lu.se

CASE

Medicinska fakulteten | Lunds universitet

Meny

VARMT VÄLKOMMEN TILL OSS PÅ CASE!

Centre for Ageing and Supportive Environments

CASE är ett Forte-centrum vid Lunds universitet. Stödjande miljöer för en åldrande befolkning står i fokus för vår forskning och forskarskola. Den tvärvetenskapliga forskningen rör frågeställningar kring samspelet mellan miljöaspekter och äldres aktivitet, delaktighet och hälsa. Såväl i Sverige som i andra europeiska länder. CASE består av forskargrupper från medicinska och samhällsvetenskapliga fakulteten samt Lunds Tekniska Högskola. Ett brukarråd är knutet till centrumet och vi har många samarbetspartners både lokalt, nationellt och internationellt.


cecila winberg

Den 7-8 oktober ska konferensen Horizons for Comparative and Integrative Research on Ageing and Health hållas i Stockholm. Arrangörer är tre nationella forskningscentra med inriktning mot åldrande och hälsa: AgeCap (GU), ARC (KI/SU) och CASE (LU). Vetenskapsrådet står för finansieringen.

almedalen

Hur stimulerar vi bäst svensk äldreforskning i en värld med allt fler äldre? Det är rubriken för ett av seminarierna under Almedalsveckan (28 juni-5 juli) i Visby. Nio personer ingår i panelen som ska debattera frågan, den 30 juni. Bland andra generaldirektörerna från Forte och Vetenskapsrådet, statssekreteraren Pernilla Baralt samt professor Susanne Iwarsson, föreståndare för CASE.
Läs mer om seminariet på Forte:s hemsida

bukarestingress

I slutet av maj samlades deltagare inom EU-projektet INNOVAGE i Bukarest, Rumänien. CASE presenterade sitt arbete med en app som ska kunna hjälpa äldre människor över hela Europa att jämföra och bedöma tillgänglighetsproblem. Både i bostaden och i dess närhet. Intresset var stort och mötet bjöd på nya idéer och perspektiv.

slu ingress

Den 12 juni disputerade landsskapsarkitekten Anna Bengtsson vid Sveriges lantbruksuniversitet (SLU), Alnarp. Avhandlingen heter From experiences of the outdoors to the design of healthcare environments. Docent Gunilla Carlsson vid CASE var biträdande handledare för avhandlingen som uppmärksammats av äldresajten Seniorhälsa.se.
Läs artikeln: Det börjar med utsikten från fönstret

oskar jonsson ingress

Den 28 maj arrangerade Riksbyggen en konferens i Kungsbacka på temat kooperativa boenden för äldre. Runt ett hundratal deltagare från Riksbyggen och Sveriges kommuner fanns på plats. Inbjudna var också professor Susanne Iwarsson och postdoktor Oskar Jonsson vid CASE.

case bilden

KONTAKT:

susanne iwarsson

Professor Susanne Iwarsson
Tel: 046 - 222 19 40
E-post: susanne.iwarsson@med.lu.se

Fråga Forskaren
Tipsa Brukarrådet
stoedj forskningen

Postadress
Institutionen för hälsovetenskaper
CASE
Lunds universitet
Box 157
221 00  LUND

Besöksadress
Health Sciences Centre (HSC)
CASE
Plan 2 (B1 Söder)
Baravägen 3
222 41  LUND

Reception
Tel: 046 – 222 1801
Fax: 046 – 222 1808