lu.se

Bibliotek och IKT

Medicinska fakulteten | Lunds universitet

Meny

Lånekort

Ansökan om lånekort 

Du kan ansöka om lånekort via länken nedan.

Sedan tar du med legitimation och hämtar ditt kort i någon av bibliotekens informationsdiskar.

Lånekortet gäller vid samtliga bibliotek inom Lunds universitet.


Viktigt att ange rätt e-postadress 

Det är viktigt att den e-postadress som du uppger är korrekt.
Meddelanden om lån och böcker för avhämtning meddelas endast via e-post.
Personal och studenter vid Medicinska fakulteten uppger sin LUCAT- respektive student- e-postadress.

Hur ändrar jag e-postadressen på mitt lånekort? 

Genom bibliotekskatalogen Lovisa kan du ändra din e-postadress och andra personliga uppgifter.
Logga in med lånekortsnummer och personnummer under "Dina lån".
Under länken "Ändra adressuppgifter" kan du byta e-postadress.


Förlorat kort 

Anmäl alltid förlorat lånekort till biblioteket.
Låntagaren ansvarar för alla lån till dess anmälan av förlust har kommit biblioteket tillhanda.
Ett nytt kort kan du få mot en avgift av 25 kronor.