lu.se

CRC - Clinical Research Centre

Medicinska fakulteten | Lunds universitet

Meny

Clinical Research Centre

crc 10 aar

Välkommen till Öppet hus!

18 augusti 2016


Det kliniska forskningscentrumet Clinical Research Centre (CRC) är en attraktiv forskningsmiljö mitt i Malmö med uppgift att bidra till att människors hälsa förbättras i världen. Genom att ge forskningen bästa möjliga förutsättningar kan nya medicinska upptäckter omsättas i förbättrad diagnostik och behandling och förebyggande hälsovård. Bakom CRC står Lunds universitet och Region Skåne.

Genom etablerandet av CRC i Malmö och utbyggnaden av Biomedicinskt centrum, BMC, i Lund intar Medicinska fakulteten vid Lunds universitet platsen som norra Europas modernaste medicinska fakultet.