lu.se

CASE

Medicinska fakulteten | Lunds universitet

Meny

VARMT VÄLKOMMEN TILL OSS PÅ CASE!

Jimmie Kristensson

Docent Jimmie Kristensson drar i Göteborgsposten (GP) och Dagens Samhälle tillsammans med ytterligare 13 debattörer, en lans för sjuksköterskornas behov av vidareutbildning. Udden i deras inlägg riktas mot arbetsgivarna och deras bristande stöd. Jimmie Kristensson är knuten till CASE.

tove harnett

Medierna har tagit till sig nya perspektiv i sina beskrivningar av etniska äldreboenden. Det visar en studie gjord av forskare vid Socialhögskolan som publicerats i senaste numret av European Journal of Social Work. Tove Harnett, universitslektor knuten till CASE, är en av medförfattarna.
Läs mer: Ny inramning av etniska äldreboenden från behov till livsstil

fyss 2017

I nyutkomna handboken FYSS 2017 har tre forskare knutna till CASE bidragit: Jan Lexell, Maria H Nilsson och Sophie Jörgensen. FYSS 2017 inrymmer all befintlig forskningsevidens kring fysisk aktivitet som medel för att förebygga och behandla olika sjukdomar. Läs mer: Stark institutionsmedverkan i nya FYSS

konferens ingress

Den 28-29 november 2016 var Oskar Jonsson, biträdande forskare vid CASE, inbjuden som talare till konferensen Framtidens boende för äldre. Konferensen arrangerades i Stockholm av Ability Partner. Företaget erbjuder evenemang som ska förbättra individers och organisationers förmåga att hantera förändring, växa och uppnå goda resultat.

janicke andersson ingress 2

Flera av CASE:s forskare har figurerat i medierna den senaste tiden. Det uppmärksammas nu av Institutionen för Hälsovetenskaper vid Lunds universitet. Läs artikel: Åldrande i medial hetluft

case bilden

Centre for Ageing and Supportive Environments

-------------------------------------------------------
CASE är ett forskningscentrum vid Lunds universitet. Stödjande miljöer för en åldrande befolkning står i fokus för vår forskning och forskarskola.

Den tvärvetenskapliga forskningen rör frågeställningar kring samspelet mellan miljöaspekter och äldres aktivitet, delaktighet och hälsa. Såväl i Sverige som i andra europeiska länder.

CASE består av forskargrupper från medicinska och samhällsvetenskapliga fakulteten samt Lunds Tekniska Högskola.

Brukarmedverkan är ett centralt inslag i forskningen. CASE har många samarbetspartners både lokalt, nationellt och internationellt.
  

    
KONTAKT:
Professor Susanne Iwarsson
Tel: 046-222 19 40
E-post: susanne.iwarsson@med.lu.se

Forskningsadministratör Ingrid Hilborn
 Tel: 046-222 1873
 Mobil: 0730-81 57 88
 Epost: ingrid.hilborn@med.lu.se

Kommunikatör Erik Skogh
Tel: 046-222 1978
E-post: erik.skogh@med.lu.se