lu.se

CASE

Medicinska fakulteten | Lunds universitet

Meny

VARMT VÄLKOMMEN TILL OSS PÅ CASE!

phyllis ingress

Det var när Phyllis Mitzen, biträdande chef för Health & Medicine – Policy Research Group, höll ett föredrag på kongressen Society of Actuaries - Living to 100 i Orlando, USA, som hon för första gången hörde talas om CASE.

ebo ingress

Ett 60-tal seniorer deltog i en workshop om framtidens boende för äldre i Eslöv, den 21 juni. Bakom arrangemanget stod Eslövs kommun tillsammans med det kommunala bostadsbolaget Ebo. Oskar Jonsson, biträdande forskare vid CASE, var inbjuden talare.

agneta faenge

Lunds universitet blir värd för ett ERASMUS+-projekt som ska ta fram ett digitalt utbildningsprogram för personal inom demensvården. Koordinator är Agneta Malmgren Fänge, docent vid CASE. Projektet involverar fem europeiska länder – Grekland, Italien, Litauen, Portugal och Sverige.

terje sund

Endast en av tio. Så få är det idag globalt sett som skulle behöva ett hjälpmedel för sin funktionsnedsättning som också får det. Inom några decennier räknar FN dessutom med att den siffran kommer att halveras.
- Så det finns ett stort och otillfredsställt behov bland folk runt omkring i världen, konstaterar Terje Sund, tidigare doktorand vid CASE.

Maria H Nilsson

Inte mindre än 500 000 kronor. Det gick till Maria H Nilsson, docent vid CASE, när Crafoordska stiftelsen hade sin årliga utdelning av anslag för vetenskaplig forskning. Läs artikel på Institutionen för hälsovetenskapers hemsida där hon förklarar vad det aktuella projektet Motor-AKT går ut på: Dubbelt från Crafoordska till hälsovetenskaper

case bilden

Centre for Ageing and Supportive Environments

-------------------------------------------------------
CASE är ett forskningscentrum vid Lunds universitet. Stödjande miljöer för en åldrande befolkning står i fokus för vår forskning och forskarskola.

Den tvärvetenskapliga forskningen rör frågeställningar kring samspelet mellan miljöaspekter och äldres aktivitet, delaktighet och hälsa. Såväl i Sverige som i andra europeiska länder.

CASE består av forskargrupper från medicinska och samhällsvetenskapliga fakulteten samt Lunds Tekniska Högskola.

Brukarmedverkan är ett centralt inslag i forskningen. CASE har många samarbetspartners både lokalt, nationellt och internationellt.
  

    
KONTAKT:
Professor Susanne Iwarsson
Tel: 046-222 19 40
E-post: susanne.iwarsson@med.lu.se

Forskningsadministratör Ingrid Hilborn
 Tel: 046-222 1873
 Mobil: 0730-81 57 88
 Epost: ingrid.hilborn@med.lu.se

Kommunikatör Erik Skogh
Tel: 046-222 1978
E-post: erik.skogh@med.lu.se