lu.se

Experimentell medicinsk vetenskap

Medicinska fakulteten | Lunds universitet

Välkommen till EMV

Institutionen för Experimentell Medicinsk Vetenskap 
The Department of Experimental Medical Science


2014-10-13

Omstridd tes om Parkinsons sjukdom stärks – sjukdomen kan starta i magen

2003 presenterade den tyska patologen Heiko Braak en teori som föreslog att sjukdomen Parkinsons spridning startade i magtrakten. Tesen har alltsedan, trots högljudda protester, vunnit mark. Nu presenterar professor Jia-Yi Li och hans kollegor de första direkta bevisen på att sjukdomen faktiskt kan vandra från mage till hjärna.

ENG: In 2003, the German neuropathologist Heiko Braak presented a theory suggesting that the disease begins in the gut and spreads to the brain. The idea has since, despite vocal critics, gained a lot of ground. Professor Jia-Yi Li and his colleagues at Lund University  now present the first direct evidence that the disease can actually migrate from the gut to the brain. 


2014-10-09

Malin Parmar nominerad till ”Stem Cell Person of the Year" 

I samband med world stem cell awareness day har Malin Parmar, forskare och docent i neurobiologi vid LU, blivit nominerad till ”Stem Cell Person of the Year 2014”. Grattis!


2014-10-02

Stamcellscentrum  får 42 miljoner kronor från Knut och Alice Wallenberg stiftelse

Mikael Sigvardsson är professor på Stamcellscentrum i Lund och specialist på leukemi och andra blodsjukdomar och får 42 miljoner kronor. Han har bland annat studerat vad som skiljer leukemiceller från friska celler och hur dessa skillnader påverkar tumörens utveckling under sjukdomens gång. Medan cancer i regel är en sjukdom som drabbar äldre, så är just leukemi en av de sjukdomar som inte sällan drabbar barn. Sjukdomen tar sig dock delvis olika form hos äldre och yngre patienter. Mikael Sigvardsson och hans medarbetare, bl.a. David Bryder och Joan Yuan från Stamcellscentrum och Thoas Fioretos från Klinisk genetik, vill i det KAW-stödda projektet försöka förstå kopplingen mellan ålder och leukemisjukdomens utveckling. Studierna kommer att bygga på både djurförsök och mänsklig tumörvävnad, där sjuka celler jämförs med normala blodceller.


2014-09-30

Ny inlärningsmekanism för enskilda nervceller

Inlärning bygger på att kontakterna mellan hjärnans nervceller förstärks eller dämpas. Det är i alla fall den traditionella synen men den utmanas nu av nya forskningsfynd från Lunds universitet. Enligt dessa finns det också en tredje mekanism, en sorts klockfunktion som ger enskilda nervceller förmågan att tidsinställa sina reaktioner.

- Detta innebär en drastisk ökning av hjärnans inlärningskapacitet. De celler vi studerat styr blinkningsreflexen, men det finns många celler av samma typ som styr helt andra saker. Den "tajmningsmekanism" vi upptäckt finns därför troligen även i andra delar av hjärnan, säger professorn i experimentell medicinsk vetenskap Germund Hesslow.

ENG: The traditional view is that learning is based on the strengthening or weakening of the contacts between the nerve cells in the brain. However, this has been challenged by new research findings from Lund University in Sweden. These indicate that there is also a third mechanism – a kind of clock function that gives individual nerve cells the ability to time their reactions.


