lu.se

Bibliotek och IKT

Medicinska fakulteten | Lunds universitet

Meny

Biblioteksservice i Helsingborg

För läkarstudenter med placering i Helsingborg finns biblioteksservice genom Sjukhusbiblioteket i Helsingborg.

Du som är student har tillgång till:

  • Kursböcker
  • Studieplatser
  • Utskrifter
    ...och mycket mer!

Servicen är ett samarbete mellan Sjukhusbiblioteket i Helsingborg och Medicinska fakultetens bibliotek.

Bokstapel med sökdator i Helsingborg
Studieplats i Helsingborg
 

Kontakt biblioteket

Kontaktpersoner:
Sarah Meyer

Annette Ljungberg

Telefon biblioteket:
042 - 406 25 90

biblioteket.hbg@skane.se

Hitta till Helsingborgs lasarett: