lu.se

CASE

Medicinska fakulteten | Lunds universitet

Meny

CASE-dagen 23 oktober 2012

Kårhusets aula, LTH, John Ericssons väg 3, Lund

Konsten att leva länge - om det hälsosamma åldrandet

 

Om konsten att leva länge - Janicke Andersson, Fil dr i äldre och åldrande
Ända sedan 1700-talet har det funnits experter på och litteratur om hälsosamt åldrande. Men vilka råd och myter, när det gäller att förlänga livet, är då bestående och vilken moralisk grund vilar de på?

Se föredraget live

Press: Gomorron Sverige  P4  Sydsvenskan  City Malmö

 

Livstillfredsställelse hos äldre kvinnor - Vibeke Horstmann, Fil lic i statistik
Man säger att bara man har hälsan, då är livet inte så illa. Men är det alltid så? Vi ser på en jämförelse mellan svenska och lettiska äldre kvinnor.

Se föredraget live

 

Att bo och resa på landet – hur tänker äldre om framtiden - Helena Svensson, Tekn dr i kollektivtrafik
Utifrån en intervjustudie i Simrishamn kommun belyses äldres funderingar kring sina möjligheter till förflyttning och hur det exempelvis påverkar deras möjligheter till att kunna bo kvar hemma och leva ett aktivt liv.

Se föredraget live
del 2

 

Fall och rädsla för fall hos äldre som haft polio - Christina Brogårdh, Med dr i rehabiliteringsmedicin
Kunskapen om förekomsten av fall och rädsla för att falla hos personer med polio är mycket begränsad. I en aktuell studie kartläggs över 300 personer som drabbats av sjukdomen. På sikt förväntas resultaten av studien leda till att fall och fallrelaterade skador hos äldre personer med polio kan förebyggas.

Se föredraget live

 

Upplevelser och erfarenheter av bostadsanpassning - Cecilia Pettersson, Leg arbetsterapeut/doktorand
Bidrag för att anpassa bostaden kan vara vägen till ett självständigt liv. Men det är viktigt att ta med de sökandes önskemål och värderingar i beräkningen, visar ny studie.

Se föredraget live

 

Hur köket kan planeras bättre för äldre - Tina Helle, Leg arbetsterapeut/doktorand
I en studie om standarder för tillgänglig boendedesign får 30 äldre uppgiften att laga lunch och koka kaffe i ett vanligt kök som uppfyller dagens krav. Kom och hör hur det gick!

Se föredraget live

 

Avslutande paneldebatt - Se debatten live

 

Aktuell forskning om äldre och åldrande

Programmet från årets CASE-dag finns i pdf-filen nedan. Målgruppen var främst privatpersoner men även alla andra som har intresse för, eller nytta av, forskningsresultaten inom exempelvis sina organisationer eller företag.

Läs Ines Uusmanns debattinlägg i Helsingborgs Dagblad: "Satsa på aktivt åldrande"

Läs artikeln om CASE-dagen 2012