lu.se

CASE

Medicinska fakulteten | Lunds universitet

VARMT VÄLKOMMEN TILL OSS PÅ CASE!

Centre for Ageing and Supportive Environments

CASE är ett Forte-centrum vid Lunds universitet. Stödjande miljöer för en åldrande befolkning står i fokus för vår forskning och forskarskola. Den tvärvetenskapliga forskningen rör frågeställningar kring samspelet mellan miljöaspekter och äldres aktivitet, delaktighet och hälsa. Såväl i Sverige som i andra europeiska länder. CASE består av forskargrupper från medicinska och samhällsvetenskapliga fakulteten samt Lunds Tekniska Högskola. Ett brukarråd är knutet till centrumet och vi har många samarbetspartners både lokalt, nationellt och internationellt.


sylwia timoszuk

Den 9 april presenterade ekonomen Sylwia Timoszuk sitt pågående doktorandarbete inför en rad nyfikna CASE-medarbetare. Avhandlingens titel är “Strategies for managing household budgets by older widows in Poland”.

eva maansson lexell

Den 17 mars bjöd den nya Myndigheten för delaktighet (MFD) in utvalda deltagare till en hearing i Stockholm om dagens funktionshinderforskning. Anledningen var att samla in ett underlag till regeringens kommande forskningsproposition. CASE ingick bland de inbjudna.

emma carlstedt

Den 24 mars fick flera medarbetare vid CASE möjlighet att fördjupa sig kring reliabilitetsstudier tillsammans med forskare från andra lärosäten. Seminiariet hölls i Kristianstad och Emma Carlstedt var en av doktoranderna som deltog.

brukarmedverkan

Den 20 mars höll CASE en workshop med anledning av projektet Från forskning till praktik. Inbjudna var de som deltagit i projektet och även personer som visat intresse för CASE:s forskning. Workshopen lockade 21 deltagare, med representanter för så väl de äldre själva som länsstyrelsen och skånska kommuner.

lunchingress

När vårens första vetenskapslunch hölls på Lunds stadsbibliotek, den 11 mars, valde Sydsvenskan att rapportera. Föreläsningen "Hur lever man länge?" stod Janicke Andersson, forskningsassistent vid CASE, för. Läs Sydsvenskan artikel:
Långt liv är den eviga frågan
Fler bilder från föreläsningen

case bilden

KONTAKT:

susanne iwarsson

Professor Susanne Iwarsson
Tel: 046 - 222 19 40
E-post: susanne.iwarsson@med.lu.se

Fråga Forskaren
Tipsa Brukarrådet
stoedj forskningen

Postadress
Institutionen för hälsovetenskaper
CASE
Lunds universitet
Box 157
221 00  LUND

Besöksadress
Health Sciences Centre (HSC)
CASE
Plan 2 (B1 Söder)
Baravägen 3
222 41  LUND

Leveransadress
Health Sciences Centre (HSC)
CASE
Margaretavägen 1b
222 40  LUND

Hämtställe
65 

Reception
Tel: 046 – 222 1801