lu.se

CASE

Medicinska fakulteten | Lunds universitet

Meny

VARMT VÄLKOMMEN TILL OSS PÅ CASE!

berglind ingress

Utifrån sin aktuella avhandling debatterar Berglind Hallgrímsdóttir, nydisputerad vid CASE, i Skånska Dagbladet. Bland annat lyfter hon fram vikten av att äldre och personer med funktionsnedsättningar ska medverka i utformningen av gångmiljöerna i sina kvarter. Läs inlägget: Involvera de äldre i förbättringsarbetet

almedalen

Under Almedalsveckan, 4-10 juli, finns bland andra Lunds universitet på plats. CASE tillhör dem som valts ut för att hålla i en paneldebatt. Rubriken är - Jämlikt åldrande på riktigt! Sessionen äger rum torsdagen den 7 juli, kl. 13.15-14.15. På måndagen den 4 juli medverkar CASE även i den så kallade Tillgänglighetsarenan.
Läs programmet till Jämlikt åldrande på riktigt
Ladda ner programmet till

lisa ekstam ingress
Lisa Ekstam

Lokalbladet i Lomma har valt att skriva en artikel om forskningsrapporten "Här händer nästan mirakel - Äldrekollot som fenomen". Rapporten presenterades på Habo gård i Lomma, den 22 april. Två av rapportförfattarna, Lisa Ekstam och Janicke Andersson, intervjuas. Båda är forskare vid CASE. Läs artikeln: Äldrekollo beskrivs som mirakel i ny rapport

lettlands ambassadoer

Den 14 april fick CASE besök av Lettlands ambassadör, Gints Jergermanis. Anledningen var att hitta möjligheter till svensk-lettisk samverkan. Vid mötet presenterades bland annat en app för äldre som CASE tagit fram både i en svensk och lettisk version. Läs artikeln: Ambassadör imponerad av lettiskt LU-samarbete

berglind ingress

Utifrån sin aktuella avhandling debatterar Berglind Hallgrímsdóttir, nydisputerad vid CASE, i Kristianstadsbladet. Bland annat lyfter hon fram vikten av att äldre och personer med funktionsnedsättningar ska medverka i utformningen av gångmiljöerna i sina kvarter. Läs inlägget: Låt äldre vara med och utforma gångmiljö - det lönar sig!

case bilden

Centre for Ageing and Supportive Environments

CASE är ett Forte-centrum vid Lunds universitet. Stödjande miljöer för en åldrande befolkning står i fokus för vår forskning och forskarskola.

Den tvärvetenskapliga forskningen rör frågeställningar kring samspelet mellan miljöaspekter och äldres aktivitet, delaktighet och hälsa. Såväl i Sverige som i andra europeiska länder.

CASE består av forskargrupper från medicinska och samhällsvetenskapliga fakulteten samt Lunds Tekniska Högskola.

Ett brukarråd är knutet till centrumet och vi har många samarbetspartners både lokalt, nationellt och internationellt.

KONTAKT:

Professor Susanne Iwarsson
Tel: 046 - 222 19 40
E-post: susanne.iwarsson@med.lu.se

Fråga Forskaren
Tipsa Brukarrådet
stoedj forskningen