lu.se

BAGADILICO

Medicinska fakulteten | Lunds universitet

Meny

BAGADILICO – Spetsforskning om Parkinsons och Huntingtons

Parkinsons sjukdom och Huntingtons sjukdom orsakas av att vissa nervceller i den del av hjärnan som kallas basala ganglierna dör.

Vårt mål är att utveckla och förbättra behandlingar för sjukdomarna och att öka livskvaliteten för patienter och anhöriga.

Nyheter

För ett par årtionden sedan bevisade forskare att nya hjärnceller bildas i den vuxna hjärnan. Sedan upptäckten har man försökt förstå vilka roller dessa nyfödda hjärnceller spelar. En sak vet vi säkert, att nyproduktionen av nervceller bromsas i flera hjärnsjukdomar, såsom Alzheimers och Parkinsons. En ny studie från Lunds universitet visar nu att autofagi - cellens förmåga att omvandla förbrukade proteiner till energi - spelar en viktig roll i de nybildade hjärncellernas resa mot sin slutdestination.

Under 2017 firar European Research Council (ERC) 10 år, något som uppmärksammas på olika sätt runt om i Europa. ERC:s uppdrag är att främja forskning av högsta kvalité genom omfattande och långsiktig finansiering. Anslagen söks i internationell konkurrens med vetenskaplig excellens som enda urvalskriterium. Möt BAGADILICO's forskare som under de gångna 10 åren erhållit anslag från ERC.

Den 11 april, i samband med Världsparkinsondagen, bjuder Parkinson Skåne och BAGADILICO in allmänheten att ta del av några av Sveriges ledande Parkinsonforskare. Temat för årets event är Parkinsons många sidor. Att leva med Parkinsons kan se väldigt annorlunda ut från en person till en annan. Symtomen är skiftande och drabbar människor olika hårt. Forskarna berättar om en rad olika hinder som personer med Parkinsons kan möta i vardagen. 

En upptäckt från forskare vid Lunds universitet utmanar en tidigare obestridd konsensus om beta-amyloid, proteinfragmentet som tros vara roten till Alzheimers sjukdom. I stället för att föreslå att det rensas bort, något de flesta kliniska prövningar haft som mål, föreslår forskarna nu att beta-amyloid stabiliseras. De använde synkrotronljusanläggningen MAX IV i Lund för att ta fram aldrig tidigare skådade bilder av en fas i sjukdomen som föregår bildandet av skadliga klumpar av beta-amyloid, så kallade plack. Upptäckten öppnar vägar i sökandet efter nya behandlingar till Alzheimers sjukdom.

hjarna sheet per uvdal kopia

På hjärnveckans första dag, den 4:e september, bjuder Lunds universitet in till ett populärvetenskapligt event i Stadshallen. ’Lär Känna Hjärnan’ är en möjlighet för allmänheten att ta del av forskning i frontlinjen kring vetenskapens mest komplexa utmaning, den mänskliga hjärnan. Forskare presenterar de senaste landvinningarna inom neurovetenskapen i koncentrat. Vad är möjligt i framtiden? Vilka är nästa generations behandlingar? Vad är det som händer i hjärnan vid stroke eller vid en depression? Lars Mogensen, från filosofiska rummet i P1, vägleder oss genom dagen.

la r ka nna hja rnan kopia 2