lu.se

Bibliotek och IKT

Medicinska fakulteten | Lunds universitet

Meny

Kontakt och besök CRC

Medicinska fakultetens bibliotek, CRC

Uppsägning av plan 9

Den 1 juli 2016 lämnade Bibliotek och IKT plan 9, som istället kommer användas av SUS. Datorsalen som tidigare låg på plan 9 har som följd av detta behövt stängas. Datorer, läsplatser och all biblioteksservice kommer finnas på entréplan.

Bibliotekslokalen är från höstterminen tillgänglig dygnet runt för fakultetens studenter med passerkort.

Mer information om kan ges av Hugh Connell, föreståndare för CRC samt Colm Doyle, Bibliotek och IKT-chef, Medicinska fakulteten.


Besöks- och postadress:
Medicinska fakultetens bibliotek, Clinical Research Centre (CRC), Jan Waldenströms gata 35, 205 02 Malmö
Biblioteket ligger på entréplan.

Telefon: 040- 39 15 00
E-post: bibliotek.malmo@med.lu.se 

Fax: +46 (0)40-39 15 10
Internpost: Hämtställe 36
Leveransadress (för större leveranser): Medicinska fakultetens bibliotek, CRC, Jan Waldenströms gata 35, 205 02 Malmö


Återlämna böcker när biblioteket är stängt:

En återlämningslåda finns utanför biblioteket.


crc