lu.se

Experimentell medicinsk vetenskap

Medicinska fakulteten | Lunds universitet

Meny

Institutionen för Experimentell Medicinsk Vetenskap

Institutionen för Experimentell Medicinsk Vetenskap, EMV, har som uppgift att bedriva forskning på molekylär, cellulär och integrativ nivå rörande de livsprocesser som bestämmer kroppens funktion, normalt och vid sjukdom.


It is time for the next PI Talk! Martin Garwicz, deputy coordinator of the Neuronano Research Center (NRC) will present his research entitled: Exploring the neural basis of movement coordination and adaptation Time and place: Talk 17th of December 2015, 16.00, in GK Lecture Hall. Snacks and soft drinks will be served from 15.45 outside GK Lecture Hall

Anders Björklund, Gunnar Gouras, Roger Olsson, Malin Parmar, Laurent Roybon, Jens Schouenborg, Lena M Svensson och Mauno Vihinen får dela på sammanlagt 18, 45 miljoner från VR. Grattis!

katharina lahl
Katharina Lahl

Ragnar Söderbergs stiftelse har i år beviljat totalt 56 miljoner kronor till sju framstående forskare i medicin.
En av dem, Katharina Lahl, är knuten till EMV och får nu 8 miljoner för att driva sitt eget projekt under fem år.

 

Region Skåne bildar bolaget Genovation Care AB tillsammans med internationellt framstående forskaren Deniz Kirik, professor i neurovetenskap. Samtidigt sjösätts Genterapeutiskt centrum, där patienter och personal kan dra direkt nytta av de senaste forskningsresultaten. Satsningarna möjliggör att världsledande forskning inom t.ex. Parkinson hamnar i Skåne. I och med centret öppnas också möjligheter för stora investeringar och donationer från företag och stiftelser.

Professor William Agace leder ett projekt som ska studera vårt immunförsvar mot bakterier. Bakterieinfektioner är en av de vanligaste dödsorsakerna i världen. När resistensen mot antibiotika ökar blir det allt mer nödvändigt att utveckla nya vacciner och nya behandlingar mot sjukdomsframkallande bakterier. William Agace kommer att arbeta tillsammans med fyra yngre forskare som leder var sin forskargrupp. Det är Fredric Carlsson och Jenny Persson som specialiserat sig på TBC respektive GAS, Marcus Svensson Frej som studerar parasitsjukdomar (vilka ofta förekommer samtidigt med bakterieinfektioner och tros kunna förvärra dem), samt Bengt Johansson Lindbom som är specialist på lymfkörtlarnas immunceller och deras produktion av antikroppar.