lu.se

CASE

Medicinska fakulteten | Lunds universitet

Meny

VARMT VÄLKOMMEN TILL OSS PÅ CASE!

fyss 2017

I nyutkomna handboken FYSS 2017 har tre forskare knutna till CASE bidragit: Jan Lexell, Maria H Nilsson och Sophie Jörgensen. FYSS 2017 inrymmer all befintlig forskningsevidens kring fysisk aktivitet som medel för att förebygga och behandla olika sjukdomar. Läs mer: Stark institutionsmedverkan i nya FYSS

konferens ingress

Den 28-29 november 2016 var Oskar Jonsson, biträdande forskare vid CASE, inbjuden som talare till konferensen Framtidens boende för äldre. Konferensen arrangerades i Stockholm av Ability Partner. Företaget erbjuder evenemang som ska förbättra individers och organisationers förmåga att hantera förändring, växa och uppnå goda resultat.

janicke andersson ingress 2

Flera av CASE:s forskare har figurerat i medierna den senaste tiden. Det uppmärksammas nu av Institutionen för Hälsovetenskaper vid Lunds universitet. Läs artikel: Åldrande i medial hetluft

janicke andersson

Fjärdeuppgiften.se har intervjuat Janicke Andersson, forskarassistent vid CASE, om synen på äldre och åldrande. Bland annat tar samtalet upp hur dagens snabba teknikskiften har bidragit till en mer negativ attityd, en bild av att de äldre inte hänger med. Se inslaget: Dagens samhälle ser på åldrandet som något sjukligt

london ingress

Den 5-7 oktober 2016 fick London besök av CASE:s postdoktorer och forskarskola. Syftet var att vidga vyerna, inhämta inspiration och knyta kontakter inför framtida samarbeten. Resan leddes av docent Maria H Nilsson, studiekoordinator för CASE:s forskarskola.

case bilden

Centre for Ageing and Supportive Environments

-------------------------------------------------------
CASE är ett forskningscentrum vid Lunds universitet. Stödjande miljöer för en åldrande befolkning står i fokus för vår forskning och forskarskola.

Den tvärvetenskapliga forskningen rör frågeställningar kring samspelet mellan miljöaspekter och äldres aktivitet, delaktighet och hälsa. Såväl i Sverige som i andra europeiska länder.

CASE består av forskargrupper från medicinska och samhällsvetenskapliga fakulteten samt Lunds Tekniska Högskola.

Brukarmedverkan är ett centralt inslag i forskningen. CASE har många samarbetspartners både lokalt, nationellt och internationellt.
  

    
KONTAKT:
Professor Susanne Iwarsson
Tel: 046-222 19 40
E-post: susanne.iwarsson@med.lu.se

Forskningsadministratör Ingrid Hilborn
 Tel: 046-222 1873
 Mobil: 0730-81 57 88
 Epost: ingrid.hilborn@med.lu.se

Kommunikatör Erik Skogh
Tel: 046-222 1978
E-post: erik.skogh@med.lu.se