lu.se

CASE

Medicinska fakulteten | Lunds universitet

VÄLKOMMEN TILL CASE!

Centre for Ageing and Supportive Environments

CASE är ett Forte-centrum vid Lunds universitet, finansierat av Forskningsrådet för hälsa, arbetsliv och välfärd (Forte - tidigare FAS) under tio år. Stödjande miljöer för en åldrande befolkning står i fokus. Våra pågående forskningsprojekt rör frågeställningar kring samspelet mellan boendemiljö och närmiljö och äldres aktivitet, delaktighet och hälsa. Så väl i Sverige som i andra europeiska länder. CASE består av forskargrupper från Medicinska fakulteten, Lunds Tekniska Högskola och Samhällsvetenskapliga fakulteten. Forskningen är uttalat interdisciplinär och bedrivs inom ramen för CASE och den forskarskola som är knuten till centrat.


boo johansson paa issa

Nätverkande. Aktuell forskning. Tvärvetenskaplighet. Det finns flera tunga skäl till att ett tjugotal unga forskare hittat till sommarskolan ISSA på Lunds universitet denna augustivecka. Den sammansvetsande faktorn är forskning om åldrande – men infallsvinklarna är otaliga.

susanne modererar ingressbild

De är nöjda med att ha nått långt på knappt ett år. Men går det verkligen att redan nu kalla Hälsostaden i Ängelholm för en framgång? CASE:s föreståndare Susanne Iwarsson modererade under Kommekmässan ett seminarium där bland andra regiondirektör Jonas Rastad deltog.

kommekinvigning

Bland en stor mängd ekonomer gjorde CASE och SWEAH  sitt bästa för att fånga intresset hos Kommekmässans besökare. Det lyckades. Besökare från Överkalix i norr till Ystad i söder klev in i montern för att diskutera forskning. Och bland flera deltagare var igenkänningsfaktorn hög kring bristande tillgänglighet för äldre.

case bilden

AKTUELLT:

det seniora boendet

Se inbjudan till CASE-dagen 17 oktober 2014 på Scandic Star Hotel i Lund

Fråga Forskaren
Tipsa Brukarrådet

Kontakt

Professor Susanne Iwarsson
Institutionen för hälsovetenskaper
Lunds universitet
Baravägen 3
Box 157
221 00  LUND

Tel: 046 - 222 19 40

E-post: susanne.iwarsson@med.lu.se