lu.se

Eric K. Fernströms Stiftelse

Medicinska fakulteten | Lunds universitet

Meny

Eric K. Fernströms Stiftelse

- för främjande av vetenskaplig medicinsk forskning
jubileumslogotype fernstroemsstiftelsen

Eric K. Fernströms Stiftelse delar varje år ut dels ett nordiskt pris till en medicinsk forskare från något av de nordiska länderna, dels lokala priser till yngre forskare vid medicinska fakulteter i Sverige. Det Nordiska Priset har en prissumma på en miljon kronor. Prisutdelningarna utgör den festliga avslutningen av Forskningens Dag. Medicinska fakulteten vid Lunds universitet har samarbetat med stiftelsen sedan 1978, då medicine hedersdoktor Eric K Fernström genom en donation bildade Eric K. Fernströms Stiftelse.

2015 års mottagare av Eric K. Fernström Nordiska pris

  • Professor Jens Juul Holst, Danmark
jens juul holst
Jens Juul Holst. Foto: Ingela Björck

För hans "upptäckt av hormon i mag-tarmkanalen och deras reglering av kroppens blodglukosnivå, vilket lett till ny behandling av diabetes".

Jubileum

Eric K. Fernströms Stiftelse firade 35-årsjubileum 2013
Eric K. Fernströms Stiftelse firade 30-årsjubileum 2008 
Eric K. Fernströms Stiftelse firade 25-årsjubileum 2003