lu.se

CASE

Medicinska fakulteten | Lunds universitet

VÄLKOMMEN TILL CASE!

Centre for Ageing and Supportive Environments

CASE är ett Forte-centrum vid Lunds universitet, finansierat av Forskningsrådet för hälsa, arbetsliv och välfärd (Forte - tidigare FAS) under tio år. Stödjande miljöer för en åldrande befolkning står i fokus. Våra pågående forskningsprojekt rör frågeställningar kring samspelet mellan boendemiljö och närmiljö och äldres aktivitet, delaktighet och hälsa. Så väl i Sverige som i andra europeiska länder. CASE består av forskargrupper från Medicinska fakulteten, Lunds Tekniska Högskola och Samhällsvetenskapliga fakulteten. Forskningen är uttalat interdisciplinär och bedrivs inom ramen för CASE och den forskarskola som är knuten till centrat.


sydnytt

Den 17 oktober hölls CASE-dagen 2014 på Star Hotel i Lund. Målet var att sprida kunskap om CASE:s forskning utanför akademins väggar. Årets tema kretsade kring boende och åldrande. Det väckte intresse, drygt 250 deltagare fanns på plats och även Sydnytt som gjorde ett inslag om dagen.
Se inslaget i Sydnytt

bengt holgersson och johan wester
Bengt Holgersson och Johan Wester.

En av livets stora utmaningar. Det utgör beslutet för äldre människor om när och hur de ska förändra sitt boende på ålderns höst. CASE-dagen 2014 ägnas därför åt senaste nytt inom centrets forskning kring boende och åldrande. Dagen bjuder också på konkreta råd om hur till exempel anpassningen av boendet kan gå till i praktiken.

Cecilia Pettersson
Cecilia Pettersson.

Delaktighet och tillgänglighet i samband med användning av elrullstol och elskoter. Det ska Cecilia Pettersson vid CASE tala om. Både på Arbetsterapins dag, den 16 oktober, och Certec-dagen den 23 oktober. Föredragen kommer dock att skilja sig något åt eftersom målgrupperna är olika.
- På Arbetsterapins dag vinklar jag presentationen med aspekter som är viktiga för arbetsterapeuter medan jag i Certec-presentationen är något mer populärvetenskaplig, berättar Cecilia Pettersson.

ann cathrin joensson
Ann-Cathrin Jönsson.

En dement kvinna i nittioårsåldern glömdes fastspänd på toaletten på ett äldreboende över natten. Hon hittades medtagen och halvt avsvimmad efter drygt tolv timmar. Nyheten upprörde Ann-Cathrin Jönsson, universitetslektor vid CASE. Hon skrev ett debattinlägg som Sydsvenskan valt att publicera. I inlägget ställer Ann-Cathrin Jönsson frågan: Ska inte nattpersonalen titta till de äldre?
Läs debattartikeln i Sydsvenskan
Läs replik på Ann-Cathrin Jönssons inlägg.

oskar och knut
Oskar Jonsson och Knut Mårtensson.

I slutet av september strålade deltagare inom EU-projektet INNOVAGE samman i Riga, Lettland. CASE presenterade sitt arbete med en app som ska kunna hjälpa äldre människor över hela Europa att jämföra och bedöma tillgänglighetsproblem. Både i bostaden och i dess närhet. Intresset var stort och mötet bjöd på många nya idéer och perspektiv.

case bilden

AKTUELLT:

det seniora boendet

Program CASE-dagen 17 oktober 2014 på Scandic Star Hotel i Lund

Fråga Forskaren
Tipsa Brukarrådet

Kontakt

Professor Susanne Iwarsson
Institutionen för hälsovetenskaper
Lunds universitet
Baravägen 3
Box 157
221 00  LUND

Tel: 046 - 222 19 40

E-post: susanne.iwarsson@med.lu.se