lu.se

Medicinska fakulteten

Lunds universitet

Meny

Masterprogrammet i Biomedicin

Masterprogrammet i biomedicin är ett tvåårigt program som leder fram till en masterexamen i biomedicin. Programmet inleds med en kurs i avancerad molekylär medicin. Därefter kan studenterna själv skapa sin profil genom valbara kurser. Programmet avslutas med examensarbete om 30, 45 eller 60 hp. Hela programmet ges på engelska.

kursplan master 2015