2014-09-26

Uppdrag som Study Coordinator vid MultiPark Graduate School

Uppdraget som Study Coordinator avser ledning och utveckling av Lund University Neuroscience Graduate School (finansierad av MultiPark) och innebär ansvar för att koordinera och utveckla utbildning på forskarnivå, i en tvärvetenskaplig miljö som spänner från grundforskning över klinisk till hälso- och vårdvetenskaplig forskning. Även samverkan med relevant utbildning på avancerad nivå ingår i uppdraget. Forskarskolan är placerad vid Medicinska fakulteten, Lunds universitet, men vi strävar efter utveckling av samverkan med relevant forskarutbildning vid andra fakulteter och lärosäten. Uppdraget omfattar 20 - 30 % av heltid under perioden 2015-01-01 t o m 2015-12-31. Läs mer i utlysningen nedan:


2014-09-23

Nya fynd om hur hjärnan behandlar känselintryck 

"Känselintryck från huden sätts samman till en komplett upplevelse först i hjärnbarken, den mest avancerade delen av hjärnan. " Det är den traditionella uppfattningen inom neurovetenskapen – men den utmanas nu av forskningsfynd från EMV. Dessa tyder på dels att lägre nivåer i hjärnan spelar en större roll än man trott, dels att en större andel av hjärnans olika strukturer är delaktiga i upplevelsen av känsel.


2014-09-04

Nya rön från NRC om ryggmärgsskada och muskelspasmer

Vid ryggmärgsskada är det inte ovanligt att den skadade, utöver funktionsnedsättning, smärta och andra symptom, även drabbas av krampartade muskelspasmer. Forskare vid NRC och Köpenhamns universitet kan nu förklara den mekanism som gör att dessa muskelspasmer uppstår. De nya rönen, som publiceras i Journal of Neuroscience, utmanar traditionella teorier inom neurovetenskapen.


2014-08-13

Långtidsstudie påvisar viktminskning med spenatextrakt

Under senare år har forskare vid Lunds universitet presenterat forskningsresultat kring viktnedgång med hjälp av thylakoider i form av ett spenatextrakt. Nu är den första långtidsstudien på människor publicerad och resultaten är entydiga. 
- Analyserna visar att en shot med thylakoider före frukost gör att suget efter sött och fett minskar och att mättnadskänslan håller i sig hela dagen, säger Charlotte Erlanson-Albertsson.

ENG: A spinach extract containing green leaf membranes called thylakoids decreases hedonic hunger with up to 95% - and increases weight loss with 43%. This has been shown in a recently published long-term human study at Lund University in Sweden. "Our analyses show that having a drink containing thylakoids before breakfast reduces cravings and keeps you feeling more satisfied all day”, says Charlotte Erlanson-Albertsson, Professor of Medicine and Physiological Chemistry at Lund University.


2014-07-18

Sydsvenskan porträtterar Cecilia Holm

Diabetesprofessorn Cecilia Holm i Lund blev mer fokuserad när de egna barnen fick diabetes.
– Innan skulle jag nog kunna forska om vilken sjukdom som helst. Nu är det självklart att jag ska forska om diabetes, säger hon.


2014-07-01

Angelica Palm deltog i Science Slam i Almedalen

Det var fullstatt i Öresundshuset i centrala Visby när årets upplaga av Science Slam avgjordes. Tre forskare från Lunds universitet, bland dem EMV-doktoranden Angelica Palm, och tre forskare från Malmö högskola gjorde upp om segern. Publiken betygsatte alla framföranden, och till slut stod Ulrika Forsberg som segrare efter att ha presenterat sin forskning om arbetet med att försöka hitta ett nytt grundämne. 


2014-07-01

Hjärnfonden stöder Hesslow och Gouras

Germund Hesslow och Gunnar Gouras har tilldelats 500 000 kr var från Hjärnfonden. Grattis!


2014-06-23

På jakt efter förkylningens "startnyckel"

Ju mer man vet om exakt vad som händer i kroppen vid en förkylning, desto större är möjligheterna att hejda den kaskad av skeenden som kan vara direkt farlig för personer med luftvägsproblem. Så resonerar en forskargrupp ledd av docent Lena Uller. Hennes doktorand Angelica Brandelius beskriver i sin avhandling ett visst protein som kan vara en "startnyckel" för inflammation i luftvägarna.


