lu.se

CASE

Medicinska fakulteten | Lunds universitet

Meny

VARMT VÄLKOMMEN TILL OSS PÅ CASE!

sophie joergensen ingress

Sophie Jörgensen, doktorand vid CASE och forskargruppen Rehabiliteringsmedicin, är den första läkaren som disputerar i rehabiliteringsmedicin vid Lunds universitet. Hennes avhandling handlar om äldre personer som levt länge med ryggmärgsskada. Den 22 augusti spikade hon sin avhandling: Older adults with long-term spinal cord injury

manzur kader ingress

I jan-feb 2017 besökte Manzur Kader, doktorand vid CASE och SWEAH, Bangladesh. Där höll han föreläsningar och tal, genomförde workshops, seminarier och akademiska besök bland unga yrkesverksamma fysioterapeuter. Han fick också motta en utmärkelse från Bangladesh:s nationella fysioterapiförening. Läs hans reflektioner över sin resa:
Workshop and professional honor in Bangladesh

Susanne Iwarsson

Professor Susanne Iwarsson, föreståndare för CASE, medverkar i en bilaga till Dagens industri. Intervjun med henne bär rubriken "Idag lever vi längre" (s. 18) och bilagan har temat Analys Senior - med fokus på en smartare vardag. Ladda ner bilagan som pdf via länken Vi har blivit finsmakare i allra högsta grad

skoensmo ingress

I år gick Ribbingska minnesfondens äldrepris till den så kallade Skönsmomodellen, som utvecklats i Sundsvalls kommun (se faktaruta).
- Det är ett unikt pris och förmodligen ett av de allra största i världen när det gäller att lyfta fram goda exempel på forsknings- och utvecklingsprojekt inom äldrevården, säger Karin Sandberg, ordförande för Ribbingska minnesfonden.

janicke andersson

Sydnytt uppmärksammade den 23 juli sommarläger för seniorer. Janicke Andersson, forskarassistent vid CASE, fick berätta om sin forskning. Inslaget lyfter fram att stora grupper av äldre inte tar möjligheten att delta i lägren. Bland annat män och äldre som inte bott i Sverige hela sitt liv.

Se inslaget: Sommarläger för seniorer når inte alla äldre

case bilden

Centre for Ageing and Supportive Environments

-------------------------------------------------------
CASE är ett forskningscentrum vid Lunds universitet. Stödjande miljöer för en åldrande befolkning står i fokus för vår forskning och forskarskola.

Den tvärvetenskapliga forskningen rör frågeställningar kring samspelet mellan miljöaspekter och äldres aktivitet, delaktighet och hälsa. Såväl i Sverige som i andra europeiska länder.

CASE består av forskargrupper från medicinska och samhällsvetenskapliga fakulteten samt Lunds Tekniska Högskola.

Brukarmedverkan är ett centralt inslag i forskningen. CASE har många samarbetspartners både lokalt, nationellt och internationellt.
  

    
KONTAKT:
Professor Susanne Iwarsson
Tel: 046-222 19 40
E-post: susanne.iwarsson@med.lu.se

Forskningsadministratör Ingrid Hilborn
 Tel: 046-222 1873
 Mobil: 0730-81 57 88
 Epost: ingrid.hilborn@med.lu.se

Kommunikatör Erik Skogh
Tel: 046-222 1978
E-post: erik.skogh@med.lu.se