lu.se

Bibliotek och IKT

Medicinska fakulteten | Lunds universitet

Meny

Lånekort

Lånekort vid Lunds universitet

Lånekortet gäller vid samtliga bibliotek inom Lunds universitet. Du kan ansöka om lånekort online, och hämta ut ditt kort i någon av våra informationsdiskar.Ta med legitimation!

Förlorat kort 

Anmäl alltid förlorat lånekort till biblioteket. Du ansvarar för alla lån till dess anmälan av förlust har kommit biblioteket tillhanda.


Ange rätt e-postadress 

Meddelanden om lån och böcker för avhämtning meddelas endast via e-post. Personal och studenter uppger sin LUCAT- respektive student- e-postadress.

Ändra e-postadress via ditt konto i bibliotekskatalogen
Logga in i bibliotekskatalogen med lånekortsnummer och personnummer. Under länken "Ändra adressuppgifter" kan du byta e-postadress.