2014-06-16

"Imponerande hög kvalitet inom 2008 års Linnémiljöer"

Vetenskapsrådet och Formas har nu genomfört en halvtidsutvärdering av de 20 Linnémiljöer som beviljades bidrag år 2008. Resultatet visar på en imponerande hög kvalitet där vissa miljöer har uppnått en världsledande ställning inom sitt respektive område. Linnémiljön Bagadilico koordineras vid EMV. I rapporten kan man bland annat läsa att "the centre investigators have made remarkable progress in (...) core areas of research over the past five years, especially in translating basic research to clinical development of cell and gene therapies for PD", samt att "the centre is extremely well structured and organized".


2014-06-04

Albinsson och Björklund får 335 000 kr var från Per-Eric och Ulla Schybergs Stiftelse 

Sebastian Albinsson får anlaget för sitt projekt "Icke-kodande RNAs reglering och betydelse vid kärlsjukdom". Tomas Björklund får sina pengar för projektet "En ny innovativ teknik för att molekylärt kartlägga hjärnans kopplingar". Grattis!


2014-06-02

14 EMV:are får dela på 3,9 miljoner i Crafoordpengar

Vasileios Bekiaris, Carlsson, Fredric, Kinga Gawlik ,Olga Göransson, Christian Hansen, Johan Holmberg, Pekka Jaako, Kajsa M Paulsson, Jenny J Persson, Catarina Rippe, Aymeric Rivollier, Laurent Roybon, Karin Stenkula och Maria Swanberg får dela på strax under 4 miljoner kronor från Crafoordska stiftelsen. Maria Swanberg får hela 1,2 miljoner till projektet ”Translationella studier för identifiering av nya genetiska riskfaktorer för Parkinsons sjukdom”. Grattis!


2014-05-02

Mångsidigt protein försvarar hjärnan vid Parkinsons sjukdom

Vid Parkinsons sjukdom förtvinar de dopaminproducerande nervceller som styr vår motorik. Forskningen för att ta fram nya behandlingar riktar därför oftast in sig på att rädda eller återställa just dessa celler. I en ny studie från Angela Cenci Nilssons forskargrupp angriper forskare sjukdomen från ett annat håll, genom att tidigt aktivera hjärnans ”totalförsvar”. Stimulans av ett specifikt protein, Sigma-1 receptorn, sätter igång ett batteri av självläkande effekter som bromsar sjukdomsförloppet och samtidigt återställer den motoriska funktion som gått förlorad. Resultaten är visade genom studier på möss, men kliniska prövningar med studier på patienter ligger inte långt bort.


2014-04-03

31 miljoner till forskning för stamcellsbehandling av kroniska lungsjukdomar

Kan stamceller bota kroniska lungsjukdomar? Professor Gunilla Westergren-Thorsson och hennes forskarkollegor får 31 miljoner kronor under fem år från Stiftelsen för Strategisk Forskning för att ta reda på detta. Fler och fler drabbas av kroniska lungsjukdomar, som KOL, astma och lungfibros. Kroniska lungsjukdomar orsakar förändringar i lungvävnaden vilket i sin tur leder till svår hosta, andfåddhet och syrebrist. Dagens läkemedel lindrar symptomen, men botar inte sjukdomarna i sig.


2014-02-20

Germund Hesslow talar om intelligens i Filosofiska rummet

En nöt för idéhistorikern Johan Norberg, filosofen Ingar Brinck och hjärnforskaren Germund Hesslow: Vad är intelligens, och i vilken grad är den beroende av arv respektive miljö? 


2014-01-23

Lingon motverkar fetma

Lingon stoppar de negativa effekterna av fet kost. Det visar en ny studie på möss gjord vid Lunds Universitet av Lovisa Heyman, doktorand i molekylärbiologi. Ett tillskott av lingon till en annars fet kost gav påtagligt lägre vikt och bättre blodsocker- och kolesterolvärden.

– Naturligtvis vill vi gå vidare och testa om de här resultaten går att upprepa på människor. Vi planerar också att göra en humanstudie, säger forskargruppsledare Karin Berger.

ENG: Lingonberries almost completely prevented weight gain in mice fed a high-fat diet, a study at Lund University in Sweden conducted by Lovisa Heyman and Karin Berger has found - whereas the ‘super berry’ açai led to increased weight gain. The Scandinavian berries also produced lower blood sugar levels and cholesterol.


