lu.se

Experimentell medicinsk vetenskap

Medicinska fakulteten | Lunds universitet

Välkommen till EMV

Institutionen för Experimentell Medicinsk Vetenskap 
The Department of Experimental Medical Science


2014-03-21

Post-doc Scholarship

To be eligible for a post doc scholarship at Lund University, the recipient must have a PhD degree that is not older than three years. The applicant must not have been employed at Lund University in the past two years.

The work requires hands-on experience of whole-cell patch clamp recordings of neurons from previous PhD or post-doc. Experience with animal research and cell culture is a merit. Last application date April 9th. More details and application procedure is described in the pdf below:


2014-02-20

Germund Hesslow talar om intelligens i Filosofiska rummet

En nöt för idéhistorikern Johan Norberg, filosofen Ingar Brinck och hjärnforskaren Germund Hesslow: Vad är intelligens, och i vilken grad är den beroende av arv respektive miljö? 


2014-01-23

Lingon motverkar fetma

Lingon stoppar de negativa effekterna av fet kost. Det visar en ny studie på möss gjord vid Lunds Universitet av Lovisa Heyman, doktorand i molekylärbiologi. Ett tillskott av lingon till en annars fet kost gav påtagligt lägre vikt och bättre blodsocker- och kolesterolvärden.

– Naturligtvis vill vi gå vidare och testa om de här resultaten går att upprepa på människor. Vi planerar också att göra en humanstudie, säger forskargruppsledare Karin Berger.

ENG: Lingonberries almost completely prevented weight gain in mice fed a high-fat diet, a study at Lund University in Sweden conducted by Lovisa Heyman and Karin Berger has found - whereas the ‘super berry’ açai led to increased weight gain. The Scandinavian berries also produced lower blood sugar levels and cholesterol.


2014-01-15

David Bryder får ERC Consolidator Grant

Europeiska forskningsrådet (ERC) har nu publicerat resultatet av den första utlysningen av Consolidator Grants. Av 3673 inkomna ansökningar beviljades 312 bidrag, varav tio till forskare knutna till svenska lärosäten. En av dessa är David Bryder. Consolidator Grants riktar sig till forskare som nyligen startat en forskargrupp och vill stärka sig i sin roll som forskningsledare. Den sökande ska ha potential att bli världsledande inom sitt fält. 

ENG: ERC, the European Research Council has announced the results of the first Consolidator Grant call. Out of 3673 applications, 312 were granted. Of the selected candidates, ten are from a Swedish university. One of them is David Bryder. Consolidator grants are aimed at researchers who want to strengthen their position as leading researchers. The candidate should have potential to become world-leading within his or her field.


2014-01-15

Thylakoidbaserat kosttillskott dämpar aptiten

Charlotte Erlanson Albertsson syns just nu mycket i media med anledning av lanseringen av ett thylakoidbaserat kosttillskott som dämpar aptiten. Thylakoider finns naturligt i spenat. Men att äta oförädlad spenat fungerar inte.


2014-01-14

Vaccin mot livshotande infektioner hos nyfödda

Forskningskonsortiet NeoStrep ska utveckla ett vaccin mot GBS-infektioner vilket kan ersätta antibiotikabehandling och därmed skydda gravida, nyfödda barn och äldre mot allvarliga infektioner utan att riskera att sprida antibiotikaresistens. Kliniska försök ska inledas i början av 2015. Koordinator vid Lunds universitet är Bengt Johansson Lindbom.


2013-12-18

Mättat fett i maten skadar tarmens nervsystem
Överviktiga och överviktiga personer med typ 2-diabetes har mer mag-tarmproblem än genomsnittsbefolkningen. Området har studerats av doktoranden Ulrikke Voss. De samlade negativa effekterna av inflammation, en ökad mängd fett och en minskad nivå av tarmhormonerna GLP 1 och 2 orsakar problem för nervcellerna i tarmen.


2013-12-12

David Bryder utsedd till framstående yngre forskare av Vetenskapsrådet 

David Bryder tilldelas ett bidrag på 3 miljoner kronor per år i sex år. Syftet med bidraget är att finansiera anställningar och forskningsmedel sex till tolv år efter doktorsexamen. Bidragen söks i hård konkurens. Av 744 ansökningar har 19 beviljats medel nationellt vilket ger en beviljandegrad på cirka 2,5 procent. David Bryder får bidrag för projektet ”Leukemi-initiering: genetiska faktorer, immunologiska skyddsmekanismer och inflytandet av ålder”.


