lu.se

Bibliotek och IKT

Medicinska fakulteten | Lunds universitet

Forskare och doktorander

Ett av Bibliotek och IKTs uppdrag är att ge stöd till forskare och doktorander i deras arbete. Stödet omfattar de olika aspekterna av vetenskaplig kommunikation – från informationssökning till publicering av forskningsresultat. Vi synliggör också fakultetens vetenskapliga produktion.

Vi informerar också gärna om Open Access, parallellpublicering och forskningsfinansiärers krav.


Kurser

Vi erbjuder skräddarsydda kurser eller workshops till forskargrupper i informations- och referenshantering. Kurserna anpassas speciellt efter deltagarnas behov.

Se även våra återkommande kurser:


Kontakt

Sökhjälp & handledning


Relaterat