2014-01-15

David Bryder får ERC Consolidator Grant

Europeiska forskningsrådet (ERC) har nu publicerat resultatet av den första utlysningen av Consolidator Grants. Av 3673 inkomna ansökningar beviljades 312 bidrag, varav tio till forskare knutna till svenska lärosäten. En av dessa är David Bryder. Consolidator Grants riktar sig till forskare som nyligen startat en forskargrupp och vill stärka sig i sin roll som forskningsledare. Den sökande ska ha potential att bli världsledande inom sitt fält. 

ENG: ERC, the European Research Council has announced the results of the first Consolidator Grant call. Out of 3673 applications, 312 were granted. Of the selected candidates, ten are from a Swedish university. One of them is David Bryder. Consolidator grants are aimed at researchers who want to strengthen their position as leading researchers. The candidate should have potential to become world-leading within his or her field.


2014-01-15

Thylakoidbaserat kosttillskott dämpar aptiten

Charlotte Erlanson Albertsson syns just nu mycket i media med anledning av lanseringen av ett thylakoidbaserat kosttillskott som dämpar aptiten. Thylakoider finns naturligt i spenat. Men att äta oförädlad spenat fungerar inte.


2014-01-14

Vaccin mot livshotande infektioner hos nyfödda

Forskningskonsortiet NeoStrep ska utveckla ett vaccin mot GBS-infektioner vilket kan ersätta antibiotikabehandling och därmed skydda gravida, nyfödda barn och äldre mot allvarliga infektioner utan att riskera att sprida antibiotikaresistens. Kliniska försök ska inledas i början av 2015. Koordinator vid Lunds universitet är Bengt Johansson Lindbom.


2013-12-18

Mättat fett i maten skadar tarmens nervsystem
Överviktiga och överviktiga personer med typ 2-diabetes har mer mag-tarmproblem än genomsnittsbefolkningen. Området har studerats av doktoranden Ulrikke Voss. De samlade negativa effekterna av inflammation, en ökad mängd fett och en minskad nivå av tarmhormonerna GLP 1 och 2 orsakar problem för nervcellerna i tarmen.


2013-12-12

David Bryder utsedd till framstående yngre forskare av Vetenskapsrådet 

David Bryder tilldelas ett bidrag på 3 miljoner kronor per år i sex år. Syftet med bidraget är att finansiera anställningar och forskningsmedel sex till tolv år efter doktorsexamen. Bidragen söks i hård konkurens. Av 744 ansökningar har 19 beviljats medel nationellt vilket ger en beviljandegrad på cirka 2,5 procent. David Bryder får bidrag för projektet ”Leukemi-initiering: genetiska faktorer, immunologiska skyddsmekanismer och inflytandet av ålder”.


2013-11-28

Nyfunnen och aggressiv HIV-variant leder till snabbare sjukdomsförlopp

En nyligen upptäckt HIV-variant leder till betydligt snabbare utveckling av AIDS än de i nuläget mer spridda formerna av viruset. Det visar ny forskning som bland andra Angelica Palm, doktorand vid EMV, har medverkat till. 

ENG: A recently discovered HIV strain leads to significantly faster development of AIDS than currently prevalent forms, according to new research from Lund University in Sweden. The research is based on a unique long-term follow-up of HIV-infected individuals in Guinea-Bissau. In future research, PhD student Angelica Palm and her colleagues hope to be able to continue researching the characteristics of recombinant viruses and the presence of these among HIV carriers in Europe.


2013-11-07

SSF tilldelar Johan Jakobsson 10 miljoner inom forskningsprogrammet FFL

Stiftelsen för Strategisk Forskning har valt ut 20 unga forskare inom sitt program framtidens forskningsledare. En av dem är EMV:s Johan Jakobsson som bland annat bedriver forskning på betydelsen av microRNA i reglering av minne och inlärning. 


