lu.se

CASE

Medicinska fakulteten | Lunds universitet

VÄLKOMMEN TILL CASE!

Centre for Ageing and Supportive Environments

CASE är ett Forte-centrum vid Lunds universitet, finansierat av Forskningsrådet för hälsa, arbetsliv och välfärd (Forte - tidigare FAS) under tio år. Stödjande miljöer för en åldrande befolkning står i fokus. Våra pågående forskningsprojekt rör frågeställningar kring samspelet mellan boendemiljö och närmiljö och äldres aktivitet, delaktighet och hälsa. Så väl i Sverige som i andra europeiska länder. CASE består av forskargrupper från Medicinska fakulteten, Lunds Tekniska Högskola och Samhällsvetenskapliga fakulteten. Forskningen är uttalat interdisciplinär och bedrivs inom ramen för CASE och den forskarskola som är knuten till centrat.


Med Fak har utsett följande artikel till "månadens artikel" i juni 2014

reading

Titel: Functional Status and Patient-Reported Outcome 10 Years After Stroke: The Lund Stroke Register

Författare: Ann-Cathrin Jönsson, Hossein Delavaran, Susanne Iwarsson, Agneta Ståhl, Bo Norrving and Arne Lindgren

Publiserad i: Stroke. 2014;45:1784-1790

Läs den populärvetenskapliga sammanfattningen på svenska här/ Article summary in Swedish:
http://www.vetenskaphalsa.se/anpassning-till-nya-livsvillkor-nyckeln-till-god-halsa-efter-stroke/

Oskar Jonsson, postdoc CASE
Oskar Jonsson

Oskar Jonsson är ny på en postdoc-tjänst vid CASE. Hans gedigna kunskaper kring möbler i allmänhet och äldres relationer till möbler i synnerhet ska nu nyttjas inom ramen för INNOVAGE-projektet. Det nya jobbets tvärvetenskaplighet tilltalar honom mycket.

janicke andersson bild medium

En tvåårig studie av äldres upplevelser och villkor under vistelse på sommarkollo har beviljats en miljon av Crafoordska stiftelsen. Huvudsökanden är CASE-forskaren Janicke Andersson. Hon jublar över att nu få tillfälle att genomföra en så angelägen studie- som både hon och de två medsökande forskarna dessutom är verkligt sugna på.
– Detta är ett drömprojekt!

case bilden
Fråga Forskaren
Tipsa Brukarrådet

Kontakt

Professor Susanne Iwarsson
Institutionen för hälsovetenskaper
Lunds universitet
Baravägen 3
Box 157
221 00  LUND

Tel: 046 - 222 19 40

E-post: susanne.iwarsson@med.lu.se