lu.se

BAGADILICO

Medicinska fakulteten | Lunds universitet

Meny

BAGADILICO – Spetsforskning om Parkinsons och Huntingtons

Parkinsons sjukdom och Huntingtons sjukdom orsakas av att vissa nervceller i den del av hjärnan som kallas basala ganglierna dör.

Vårt mål är att utveckla och förbättra behandlingar för sjukdomarna och att öka livskvaliteten för patienter och anhöriga.

Nyheter

Alzheimerfondens stora forskningspris 2017 om 2,5 miljoner kronor tilldelas Oskar Hansson, docent vid Institutionen för kliniska vetenskaper i Malmö, Lunds universitet, samt överläkare vid Skånes universitetssjukhus.

Den första transplanteringen av stamceller till patienter med Parkinsons sjukdom är snart inom räckhåll. Ett problem var länge att sådana celler i djurförsök gett ganska varierande resultat, trots att alla sett lika lovande ut från början. Forskare från Lunds universitet har nu hittat källan till variationen och utvecklat ett recept som gör stamcellsproduktionen effektivare och bättre, och underlättar vägen fram till den första transplantationen på människa.

NYSCF (New York Stem Cell Foundation) Investigator Program främjar och uppmuntrar lovande unga forskare vars banbrytande forskning har potential att påskynda behandlingar och botemedel. Malin Parmar är professor i cellulär neurovetenskap vid Lunds universitet. Hennes forskning handlar om att föra nya cellterapier för Parkinsons sjukdom till klinisk behandling genom att ersätta förlorade dopaminceller med nya, friska celler. För detta arbetet tilldelas hon nu 1.5 miljoner dollar över fem år. 

Tau-PET är en ny och lovande avbildningsmetod vid Alzheimers sjukdom. En fallstudie från Lunds universitet bekräftar nu också att tau-PET-bilderna stämmer väl överens med de verkliga förändringarna i hjärnan. Enligt forskarna bakom studien ökar därmed möjligheterna att utveckla verkningsfulla läkemedel.

Skulle man kunna omvandla en patients egna hudceller till fungerande nervceller? Eller föra in friska gener som programmerar om cellerna i en skadad hjärna? Stamcellsforskaren Malin Parmar vid Lunds universitet studerar sådana frågor, i nära samarbete med kliniska forskare. För detta får hon nu 100.000 kr av Eric K. Fernströms stiftelse.