2013-11-07

EMV:are delar på 9,3 miljoner från Cancerfonden

Fredrik Leeb-Lundberg, Johan Jakobsson, Bengt Johansson-Lindbom, Marco Maccarana och Tomas Leanderson får dela på 9,3 miljoner under en treårsperiod. Totalt anslog Cancerfonden 355 miljoner kronor till forskningsprojekt och forskarmånader under 2014. En rekordsumma. 


2013-11-04

EMV:are delar på 40 miljoner från VR

William Agace, Tomas Björklund, David Bryder, Jonas Erjefält, Johan Jakobsson Henrik Jörntell, Jens Lagerstedt, Malin Parmar, Åsa Petersén, Karin Stenkula och Gunilla Westergren-Thorsson delar på strax över 40 miljoner kronor i 2013 års beviljade anslag inom områdena medicin och hälsa samt natur- och teknikvetenskap. Vetenskapsrådet stödjer forskning inom allt från forskning på molekylär- och cellnivå och forskning som involverar försöksdjur och patienter, till epidemiologiska studier på grupper av människor. Av totalt 1531 inkomna ansökningar inom området medicin och hälsa har 235 beviljats bidrag. 


2013-10-21

Parkinsonfonden ger 3,6 miljoner till EMV:are

Tomas Björklund, Angela Cenci Nilsson, Tomas Deierborg, Christopher Dunning, Johan Jakobsson, Jia-Yi Li, Cecilia Lundberg, Martin Lundblad, Ulrika Nordström, Malin Parmar och Laurent Roybon, får dela på sammanlagt 3,6 miljoner kronor när Parkinsonfonden offentliggjorde sina anslag för 2013.


2013-10-18

Ett plus ett blir tre i nya hjärnbilder

MR-teknik (magnetkamera) är ett sätt att avbilda hjärnan, PET-teknik (som utnyttjar radioaktivt märkta ämnen) är ett annat. Båda ger viktig information, men har varit svåra att kombinera. Nu har ett forskarnätverk, där bl a Deniz Kirik ingår, fått EU-anslag för att utveckla samtidiga MR- och PET-bilder av ärftlig Parkinsons sjukdom. Förhoppningen är att detta ska bidra till ett nytt sätt att behandla sjukdomen.
puffforskningensdag2014

2014-09-26


2012-11-13

Valresultat

Valet till instutitutionsstyrelsen 2013-2015 är nu avslutat. Styrelsens sammansättning speglar valberedningens förslag:

Cecilia Holm

Fredrik Leeb-Lundberg

Fredrik Bengtsson

Kristina Rydell-Törmänen

Maria Swanberg

Dan Holmberg

Jenny J Persson

Helena Jones (sup)

Lo Persson (sup)

Martin Lundblad

Ebba Sällström

Ann-Kristin Holmén-Pålbrink

Linda Eliasson (sup)

Cornelis-Jan Pronk


new graphic profile

How do I reach the department office? 

The staircase to I13 is between the GK and the Rune Grubb lecture halls.

Trappan till I13 återfinns mellan GK-salen och Rune Grubb-salen.


puff max lab

MAXlab använder röntgendiffraktion för att strukturbestämma stora molekyler. Man kristalliserar proteiner och låter röntgenstrålning brytas genom kristallen. Strukturbestämningar med synkrotronljus kan t ex leda till nya och effektivare antibiotiotika.


2011-10-05

Remissvar FRONESIS


Purchasing/Inköp


awelu puss

2009-03-13

Forskningguiden - now in English! 
Forskningsguiden is a tool to support the research process. Information on all the phases of a research project have been gathered in one place to facilitate the work of researchers and administrators.

Fullkostnadskalkyl för bidragsansökan/ full cost estimation2009-03-26

Betalkort / Charge card 

Som ett svar på farorna med till exempel on-line betalning finns möjligheten att ansöka om ett tjänstebetalkort.

Because of the risks involved with for example on-line payment there is the possibility to apply for a university charge card.


2008-09-19

RQ08

Läs den del av utvärderingen från RQ08 som behandlar enbart vår institution