lu.se

CASE

Medicinska fakulteten | Lunds universitet

Meny

VARMT VÄLKOMMEN TILL OSS PÅ CASE!

ribbingska dagen ingress

Den 5 april delades Ribbingska Minnesfondens äldrepris på 100 000 kronor ut av landshövding Margareta Pålsson. Det skedde i samband med konferensen ”Framtidens äldrevård” på Scandic Star Hotel, Lund. CASE var med och bidrog till programmet.

tillgaenglighetsarenan ingress

På Almedalsveckans första dag, den 4 juli, ägde Tillgänglighetsarenan rum. CASE var en av arrangörerna och bidrog med inte mindre än tre föredrag. Övriga arrangörer utgjordes av DHR, Hissförbundet, Parasport Sverige och SPF Seniorerna.

almedalen ingress

Låt äldres erfarenheter och kunskaper komma till nytta. Betrakta inte äldre som en homogen grupp utan tillhandahåll ett brett utbud av meningsfulla aktiviteter, vård, omsorg och rehabilitering som kan anpassas efter individens behov. Det är några möjliga vägar att gå mot ett mer jämlikt åldrande. Det framkom under CASE:s seminarium i Almedalen.

tillgaenglighetsarenan ingress

Under Almedalsveckans första dag ägde Tillgänglighetsarena rum. Ett samarbete mellan fem organisationer, där ibland CASE. Eventet uppmärksammades av tidningen Senioren. Organisationererna lanserade även ett gemensamt manifest.
Läs artikeln i Senioren

berglind ingress

Utifrån sin aktuella avhandling debatterar Berglind Hallgrímsdóttir, nydisputerad vid CASE, i Skånska Dagbladet. Bland annat lyfter hon fram vikten av att äldre och personer med funktionsnedsättningar ska medverka i utformningen av gångmiljöerna i sina kvarter. Läs inlägget: Involvera de äldre i förbättringsarbetet

case bilden

Centre for Ageing and Supportive Environments

CASE är ett Forte-centrum vid Lunds universitet. Stödjande miljöer för en åldrande befolkning står i fokus för vår forskning och forskarskola.

Den tvärvetenskapliga forskningen rör frågeställningar kring samspelet mellan miljöaspekter och äldres aktivitet, delaktighet och hälsa. Såväl i Sverige som i andra europeiska länder.

CASE består av forskargrupper från medicinska och samhällsvetenskapliga fakulteten samt Lunds Tekniska Högskola.

Ett brukarråd är knutet till centrumet och vi har många samarbetspartners både lokalt, nationellt och internationellt.

KONTAKT:

Professor Susanne Iwarsson
Tel: 046 - 222 19 40
E-post: susanne.iwarsson@med.lu.se

Fråga Forskaren
Tipsa Brukarrådet
stoedj forskningen