lu.se

Bibliotek och IKT

Medicinska fakulteten | Lunds universitet

Meny

Lånekort

Ansökan om lånekort 

Du kan ansöka om lånekort via länken nedan.

Sedan tar du med legitimation och hämtar ditt kort i någon av bibliotekens informationsdiskar.

Lånekortet gäller vid samtliga bibliotek inom Lunds universitet.


Viktigt att ange rätt e-postadress 

Det är viktigt att den e-postadress som du uppger är korrekt.
Meddelanden om lån och böcker för avhämtning meddelas endast via e-post.
Personal och studenter vid Medicinska fakulteten uppger sin LUCAT- respektive student- e-postadress.

Hur ändrar jag e-postadressen på mitt lånekort? 

Genom bibliotekskatalogen Lovisa kan du ändra din e-postadress och andra personliga uppgifter.
Logga in med lånekortsnummer och personnummer under "Dina lån".
Under länken "Ändra adressuppgifter" kan du byta e-postadress.


Förlorat kort 

Anmäl alltid förlorat lånekort till biblioteket.
Låntagaren ansvarar för alla lån till dess anmälan av förlust har kommit biblioteket tillhanda.