sig i vår arvsmassa spelar en viktig roll för att bygga de komplexa nätverk som särpräglar den mänskliga hjärnan.


2014-11-24

Trelleborgs Allehanda uppmärksammar Petra Holmkvist

Petra Holmkvist disputerade i ämnet biomedicin med inriktning immunologi den sjunde november. Avhandlingen hette "Regulation of T cell effector functions in the intestinal mucosa" och med anledning av den porträtteras hon i Trelleborgs Allehanda.


2014-11-21

Christian Hansen får VR-finansiering

Christian Hansen får VR-finansiering i form av ett s k "International Career Grant (Marie Skłodowska Curie) " i fyra år för sitt projekt "Ovikta protein - stressignalering i Parkinsons sjukdom". Grattis! 


2014-11-07

Kristofer Rubin och Karin Lindkvist får pengar från Cancerfonden

Kristofer Rubin får 1 miljon kronor för sitt projekt "Den molekylära strukturen hos den extracellulära matrisen i carcinogens stroma: patofysiologisk betydelse  

för carcinom". Karin Lindkvist får 800 000 kr för sitt projekt "Glukosmetabolism: en måltavla vid cancerterapi". Grattis!


2014-11-07

Stamcellstransplantationer för Parkinsons rycker allt närmre

Ett viktigt genombrott inom hjärnforskningen har satt forskarna på kurs mot de första stamcellstransplantationerna någonsin hos personer med Parkinsons sjukdom. I en ny studie av Malin Parmar och hennes medarbetare presenteras nästa generation av transplanterbara dopaminhjärnceller, framtagna från stamceller. Dessa celler bär samma egenskaper som de dopaminneuroner vi hittar i den mänskliga hjärnan.


2014-11-06

Tretton EMV:are får dela på 3,75 miljoner av Parkinsonfonden

Ludivine Breger, Angela Cenci Nilsson, Tomas Deierborg, Veronica Francardo, Gunnar Gouras, Christian Hansen, Oskar Hansson, Johan Jakobsson, Cecilia Lundberg, Malin Parmar, Per Petersson, Laurent Roybon, och Maria Swanberg har i år fått sammanlagt 3,75 miljoner från Parkinsonfonden. Grattis!


2014-11-03

Nio EMV:are får dela på 30 miljoner från VR

Maria Björkqvist, Fredric Carlsson, Madeliene Durbeej-Hjalt, Germund Hesslow, Jia-yi Li, Cecilia Lundberg, Katrin Mani, Lena Uller och Karl Swärd får sammanlagt 30 miljoner av Vetenskapsrådet. Grattis!


2014-10-29

Tre EMV:are får 500 000 var av Hjärnfonden

Germund Hesslow, Johan Jakobsson och Cecilia Lundberg får 500 000 kr var av Hjärnfonden. Grattis!


2014-10-13

Omstridd tes om Parkinsons sjukdom stärks – sjukdomen kan starta i magen

2003 presenterade den tyska patologen Heiko Braak en teori som föreslog att sjukdomen Parkinsons spridning startade i magtrakten. Tesen har alltsedan, trots högljudda protester, vunnit mark. Nu presenterar professor Jia-Yi Li och hans kollegor de första direkta bevisen på att sjukdomen faktiskt kan vandra från mage till hjärna.

ENG: In 2003, the German neuropathologist Heiko Braak presented a theory suggesting that the disease begins in the gut and spreads to the brain. The idea has since, despite vocal critics, gained a lot of ground. Professor Jia-Yi Li and his colleagues at Lund University  now present the first direct evidence that the disease can actually migrate from the gut to the brain. 


2014-10-09

Malin Parmar nominerad till ”Stem Cell Person of the Year" 

I samband med world stem cell awareness day har Malin Parmar, forskare och docent i neurobiologi vid LU, blivit nominerad till ”Stem Cell Person of the Year 2014”. Grattis!


2014-10-02

Stamcellscentrum  får 42 miljoner kronor från Knut och Alice Wallenberg stiftelse

Mikael Sigvardsson är professor på Stamcellscentrum i Lund och specialist på leukemi och andra blodsjukdomar och får 42 miljoner kronor. Han har bland annat studerat vad som skiljer leukemiceller från friska celler och hur dessa skillnader påverkar tumörens utveckling under sjukdomens gång. Medan cancer i regel är en sjukdom som drabbar äldre, så är just leukemi en av de sjukdomar som inte sällan drabbar barn. Sjukdomen tar sig dock delvis olika form hos äldre och yngre patienter. Mikael Sigvardsson och hans medarbetare, bl.a. David Bryder och Joan Yuan från Stamcellscentrum och Thoas Fioretos från Klinisk genetik, vill i det KAW-stödda projektet försöka förstå kopplingen mellan ålder och leukemisjukdomens utveckling. Studierna kommer att bygga på både djurförsök och mänsklig tumörvävnad, där sjuka celler jämförs med normala blodceller.


2014-09-30

Ny inlärningsmekanism för enskilda nervceller

Inlärning bygger på att kontakterna mellan hjärnans nervceller förstärks eller dämpas. Det är i alla fall den traditionella synen men den utmanas nu av nya forskningsfynd från Lunds universitet. Enligt dessa finns det också en tredje mekanism, en sorts klockfunktion som ger enskilda nervceller förmågan att tidsinställa sina reaktioner.

- Detta innebär en drastisk ökning av hjärnans inlärningskapacitet. De celler vi studerat styr blinkningsreflexen, men det finns många celler av samma typ som styr helt andra saker. Den "tajmningsmekanism" vi upptäckt finns därför troligen även i andra delar av hjärnan, säger professorn i experimentell medicinsk vetenskap Germund Hesslow.

ENG: The traditional view is that learning is based on the strengthening or weakening of the contacts between the nerve cells in the brain. However, this has been challenged by new research findings from Lund University in Sweden. These indicate that there is also a third mechanism – a kind of clock function that gives individual nerve cells the ability to time their reactions.