lu.se

CASE

Medicinska fakulteten | Lunds universitet

VÄLKOMMEN TILL CASE!

Centre for Ageing and Supportive Environments

CASE är ett Forte-centrum vid Lunds universitet, finansierat av Forskningsrådet för hälsa, arbetsliv och välfärd (Forte - tidigare FAS) under tio år. Stödjande miljöer för en åldrande befolkning står i fokus. Våra pågående forskningsprojekt rör frågeställningar kring samspelet mellan boendemiljö och närmiljö och äldres aktivitet, delaktighet och hälsa. Så väl i Sverige som i andra europeiska länder. CASE består av forskargrupper från Medicinska fakulteten, Lunds Tekniska Högskola och Samhällsvetenskapliga fakulteten. Forskningen är uttalat interdisciplinär och bedrivs inom ramen för CASE och den forskarskola som är knuten till centrat.


fredrik von platen

Fredrik von Platen, ledamot i CASE:s brukarråd, var en av talarna på konferensen "Bra bostäder för äldre". Mötet arrangerades av Boverket och hölls i Stockholm, den 3 december. Fredrik von Platens presentation har nu lagts ut på Boverkets hemsida.

susanne iwarsson

En årlig donation om 3,5 miljoner kronor från Stiftelsen Ribbingska Sjukhemmets Minnesfond blev startskottet för Susanne Iwarssons professur. Nu skänker stiftelsen ytterligare drygt 1,4 miljoner kronor i syfte att finansiera två doktorandanställningar inom stroke-området.

cecilia pettersson
Cecilia Pettersson.

Svensk handikapptidskrift lyfter i en artikel fram Cecilia Petterssons avhandling om elrullstolar och elskotrar.

Läs artikeln - Elstol gav ökad självstandighet

Läs avhandlingen -

maria haak puff

I slutet av november kunde Ann-Cathrin Jönsson lägga docent till sina titlar. Från och med den 2 december gäller samma sak för Maria Haak.
- Jag känner mig fantastiskt glad över att ha blivit utnämnd till docent i ämnet gerontologi. Jag ser fram emot att fortsätta verka inom och vidareutveckla det gerontologiska fältet både vad gäller forskning och undervisning, säger Maria Haak.

marianne granbom

En ström av frågor. Det fick Marianne Granbom, doktorand vid CASE, motta från både opponent och betygsnämnd, den 12 december, när hon försvarade sin avhandling: Att flytta och tankar kring flytt bland de allra äldsta – Boende, hälsa och vardagsliv
 En populärvetenskaplig artikel om avhandlingen Äldre flyttar smart har publicerats på nyhetssajten Aktuellt om Vetenskap & Hälsa.
 

case bilden

KONTAKT:

Professor Susanne Iwarsson
Tel: 046 - 222 19 40
E-post: susanne.iwarsson@med.lu.se

Fråga Forskaren
Tipsa Brukarrådet
stoedj forskningen