lu.se

CASE

Medicinska fakulteten | Lunds universitet

VÄLKOMMEN TILL CASE!

Centre for Ageing and Supportive Environments

CASE är ett Forte-centrum vid Lunds universitet. Stödjande miljöer för en åldrande befolkning står i fokus för vår forskning och forskarskola. Den tvärvetenskapliga forskningen rör frågeställningar kring samspelet mellan miljöaspekter och äldres aktivitet, delaktighet och hälsa. Såväl i Sverige som i andra europeiska länder. CASE består av forskargrupper från medicinska och samhällsvetenskapliga fakulteten samt Lunds Tekniska Högskola. Ett brukarråd är knutet till centrumet och vi har många samarbetspartners både lokalt, nationellt och internationellt.


laensstyrelsen

En aktuell rapport om den skånska bostadsmarknaden fick Länsstyrelsen Skåne att anordna ett seminarium om äldres boende. Mötet hölls den 13 januari i Malmö. Ett trettiotal deltagare från fastighetsbolag, byggindustrin och kommunal förvaltning deltog. Professor Susanne Iwarsson från CASE var inbjuden som vetenskaplig expert.

spikning

Den 9 januari spikade Terje Sund, doktorand vid CASE, sin avhandling. Ett arbete som inleddes redan 2002. Terje Sund var då del i ett nordiskt projekt med målet att ta fram ett nytt instrument. Ett verktyg för beslutsfattare och fackmän som kunde bedöma olika förflyttningshjälpmedels effektivitet ur ett användarperspektiv.

sasicha sukkay

Under ett halvår har CASE besök av Sasicha Sukkay, doktorand i arkitektur från Thailand.
- Jag vill lära mig mer om klassifikation av kroppsfunktioner och metodologi kring bostadsanpassning, berättar Sasicha Sukkay när hon presenterar sitt forskningsprojekt.

cecila winberg

Ett rejält konditionspass. Det fick Cecilia Winberg, doktorand vid CASE, genomgå tillsammans med opponent och betygsnämnd när hon försvarade sin avhandling: Physical activity in persons with late effects of polio
Även en populärvetenskaplig artikel om avhandlingen, Viktiga prioriteringar vid postpolio, finns att läsa.

tove harnett

Den nationella fyraåriga satsningen "De mest sjuka äldre" är över. Äldresamordnaren, Eva Nilsson Bågenholm, stänger därför sin blogg. Hennes mest kommenterade inlägg tar upp Tove Harnetts forskning om makt i äldreomsorgens vardag. Tove Harnett är bitrände lektor vid CASE. Läs Eva Nilsson Bågenholms blogginlägg

case bilden

KONTAKT:

Professor Susanne Iwarsson
Tel: 046 - 222 19 40
E-post: susanne.iwarsson@med.lu.se

Fråga Forskaren
Tipsa Brukarrådet
stoedj forskningen