lu.se

CASE

Medicinska fakulteten | Lunds universitet

VARMT VÄLKOMMEN TILL OSS PÅ CASE!

Centre for Ageing and Supportive Environments

CASE är ett Forte-centrum vid Lunds universitet. Stödjande miljöer för en åldrande befolkning står i fokus för vår forskning och forskarskola. Den tvärvetenskapliga forskningen rör frågeställningar kring samspelet mellan miljöaspekter och äldres aktivitet, delaktighet och hälsa. Såväl i Sverige som i andra europeiska länder. CASE består av forskargrupper från medicinska och samhällsvetenskapliga fakulteten samt Lunds Tekniska Högskola. Ett brukarråd är knutet till centrumet och vi har många samarbetspartners både lokalt, nationellt och internationellt.


seniormaessan 2015

På årets Seniormässa, 6-8 maj, är det första gången som CASE satsar på en egen monter för att nå ut med sin forskning till brukarna. Bakom arrangemanget står CASE brukarråd som också har representanter på plats för att informera. 

anna karin engvall

Rapportsläpp och egen monter.  Brukarmedverkan stod i fokus för CASE på årets Seniormässa i Malmö, 6-8 maj. Ladda ner rapporten: Forskning i korthet: Forskning med och om brukarmedverkan

monter

När Sydsvenskan gick runt på Seniormässan i Malmö på invigningsdagen, den 6 maj, fastnade de för Bengt Holgersson. Han är ordförande för CASE brukarråd och stod i brukarrådets monter. Det är första gången som CASE har en monter på Seniormässan för att nå ut med sin forskning. I artikeln lyfter Bengt Holgersson fram trygghet för äldre som den viktigaste frågan.

susanne iwarsson

Forskning med brukarmedverkan ger ny kunskap som förtjänar både uppmärksamhet och extra resurser. Det skriver Susanne Iwarsson, föreståndare för CASE, i ett debattinlägg, den 6 maj. Inlägget publiceras på Aktuella frågor, Sydsvenskan, men anledning av att forskningsrådet Forte och CASE samma dag släpper en ny rapport på Seniormässan i Malmö.
Läs debattinlägget i Sydsvenskan

susanne iwarsson

Sydsvenskan uppmärksammar, i en artikel den 5 maj, situationen för äldre på bostadsmarknaden. Där ges professor Susanne Iwarsson, föreståndare för CASE, möjlighet att dela med sig av sin kunskap.
– Med tanke på vad äldreboomen kräver har samhället inte tagit höjd för behovet av bostäder som stödjer ett aktivt och hälsosamt åldrande, säger Susanne Iwarsson bland annat.
Läs artikeln i Sydsvenskan: Lång väntan till vissa seniorboenden

case bilden

KONTAKT:

susanne iwarsson

Professor Susanne Iwarsson
Tel: 046 - 222 19 40
E-post: susanne.iwarsson@med.lu.se

Fråga Forskaren
Tipsa Brukarrådet
stoedj forskningen

Postadress
Institutionen för hälsovetenskaper
CASE
Lunds universitet
Box 157
221 00  LUND

Besöksadress
Health Sciences Centre (HSC)
CASE
Plan 2 (B1 Söder)
Baravägen 3
222 41  LUND

Leveransadress
Health Sciences Centre (HSC)
CASE
Margaretavägen 1b
222 40  LUND

Hämtställe
65 

Reception
Tel: 046 – 222 1801