lu.se

Bibliotek och IKT

Medicinska fakulteten | Lunds universitet

Meny

Jörgen Granroth

Bibliotekarie 

Ansvarig för fjärrlån
Information och undervisning
Katalogisering 

Kontakt

E-post: Jorgen.Granroth@med.lu.se

Telefon: 046 - 222 1848

Postadress: Lunds universitet, Medicinska fakultetens bibliotek, Box 157, 221 00 Lund

Hämtställe: 65

joergen