lu.se

CASE

Medicinska fakulteten | Lunds universitet

Meny

VARMT VÄLKOMMEN TILL OSS PÅ CASE!

almedalen

CASE är med och arrangerar en heldag på temat tillgänglighet under politikerveckan i Almedalen i juli. Det har tidningen Senioren valt att uppmärksamma. Läs artikeln: SPF Seniorerna vill se fler hissar och bättre entréer

berling ingress
Foto: Jean Ryan

Den 10 maj spikade Berglind Hallgrimsdottir, doktorand vid CASE, sin avhandling: A Ten Year Development of Accessibility in the Outdoor Environment - Municipal Challenges and Older People´s Perception
Disputationen äger rum fredagen den 3 juni, kl. 10.15. 
Lokal: Auditorium MA:5, Sölvegatan 20A-D, Lund. 

aeldrekollo ingress2

I fredags, den 22 april, släpptes forskningsrapporten ”Här händer nästan mirakel - Äldrekollot som fenomen”. Något nyhetsbyrån TT valde att uppmärksamma vilket lett till sammanlagt 49 publiceringar i tidningar och webbplatser landet över. Till exempel Aftonbladet och Svenska dagbladet. Läs artikeln: Gemenskap gör susen på äldrekollo

forte talks 2016

Vetenskapligt samtal, posterpresentation och egen monter. CASE bjöd på rikligt med aktiviteter under Forte Talks 2016 i Stockholm, 8-9 mars.Vartannat år arrangeras Forte Talks och i år var det dags igen. Drygt 600 deltagare lyssnade på en uppsjö av föredrag och paneldebatter under två dagar.

ambassadoer ingress

-  Jag antar att i Lettland finns de flesta hindren på väg ut och in från bostaden? frågar Gints Jegermanis, Lettlands ambassadör.

Frågan gäller en app för äldre, som bland annat kan bedöma bostadens tillgänglighet utifrån individens funktionella förutsättningar. Under sin rundresa i Skåne, 19-21 april, besökte ambassadören medicinska fakulteten vid Lunds universitet.

case bilden

Centre for Ageing and Supportive Environments

CASE är ett Forte-centrum vid Lunds universitet. Stödjande miljöer för en åldrande befolkning står i fokus för vår forskning och forskarskola.

Den tvärvetenskapliga forskningen rör frågeställningar kring samspelet mellan miljöaspekter och äldres aktivitet, delaktighet och hälsa. Såväl i Sverige som i andra europeiska länder.

CASE består av forskargrupper från medicinska och samhällsvetenskapliga fakulteten samt Lunds Tekniska Högskola.

Ett brukarråd är knutet till centrumet och vi har många samarbetspartners både lokalt, nationellt och internationellt.

KONTAKT:

Professor Susanne Iwarsson
Tel: 046 - 222 19 40
E-post: susanne.iwarsson@med.lu.se

Fråga Forskaren
Tipsa Brukarrådet
stoedj forskningen