2013-11-28

Nyfunnen och aggressiv HIV-variant leder till snabbare sjukdomsförlopp

En nyligen upptäckt HIV-variant leder till betydligt snabbare utveckling av AIDS än de i nuläget mer spridda formerna av viruset. Det visar ny forskning som bland andra Angelica Palm, doktorand vid EMV, har medverkat till. 

ENG: A recently discovered HIV strain leads to significantly faster development of AIDS than currently prevalent forms, according to new research from Lund University in Sweden. The research is based on a unique long-term follow-up of HIV-infected individuals in Guinea-Bissau. In future research, PhD student Angelica Palm and her colleagues hope to be able to continue researching the characteristics of recombinant viruses and the presence of these among HIV carriers in Europe.


2013-11-07

SSF tilldelar Johan Jakobsson 10 miljoner inom forskningsprogrammet FFL

Stiftelsen för Strategisk Forskning har valt ut 20 unga forskare inom sitt program framtidens forskningsledare. En av dem är EMV:s Johan Jakobsson som bland annat bedriver forskning på betydelsen av microRNA i reglering av minne och inlärning. 


2013-11-07

EMV:are delar på 9,3 miljoner från Cancerfonden

Fredrik Leeb-Lundberg, Johan Jakobsson, Bengt Johansson-Lindbom, Marco Maccarana och Tomas Leanderson får dela på 9,3 miljoner under en treårsperiod. Totalt anslog Cancerfonden 355 miljoner kronor till forskningsprojekt och forskarmånader under 2014. En rekordsumma. 


2013-11-04

EMV:are delar på 40 miljoner från VR

William Agace, Tomas Björklund, David Bryder, Jonas Erjefält, Johan Jakobsson Henrik Jörntell, Jens Lagerstedt, Malin Parmar, Åsa Petersén, Karin Stenkula och Gunilla Westergren-Thorsson delar på strax över 40 miljoner kronor i 2013 års beviljade anslag inom områdena medicin och hälsa samt natur- och teknikvetenskap. Vetenskapsrådet stödjer forskning inom allt från forskning på molekylär- och cellnivå och forskning som involverar försöksdjur och patienter, till epidemiologiska studier på grupper av människor. Av totalt 1531 inkomna ansökningar inom området medicin och hälsa har 235 beviljats bidrag. 


2013-10-21

Parkinsonfonden ger 3,6 miljoner till EMV:are

Tomas Björklund, Angela Cenci Nilsson, Tomas Deierborg, Christopher Dunning, Johan Jakobsson, Jia-Yi Li, Cecilia Lundberg, Martin Lundblad, Ulrika Nordström, Malin Parmar och Laurent Roybon, får dela på sammanlagt 3,6 miljoner kronor när Parkinsonfonden offentliggjorde sina anslag för 2013.


2013-10-18

Ett plus ett blir tre i nya hjärnbilder

MR-teknik (magnetkamera) är ett sätt att avbilda hjärnan, PET-teknik (som utnyttjar radioaktivt märkta ämnen) är ett annat. Båda ger viktig information, men har varit svåra att kombinera. Nu har ett forskarnätverk, där bl a Deniz Kirik ingår, fått EU-anslag för att utveckla samtidiga MR- och PET-bilder av ärftlig Parkinsons sjukdom. Förhoppningen är att detta ska bidra till ett nytt sätt att behandla sjukdomen.


2013-10-03

16 miljoner från KAW till drickbart vaccin

William Agace, professor i slemhinnans immunologi, ingår i ett projekt som i dagarna fått 16 miljoner kr från Knut och Alice Wallenbergs stiftelse. Projektet, som ska pågå i fem år, leds av professor Nils Lycke och syftar till att utveckla nya, högeffektiva vacciner som kan drickas eller ges i form av nässpray. Sådana vacciner skulle avsevärt förbättra möjligheterna att vaccinera jordens befolkningar. Forskningen kommer att ske vid Sahlgrenska akademin i samarbete med Chalmers och Lunds universitet.


2013-09-23

New Study Sheds Light on the Role of Astrocytes in Brain Disease

ENG :Astrocytes, the star-shaped helper cells in the brain, were long thought to play only a supporting role to neurons. Year-by-year, however, scientific progress is beginning to reveal the true complex nature of these glial cells, suggesting they are key players in neurodegenerative diseases. Researchers, among them EMV:s Laurent Roybon,  recently published a study in the scientific journal Cell Reports, which will help map out the function of human astrocytes in an effort to better understand their role during development and in diseases of the brain.


