lu.se

CASE

Medicinska fakulteten | Lunds universitet

VÄLKOMMEN TILL CASE!

Centre for Ageing and Supportive Environments

CASE är ett Forte-centrum vid Lunds universitet, finansierat av Forskningsrådet för hälsa, arbetsliv och välfärd (Forte - tidigare FAS) under tio år. Stödjande miljöer för en åldrande befolkning står i fokus. Våra pågående forskningsprojekt rör frågeställningar kring samspelet mellan boendemiljö och närmiljö och äldres aktivitet, delaktighet och hälsa. Så väl i Sverige som i andra europeiska länder. CASE består av forskargrupper från Medicinska fakulteten, Lunds Tekniska Högskola och Samhällsvetenskapliga fakulteten. Forskningen är uttalat interdisciplinär och bedrivs inom ramen för CASE och den forskarskola som är knuten till centrat.


toveharnett1

Har vi svårt att se äldre som individer med olika behov? Frågan ställs i nya boken "Ska äldre särbehandlas?" som ges ut av Region Skånes etiska råd. Från att under ett helt liv ha utvecklat sin egen personlighet och egna vanor ska den äldre som flyttar till ett äldreboende helt plötsligt anpassa sig efter personalens rutiner.
–Det är verkligen en paradox, säger CASE:s Tove Harnett som medverkar i boken.

spikning cecilia pettersson

CASE-doktoranden Cecilia Petterssons avhandling har nu spikats upp på den sedvanliga plankan. Hennes forskning visar på mängder av hinder för den som sitter i elrullstol eller kör elskoter, i såväl bostaden som ute i samhället. Hindren hade ofta kunnat förebyggas med enkla anpassningar.

SP Sveriges Tekniska Forskningsinstitut har lett den Vinnovafinansierade forskningsagendan ”En åldrande befolkning". Nu går institutet vidare med ett strategiskt innovationsprogram. I ansökningsarbetet deltar CASE:s Susanne Iwarsson och Steven Schmidt.

Läs mer om satsningen här.