lu.se

Bibliotek och IKT

Medicinska fakulteten | Lunds universitet

Meny

Bibliotek & IKT på BMC Studiecentrum

På BMC Studiecentrum har du tillgång till:

  • Kurslitteratur
  • Lånemaskin - låna och lämna böcker själv
  • Avhämtningsställe för dina reserverade böcker
  • Studentdatorer
  • Kopiering/Utskrifter
  • Informationsdisk med biblioteks- och IT-support

Kurssekretariatet och Bibliotek & IKT finns i samma informationsdisk.

Öppettider

Vad händer med biblioteket på SUS Lund?

Lokalen finns kvar som läsesal med datorarbetsplatser. Referensböckerna kommer att vara kvar.
Böcker för utlån har flyttats till BMC, och all låneservice får du på BMC.