lu.se

CASE

Medicinska fakulteten | Lunds universitet

Meny

VARMT VÄLKOMMEN TILL OSS PÅ CASE!

Maria H Nilsson

Inte mindre än 500 000 kronor. Det gick till Maria H Nilsson, docent vid CASE, när Crafoordska stiftelsen hade sin årliga utdelning av anslag för vetenskaplig forskning. Läs artikel på Institutionen för hälsovetenskapers hemsida där hon förklarar vad det aktuella projektet Motor-AKT går ut på: Dubbelt från Crafoordska till hälsovetenskaper

norge ingress

Den 2-3 februari deltog Maria Haak, docent vid CASE, i en tvärvetenskaplig tankesmedja i Trondheim. Temat var vardagsrehabilitering. Tankesmedjan arrangerades av professor Kjersti Vik vid Norges teknisk-naturvetenskapliga universitet.

tove harnett ingress

Varje år anordnar The Gerontological Society of America (GSA) en internationell kongress. Konferensen är en av de viktigaste för CASE:s del. Ett tiotal forskare knutna till CASE korsade därför atlanten för att delta på  2016 GSA Annual Scientific Meeting, 16-20 november, New Orleans.

Jimmie Kristensson

Utbildningsradion (UR) står bakom Ordförrådet där man reder ut betydelsen av olika begrepp. Jimmie Kristensson, docent vid CASE, tar sig an kausalitet. Lyssna på hur han förklarar ordets betydelse och hur han använder begreppet i sin forskning och undervisning: Ordförrådet - Kasualitet

Cecilia Winberg

I slutet av maj deltog Cecilia Winberg, som är knuten till CASE, i Summer Program in Aging (SPA), Montreal, Kanada. Sex fysioterapeuter från Sverige hade fått förmånen att delta tack vare finansiering från Forte. Läs Cecilia Winbergs gästblogg från SPA på Stefan Jutterdals blogg: En vecka med fysisk aktivitet och åldrande

case bilden

Centre for Ageing and Supportive Environments

-------------------------------------------------------
CASE är ett forskningscentrum vid Lunds universitet. Stödjande miljöer för en åldrande befolkning står i fokus för vår forskning och forskarskola.

Den tvärvetenskapliga forskningen rör frågeställningar kring samspelet mellan miljöaspekter och äldres aktivitet, delaktighet och hälsa. Såväl i Sverige som i andra europeiska länder.

CASE består av forskargrupper från medicinska och samhällsvetenskapliga fakulteten samt Lunds Tekniska Högskola.

Brukarmedverkan är ett centralt inslag i forskningen. CASE har många samarbetspartners både lokalt, nationellt och internationellt.
  

    
KONTAKT:
Professor Susanne Iwarsson
Tel: 046-222 19 40
E-post: susanne.iwarsson@med.lu.se

Forskningsadministratör Ingrid Hilborn
 Tel: 046-222 1873
 Mobil: 0730-81 57 88
 Epost: ingrid.hilborn@med.lu.se

Kommunikatör Erik Skogh
Tel: 046-222 1978
E-post: erik.skogh@med.lu.se