lu.se

EpiHealth

Medicinska fakulteten | Lunds universitet

Meny

Epidemiology for Health, EpiHealth

"Epidemiology for Health" (EpiHealth) är ett strategiskt forskningsområde vid Lunds universitet i samarbete med Uppsala universitet. Verksamheten startade i början av 2010. Det finns en styrelse och en styrgrupp.

Målet är att befrämja nationell och internationell excellens inom epidemiologisk forskning, bl.a. avseende basal epidemiologi (gen-miljö interaktioner), infrastrukturer (register, biobanker), samt klinisk epidemiologi (kvalitet i vården, patientdataregister, hälsoekonomi).

EpiHealth vill organisera forskarkurser samt skapa en katalog för olika epidemiologiska projekt vid de två universiteten.


2016-04-21

Befolkningsregister - big data ska rädda liv i unikt svenskt projekt

http://sverigesradio.se/sida/artikel.aspx?programid=406&artikel=6415686


 Seminarium ger överblick av aktuell hjärt-kärlforskning

Den 7 april blir det tillfälle att ta del av den senaste forskningen inom hjärt-kärlsjukdomar ur ett epidemiologiskt perspektiv.

http://www.med.lu.se/klinvetmalmo/nyhetsarkiv/160307epi


The Future of Swedish & Danish Life Science

– How can we streamline the Nordic Life Science Ecosystem?

Kemivärlden Biotech/Journal of Chemistry & Biotechnology, Medicon Village and Medicon Valley Allliance are together organizing an international networking forum that will take place at Medicon Village (Restaurang Inspira), Sheelevägen 2 in Lund, the 31st of March, 2016.

Some 40 exhibitors and 350 visitors are expected at this annual event and Peter M Nilsson from the BBMRI.se Service Center for Southern Sweden will give the talk “Modern biobanks, a tool for life science development – quality aspects”.

For more information and registration

thefututeof 468

2015-12-09

Forskarfrukost med Peter M Nilsson - Uppdatering om vaskulärt åldrande


2015-11-11

Post-doc annons, miljömedicinsk epidemiologi, Göteborgs Universitet

http://jobs.sciencecareers.org/job/387654/postdoctoral-fellow-in-environmental-epidemiology/

http://www.nature.com/naturejobs/science/jobs/558455-postdoctoral-fellow-in-environmental-epidemiology

Test 


2015-08-24 

Nytt strategiskt måldokument för perioden 2016-2020 

Ett nytt strategiskt måldokument för perioden 2016-2020 skall diskuteras med vice-rektor Stacey Sörensen, Lunds universitet, den 22/9. Detta dokument utgår från den evaluering som vårt SFO genomgått av en internationell expertpanel och som vi fick ta del av under våren 2015. Vi siktar nu på en ny verksamhetsperiod med fördjupat samarbete mellan LU och UU samt även med andra institutioner och forskargrupper såväl nationellt samt internationellt. Synpunkter kan lämnas till undertecknade. 

Nästa kurs i "Advanced epidemiology" samt vårt gemensamma internat LU-UU planeras till i februari 2016, för detaljer se under kalendarium. 

Vänliga hälsningar:Peter M Nilsson, koordinator SFO EpiHealth

Marju Orho-Melander, vice koordinator SFO EpiHealth 

Camilla Key, forskningsadministratör SFO EpiHealth


2015-06-05

Skånes Metadatabas för Epidemiologi- Uppmuntrar till återanvändning av forskningsdata

Under de senaste decennierna har det genomförts ett stort antal epidemiologiska studier i södra sjukvårdsregionen och dessa har resulterat i databaser innehållande omfattande forskargenererande data som inte kan erhållas från register. Syftet med Skånes Metadatabas för Epidemiologi var att inventera och upprätta en katalog över epidemiologiska studier som genomförts i södra sjukvårdsregionen. SME initierades under hösten 2012 och i dagsläget omfattar katalogen 50 studier med sammanlagt fler än 680 000 studiedeltagare samt biologiska prover från drygt 217 000 individer från 21 av studierna. Målet är att metadatabasen kommer att kunna användas som en inspirationskälla för ny forskning och öppna upp för nya forskningssamarbeten genom att synliggöra forskargruppernas arbete och publikationer.

För mer information om metadatabasen:

 

Fore more information about the metadatabase:


Arkiv


 

Kontaktperson och koordinator:

peter nilsson

Peter M Nilsson 

Professor i klinisk kardiovaskulär forskning 
Institutionen för kliniska vetenskaper, Lunds universitet
Telefon: 040-33 24 15, 0704-50 34 56
E-post: Peter.Nilsson@med.lu.se 

Kalendarium 2016

SPSS-kurs våren 2016

Grundkursen i SPSS består av tre tillfällen á tre timmar och ges på kvällstid, mellan 17 och 20.

För mer information se länk


Applications invited for Senior Investigator Scientist post at the University of Cambridge

The MRC Epidemiology Unit (www.mrc-epid.cam.ac.uk) studies the genetic, developmental and environmental determinants of obesity, type 2 diabetes and related metabolic disorders and contributes to their prevention.

For further details, see http://www.jobs.cam.ac.uk/job/7055/

The closing date is Sunday June 21


Epidemiological methods & medical statistics – spring 2016

The seminar series is arranged by the unit for medical statistics and epidemiology (MSE) at R&D centre Skåne, SIMSAM Lund and SFO EpiHealth

The seminars are free of charge. Lunch sandwiches will be available for registered participants.

Please contact Kerstin Tollstam (kerstin.tollstam@skane.se), at the latest two days in advance of each seminar.Våren 2016 - The Good and Evil Blood

Halvdagsseminarier/workshops under våren vid Pufendorfinstitutet i Lund på temat "The Good and Evil Blood"


GERONTOLOGIDAGEN - Ett arrangemang av Sveriges Gerontologiska Sällskap

Plats: Jönköping, Hälsohögskolan, i Forum Humanum, entréplanet

Datum: 20 april, 2016

Länk till anmälan


LUDC: Ten years of progress - two-day symposium

When: May 26-27
Where: Jubileumsaulan at MFC, Jan Waldenströms gata 1, Malmö
Registration: e-mail to: ulrika.blom-nilsson@med.lu.se

  1. Name and affiliation
  2. Which day(s) you will participate
  3. Participation symposium dinner
  4. Dietary requirements

Registration fee: 300 SEK, in which are included 2 full days of seminars, lunches, refreshments and a symposium dinner on the Thursday evening. For payment of the registration fee, please follow the link: http://luccp.adm.lu.se/


Berzelius symposium 91

Precision Medicine in Type 2 Diabetes and Cardiovascular disease

Date: 31 August–1 September 2016
Location: Hotel Skansen in Båstad, Sweden

 More information and registration: http://www.sls.se/precisionmedicine/


Clinical Trials towards P3 Medicine- FOCUS METABOLIC DISEASES

Date: 26-28 October, 2016
Place: Malmö, Sweden

http://luvit.ced.lu.se/LUCE/activities/ActivityDetails_ext.aspx?id=60


vetenskap och haelsa