lu.se

Bibliotek och IKT

Medicinska fakulteten | Lunds universitet

Meny

Lånekort och låneregler

Lånekort vid Lunds universitet

För att låna böcker och beställa fjärrlån måste du ha ett LU-kort om du är student, forskare eller anställd vid Lunds universitet. Du kan använda LU-kortet för att låna på samtliga bibliotek inom Lunds universitet.

  1. Skaffa dig ett LU-kort.
  2. Skapa ett lånekonto online via formuläret nedan. Du får sedan en bekräftelse via e-post med dina inloggningsuppgifter.
  3. Besök ett av biblioteken för att komplettera en del uppgifter, och ta med dig ditt LU-kort.

Om du inte är ansluten till Lunds universitet vänd dig till informationsdisken för att få ett lånekort efter du skapat ett lånekonto online.

PIN-kod

Det krävs PIN-kod för att använda låneautomaterna. Låntagare med LU-kort använder den PIN som hör till LU-kortet.

Här kan du bl.a se din PIN-kod till LU-kortet (logga in med studentkonto eller LUCAT-id):

Ej universitetsanslutna låntagare med lånekort behöver lägga till en PIN-kod, vänd dig till informationsdisken.

Ange rätt e-postadress
Meddelanden om lån och böcker för avhämtning meddelas endast via e-post. Personal och studenter uppger sin LUCAT- respektive student- e-postadress.

Se till att du har angett rätt e-postadress, om inte kan du lätt ändra det genom att logga in på ditt konto i bibliotekskatalogen.


Låneregler

Lånetider

Lånetiden för kurslitteratur är två veckor. För övrig litteratur är lånetiden för studenter 182 dagar och för forskare/medarbetare vid LU 364 dagar, men boken kan krävas in efter 28 dagar om boken reserverats av annan låntagare.

Du ansvarar för dina lån
Du är personligen ansvarig för dina lån och skyldig att notera och respektera lånetidens längd. Observera att påminnelser och krav via e-post enbart är en extra service – det är alltid ditt ansvar som lånar att själv notera lånetiden. Det är viktigt att du har en fungerande e-postadress då lånemeddelanden och krav endast skickas som e-post.


Förseningsavgifter kursböcker

Förseningsavgift på 10 kr per försenad kursbok. Förseningsavgiften tas ut från dagen efter lånetidens utgång. Det genereras inga förseningsavgifter på dagar då biblioteket har stängt eller på helger.

Om du är skyldig 100 kr eller mer i obetalda avgifter är du automatiskt avstängd från nya lån vid samtliga bibliotek inom LUB. För varje försenad bok kan man bli skyldig högst 280 kr, alltså 28 dagars avgift.

Bok som inte återlämnas / Förlorad bok 

Om lån inte återlämnas trots två påminnelser skickar biblioteket en faktura och du som lånat blir skyldig att betala ersättningsexemplar samt bibliotekets hanteringskostnader (300 kr). Återlämnas boken efter att räkning skickats ut behöver räkningen inte betalas, dock eventuell förseningsavgift på boken.

Om du på något sätt förlorar en bok du lånat blir du ersättningsskyldig. Likaså är du ersättningsskyldig om en bok du lånat blivit så förstörd att den måste kasseras.