lu.se

CASE

Medicinska fakulteten | Lunds universitet

VÄLKOMMEN TILL CASE!

Centre for Ageing and Supportive Environments

CASE är ett Forte-centrum vid Lunds universitet, finansierat av Forskningsrådet för hälsa, arbetsliv och välfärd (Forte - tidigare FAS) under tio år. Stödjande miljöer för en åldrande befolkning står i fokus. Våra pågående forskningsprojekt rör frågeställningar kring samspelet mellan boendemiljö och närmiljö och äldres aktivitet, delaktighet och hälsa. Så väl i Sverige som i andra europeiska länder. CASE består av forskargrupper från Medicinska fakulteten, Lunds Tekniska Högskola och Samhällsvetenskapliga fakulteten. Forskningen är uttalat interdisciplinär och bedrivs inom ramen för CASE och den forskarskola som är knuten till centrat.


maria haak puff

I fjol åkte en klass från arbetsterapeutprogrammet i Lund till Southampton, England. Det var första gången som utbildningen tog sig an medicinska fakultetens strategiska mål att öka de internationella aktiviteterna. Och då togs det i med råge.
- Vanligtvis skickar man 2-3 studenter, det unika här är att en hel klass förlägger sin utbildning utomlands under en vecka, säger  Maria Haak, universitetslektor vid CASE och en av lärarna som följde med till England.

sergey maltcev och tatiana shelomanova
Sergey Maltcev och Tatiana Shelomanova

Den 23 september mellanlandade en delegation från S:t Petersburg i Lund på sin färd från Norrrköping till Köpenhamn. Det som drog var CASE:s forskning om tillgänglighet och verktyget Housing Enabler.
- Det blev ett bra och konkret utbyte även om det var ett kort och intensivt möte, sammanfattar Gunilla Carlsson som tog hand om gästerna.

Susanne Iwarsson
Susanne Iwarsson.

Vetenskapsrådet anslår 1 miljon kronor för att finansiera en internationell konferens om åldrande och hälsa nästa år. CASE och dess föreståndare, professor Susanne Iwarsson, är en av initiativtagarna. Förutom CASE står även AgeCap (Centre for Ageing and Health) vid Göteborgs universitet, ARC (Aging Research Center) vid Karolinska institutet och SWEAH (Swedish National Graduate School for Competitive Science on Ageing and Health) bakom konferensen.
Text: Erik Skogh

case bilden

AKTUELLT:

det seniora boendet

Inbjudan/program CASE-dagen 17 oktober 2014 på Scandic Star Hotel i Lund

Anmälan till CASE dagen 17 okt 2014 (msword 126,9 kB)

Fråga Forskaren
Tipsa Brukarrådet

Kontakt

Professor Susanne Iwarsson
Institutionen för hälsovetenskaper
Lunds universitet
Baravägen 3
Box 157
221 00  LUND

Tel: 046 - 222 19 40

E-post: susanne.iwarsson@med.lu.se