lu.se

CASE

Medicinska fakulteten | Lunds universitet

Meny

VARMT VÄLKOMMEN TILL OSS PÅ CASE!

Centre for Ageing and Supportive Environments

CASE är ett Forte-centrum vid Lunds universitet. Stödjande miljöer för en åldrande befolkning står i fokus för vår forskning och forskarskola. Den tvärvetenskapliga forskningen rör frågeställningar kring samspelet mellan miljöaspekter och äldres aktivitet, delaktighet och hälsa. Såväl i Sverige som i andra europeiska länder. CASE består av forskargrupper från medicinska och samhällsvetenskapliga fakulteten samt Lunds Tekniska Högskola. Ett brukarråd är knutet till centrumet och vi har många samarbetspartners både lokalt, nationellt och internationellt.


hicrac ingress

Drygt 300 forskare. Så väl seniora som juniora från olika discipliner och olika europeiska länder. Det lockade den internationella konferensen Horizons for Comparative and Integrative Research on Ageing and Health som hölls i Stockholm, 7-8 oktober. CASE var en av arrangörerna.

susanne iwarsson

Professor Susanne Iwarsson, föreståndare för CASE, debatterar tillsammans med föreståndarna för AgeCap och ARC i Dagens Samhälle. Utmaningarna och möjligheterna som den åldrande befolkningen medför kan endast mötas på ett effektivt sätt genom satsningar på och spridning av ny kunskap och forskning, slår de tre undertecknande fast.
Läs debattinlägget: Investering för framtiden att satsa på äldreforskning

geronord

Den internationella konferensen Horizons for Comparative and Integrative Research on Ageing and Health hade plats för 300 deltagare och blev snabbt fullbokad. Arrangörer var SWEAH, CASE, AgeCap och ARC. Konferensen med tillhörande doktoranddag ägde rum den 7-9 oktober i Stockholm. Det uppmärksammas i GeroNords senaste nyhetsbrev.

susanne iwarsson

3,3 miljoner kronor. Det satsar Vetenskapsrådet på projektet "Home, Health and Disability along the Process of Ageing" som sträcker sig över perioden 2016-2018. Huvudsökande är professor Susanne Iwarsson, föreståndare för CASE.

aeldreboende
Foto: Anita Göransson

Hur ska kommunen planera för att äldre ska kunna bo bra? Det var temat för Ystads pensionärsråds seminarium, den 20 oktober. Professor Susanne Iwarsson, föreståndare för CASE, hade bjudits in som talare. På plats var flera kommunchefer och Ystad Allehanda. Läs artikeln Hög tid att planera bostäder som …passar för äldre 

case bilden

KONTAKT:

susanne iwarsson

Professor Susanne Iwarsson
Tel: 046 - 222 19 40
E-post: susanne.iwarsson@med.lu.se

Fråga Forskaren
Tipsa Brukarrådet
stoedj forskningen

Postadress
Institutionen för hälsovetenskaper
CASE
Lunds universitet
Box 157
221 00  LUND

Besöksadress
Health Sciences Centre (HSC)
CASE
Plan 2 (B1 Söder)
Baravägen 3
222 41  LUND

Reception
Tel: 046 – 222 1801
Fax: 046 – 222 1808