lu.se

CASE

Medicinska fakulteten | Lunds universitet

VÄLKOMMEN TILL CASE!

Centre for Ageing and Supportive Environments

CASE är ett Forte-centrum vid Lunds universitet. Stödjande miljöer för en åldrande befolkning står i fokus för vår forskning och forskarskola. Den tvärvetenskapliga forskningen rör frågeställningar kring samspelet mellan miljöaspekter och äldres aktivitet, delaktighet och hälsa. Såväl i Sverige som i andra europeiska länder. CASE består av forskargrupper från medicinska och samhällsvetenskapliga fakulteten samt Lunds Tekniska Högskola. Ett brukarråd är knutet till centrumet och vi har många samarbetspartners både lokalt, nationellt och internationellt.


ann cathrin joensson
Ann-Cathrin Jönsson.

Personalen i Södra innerstadens hemtjänst (Malmö) är oroliga. Ett omfattande förändringsarbete pågår där ett strikt standardiserat schema ska följas vid varje hembesök och alla arbetsmoment ska klockas. Docent Ann-Cathrin Jönsson som är knuten till CASE delar personalens oro och har gett sig in i den pågående debatten i Sydsvenskan om förändringsarbetet.

sophie joergensen

I senaste numret av LUM lyfter tidningen fram Sophie Jörgensen, doktorand vid CASE, och hennes forskning om att åldras med ryggmärgsskada. Kollegan Lizette Norin, även hon doktorand vid CASE, nämns i texten. Läs artikeln:
Ryggmärgskada inget hinder för en god ålderdom

terje sund

Aktuellt om Vetenskap & Hälsa (V&H) fortsätter sitt tema om att åldras med funktionsnedsättning. Flera forskare knutna till CASE har intervjuats och nu är det Terje Sunds tur. Även den nationella forskningsportalen Forskning.se har publicerat artikeln: Äldre män vinner mest på elskoter

karin sandstroem

Drygt två miljoner kronor extra. Det satsar Ribbingska Minnesfonden i Lund på forskning inriktad mot äldrevård och gerontologi. LUM har i årets första nummer valt att uppmärksamma satsningen som gäller för 2015. Den kommer sedan att upprepas ytterligare tre år.

cecila winberg
Cecilia Winberg.

Aktuellt om Vetenskap & Hälsa (V&H) lyfter fram fysioterapeuten Cecilia Winberg, doktorand vid CASE, i två artiklar. Det är en fortsättning på nyhetssajtens tema om att åldras med funktionsnedsättning. Läs artiklarna:
Aktiviteter i vardagen är också träning
Viktiga prioriteringar vid postpolio

case bilden

KONTAKT:

Professor Susanne Iwarsson
Tel: 046 - 222 19 40
E-post: susanne.iwarsson@med.lu.se

Fråga Forskaren
Tipsa Brukarrådet
stoedj forskningen