lu.se

BAGADILICO

Medicinska fakulteten | Lunds universitet

Meny

BAGADILICO – Spetsforskning om Parkinsons och Huntingtons

Parkinsons sjukdom och Huntingtons sjukdom orsakas av att vissa nervceller i den del av hjärnan som kallas basala ganglierna dör.

Vårt mål är att utveckla och förbättra behandlingar för sjukdomarna och att öka livskvaliteten för patienter och anhöriga.

Nyheter

Forskare vid Lund universitet har med hjälp av en helt ny preklinisk teknik och analys av vävnad från patienter visat exakt vad som händer när vissa parkinsonpatienter blir återställda av nervcellstransplantationer. De har även identifierat vad det är som gör att många av de transplanterade patienterna utvecklar allvarliga biverkningar i form av ofrivilliga rörelser.

I slutet av 1980- och under 1990-talet utfördes ett pionjärarbete av forskare vid Lunds universitet genom försöken att transplantera nya nervceller till hjärnan på Parkinsonpatienter. Resultaten visade för första gången att transplanterade nervceller kan överleva och fungera i den sjuka mänskliga hjärnan. Vissa patienter blev klart bättre efter transplantationen medan andra uppvisade måttlig eller ingen symptomlindring. Ett litet antal patienter fick oönskade biverkningar i form av ofrivilliga rörelser.

Oönskad nybildning av blodkärl i hjärnan är sannolikt orsaken till svårbehandlade gång- och balanssvårigheter vid Parkinsons sjukdom. Slutsatsen styrks av ny forskning från BAGADILICO-medlemmar.

Forskaren Oskar Hansson vid Lunds universitet studerar mekanismerna bakom Alzheimers sjukdom: vilka är orsakerna till de viktigaste symtomen, och hur kan man på ett så tidigt stadium som möjligt avgöra om dåligt minne beror på begynnande Alzheimers? För detta får han nu 100.000 kr av Eric K. Fernströms stiftelse.

World Parkinson Coalition, värd för världparkinsonkongresserna som äger rum var tredje år, har släppt sin första poddsändning i en serie som syftar till att kartlägga parkinsonsforskningens landskap genom att intervjua neuroforskare, neurologer, och personer med Parkinsons sjukdom. Podcasten, Portland Countdown, kan hittas på iTunes och andra plattformar för podcaster. För mer information - KLICKA HÄR

baglog

Hitta oss på...

Officiell WPC Partner

att03748

Kontakt

För mer information, vänligen kontakta:

Jens Persson
+46 46 222 08 76
jens.persson@med.lu.se