lu.se

Bibliotek och IKT

Medicinska fakulteten | Lunds universitet

Jan Jensen

Bibliotekarie

Kontaktbibliotekarie för SUS Malmö-anställda

jan

Kontakt

E-post: Jan.Jensen@med.lu.se

Telefon: 040-391506

Postadress: Medicinska fakultetens bibliotek, CRC Ingång 72 SUS Malmö, 205 02 Malmö

Hämtställe: 33