lu.se

Bibliotek och IKT

Medicinska fakulteten | Lunds universitet

Meny

Hemkataloger

 Eget datorkonto

 Varje student får ett konto på fakultetens server. Med detta följer tillgång till egen katalog, med samma namn som ditt studentkonto. Denna katalog nås från alla fakultetens studentdatorer och från andra ställen via NetStorage.


Var hittar jag hemkatalogen?

 Du hittar hemkatalogen om du klickar på "Den här datorn". I listan finns en katalog med samma namn som ditt studentkonto.


Spara säkert

 Det är i första hand i din hemkatalog du bör spara dina arbeten. Då är det bara du som når dem och du har automatiskt backup på dem på fakultetens server. Rensa gärna bort de dokument du inte använder för att frigöra plats på servern.
 

Kontakt

Nå kataloger hemifrån

Du kan nå filer i din hemkatalog hemifrån genom NetStorage.

Relaterat

USB-minne är ett alternativ om du vill kunna spara och ta med dig dina dokument till annan dator. Du kan köpa USB-minne i datorbutiker och i vissa bok- eller pappershandlar.