lu.se

CASE

Medicinska fakulteten | Lunds universitet

VÄLKOMMEN TILL CASE!

Centre for Ageing and Supportive Environments

CASE är ett Forte-centrum vid Lunds universitet, finansierat av Forskningsrådet för hälsa, arbetsliv och välfärd (Forte - tidigare FAS) under tio år. Stödjande miljöer för en åldrande befolkning står i fokus. Våra pågående forskningsprojekt rör frågeställningar kring samspelet mellan boendemiljö och närmiljö och äldres aktivitet, delaktighet och hälsa. Så väl i Sverige som i andra europeiska länder. CASE består av forskargrupper från Medicinska fakulteten, Lunds Tekniska Högskola och Samhällsvetenskapliga fakulteten. Forskningen är uttalat interdisciplinär och bedrivs inom ramen för CASE och den forskarskola som är knuten till centrat.


Fredrik von Platen

En lättsam stämning präglade CASE-dagen 2014 och skratten klingade titt som tätt. Det var till stor del konferenciern Johan Westers förtjänst. Årets tema, Det seniora boendet – att byta från det gamla till det nya, lockade inte mindre än 280 åhörare.

case dagen

Den 23 oktober sände SR det avsnitt av Vetandets värld som spelades in på årets CASE-dag. Bland annat intervjuas professor Susanne Iwarsson, postdoktorn Lisa Ekstam och doktoranden Marianne Granbom. I programmet medverkar även Stig Ålund och Fredrik von Platen från CASE:s brukarråd.
Lyssna på inslaget i Vetandets värld

Jan Lexell
Jan Lexell.

I helgen ville Sydsvenska ha en kommentar kring människor med funktionsnedsättning och träning. Då kontaktade de Jan Lexell som ingår i CASE och är professor i rehabiliteringsmedicin vid Lunds universitet. Han föreslår bland annat en friskvårdscheck för personer med funktionsnedsättning, till exempel ett årskort på ett gym. Läs artikeln i Sydsvenskan

innovage flyttapp

CASE utvecklar inom ramen för INNOVAGE-projektet en app som ska hjälpa äldre i hela Europa att hitta lämpliga bostäder när de vill flytta. TT  har valt att uppmärksamma projektet och inte mindre än 42 tidningar över hela landet publicerade deras artikel den 22 oktober, enligt nyhetsbevakaren Retriver. Bland andra Aftonbladet, Göteborgs-Posten, Metro, Ny Teknik och Svenska dagbladet.
Läs TT-artikeln i Svenska dagbladet

sydnytt

Den 17 oktober hölls CASE-dagen 2014 på Star Hotel i Lund. Målet var att sprida kunskap om CASE:s forskning utanför akademins väggar. Årets tema kretsade kring boende och åldrande. Det väckte intresse, drygt 250 deltagare fanns på plats och även Sydnytt som gjorde ett inslag om dagen.
Se inslaget i Sydnytt

case bilden

AKTUELLT:

det seniora boendet

Läs om CASE-dagen 17 oktober 2014

Fråga Forskaren
Tipsa Brukarrådet

Kontakt

Professor Susanne Iwarsson
Institutionen för hälsovetenskaper
Lunds universitet
Baravägen 3
Box 157
221 00  LUND

Tel: 046 - 222 19 40

E-post: susanne.iwarsson@med.lu.se