lu.se

CASE

Medicinska fakulteten | Lunds universitet

VÄLKOMMEN TILL CASE!

Centre for Ageing and Supportive Environments

CASE är ett Forte-centrum vid Lunds universitet, finansierat av Forskningsrådet för hälsa, arbetsliv och välfärd (Forte - tidigare FAS) under tio år. Stödjande miljöer för en åldrande befolkning står i fokus. Våra pågående forskningsprojekt rör frågeställningar kring samspelet mellan boendemiljö och närmiljö och äldres aktivitet, delaktighet och hälsa. Så väl i Sverige som i andra europeiska länder. CASE består av forskargrupper från Medicinska fakulteten, Lunds Tekniska Högskola och Samhällsvetenskapliga fakulteten. Forskningen är uttalat interdisciplinär och bedrivs inom ramen för CASE och den forskarskola som är knuten till centrat.


signe charlotte cut

Åldrandets aspekter är många. Det blev extra tydligt när en grupp CASE-medarbetare deltog vid en konferens i irländska Galway.

Inom ramen för den två dagar långa konferensen om kulturell gerontologi, höll fyra medarbetare i forskargruppen Aktivt och hälsosamt åldrande i ett symposium. Fokus låg på boende och hälsosamt åldrande, med avstamp i social innovation.

Att följa upp strokepatienter ända upp till tio år är ovanligt. Men Ann-Cathrin Jönsson, specialistsjuksköterska som disputerat i neurologi, har gjort just det. Nu har resultaten av två av hennes uppföljningsstudier accepterats för publicering i ansedda internationella forskningstidskrifter.

dsc1150 c ruona 11 liten

Olle Lalin började på gym som 97-åring. I maj fyller han 100 år.
 Träning kan återskapa ett bra liv. Alltfler studier tyder på att den även kan förebygga demens och skjuta upp allvarliga konsekvenser av olika sjukdomar, säger Jan Lexell professor i rehabiliteringsmedicin.

Läs hela reportaget i Svenska Dagbladet

case bilden
Fråga Forskaren
Tipsa Brukarrådet
Stöd forskningen

Kontakt

Professor Susanne Iwarsson
Institutionen för hälsovetenskaper
Lunds universitet
Baravägen 3
Box 157
221 00  LUND

Tel: 046 - 222 19 40

E-post: susanne.iwarsson@med.lu.se