lu.se

Experimentell medicinsk vetenskap

Medicinska fakulteten | Lunds universitet

Meny

Institutionen för Experimentell Medicinsk Vetenskap

Institutionen för Experimentell Medicinsk Vetenskap, EMV, har som uppgift att bedriva forskning på molekylär, cellulär och integrativ nivå rörande de livsprocesser som bestämmer kroppens funktion, normalt och vid sjukdom.


Maria Swanberg

It is well known that around 90% of all Parkinson's disease cases are idiopathic, hence caused by a combination of environmental and genetic risk factors. Strategies to identify genetic risk factors in humans, e.g. by GWAS, have yielded important insight into the genetic landscape of Parkinson's disease. However, estimates are that 40% of the population risk is attributed to so far unidentified genetic risk factors. Our strategy to increase the understanding of genetic risk factors, and hence etiology, of Parkinson's disease is to genetically map key neuropathological processes by linkage in an experimental mouse model.

Defences of doctoral theses Dept of Experimental Medical Science, September 2016: Andrew  McCourt – Biomedicine, Neuroscience, Zandra Körner – Biomedicine, Cell and Matrix Biology, Staffan Holmqvist - Biomedicine, Neuroscience and Sandra Cuellar Baena - Biomedicine, Neuroscience.

Defences of doctoral theses - Emil Tykesson in Biomedicine, Cell and Matrix Biology. Time and place: 2016-05-25, 09:00 in Belfragesalen, BMC D15, Klinikgatan 32, Lund. Main supervisor: Prof. Gunilla Westergren-Thorsson Opponent: Prof. Jian Liu, UNC Eshelman School of Pharmacy, USA. Chairman: Prof. Hakon Leffler
 
Welcome!

I slutet av 1980- och under 1990-talet utfördes ett pionjärarbete av forskare vid Lunds universitet genom försöken att transplantera nya nervceller till hjärnan på Parkinsonpatienter. Resultaten visade för första gången att transplanterade nervceller kan överleva och fungera i den sjuka mänskliga hjärnan. Vissa patienter blev klart bättre efter transplantationen medan andra uppvisade måttlig eller ingen symptomlindring. Ett litet antal patienter fick oönskade biverkningar i form av ofrivilliga rörelser.

Researcher Tomas Björklund. Photo: Lund University
Researcher Tomas Björklund. Photo: Lund University

Researchers at Lund University have used a completely new preclinical technique and analysis of tissue from patients to show exactly what happens when certain patients with Parkinson’s disease are restored as a result of nerve cell transplants. They have also identified what makes many of the transplant patients develop serious side effects in the form of involuntary movements.