lu.se

CASE

Medicinska fakulteten | Lunds universitet

Meny

VARMT VÄLKOMMEN TILL OSS PÅ CASE!

tech home ingress

Aktuellt om vetenskap och hälsa (A&H) har gett ut ett nytt temanummer. Vårens tema är: Stressens funktion och fara. Ett forskningsprojekt som uppmärksammas är Tech@Home som drivs av CASE. Läs artikeln: Minska oron hos närstående

Maria H Nilsson

Den 11 april var Maria H Nilsson, docent vid CASE, inbjuden som föreläsare i Lund med anledning av Världsparkinsondagen 2017. UR Samtiden var på plats och filmade fördragen. Se hennes föreläsning: Gångsvårigheter och fysisk träning

userage ingress

Kick off, informationsblad, internationell samverkan och arbete med upprättandet av ett brukarråd. Forskningsprogrammet UserAge är i full gång. Med målsättningen att  bryta ny mark när det gäller kunskapen om brukarmedverkan i forskningen om åldrande och hälsa.

 

lizette norin ingress

Den 30 april publicerade Sydsvenskan-HD en intervju med Lizette Norin, doktorand vid CASE. Artikeln tar upp hennes forskarinsats för ett bättre liv för dem som åldras med en ryggmärgsskada. Läs artikeln: Ett anpassat hem behöver inte vara färglöst

Jimmie Kristensson

Docent Jimmie Kristensson drar i Göteborgsposten (GP) och Dagens Samhälle tillsammans med ytterligare 13 debattörer, en lans för sjuksköterskornas behov av vidareutbildning. Udden i deras inlägg riktas mot arbetsgivarna och deras bristande stöd. Jimmie Kristensson är knuten till CASE.

case bilden

Centre for Ageing and Supportive Environments

-------------------------------------------------------
CASE är ett forskningscentrum vid Lunds universitet. Stödjande miljöer för en åldrande befolkning står i fokus för vår forskning och forskarskola.

Den tvärvetenskapliga forskningen rör frågeställningar kring samspelet mellan miljöaspekter och äldres aktivitet, delaktighet och hälsa. Såväl i Sverige som i andra europeiska länder.

CASE består av forskargrupper från medicinska och samhällsvetenskapliga fakulteten samt Lunds Tekniska Högskola.

Brukarmedverkan är ett centralt inslag i forskningen. CASE har många samarbetspartners både lokalt, nationellt och internationellt.
  

    
KONTAKT:
Professor Susanne Iwarsson
Tel: 046-222 19 40
E-post: susanne.iwarsson@med.lu.se

Forskningsadministratör Ingrid Hilborn
 Tel: 046-222 1873
 Mobil: 0730-81 57 88
 Epost: ingrid.hilborn@med.lu.se

Kommunikatör Erik Skogh
Tel: 046-222 1978
E-post: erik.skogh@med.lu.se