lu.se

CASE

Medicinska fakulteten | Lunds universitet

Meny

VARMT VÄLKOMMEN TILL OSS PÅ CASE!

ingress maria h nilsson maria haak

Den 19-20 januari 2017 höll Vårdföreningen för Movement Disorders (VfMD) sitt första fördjupningsmöte om Parkinsons sjukdom på Sigtunahöjden i Stockholm. VfMD:s övertagande av arrangemanget innebär att det öppnas upp för fler professioner. Såsom arbetsterapeuter, fysioterapeuter, kuratorer och logopeder.

jean ryan ingress

Den 16 februari föreläser Jean Ryan, doktorand vid CASE, på Nationellt kunskapscentrum för kollektivtrafik (K2) i Lund. Start: kl. 12 med en enkel stålunch och mingel.Föredrag: kl. 12:20-12:50. Titel: Differences in mobility opportunities among older people living in Sweden’s large metropolitan regions. Anmälan: info@k2centrum.se (senast 14 februari). Hitta till K2: http://www.k2centrum.se/hitta-till-oss

hemmaingress

Institutionen för Hälsovetenskaper har valt att uppmärksamma två nyligen publicerade vetenskapliga artiklar som CASE ligger bakom. Artiklarna är resultatet av arbetet med regerigeringsrapporten Bostäder att bo kvar i som släpptes i höstas. Läs mer: Vetenskaplig medverkan i regeringsrapport  

charlotte loefqvist

Utvecklingen av marknaden för hjälpmedel till äldre går trögt. Sydsvenskan uppmärksammar detta och låter Charlotte Löfqvist, docent vid CASE, belysa betydelsen av ökat egenansvar och nedragningar inom vården.
Läs artikeln: En trist rollator? Nej, nu vill äldre ha andra prylar

susanne iwarsson

I nr. 8 av Arbetsterapeuten (2016) uppmärksammas CASE-projektet UserAge: Läs artikeln
Läs mer om UserAge: Miljonregn över forskning om åldrande och hälsa

       

case bilden

Centre for Ageing and Supportive Environments

-------------------------------------------------------
CASE är ett forskningscentrum vid Lunds universitet. Stödjande miljöer för en åldrande befolkning står i fokus för vår forskning och forskarskola.

Den tvärvetenskapliga forskningen rör frågeställningar kring samspelet mellan miljöaspekter och äldres aktivitet, delaktighet och hälsa. Såväl i Sverige som i andra europeiska länder.

CASE består av forskargrupper från medicinska och samhällsvetenskapliga fakulteten samt Lunds Tekniska Högskola.

Brukarmedverkan är ett centralt inslag i forskningen. CASE har många samarbetspartners både lokalt, nationellt och internationellt.
  

    
KONTAKT:
Professor Susanne Iwarsson
Tel: 046-222 19 40
E-post: susanne.iwarsson@med.lu.se

Forskningsadministratör Ingrid Hilborn
 Tel: 046-222 1873
 Mobil: 0730-81 57 88
 Epost: ingrid.hilborn@med.lu.se

Kommunikatör Erik Skogh
Tel: 046-222 1978
E-post: erik.skogh@med.lu.se