lu.se

Bibliotek och IKT

Medicinska fakulteten | Lunds universitet

Meny

Passerkort

Studenter och medarbetare vid Medicinska fakulteten kan få passerkort till biblioteken.


BMC

Vill du ha passerkort till BMC, vänd dig till BMC:s reception.
Samma kort gäller för Medicinska fakultetens bibliotek på sjukhuset i Lund.


HSC

Vill du ha PAC-nyckel till biblioteket på Baravägen - vänd dig till receptionen i Health Science Centre, HSC.
Läs mer om vad du har tillgång till och hur du skaffar PAC-nyckel:


CRC

Vill du ha passerkort till CRC-biblioteket - vänd dig till CRC:s reception.
Du kan även använda ansökningsformuläret nedan och sedan vända dig till receptionen.
Passerkortet ger dig tillgång till plan 09 i bibliotekslokalen dygnet runt.

Är du ansluten till forskargrupp på CRC är det forskargruppschefen/motsvarande som hjälper dig med passerkortsansökan.