lu.se

CASE

Medicinska fakulteten | Lunds universitet

Meny

VARMT VÄLKOMMEN TILL OSS PÅ CASE!

lum ingress

CASE jobbar aktivt, i samarbete med den prisbelönte fotografen Johan Bävman, för att bygga upp en egen bildbank. Med genuina bilder som kan spegla mångfalden av den forskning som bedrivs. Något som LUM valt att lyfta fram i artikeln:
Snabbt nyhetsflöde ökar bildens värde
Se några fler av Bävmans bilder

janicke andersson

Den 29 november firade italienskan Emma Moreno sin 117-årsdag. Därmed är hon den äldsta nu levande människan vilket uppmärksammades världen över. P3 Nyheter kontaktade Janicke Andersson, fil dr. i Äldre och åldrande, för en expertkommentar.
Lyssna på inslaget i P3 Nyheter (48 min.)
 

jubileumsingress

Tio år av framgång. Det firade CASE i oktober genom att arrangera en jubileumsdag öppen för alla med intresse för forskningen vid CASE. Nya anslag säkrar dessutom Forte-centrets framtid sex år framåt. På programmet stod bland annat Science slam, framtidsspaningar och panelsamtal.

case dagen ingress

Bakom årets CASE-dag stod både CASE brukarråd och CASE forskarskola. Temat var Pågående forskning om att åldras med funktionshinder. Läs artikeln i ÄiC (Äldre i Centrum) om dagen:

        

oskar jonsson

I oktober fick Skurups bibliotek besök av Oskar Jonsson, postdoktor vid CASE. Skånska Dagbladet (SkD) var på plats och rapporterade bland annat att föredraget var uppskattad av publiken - även om det stundtals hölls på en rätt abstrakt nivå. Läs artikeln: Forskare med tro på äldres åsikter

case bilden

Centre for Ageing and Supportive Environments

CASE är ett Forte-centrum vid Lunds universitet. Stödjande miljöer för en åldrande befolkning står i fokus för vår forskning och forskarskola.

Den tvärvetenskapliga forskningen rör frågeställningar kring samspelet mellan miljöaspekter och äldres aktivitet, delaktighet och hälsa. Såväl i Sverige som i andra europeiska länder.

CASE består av forskargrupper från medicinska och samhällsvetenskapliga fakulteten samt Lunds Tekniska Högskola.

Ett brukarråd är knutet till centrumet och vi har många samarbetspartners både lokalt, nationellt och internationellt.

KONTAKT:

Professor Susanne Iwarsson
Tel: 046 - 222 19 40
E-post: susanne.iwarsson@med.lu.se

Fråga Forskaren
Tipsa Brukarrådet
stoedj forskningen