lu.se

CASE

Medicinska fakulteten | Lunds universitet

Meny

VARMT VÄLKOMMEN TILL OSS PÅ CASE!

janicke andersson

I sin artikelserie om åldrande och äldre har Sydsvenskan bland annat valt att intervjua Janicke Andersson, forskarassistent vid CASE. Om hennes forskning kring hur synen på ålder påverkar samhället och hur vi själva beter oss. Läs artikeln: Hon vill ändra hur vi ser på att bli äldre

Alf Jönsson. Foto: Bengt Flenmark

Hälsostaden Ängelholm driver arbetet med multisjuka äldre framåt. Särskilt uppskattat är satsningen på mobila akutteam och närsjukvårdsteam. Det meddelar Region Skåne med anledningen av den rapport om Hälsostaden som CASE står bakom:

 

Susanne Iwarsson

SVT, News 55, Radio P4 Jämtland, 24-Blekinge, Dalarnas Tidningar, JNytt, Värmlands Folkblad och Östersunds Posten. Alla uppmärksammade de Folkhälsomyndighetens nationella statistik över socialt deltagande som Nyhetsbyrån Sirén sammanställt och låtit professor Susanne Iwarsson, föreståndare för CASE, kommentera. Läs vidare och hitta länkar till inslagen

Agneta Malmgren Fänge

I slutet av november meddelade forskningsrådet Forte att CASE:s ansökan för forskningsprogrammet UserAge (se länklista) blivit beviljad. Men det var inte den enda vinstlotten CASE drog under det gångna året. Projektet Modern Teknik mot Fallolyckor (MoTFall) utgör ett exempel.

jubileumsingress

Med anledning av CASE:s tioårsjubileum pulicerades ett uppslag i senaste numret av Äldre i Centrum (ÄiC). Kommentarer från deltagarna, fakta om vad som uppnåtts och perspektiv på framtiden. Läs artikeln:

case bilden

Centre for Ageing and Supportive Environments

CASE är ett Forte-centrum vid Lunds universitet. Stödjande miljöer för en åldrande befolkning står i fokus för vår forskning och forskarskola.

Den tvärvetenskapliga forskningen rör frågeställningar kring samspelet mellan miljöaspekter och äldres aktivitet, delaktighet och hälsa. Såväl i Sverige som i andra europeiska länder.

CASE består av forskargrupper från medicinska och samhällsvetenskapliga fakulteten samt Lunds Tekniska Högskola.

Ett brukarråd är knutet till centrumet och vi har många samarbetspartners både lokalt, nationellt och internationellt.

KONTAKT:

Professor Susanne Iwarsson
Tel: 046 - 222 19 40
E-post: susanne.iwarsson@med.lu.se

Fråga Forskaren
Tipsa Brukarrådet
stoedj forskningen