lu.se

Bibliotek och IKT

Medicinska fakulteten | Lunds universitet

Meny

Distansstudenter

Om du är antagen till en distanskurs vid Medicinska fakulteten och av olika skäl (avstånd, arbetstid etc) inte kan besöka oss på plats kan du ändå utnyttja bibliotekets tjänster.


Lånekort 

Har du inte redan lånekort vid Lunds universitets bibliotek kan du ansöka om detta genom att skicka e-post till: distans@med.lu.se 
Ange namn, personnummer, adress, e-postadress samt vilken distanskurs du läser (ange kurskod).
Lånekortet skickas hem till dig.


Låna 

När du fått ett lånekort, kan du beställa och få litteraturen hemskickad under förutsättning att den är till utlån. Referensböcker och tidskrifter kan inte lånas hem. 
 

För att beställa en bok som är tillgänglig skickar du e-post till:  distans@med.lu.se.

  • Ange författare och titel samt om du önskar en viss upplaga
  • Lånetiden för kursböcker är 14 dagar plus tre extra dagar för postgång. Lånetiden för övrig litteratur är minst 4 veckor och max 3 månader om ingen annan kräver in boken
  • Skickar du tillbaka böckerna för sent tillkommer en förseningsavgift på 10 kronor/dag och bok. Observera att du står för portokostnaden när du skickar tillbaka boken

Viktigt att tänka på när du ställer dig i kö (reserverar) en bok: 

  1. Välj Med.fak HSC som avhämtningsställe
  2. När du fått e-postmeddelande om att boken finns att hämta vidarebefordrar du meddelandet till:  distans@med.lu.se inom 5 dagar
  3. Vi skickar hem boken till dig

Fjärrlån 

Om du vill låna böcker från något annat bibliotek i Sverige (som inte tillhör Lunds universitet) eller utlandet, måste du vända dig till ditt närmaste stadsbibliotek och be dem göra ett sk fjärrlån. Detta kan vi tyvärr inte hjälpa dig med. Beställ även tidskriftsartiklar av biblioteket på din hemort.


Söka information

Mer information om hur du hittar våra böcker och söker efter annan medicinsk litteratur hittar du under "Söka" i vänstermenyn.