lu.se

Bibliotek och IKT

Medicinska fakulteten | Lunds universitet

Mitt kursbibliotek och LibGuide

Mitt Kursbibliotek är en skräddarsydd ingång till kvalitetsgranskade informationsresurser som är relevanta för just din kurs.

Efter 2013 kommer Mitt Kursbibliotek att stängas.
Din utbildning kan ha valt ett annat alternativt verktyg. Ett av alternativen är LibGuide som flera av utbildningarna redan börjat använda.