lu.se

BMC - Biomedicinskt centrum

Medicinska fakulteten | Lunds universitet

Meny

BMC - Biomedicinskt centrum

Biomedicinskt centrum är en av Medicinska fakultetens kreativa forsknings- och utbildningsmiljöer i Lund för högkvalitativ experimentell medicinsk forskning med klinisk inriktning. BMC:s toppmoderna lokaler är i hög grad en mötesplats för forskare från olika medicinska discipliner.

entren
Entré från Sölvegatan