lu.se

Bibliotek och IKT

Medicinska fakulteten | Lunds universitet

Meny

Jan Jensen

 Bibliotekarie  

Kontaktbibliotekarie för SUS Malmö-anställda

Kontakt

 E-post: Jan.Jensen@med.lu.se

 Telefon: 040-391506

 Postadress: Medicinska fakultetens bibliotek, CRC Ingång 72 SUS Malmö, 205 02 Malmö

 Hämtställe: 33

jan jensen