lu.se

Eric K. Fernströms Stiftelse

Medicinska fakulteten | Lunds universitet

Meny

Eric K. Fernströms Stiftelse

- för främjande av vetenskaplig medicinsk forskning
jubileumslogotype fernstroemsstiftelsen

Eric K. Fernströms Stiftelse delar varje år ut dels ett nordiskt pris till en medicinsk forskare från något av de nordiska länderna, dels lokala priser till yngre forskare vid medicinska fakulteter i Sverige. Det Nordiska Priset har en prissumma på en miljon kronor. Prisutdelningarna utgör den festliga avslutningen av Forskningens Dag. Medicinska fakulteten vid Lunds universitet har samarbetat med stiftelsen sedan 1978, då medicine hedersdoktor Eric K Fernström genom en donation bildade Eric K. Fernströms Stiftelse.

2016 års mottagare av Eric K. Fernström Nordiska pris

fernstroem stor nordiska pris 2016
Jiri Lukas (till vänster) och Jiri Bartek (till höger), 2016 års mottagare av Eric K. Fernströms Nordiska pris. Fotograf: Kennet Ruona

Fernströmstiftelsens Stora Nordiska Pris – ett av de största medicinska priserna i Skandinavien – går i år till cancerforskarna Jiri Bartek och Jiri Lukas. Deras forskning handlar om cellernas svar på DNA-skador. Om en cell med genetiska skador inte tas om hand på rätt sätt och antingen repareras eller förmås att självdö, så är risken stor för cancer och andra sjukdomar.


Jubileum

Eric K. Fernströms Stiftelse firade 35-årsjubileum 2013
Eric K. Fernströms Stiftelse firade 30-årsjubileum 2008 
Eric K. Fernströms Stiftelse firade 25-årsjubileum 2003