lu.se

CASE

Medicinska fakulteten | Lunds universitet

Meny

VARMT VÄLKOMMEN TILL OSS PÅ CASE!

susanne iwarsson

Att det ska finnas särskilt anpassade bostäder som alla äldre ska kunna flytta till är en utopi. Istället måste alla vanliga bostäder kunna fungera för samtliga åldersgrupper. Det slår professor Susanne Iwarsson, föreståndare för CASE, fast i ett debattinlägg i Sydsvenskan. Läs inlägget Sverige har inte råd att bygga en enda ny bostad som inte fungerar för 80- eller 90-åringar

eva maansson lexell

Den 1 februari presenterade Socialstyrelsen de första nationella riktlinjerna för multipel skleros (MS) och parkinsons sjukdom. Ett debattinlägg publicerades även i Dagens Medicin. En av de undertecknande var Eva Månsson Lexell, biträdande universitetslektor vid CASE, som varit med och tagit fram de nya riktlinjerna.
Läs debattartikeln: Nu höjer vi ambitionen för vård vid MS och parkinson
Se även Socialstyrelsens informationsfilm

tove harnett

Nyhetssajten Seniorhälsan har valt att uppmärksamma boken Socialt arbete med äldre (Natur&Kultur, 2015). Författarna är professor Håkan Jönson och Tove Harnett, universitetslektor vid CASE. De refererar till en lång rad svenska och internationella forskares resultat och teorier kring äldre och åldrande. Författarna vill också vidga perspektiven. Till exempel genom att belysa vikten av andra värden än motpolerna sjuk-frisk eller aktiv-passiv.
Läs artikeln Så bra att du håller igång

singapore ingress

Forskarassistent Janicke Andersson var CASE:s ambassadör vid Singapore-Sweden Excellence Seminar, 2-5 november, 2015. En internationell marknadsföring av svenska universitet som vandrar runt mellan olika städer i världen. Meningen är också att länka samman svenska forskare med forskare från andra länder.

gsa ingress

Varje år anordna The Gerontological Society of America (GSA) en internationell kongress. Förutom ett gediget program utgör GSA även en viktig mötesplats för forskare från hela världen med fokus på åldrandet. För Oskar Jonsson, postdoktor vid CASE, var det första gången han deltog i konferensen som ägde rum i Orlando, 18-22 november, 2015.

case bilden

Centre for Ageing and Supportive Environments

CASE är ett Forte-centrum vid Lunds universitet. Stödjande miljöer för en åldrande befolkning står i fokus för vår forskning och forskarskola.

Den tvärvetenskapliga forskningen rör frågeställningar kring samspelet mellan miljöaspekter och äldres aktivitet, delaktighet och hälsa. Såväl i Sverige som i andra europeiska länder.

CASE består av forskargrupper från medicinska och samhällsvetenskapliga fakulteten samt Lunds Tekniska Högskola.

Ett brukarråd är knutet till centrumet och vi har många samarbetspartners både lokalt, nationellt och internationellt.

KONTAKT:

Professor Susanne Iwarsson
Tel: 046 - 222 19 40
E-post: susanne.iwarsson@med.lu.se

Fråga Forskaren
Tipsa Brukarrådet
stoedj forskningen