lu.se

CASE

Medicinska fakulteten | Lunds universitet

VÄLKOMMEN TILL CASE!

Centre for Ageing and Supportive Environments

CASE är ett Forte-centrum vid Lunds universitet, finansierat av Forskningsrådet för hälsa, arbetsliv och välfärd (Forte - tidigare FAS) under tio år. Stödjande miljöer för en åldrande befolkning står i fokus. Våra pågående forskningsprojekt rör frågeställningar kring samspelet mellan boendemiljö och närmiljö och äldres aktivitet, delaktighet och hälsa. Så väl i Sverige som i andra europeiska länder. CASE består av forskargrupper från Medicinska fakulteten, Lunds Tekniska Högskola och Samhällsvetenskapliga fakulteten. Forskningen är uttalat interdisciplinär och bedrivs inom ramen för CASE och den forskarskola som är knuten till centrat.


tove harnett och carlos chiatti
Tove Harnett och Carlos Chiatti.

Drygt 7,5 miljoner kronor till två projekt. Det kammade forskarna vid CASE hem när Forte i mitten av november offentliggjorde sin extra satsning på 103 miljoner kronor inom områdena vård, åldrande och hälsa samt psykosociala insatser. Teknikstöd i hemmet för äldre personer med Alzheimers sjukdom, utgör fokus i det ena projektet. Det andra ska utveckla ett nytt tänk, och en teoretisk modell, för äldreomsorgen genom att jämföra situationen för yngre och äldre människor på särskilda boenden.

stina jonasson

I år går utmärkelsen ”PM&R Best Paper Original Research – International” till Stina Jonasson, doktorand vid CASE, och hennes medförfattare. Samtliga originalartiklar som uppfyllde de internationella kriterierna och som hade publicerats i pappersversionen av PM&R mellan juli 2013 och juni 2014 tävlade om titeln.

agneta faenge

Forskningsrådet Formas satsar 3,26 miljoner kronor på CASE-forskning om bostadsanpassningar och dess hälsoekonomiska effekter. Bidraget sträcker sig från 2015-2017.
- Nu får vi möjlighet till långtidsuppföljningar och fördjupad hälsoekonomisk analys. Vi ska dessutom utarbeta metoder, och helst även riktlinjer, för hur man bygger bra från början. Då kan man undvika bostadsanpassningar som kan vara både påfrestande och svåra att utföra på ett bra sätt för den boende, berättar Agneta Malmgren Fänge, docent vid CASE.

maria haak

Den 28 oktober föreläste Maria Haak, universitetslektor vid CASE, i Hässleholm. På två av Hässlehems trygghetsboenden, Hantverkargatan och Pärlan. Föredraget hade titeln: Aktivitet, delaktighet och hälsa på äldre dar. Arrangemanget initierades av trygghetsvärdarna på respektive boende.

marianne granbom

Aktuellt om Vetenskap & Hälsa har nu inlett höstens andra temavecka om äldres hälsa. Fokus ligger på ett värdigt liv och ett värdigt slut. Marianne Granbom, doktorand vid CASE, inledde veckan under rubriken: Äldre flyttar smart. Artikeln har också uppmärksammats av forskning.se.

case bilden

KONTAKT:

Professor Susanne Iwarsson
Institutionen för hälsovetenskaper
Lunds universitet
Baravägen 3
Box 157
221 00  LUND

Tel: 046 - 222 19 40

E-post: susanne.iwarsson@med.lu.se

Fråga Forskaren
Tipsa Brukarrådet
stoedj forskningen