2013-09-09

Maria Swanberg i UR Samtiden

Alzheimer och parkinson är de vanligaste neurodegenerativa sjukdomarna, sjukdomar där hjärnceller dör. Samspelet mellan gener, miljö avgör om och när vi drabbas. Maria Swanberg är en av de forskare i neurovetenskap som försöker förstå den komplexa hjärnan. Inspelat i juni 2013. Arrangör: Lunds universitet.

Maria Swanberg
 

2013-08-12

Ny ledtråd om hur Huntington börjar

Den mänskliga hjärnans synapser agerar kommunikationsytor mellan cirka hundra miljarder neuroner. I ett komplicerat nätverk kopplar de samman hjärnans olika centra genom elektriska impulser. Nya rön från en forskargrupp, där Jia-Yi Li och Reena Murmu ingår, tyder på att det är just här, i synapserna, som Huntingons sjukdom tar sin början.


2013-08-01

Om djurförsök på medicinska fakulteten

Men anledning av det den senaste tiden ställts frågor i sociala medier om djurförsök vid Lunds universitet svarar vi på frågor om varför djur används i dessa försök på fakultetens hemsida:


2013-07-08

Proteinet apoA-I har liknande effekt på upptaget av glukos i blodet som insulin

För höga halter av glukos i blodet kan leda till diabetes och hjärt-kärlsjukdomar. Jens Lagerstedt och hans kollegor har under lång tid studerat proteinet apoA-I som utgör en viktig del av det så kallade goda kolesterolet, HDL. HDL cirkulerar i blodet och bidrar till förbättrade kolesterolnivåer. 


2013-07-03

Tomas Björklund vann Science Slam i Almedalen

Tomas Björklund, forskargruppsledare för gruppen i Molekylär Neuromodulering, är årets vinnare av Science slam i Almedalen. Det var precis som tidigare år fullsatt i Öresundshuset när Science slam-tävlingen avgjordes under ledning av Johan Wester. Sex forskare presenterade på max åtta minuter sin forskning och publiken fick betygsätta deras insats. Efter en hård kamp stod Tomas Björklund som segrare.


2013-06-19

Emma Henriksson och Gudmundur Norddahl får VR postdok

Beslut har nu tagits gällande ansökningar om Vetenskapsrådets Internationell postdok 2013. Av 219 sökande har 42 beviljats. Emma Henriksson och Gudmundur Norddahl, som båda disputerat vid EMV, får strax över tre miljoner kronor var för att finansiera sina postdokvistelser i USA respektive Kanada.


2013-06-13

NRC del av utställning på London Science Museum 

Utställningen "Who am I?" utforskar den mänskliga identiteten och hur den påverkas av nya rön inom den biomedicinska forskningen, och har som målsättning att besvara två frågor: Dels, vad en karta över hjärnan kan lära oss om oss själva, dels vart samma karta kan leda oss. Museet visar upp olika tekniker som forskare håller på att utveckla för att mäta aktivitet i neuroner, däribland NRC:s elektroder.

ENG: NRC, the Neuro-nano Research Centre,  is taking part in an exhibition in the London Science Museum. The display is for the museum's flagship "Who Am I?" gallery, which explores human identity and how it is affected by new discoveries in biomedical science. The objective with this case is to broach two questions - What can a map of the human brain show you about ‘you’? And where can it take you? The museum intends to showcase the various techniques researchers are developing to scale up the simultaneous measurement of activity in neurons. Click the link above to read more about the exhibition.


2013-06-12

Tomas Leanderson intervjuas av Svenskt Näringsliv

Tomas Leanderson, professor på EMV och VD för Active Biotech, är kritisk till initiativ som han menar hetsar forskare till att bli entreprenörer på felaktiga grunder. 

– Jag är kritisk till den amatörmässiga stimuleringen av start-ups, säger han bland annat.


2013-06-04

18 EMV:are får 4,82 miljoner från Crafoord

Jakob Axelsson, Karin Berger, Fredric Carlsson, Christopher Dunning, Erik Eklund, Olga Göransson, Christian Hansen, Johan Holmberg, Pekka Jaako, Helena Jones, Hanna Lindgren, Jenny J Persson, Per Petersson, Jitka Petrlova, Laurent Roybon, Karin Stenkula, Maria Swanberg och Lena M Svensson får dela på 4,82 miljoner kronor i 2013 års utdelning av Crafoordanslag. Detta motsvarar 11% av den totala summan beviljade anslag. Förra året fick lika många forskare dela på 3,776 miljoner, vilket motsvarade knappt 10% av totalsumman. 


