lu.se

CASE

Medicinska fakulteten | Lunds universitet

Meny

VARMT VÄLKOMMEN TILL OSS PÅ CASE!

jubileumsingress

I år fyller CASE tio år vilket ska firas den 27 oktober. Framtidens äldreforskning, CASE:s roll inom forskningen kring äldre och åldrande, såväl nationellt som internationellt, och en rafflande kavalkad av centrets doktorsavhandlingar står bland annat på programmet. Platsen är Hörsalen på LUX, dagen är kostnadsfri och öppen för forskare och alla andra intresserade. Sprid gärna inbjudan i ditt nätverk – och välkommen med en egen anmälan!

  

almedalen ingress

CASE ingick i Lunds universitets officella program under Almedalsveckan i Visby, 3-10 juli. Seminariet filmades och finns nu utlagt på medicinska fakultetens hemsida.
Se inspelningen av seminariet: Jämlikt åldrande på riktigt

leif mannerstroem

Professor Susanne Iwarsson har många järn i elden. Förutom att vara föreståndare för CASE är hon även ordförande för Sveriges Gerontologiska Sällskap. När föreningen anordnade Gerontologidagen på Hälsohögskolan i Jönköping, den 20 april, var det hennes uppgift att dela ut Stora Gerontologipriset 2016.

torbjoern ingress

En avgörande insats för att förverkliga CASE:s vision om att skapa ett tvärvetenskapligt center för åldrandeforskning. Det har docent Torbjörn Svensson bidragit med. Den 30 juni gick han i pension, den 9 maj ägde avtackningen rum. Den bjöd inte enbart på hyllningstal och presenter. Utan även på en tuff examination för att avgöra om han verkligen var redo för klivet ut ur akademin.

y j ingress

Yukie Hayashi och Jorge Alegre Ayala. Det är namnen på två unga forskare från Japan respektive Spanien som under våren gästat CASE. Den 30 maj avtackades de och det var ideell glada miner både hos handledare och hos gästforskarna själva.

case bilden

Centre for Ageing and Supportive Environments

CASE är ett Forte-centrum vid Lunds universitet. Stödjande miljöer för en åldrande befolkning står i fokus för vår forskning och forskarskola.

Den tvärvetenskapliga forskningen rör frågeställningar kring samspelet mellan miljöaspekter och äldres aktivitet, delaktighet och hälsa. Såväl i Sverige som i andra europeiska länder.

CASE består av forskargrupper från medicinska och samhällsvetenskapliga fakulteten samt Lunds Tekniska Högskola.

Ett brukarråd är knutet till centrumet och vi har många samarbetspartners både lokalt, nationellt och internationellt.

KONTAKT:

Professor Susanne Iwarsson
Tel: 046 - 222 19 40
E-post: susanne.iwarsson@med.lu.se

Fråga Forskaren
Tipsa Brukarrådet
stoedj forskningen