2013-05-23

Petersén förklarar depression vid Huntingtons

De för Huntingtons sjukdom utmärkande danslika rörelserna har länge varit i fokus för forskare som söker en lösning på sjukdomsgåtan. Ett genombrott av Åsa Petersén och hennes medarbetare kastar nytt ljus på andra symtom - depression och ångest. Genom att stänga av det muterade huntingtin-proteinet i hjärnan på möss lyckades forskarna förhindra de psykiatriska besvär som visat sig uppträda mycket tidigt i sjukdomen.


2013-05-16

Fredric Carlsson och Jens Lagerstedt prisade

Kungliga Fysiografiska Sällskapet delade igår ut 1,6 miljoner kronor ur Per-Eric och Ulla Schybergs stiftelse till fyra Lundaforskare inom naturvetenskap och medicin. EMV:arna Fredric Carlsson och Jens Lagerstedt fick 400 000 kr var.


2013-05-15

Björksockerbaserade läkemedel får tumören att göra eget cellgift

Ulrika Aili har undersökt flera olika föreningar av xylos och naftalen och deras förmåga att bilda långa sockerkedjor, glykosaminoglykaner (GAG). Cancerceller behandlade med en viss xylosförening visade sig bilda en viss typ av celldödande GAG som släpps ut kring tumören och fungerar som ett egenproducerat cellgift. Forskningen utgör ett steg på vägen mot nya, sockerbaserade cancerläkemedel.


2013-04-24

Nya rön om mikroglia

Det centrala nervsystemets renhållningsarbetare, mikrogliaceller, spelar en viktig roll i skyddandet av hjärnan mot sjukdomar och skador. Johan Jakobsson och hans forskargrupp har utvecklat en metod som gör det möjligt att på nära håll följa dessa stödjecellers beteende. Ny kunskap om mikrogliacellers specifika roll kan öppna dörren för viktig forskning inom flera olika hjärnsjukdomar, såsom Parkinsons och stroke.


2013-04-10

Maria Swanberg på Craafords vetenskapsluncher

Maria Swanberg, forskarassistent, höll föredrag på temat "Vem blir sjuk - Om gener, miljö och hjärnsjukdomar".


2013-04-09

Lund bäst när du vill plugga till läkare

Lunds universitet är bästa lärosäte om du vill läsa till läkare. Det visar Uranks senaste ranking. Totalt kommer Lunds universitet på sjunde plats i Svensk universitetsrankings (Urank) sjätte årgång, samma position som förra året. Rankingen baseras på statistik från bland andra Högskoleverket och SCB. Lunds sjuksköterskeprogram kommer på andra plats. 
2014-03-28

2014-02-28

2014-01-31

2013-12-20


2012-11-13

Valresultat

Valet till instutitutionsstyrelsen 2013-2015 är nu avslutat. Styrelsens sammansättning speglar valberedningens förslag:

Cecilia Holm

Fredrik Leeb-Lundberg

Fredrik Bengtsson

Kristina Rydell-Törmänen

Maria Swanberg

Dan Holmberg

Jenny J Persson

Helena Jones (sup)

Lo Persson (sup)

Martin Lundblad

Ebba Sällström

Ann-Kristin Holmén-Pålbrink

Linda Eliasson (sup)

Cornelis-Jan Pronk


new graphic profile

How do I reach the department office? 

The staircase to I13 is between the GK and the Rune Grubb lecture halls.

Trappan till I13 återfinns mellan GK-salen och Rune Grubb-salen.


puff max lab

MAXlab använder röntgendiffraktion för att strukturbestämma stora molekyler. Man kristalliserar proteiner och låter röntgenstrålning brytas genom kristallen. Strukturbestämningar med synkrotronljus kan t ex leda till nya och effektivare antibiotiotika.


2011-10-05

Remissvar FRONESIS


Purchasing/Inköp


awelu puss

2009-03-13

Forskningguiden - now in English! 
Forskningsguiden is a tool to support the research process. Information on all the phases of a research project have been gathered in one place to facilitate the work of researchers and administrators.

Fullkostnadskalkyl för bidragsansökan/ full cost estimation2009-03-26

Betalkort / Charge card 

Som ett svar på farorna med till exempel on-line betalning finns möjligheten att ansöka om ett tjänstebetalkort.

Because of the risks involved with for example on-line payment there is the possibility to apply for a university charge card.


2008-09-19

RQ08

Läs den del av utvärderingen från RQ08 som behandlar enbart vår institution